AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
Szolgáltatókat keresünk!
elemzések

tagoknak, 10% díjkedvezmény.Az elemzések megrendelhetők!

A szolgáltatáshoz tartozó űrlap kitöltésével...
(Kattintson az elemzés neve melletti "megrendelem" feliratra.)

További tájékoztatást a megrendeléskor adunk,
vagy érdeklődhet az ügyfélszolgálatunk
telefonszámán: 30 820-1008
és e-mail címén: info@asztralfeny.hu
Lepje meg Önmagát vagy
rokonát, kedvesét, ismerősét.


Terjedelme: 30-40 oldal
Díja: 6000 Ft

megrendelem

RÉSZLETEK egy születési horoszkópból:

Alapadatok:

Születési dátum : 1960.08.20
Születési idő : 05:16:00
Zóna/Nyár : -1/0
Csillagidő : 3h 26'17"
Hosszusági fok : -19°4'
Szélességi fok : 47°30'
Házrendszer : Placidus
Kifejtés típusa : Ezoterikus
Csillagjegye : Oroszlán
Ascendense : Szűz
Rejtett ascendens : Szűz
Uralkodó bolygója : Merkúr
Aura színe : aranysárga
Tarot lapja : 1, 4

Képletkontúr kifejtése

....

Az Ön asztrológiai képletében a planéták többsége pozitív jegyben áll, mely arra utal, hogy Önt igen nagymérvű, leleményes kezdeményezés, aktivitás, hatást kiváltó és azt igénylő, gyors elszántság, fokozottan iniciatív, a karakter mélyén meghúzódó és mindig másokra hatni akaró igény jellemzi.

....

A Nap az Oroszlánban
Az Ön horoszkópjában a Nap az Oroszlánban áll, Önre általában érvényes mindaz, amit az Oroszlán jegyében született ember tulajdonságairól írnak. Az Oroszlán Tűz-jegy, így rokonságban áll a Kossal és a Nyilassal, mint szilárd jegy pedig a Bikával, a Skorpióval és a Vízönt ővel tartozik egy csoportba. Uralkodó planétája a Nap. Emlékeztetőül néhány jellemző tulajdonság címszavakban: őszinte - erős akaratú - nemes érzelmű - becsvágyó - kitartó - nagylelkű - igazságos - nyílt - elszánt - merész - uralomvágyó - előzékeny - bátor - vállalkozó szellemű -heves temperamentumú - befolyásolható - öntudatos - hiú.
Erős az ösztönkonstitúciója. "Mindent vagy semmit!" felkiáltással megy bele vállalkozásaiba. A nagy bevetés természetesen sok energiát is igényel. Alaptermészete a felülkerekedés. Hozzátartozóit előbb-utóbb legyőzi. Bízik a saját kisugárzó hatásában. Ez rendezőpont önmagában és környezetében. Élni szeret, és ha elismerik, tud élni hagyni is. Környezetét jól organizálja, azzal a feltétellel, hogy ő legyen a magja. Tud parancsolni, és tudja akaratát érvényesíteni. Előfordulhat azonban, hogy az önmagának tulajdonított magas értékeket nem igazolja teljesítményével, ugyanis könnyen hitelez magának. Ebből származhat esetenként a pazarló költekezés is. Lépései nem kiszámíthatóak, gyakran improvizál. Szívesen vállalkozik. Vonzza, lendíti a lehetőségek szabad játéka. Hozzáállása magabiztos. Meggyőződése mellett szenvedélyesen lép fel. Tetteit, eredményeit jól tudja reprezentálni. Az Oroszlán-szülött a folyamatos jelenben él. Amit éppen csinál, annyira fontos számára, hogy megfeledkezik a múltról. Bizakodva lendül előre, és máris a biztató jövővíziójában él. Így könnyen tesz ígéretet, mert a jövőt máris beteljesedettnek érzi. Itt aztán előbukkan fonáksága, mert a változások kedvelése miatt az ígéretek beváltásáról könnyen megfeledkezik. Ezért fordulhat előesetenként egy-egy nagy bukás is, amit azonban óriási erőtartalékai és gyors regenerálódó képessége révén aránylag gyorsan kihever. Emberileg nagyon nagy hasznára válik az olyan helyzet, amikor kevésnek bizonyul a születése adta önbizalma, és nem vezet eredményre a jelszava sem: "Aki mer, az nyer." Ekkor ugyanis kényszerítve lesz arra, hogy valamiért megküzdjön, valamiért felfelé kapaszkodjon. Ha kétségbe vonják értékeit, keresztezik útját, előbb-utóbb sort kerít a nyílt összetűzésre, a lovagias küzdelemre.

Ajánlás:
Egy olyan világban, ahol a szabad vállalkozás zöld utat kap, az Oroszlán-típusú embernek nem kell rettegnie. Vállalkozó szellemére, magabiztos fellépésére szükség van a világban. Ön személyével mer felelősséget vállalni azért, amit csinál, és a területért, amit megkap. Tud szervezni, és jó érzékkel választja ki az embereket egy-egy adott feladatra. Ha mindezt összekapcsolja szépérzékével, gyógyító, gondozó, pedagógus hajlamával vagy bármely, horoszkópjában hangsúlyos készséggel, eredményes tevékenységet végezhet.

....

A Nap a 12. házban, diszharmonikus helyzetben:
Titkos ellenségek, viszályok, pereskedések. Küzdelmes élet, váratlan sorsfordulatok. Fogság, zárt intézetek.
Jelleme:
Ön álmodozó és finomérzékű ember. A gyermekkorában megélt élmények és benyomások sokáig kísérik. Magányosság kíséri gyermekkorában. Az a benyomása, hogy kívül van azon a világon, amiben társai, pajtásai élnek. Érdeklődési körét, a gondolatokat, amelyek foglalkoztatják nemigen tudja megosztani senkivel.
Visszavonultság:
Az Ön élete visszavonultságban zajlik. Ezt azonban nem külső körülmények, vagy más emberek kényszerítik Önre, hanem maga választja. Igazából nehezen talál magára felnőtt korában. Első hivatásválasztását valószínűleg inkább környezetének, szüleinek elvárására választja, és megpróbál eleget tenni. Ez Önnek arra jó, hogy megfigyelje saját magát, hogyan viselkedik, miként reagál másokra, milyenek azok a szituációk, amelyekben jól érzi magát. Ezzel a bizonyos értelemben rejtőzködő magatartással időt ad magának, hogy megérlelődjön igazi énje, amely csak félve bújik elő, és fogalmazódik meg Ön előtt is, hogy milyen szeretne lenni. Ha már világosak a körvonalak, és megszilárdul az a kép, amilyennek valójában el tudja magát képzelni, akkor vesz annyi bátorságot, hogy életformát, vagy pályát változtasson, és valósabb önmagát élje. Ez az új forma nagy valószínűséggel valamilyen embereket segítő területen valósul meg. Lehet, hogy erre a pályamódosulásra nem kerül sor. Ez akkor legvalószínűbb, ha valamilyen művészi adottsága van, és ezt mind maga, mind környezete hamar felismerik. Ekkor is igaz az a vonatkozás, hogy elvonultságban, bizonyos értelemben magányban, befelé élve, távolságot tartva él és tevékenykedik.

....

NAP - NEPTUNUSZ harmonikus fényszögállásban
Ennél a fényszögnél Thomas Ring megközelítésében az életlendület /Nap/ találkozik az univerzummal /Neptunusz/. A Neptunusz világa a valóságot kiterjeszti, kiszélesíti, elmossa annak határait és teljes tágasságában nyílik meg egy nagyobb, egyetemesebb valóság felé. Abba a valóságba vezet be, amely földi életünk korlátain túl van, ahol éppen ezért a földi dolgok érthetetlen miértjeire, hogyanjaira és mikorjaira is megvan a válasz. Ezért a Nap-Neptunusz fényszög esetén a szülött valami határtalan világérzés birtokosa lesz. Kérdés azonban, hogy valódi látnoki képességekkel fog-e rendelkezni, vagy pedig csupán találgatja a lehet ő ségeket, amivel azután önmagát és másokat is félrevezethet. Önnek igen er ő s a fogékonysága az érzékfeletti területek iránt, lelkéhez közel áll a zene és minden művészet. Hogy valóban folytat-e valamilyen m ű vészi tevékenységet, az attól függ, hogy horoszkópjának egyéb területei utalnak-e erre, ez a fényszög ugyanis csupán lehet ő séget jelent. Igen nagy az érzékenysége az inmateriális, a kimondhatatlan dolgok iránt. Ezért megvan a vágya is, hogy valami rendkívüli gondolatot, vagy eszmét megvalósítson. De hogy ebből lesz-e valami, vagy sem, az attól függ, hogy kreatív képessége párosul-e kitartással. Ha nem, akkor gyönyörű szép álmokkal örökké csak délibábot kerget. Ha önfegyelemmel kitartásra tesz szert, akkor igazi művészi alkotásokat is létrehozhat. Igen jól megérzi, átérzi mások gondjait, lelki bajait és meglátja az összefüggést az idő vetületében is. Vagyis felismeri, hogy egy problémának hol van a vetülete a múltban, illetve egy dolog, egy tett, egy döntés milyen jöv ő beli következményekkel jár. Ha ezt a kitűnő képességét hasznosítani is akarja, előbb komoly önnevelésre van szüksége, hogy megtanuljon jól megkülönböztetni, nehogy megérzései kifejezésébe saját vágyait keverje bele és vetítse rá mások életére.
Az asztrológus tanácsa:
Mivel vágyai, fantáziaképei könnyen elsodorhatják, ajánlatos, hogy praktikus adottságú partnerrel kösse össze életét, aki segíti kiváló képességei hasznosításában.
Meditációs gondolat:
VÁGYAIM, MEGÉRZÉSEIM CSODÁLATOS ÁLOMVILÁGBA EMELNEK, AHOVÁ EGYSZER ELJUTHATUNK. AHOL MOST ÉLEK, AZ A VALÓ VILÁG, AZ ÚT KEZDETE, AHONNAN ELINDULUNK.

....

Próbatét, akadályok, integráció a szerelem és kockázatvállalás által: Szaturnusz az ötödik házban
Az emberi élet teljesítményének két mércéje van. Az egyik az, amit mindenki lát: hogy valaki mit ért el, mivé vált. Van azonban egy másik mérce is, amely többnyire kevésbé érzékelhető , látható: hogy valaki mekkora akadályokat küzdött le ahhoz, hogy elérje azt, ahová jutott. Ugyancsak közelebb visz bennünket egy ember megítélésében, ha tudjuk, hogy bukásába vagy enyhébb esetben eredménytelenségébe, milyen mértékű, mekkora akadályok, nehezítő körülmények játszottak közre, amelyeket többek között a horoszkóp Szaturnusz helyzete mutat meg. Azonban a Szaturnusz planéta nem csupán akadályokat, gátakat jelent életünkben, jellemünkben. Ellenkez őleg. Ezeknek a nehézségeknek van valami értelme, célja is. A sok akadály és gát fontos szerepet tölt be életünkben. Arra kényszerít, hogy amit ezek leküzdésével elérünk, az szervesen, egyöntetűen a miénk legyen. Ez a folyamat, az integráció. Ezért nagyon fontos tudni, és érteni azt, hogy horoszkópunkban a Szaturnusz milyen helyet foglal el.
Az Ön esetében a Szaturnusz az ötödik házban áll. Ez a ház elsősorban a szerelem irányában ígér kibontakozást, és a vállalkozó kedvet erősíti. A gyermekekhez való jó viszony is ide tartozik, valamint az oktatói, pedagógiai érzék. Ön a szerelmi élet területén visszafogott. Egyesek azt mondanák, hogy gátlásos. A gyermeknevelésben igyekszik annak ellentétét, vagy legalábbis kiegészítését adni, amilyen nevelésben maga részesült. Ahhoz, hogy jobban megértse, és átlássa, milyen eszköz van kezében, milyen lehetőségek rejlenek lényében, meghívom Önt egy történelmi visszapillantásra. Asztrológusok generációi szűrték le tapasztalataikat. Megfigyelték, hogy ugyanez a Szaturnusz-állás, mint az Öné, milyen életeket, cselekedeteket és sorsokat eredményezett. Mondanivalójukat két csoportba osztották. Az egyik csoportba a harmonikus Szaturnusz-állás eseteit írták le, a másikba a diszharmonikus Szaturnusz-állás eseteit. Amikor most ezt elolvassa, ne kötelezze el magát egyik oldal felé sem, csak gondolkodjék el rajtuk:

....


Terjedelme: 30-40 oldal
Díja: 6000 Ft

megrendelem


További, egyéni összeállítású csomagokról és kedvezményekről
érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon:
e-mail:info@asztralfeny.hu,
telefon: 30 820-1008


AsztrálFény - ezoterikus parapszichológia
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 30 820-1008
Könyvelési feladatainkat a NAVUS 2000. Bt. látja el.
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Google Pagerank mérés, keresooptimalizálás

Google PageRank


hirdetés
Csatlakozzon az AsztrálFény Partner Programunkhoz!