Warning: include(../szamlalo/szamlalo.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/patisnet/public_html/asztralfeny.hu/partner/partnerazonosito.php on line 22

Warning: include(): Failed opening '../szamlalo/szamlalo.php' for inclusion (include_path='.:/opt/remi/php56/root/usr/share/pear:/opt/remi/php56/root/usr/share/php:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/patisnet/public_html/asztralfeny.hu/partner/partnerazonosito.php on line 22

Hányszor elhangzott már két egyébként ismeretlen ember között a meglepett,
bár kissé talán sztereotipnek ható kérdés:
"Találkoztunk mi már valahol ?!"

A karmikus kapcsolatok asztrológiai vizsgálata izgalmas színfoltja a párkapcsolat elemzésnek. Bizonyára Ön is eltűnődött már, hogyan lehetséges, hogy bizonyos embereket találkozásuk első pillanatától szimpatikusnak talál, míg másokkal szemben óvatos, tartózkodó és csak nehezen, vagy egyszerűen nem tud egyáltalán feloldódni, és kapcsolatot teremteni? Felfigyelt már arra, hogy egyesekkel minden különös ok nélkül teljesen egy hullámhosszon van, míg mások csak bosszantják és állandóan kihozzák a sodrából? Ezek az egyébként megmagyarázhatatlan rezonanciák és intuíciók értelmezhetőek és megmagyarázhatók a reinkarnációs elmélettel. Bár a reinkarnáció (a lélekvándorlás elmélete) nem bizonyítható egzakt módon, nyilvántartott precedensek hosszú sora igazolja, hogy az előző életek bizonyos részletei megismerhetők. Az ismert módszer - az előző életekbe visszavivő regressziós hipnózis - során a hipnotizált személyek közül számosan felismerték jelenlegi környezetükből szerelmi partnerüket, rokonaikat, ismerőseiket, hozzájuk közelebb, vagy távolabb álló személyeket.
Ezek a vizsgálatok többnyire feltárják a jelenlegi társkapcsolatok és élethelyzetek eredetét, és igen sok esetben kulcsot adnak a problémák megoldásához, segítve értelmezni az egyes emberekhez fűződő kapcsolatainkat. El kell fogadnunk, hogy vannak más - a regressziós hipnózisnál sokkal veszélytelenebb - módszerek is arra, hogy feltárjuk és megismerjük a számunkra oly fontos személyekkel kapcsolatos előző életbeli tapasztalatainkat. Ennek egyik igen hatékony segítő eszköze a karmikus asztrológia. Két személy születési képletének analízise igen sok kérdésre magyarázatot adhat. Ezekből az előző életekre vonatkozó következtetéseket levonni nem feltétlenül bonyolult dolog. Igen jelentős felismerésekhez juthatunk, ha a napot az első ház közepére helyező, a napházakból kiinduló horoszkópot vesszük alapul (ez általában akkor használatos, amikor nem ismerjük a születés óráját és percét), méginkább, ha egy pontos, vagy korrigált radixot alkalmazunk.
Pontosított radix esetében érdemes a horoszkópokat oda-vissza megvizsgálni, mert így több információt nyerhetünk. Ez általában úgy történik, hogy az egyik radix köré felrajzolják a másik radix planétáit, és így látható, hogy azok az első radix mely házaiba esnek. Ha pontos radixszal dolgozunk, akkor ismerjük annak elzárt házait (IV, 6, 8, XII.). Ha ide esnek planéták, azok azt mutatják, hogy a horoszkópok tulajdonosainak valami komoly "letörlesztenivalójuk" van egymással. Ezek a személyek nem küldhetik el egymást "csak úgy" ebben az életükben. Ha a két horoszkópban valamely planéták együttállnak, akkor az értekezés karmikus részében vázolt helyzetek módosulhatnak. Ez az instrukció nem tér ki az együttállások karmikus értelmezésére. Az a ház, ahová a másik horoszkóp Napja esik megmutatja, hogy a "Nap tulajdonosa" milyen hatással van az első horoszkóp gazdájára, valamint utal a Nap által jelölt személy egyéniségére, arra, hogy mit vár el az első radix által jelölt személytől ebben az életben.

Természetesen a karmikus megközelítés csupán egy színfolt a kapcsolat elemzésének palettáján, hiszen a Nap helyzetének az első horoszkóp házaiban történő vizsgálatán túlmenően meg lehet vizsgálni a többi planéta helyzetét is. Ezek a vizsgálatok rámutatnak arra, hogy ebben az életben a két személy milyen hatással van egymásra és ezáltal egymás életére, a horoszkópok planétái aspektusainak a vizsgálata pedig további mélységeket ad az elemzésnek.

Ablak bezárása!

AsztrálFény - ezoterikus parapszichológia
© Budavári László 1998
Minden jog fenntartva!