AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a  témakörhöz

Bölcs gondolatok

Erre a kincsre eddig 18399 alkalommal voltak kíváncsiak.


1. Minden dologról csak egy igazság van, s aki azt megtalálja, annyit tud a dologról, amennyit egyáltalán tudni lehet róla. (Descartes)
2. Ha valaki azt hiszi, hogy birtokában van az igazságnak, akkor ki is kell mondania. Az emberi szellem becsületéről van szó... (Anatole France)
3. A saját életnek nem megbízható tanúja senki sem. Kár is fölesketni, hogy az igazat, csakis az igazat fogja vallani. (Ancsel Éva)
4. Végül is ez a sorsa minden igazságnak. A tegnapi ember abszurdnak tartja, a holnapi banálisnak. Az igazságok nem maradandók. De maradandók azok az írók, akik rátalálnak. (Egon Friedell)
5. Minden jó kérdés kínos kérdés, de aki keresni akarja az igazságot, annak keresnie kell ezt a fajta kínt. (Ancsel Éva)
6. Az igazságosság könyörületesség nélkül - embertelenség. (Aquinói Szent Tamás)
7. Az igazságot először felfedezik, majd megszokják, végül megcáfolják. (Feleki László)
8. Vannak igazságok, amelyeket lehetetlen helyesen fölfognunk, ha előbb nem jártunk bizonyos tévutakon. (Lucian Blaga)
9. Helyesen nevezik... az Igazságot az Idő, és nem a Tekintély gyermekének. (Francis Bacon)
10. A lélek voltaképpen nem is fordulhat máshoz segítségért, mint az igazsághoz, amely a fegyvere - és pajzsához, amely a hazugság. (Paul Valéry)
11. Az igazság szeretete a legtöbb emberben nem egyéb, mint félelem az igazságtalanság elszenvedésétől. (La Rochefoucauld)
12. Ha alacsony célokkal is megelégszel, az igazság útjáról letérsz. (Babiloni bölcsesség)
13. Nem az rendített meg engem, hogy hazudtál nekem, hanem hogy többé nem hiszek neked. (Friedrich Nietzsche)
14. Van-e olyan élet -akár a szentek élete is-, amely ne lenne nap nap után alávetve a hazugságnakő (Martin de Gard)
15. Nemcsak mások, hanem önmagunk számára is rejtélyeseknek kell lennünk. (Kierkegaard)
16. Nem az az ostoba, aki nem tud, hanem az, aki nem akar tudni. (Hrihorij Szkovoroda)
17. Általános balgaság, hogy senki sem elégedett sorsával, akármilyen jó, és senki sem elégedetlen eszével, akármilyen rossz. (Gracián)
18. A tudós gyakran kételkedik, a tudatlan ritkán, a bolond soha. (Émile Faguet)
19. A legapróbb dologban is van valami kevés ismeretlen. Találjuk meg! (Maupassant)
20. A bölcsességet nem úgy kapjuk, magunknak kell azt felfedezni, oly út után, amelyet senki se tehet meg helyettünk. (Proust)
21. Minden mély gondolkodó jobban fél attól, hogy megértik, mint attól, hogy félreértik. (Friedrich Nietzsche)
22. A világban csak kétféleképpen lehet felemelkedni: vagy a magunk igyekezetével vagy mások ostobasága által. (La Bruyére)
23. A mester humanizmusához tartozik, hogy tanítványait óvja önmagától. (Friedrich Nietzsche)
24. A józan ész a világhoz alkalmazkodik, a bölcsesség az éggel akar megegyezni. (Joubert)
25. Megbocsátani és felejteni annyi, mint becses tapasztalatokat az ablakon kidobni. (Schopenhauer)
26. Tudd meg, ki vagy, s fogadd el a világot. (Goethe)
27. A világ csak tükör, mely mindenkire saját arckifejezését vetíti vissza. (Thackeray)
28. A világ Isten bőnbeesése. (Christian F. Hebbel)
29. Ha minden ésszerő lenne a földön, akkor nem is történne semmi. (Dosztojevszkij)
30. A világegyetem végtelen, s ennélfogva nincs sem középpontja, sem kerülete. (Giordano Bruno)
31. Bölcs ember számára minden föld lakható: mert nemes léleknek hazája az egész világ. (Démokritosz)
32. Aki azért jött a világra, hogy azt komolyan és a fontos dolgokban fölvilágosítsa, szerencséjének mondhatja, ha ép bőrrel menekül. (Schopenhauer)
33. Amikor keressük a világ lényegét, feltételezzük, hogy van neki. (Feleki László)
34. Miután rájöttünk, hogy az életnek semmi értelme, nincs más hátra, mint hogy értelmet adjunk neki. (Lucian Blaga)
35. Rosszat mondanak rólamő Ó, ha úgy ismernének engem, mint én ismerem magamat! (Diderot)
36. Kidobtam a tükröt, mert a maga nemében páratlan arcomat szemtelenül megkettőzte. (Johann Nestroy)
37. Apró hibáinkat csak azért valljuk be, mert meg akarjuk győzni a világot arról, hogy nagy hibáink nincsenek. (La Rochefoucauld)
38. Az ember még nem elmés ember attól, hogy sok az ötlete, mint ahogy a tábornok sem jó tábornok attól, hogy sok a katonája. (Chamfort)
39. Hősnek lenni a legrövidebb lejáratú foglalkozás a földön. (Will Rogers)
40. Meg lehetne határozni a Mennyet így is: az a hely, amit kerülnek az emberek. (Henry D. Thoreau)
41. Van ember - van probléma! Nincs ember - nincs probléma. (Sztálin)
42. A közvéleményt meg lehet mérgezni, de csak olyan méreggel, amelyik ízlik neki. (Ignotus)
43. A kisértéstől egyféleképpen szabadulhatunk meg: ha megadjuk magunkat neki. (Oscar Wilde)
44. Ha a mozdonyokatl úgy vezetnék, ahogy az Államot, a mozdonyvezetőnek egy asszony ülne a térdén. (Alain)
45. Április 1. Ez az a nap, amelyen emlékezetünkbe idéztetik, hogy micsodák vagyunk az évnek többi 364 napján. (Mark Twain)
46. A kereszténység biztosan túlél még egy évezredet a földön - múzeumban, kitömve. (Mark Twain)
47. Van Isten, de nincsenek lelkiismereti aggályai. (Kerouac)
48. Ne mondják nekem, hogy ez nehéz probléma. Ha nem lenne nehéz, nem lenne probléma. (Ferdinand Foch)
49. Mindenki a maga baklövéseit nevezi tapasztalatnak. (Oscar Wilde)
50. A lélektan első tétele: a látszat csal; utolsó tétele, hogy: a látszat nem csal. (Osvát Ernő)
51. A tény mindig meztelen, még ha a legújabb divat szerint van is öltözve. (Stanislaw Jerzy Lec)
52. Jótettért azt várd, hogy további jótetteket várjanak tőled. (Osvát Ernő)
53. Gazdag ember filozófiája. Csak annak adok, aki nekem rokonszenves. De nekem nem rokonszenves, akinek adni kell. (Karinthy Frigyes)
54. Legyünk, amivé lehetünk. Senki sem születik készen... (Gracián)
55. Az ember igazi gazdagsága az a jó, amit a világban véghezvitt. (Mohamed)
56. Az ember nagysága látszik meg abból, hogy szánalomraméltó voltát felismeri. Egyetlen fa sem érzi magát boldogtalannak. (Pascal)
57. Mert a teknősbéka biztosan jár a lábán, ok ez arra, hogy szárnyát szegjék a sasnakő (Edgar Allan Poe)
58. Semmi sem fejleszti ki gyengeségeinket inkább, mint ha hatalomhoz jutunk. (Eötvös József)
59. A nagy emberek meteorok: felemésztik önmagukat, hogy fénnyel árasszák el a világot. (Napóleon)
60. Csak addig vagyunk szigorúak mások iránt, míg magunkat nem ismerjük. (Eötvös József)
61. Ha mindenki meg lenne elégedve önmagával, nem lennének hősök a világon. (Mark Twain)
62. A legnagyobb s egyben legkisebb uralom az önuralom. (Leonardo De Vinci)
63. A nagy erényeket azok a nagy akadályok szülik, amelyeket legyőznek. (Chamfort)
64. Furcsa, hogy milyen kevés ember akad ezen a világon, aki bele tud nyugodni a kis veszteségbe. A nagy veszteség annál gyorsabban rákényszeríti a nagy belenyugvást. (Italo Svevo)
65. A titok felfedése mindig annak a hibája, aki rábízta valakire. (La Bruyére)
66. Senki sem szerezheti meg mindazt, amit csak akar, azt azonban megteheti, hogy ne kívánjon olyat, amije nincs. (Seneca)
67. Amikor az ember akár illendőségből, akár unottságból, akár életrendből lemond az élvezetekről, első dolga, hogy másokban elítéli őket. (La Bruyére)
68. Emlékezőtehetségére mindenki panaszkodik; ítélőképességére senki. (La Rochefoucauld)
69. Az idő, mondják, nagy tanítómester. Csak az a baj, hogy megöli a tanítványait. (Berlioz)
70. Időnk egy részét nyíltan elrabolják, más részét ellopják tőlünk, harmadik része észrevétlenül elfolyik. (Seneca)
71. Akik nem emlékeznek a múltra, arra ítéltetnek, hogy újra átéljék azt. (Santayana)
72. A legszebb, amit átélhetünk, a dolgok titokzatossága. (Albert Einstein)
73. Keményen a lényegben, szelíden a kivitelben. (Claudio Aquaviva)
74. Senki sem próféta a hazájában. Ha ez igaz, nem azt jelenti-e, hogy: félreismert s mellőzött fiainak mőveiből áll a nemzet kincseő (Osvát Ernő)
75. A mővészet a kimondhatatlan tolmácsa. (Goethe)
76. Becsüld meg a kezdőt - ő semmi, de még minden lehet. (Forbáth Imre)
77. A közvélemény olyan ítélőszék, amelyet tisztességes ember sohase ismerjen el, és sohase utasítson el egészen. (Chamfort)
78. Az embereknek szokásos hibája, hogy dühödten ítélnek el olyan dolgokat, amelyekhez a legkevésbé sem értenek. (Gluck)
79. Csak úgy hemzsegnek a magyarázatok; alkotókban annál szegényebbek vagyunk. (Montaigne)
80. Ha tőlem függene, a sajtótörvénynek csak egy paragrafusa volna: hazudni nem szabad. (Deák Ferenc)
81. Aki farkasok közé keveredik, megtanul üvölteni. (Goldoni)
82. Az egyetlen jó, ami a véletlennek nem kiszolgáltatott az, ami a világon kívül van. (Simone Weil)
83. Mennyi szépségversenyt rendeznek ebben a csúnya világban! Jóságversenyt még nem rendeztek soha. (Juhász Gyula)

Ismeretlen Internetes forrásból
2004-01-18


Ennek az írásnak a tetszési indexe: 3   (2 értékelés alapján)
Kérlek értékeld ezt az írást , klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
majd a mehet gombra... köszönöm!

  

Vissza a  témakörhöz


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg rajtad kívül
11 vendég
nézegeti az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
A kreatívitás

Tehát a karma nem sorsszerő, nem előre elrendelt, hanem saját képességünket jelenti, azt, hogy alakíthatjuk és megváltoztathatjuk sorsunkat. Kreatív, mivel magunk határozhatjuk meg, hogy hogyan és miként cselekszünk. Mi magunk idézhetjük elő a változást, a jövő a saját kezünkben van, a saját szívünk dönt felőle.
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu