AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a  témakörhöz

A kilencek tanácsa

Erre a kincsre eddig 16596 alkalommal voltak kíváncsiak.


A médium: Phyllis Virtue-Carmel

A földön kívüli intelligenciák keresése legkésöbb a NASA 1992.-töl futó projektjétöl számítva tudományosan elfogadott és szalonképes lett.A kutatók véleménye egy ponton különbözött csupán egymástól; értelmes lenne-e a földi ember jelenlétét jelezni a világegyetemben.Mindannyian tudjuk, mi történt nálunk a fejletlenebbnek tartott civilizációkkal, a tudósok félelme tehát világunk embereinek félelme, méghozzá saját tetteitöl. Mintha elöre lehetne feltételezni, hogy a világegyetem más szféráiban létezö lényei hasonlóan szívtelen, agresszív és magát egyedüli érvényünek tekintö egyedek lennének, mint mi, a földi emberek. A film és a könyvvilágban megjelent Sci-Fi irodalmak is emberi vonásokkal ruházzák fel a földönkívülieket, a jó és a rossz kategóriábi sorolva. Az utóbbi 10 évben publikált médiálisan "vett" írások alapján nyilvánvalóvá kellett válnia a kategóriáinktól való eltávolodás szükségességének. A tér-idö, a jó-rossz, a bün-bünhödés nézetei a mi világunk fogalomrendszerei, a földön kívüli intelligenciák keresése közben inkább más dimenziókban kell kutatni.Ha képesek lennénk vallásrendszereink és a tudományok felfedezései között a részigazságokat egységbe foglalni, talán közelebb kerülhetnénk a valósághoz. Csoportom 20éve tart kapcsolatot egy más dimenzióban létezö Tanáccsal, tagjai nagy szerettel és türelemmel tudósítanak bennünket az univerzum intelligens életformáiról, földünk szerepéröl és létünk céljáról."Adásaikat" akkor tudjuk igazán "venni", ha igyekszünk begyökeresedett nézeteinktöl, gondolati útvesztöinktöl eltávolodni. A következökben szólaljon meg tehát Tom, a Kilencek Tanácsának szóvívöje.

Háború és béke a 90-es években
A makrokozmosz nem engedheti meg a mikrokozmosz megsemmisítését, tehát az atomháború vszélye nem A föld elpusztításának lehetöségében rejlik, hanem az általa elöidézett negatív energiák, a félelmek megerö- södésében.Emberiségetek legnagyobb ellensége a félelem.Tulajdonsága, hogy pontosan azt a helyzetet idézi elö, amitöl féltek.Ez a hétköznapokra ugyanúgy igaz, mint a hosszabb távú, magas politikára.Hatásrendszere lényegéböl fogva csokorba szedi, megsokszorozza a rá vonatkozó gondolati energiákat, viselkedése hasonló a mágnes elé szórt fémdarabkák hirtelen egyesüléséhez, amelyek így eröteret teremtenek maguk köré.Tisztában kell lennetek avval a ténnyel, hogy a gondolatok energiája nagyobb pusztítást képes végezni világotokban, mint az atombomba. Napjaitokban a föld eddigi történetének legszélesebb benépesedése a kommunikáció hatalmas fejlödését is eredményezte.Igy a negatív programok terjedése szintén könnyebbé vált.A másik oldalon viszont az evolúció elösegítése is szélesebb bázis kapott.Fontos lenne, hogy a világbékéért munkálkodó vezetök minél több pozitív eröhöz jussanak, amelyet például tömeges meditációk, fénykörök hatásaival tudtok elérni. Világotokban a tömegeknek szüksége van egy rendre, hogy civilizált módszerekhez tudják tartani magukat.

A médium kérdése: " Lehetséges lesz-e a közeljövöben Izrael és Izmael ( a mohammedánok) békekötéseő " (1991)


Tom;
A békét mindenkinek magában kell elöször megteremteni, akkor lehetséges lesz a népek békéje is. Fontos azonban, hogy megértsétek; rengeteg különbözö kultúra található most egy idöben világotokban; eredetük is különbözö civilizációkra nyúlik vissza. Néhányuknak elengedhetetlenül szükséges egy olyan vezetö léte, aki magasabb evolúciós fokon áll.Példaként Izmael népét említhetnénk, akik igen "gyerekes" nézeteket képviselnek világotokban.Ez nem azt jelenti, hogy létezik egy fejlettebb és egy fejletlenebb faj, az ö létüknek is megvan a maga alapja és célja, ök ezt az utat választották maguknak.Nem értékítéletröl van tehát szó, csupán a különbözéségröl.Mégis szükségük van a segítségünkre, analóg a gyermekek helyzetével családjaitokban. Ha egy gyermeknek mindent megengedtek, csak megzavarjátok, nem fogja így határait érezni.Ha egy népcsoport nem tartja magát a civilizált világ metódusaihoz, fejetlenül, vezetö nélkül hadakozik, bekerül a szabad radikáli- sok fogalomrendszerébe.Gondoljatok itt a szervezetekben müködö szabad radikálisok hatására.Tömeges elszapo- rodásuk ámokfutása pusztulásotokat eredményezi.Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy a föld nemzetei közösen állítsák fel az együttélés szabályait, amelynek betartását békés eszközökkel érvényesítenek a "gyermekcipöben járó" nemzetek létében is.Ezek ellen a korlátok ellen persze a gyermeknemzetek látszólag berzenkednek,legbe- lül azonban és hosszabb távon megkönnyebbülnek majd, mivel újra keretek között érzik magukat, amely nekik a biztonságot jelenti. Mint a gyermekeknek, nekik is meg kell érteni, hogy viselkedésük sokszor saját testi épségüket veszélyezteti, a ti gyakorlatotok pedig a megértés és a civilizált példamutatás fejlesztése.

A tisztítás és a megerösítés fázisába kerültetek,amelyben egyre több ember elött válik nyilvánvalóvá feladata és célja a világban. Az elmúlt idöben a lelkek újjászületésében is változás történt, azok a lelkek, akik csupán energetikai kötöttségeik; bosszú,vágyálmok, megszokások miatt inkarnálódtak,már nem jönnek tömegesen újra.Az univerzum célja nem lehet a lelki recycling, ök sem saját sem a közös célt nem szolgálták új létükkel, így most fejlödésüket egy magasabban fejlett ( elnézést a nem pontos kifejezésért, de más szó nem létezik nyelvetekben az evolúció lépéseinek kifejezésére..) szférában folytatják, ahol segítséget kapnak haragjuk feldol- gozására.Ezek a lelkek általában tömegesen távoztak a világból, balesetek, katasztrófák és a háború ( Golf-háború) során. Ez a jó hírünk nektek; ilyen alapokon könnyebben lehetséges fejlödésetek a földön, fiataljaitok már most is tisztában vannak vele, hogy küldetésük van.Az emberiség az egység felé halad, a konfliktusok és agressziók ideje lejárt, tehát nem fejti ki többé erös negatív hatásait sem az elkövetkezö generációkra. A változások persze nem pillanatok alatt történnek, ezért tünik elöttetek a mai helyzet még siralmasnak, a világ népei azonban már most rátértek a közös útra, kezdik felfogni, hogy az egyes nemzetek kiírtása mások végét is jelenti, hogy a pusztítás csak pusztítást szül.Nem ok ez az örömre, a várakozásra ő A napjaitokban inkarnált lelkek nemcsak a fejlödést kapták feladatul, hanem a Föld szolgálatát is.

Phyllis Virtue-Carmel: A Kilencek Tanácsának hangja

A kezdetekröl

Mielött igazán tudatosult bennem, mi is történt, Tom már életem szerves része lett.Persze a teljes igazsághoz hozzátartozik az is,hogy születésem óta látok angyalokat, szellemlényeket, különös kinézetü alakokat, akik más dimenziókban léteznek.Indiángyerekek szellemeivel játszottam, éreztem félelmüket a fehér embertöl. Számomra ök akkoriban olyan reális játszótársak voltaak, mint például a testvérem.Pennsylvániában nöttem fel, ahol, mint késöbb megtanultam különösen kemény harcok folytak az indián öslakosok és a fehér emberek között.

Edesanyám, születésem után hosszú idöre beteg lett, így nagyszüleim neveltek. Apai nagypapámat Popoknak hívtam, nagyon szerettem .Kisgyermekkorom a gazdasági válság idejére esett,környezetem nyitottsága és vidámsága miatt azonban nem éreztem a szükséget. Nagymamám, aki a környék bábája volt, magával vitt engem is, ha szüléshez hívták,így vezetett be már korán az élet misztériumába.Kerti munkáink alkalmával ismertetett meg a természet kis segítö szellemeivel. A temetöben, ahová gombát gyüjteni jártunk, rendszerint rengeteg lényt láttam, nekem ugyanolyan emberek voltak, mint a sírjukat látogató hozzátartozóik.Nem értettem, miért nem beszél velük senki, éreztem, ök szomorúak emiatt. Nagymamám elmesélte, hogy ezek a lények még nem fogták fel halálukat, szeretteik kétségbeesése tartja itt fogva öket, pedig már más dimenzióban élnek. Nagyon örültek, amikor játszottam velük, én a pár éves kisgyerek legalább tudomásul vettem létüket.Néha még egy-egy érintés erejéig testi kapcsolatot is tudtam létesíteni velük.
Öt éves lehettem, amikor szeretett Popokom megbetegedett, azt hallottam környezetemben, hogy meg fog halni. Mélyen megzavart a tudat, hogy nagypapám kemény és hideg lesz, eltemetik és a menyekbe megy.
Este elhatároztam, beszélek Istennel, ne engedje, hogy ez történjen; "Igérd meg Istenem, hogy nem fog Popop meghalni, és én sem, én meg ígérem Neked, mindig jó kislány leszek"Hirtelen egy hangot hallottam "Nyugodj meg gyermek, megígérem, nem fog eltünni nagypapád és te sem fogsz meghalni."

Oriási béke, nagyság és fény töltött fel.Bizonyosan tudtam, hogy Isten a barátom.Amikor nagypapám végleg lezárta szemét , egy cseppet sem voltam szomorú, mindenkinek elmeséltem, hogy itt áll mellettem teljes nagy- ságában, egészségesen és boldogan. Az ágyon nekem csak egy báb feküdt, aki csak hasonlított örá.A bábot el is vitték, én megkérdeztem Popokot akar-e vele menni, de ö velem maradt.Még fogócskáztunk is, olyan volt, mint régen, és é nagyon örültem, hogy meggyógyult. Mindkét nagymamám látó képességekkel rendelkezett, anyai nagymamám például eltünt emberek talált meg,és híres gyógyító volt.Sokat tanultam tölük a halál utáni életröl, a védöangyalokról és koboldokról, de életvitelük egyszerü jósága is nagy hatással volt rám.Teljesen elöítélet nélkül fordultak a világ felé, rosszat soha senkiröl nem állítottak. Ilyen háttér után teljesen természetesnek volt, hogy 40 éves koromban iskolát nyitottam Floridában,Orlandóban, ahol a médiális képességgel rendelkezöket oktatok. Elsö csoportom 17 emberböl állt,egy ablak néküli helység- ben, a plafonról lelógó mikrofon segítségével vesszük fel szellemi mentoraim "adásait".Elsö mentorom,Dr.Fiske, aki egy másik dimenzióból mély transz segítségével létesített kapcsolatot velünk, igen tisztelet követelö egyé- niség volt. Adásai a médiális munka mélységére, komolyságára hívták fel tanulóim figyelmét.Egy hétföi napon azonban egy másik, különösen elragadó lény jelenlétére hívták fel figyelmemet.Csendes, kedves,szeretetteljes jelenés volt, aki univerzális dolgokról beszélt nekünk.Egy alkalommal megkérdeztük a nevét, csak ennyit mondott; "Tom vagyok.." Négy évig vettük magnóra Tom segítö célzatú, általános érvényü gondolatait, amikor , 1974-ben megtudtuk, hogy ö a Kilencek Tanácsának szóvívöje, képviselöje. A Tanács feladata és kívánsága, hogy bolygónk megmaradjon,és mi, emberek méltóbb életfeltételekhez jussunk. Azon kevés mély transzban dolgozó medium közé tartozom, akik maguk teljes feladásával fizikai állapotukat a csatorna rendelkezésére tudják bocsátani, ami ehhez a munkához elengedhetetlen.A Kilencek Tanácsa, mint saját maguk szólnak általam, kapcsolatunk 23 éve tart. Mély hitemet, hogy Isten a barátom, gyermekkorom óta megtartottam, Tom és a Tanács csak tovább mélyítette, erösítette bennem az egy Isten létét. Szerencsésnek vallom magam és remélem életük vezetésében olvasóimnak is segítséget tudok nyújtani a boldogabb jövö útján....

Ismeretlen Internetes forrásból
2004-01-18


Ennek az írásnak a tetszési indexe: 3   (1 értékelés alapján)
Kérlek értékeld ezt az írást , klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
majd a mehet gombra... köszönöm!

  

Vissza a  témakörhöz


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg rajtad kívül
1 vendég
nézegeti az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
Halott nevek könyve VI.

A dualitás törvénye a törvény. Ez megnyilvánulhat abban, hogy a lélek rátalál lelke másik felére, de ez a keresés tízezer éveken átívelhet, és én, az utolsó inkarnációmban elmondhatom: nem találtam meg.
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu