AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a  témakörhöz

Crowley levelezése 6.

Erre a kincsre eddig 15798 alkalommal voltak kíváncsiak.


Utóirat az "E" levélhez: Kérem, tanulmányozza ezt a levelet valamint a magyarázó ábrákat (az író, BAPHOMET Xő O.T.O., minden egyes bető átszámolását közli - itt ezt nem tesszük közzé), és gondolkodjon rajta addig, amíg csak nem asszimilálja teljesen ezen a konkrét eseten kívül a kabbalisztikus kutatás és szerkesztés alapmódját. Figyelje meg, milyen új és az előbbiekkel rokon ötletek bukkannak fel azzal a céllal, hogy gazdagítsák a "képletünket".

"F" levél, 1943. Augusztus 20.
Cara Soror,
Tégy, mit jónak látsz, ez az egyetlen Szabály.

Hadd kezdjem azzal, hogy visszautalok előző levelemre a mottóval kapcsolatban, és tisztázom ennek a levélnek a mőködését.
A mottóban több gondolatot is sikerült egybegyúrnia, bár igazából összesítve ez egyetlen gondolat csupán. Fiat, mivel 811, hasonlít az IAO-ra, és így a FIAT YOD nem csak "legyen…"-ként vagy "én legyek…"-ként olvasható (ami minden kreatív energia titkos forrása), hanem "Jehova energiájának titkos forrása"-ként. A két szó együtt 831-et ér, magukban foglalják a Pyramis és Fallosz titkos értelmét, ami ugyanazon gondolat két megjelenési formája. Így három módja is van annak, hogy kifejezze ezt a kreatív formát: geometriai szempontból, emberi szempontból, és isteni szempontból. Ezt azért emelem ki ennyire, mert ennek a mottónak a kidolgozása elég világossá teszi azt a módot, ahogy a Kabbalát használni kellene. Úgy gondolom, igen hasznos, ha megjegyzi, mi a Kabbala lényegi alapelve. Így, a Malkuth-tal, Yesoddal és Hoddal való kapcsolatával egyszerően leírja azt a néhány gondolatot amelyek a 10-es, 9-es, és 8-as számokhoz tartoznak (ebben a sorrendben). Természetesen sok lesz a fölösleg és a túlterheltség, amint elér azokhoz a gondolatokhoz, amelyek elég fontosak ahhoz, hogy jobban kifejtse őket. Ahogyan ez az Equinox első kötetének ötödik, a Kabbaláról szóló cikkében is megtalálható, elég könnyő bebizonyítani, hogy 1 egyenlő 2-vel egyenlő 3-mal egyenlő 4-gyel és így tovább.

(itt lábjegyzetekre hasonlító megjegyzések vannak, amikre eddig nem volt utalás - a fordító)
1* Az eredeti görög szövegben
2* Az eredeti görög szövegben
3* Az eredeti héber szövegben
4* Az eredeti héber szövegben
5* Az eredeti görög szövegben

Arra is felhívnám azonban a figyelmét, hogy óvatosnak kell lennie, nehogy úgy használja a referenciakönyvekben található utalásokat, hivatkozásokat, hogy nem gondolkozik előbb el azon, hogy miért pont azt adják meg, amit. Így, találhat egy tevét olyan számértékkel, ami a Holdra hivatkozik, viszont a Tarot Hold-kártyája nem a teve jelentéső Gimel betőt, hanem a Qoph betőt jelenti, valamint a Halak jegyét - miközben viszont maga a bető a fej hátsó részére hivatkozik, a Halakhoz tartozó bető pedig a Nun. Innen nem szabad továbbmennie és kijelentenie, hogy a feje hátulja olyan mint egy teve - a kettejük közti kapcsolat csupán annyi, hogy ugyanarra a dologra utalnak.

Azt mondja, hat hónapig tanulmányozza a Kabbalát. Úgy érzem, annyi idő, vagyis hatszori megszakítatlan tanulás, után ráébred arra, hogy sohasem lesz képes igazán tudni. Konfucius azt mondja a Ji Kingről: "Ha még több év adatna életemhez, százat a Ji tanulásának áldoznék".

Ha viszont úgy dolgozik a Kabbalával, ahogy annak idején én tettem - vagyis a kellő időben és időszerőtlenül - akkor nagyjából hat hónap alatt megragadhatja alapvető értelmét. Most elmondom, hogy mi is ez a módszer. Ahogy mentem-mendegéltem, mindenhez, amit láttam, hozzárendeltem az értelmét. Ha kimegyek például a házam ajtaján, az ajtó fejezi ki Daleth-et, a ház maga pedig Beth-et. Na most, a héber "dob" szó medvét jelent, és száma a hatos, ami a Napra utal. Aztán elérkezik az ember a kerítéshez, az Cheth és 8-as számú, a Tarot-ban a Trump 7-es száma (aduő), ami pedig a Chariot (versenyszekérő). Majd kimegy az utcára és meglátja az első házat ami 86-os számú, az pedig Elohim. A ház piros téglából épült, erről eszébe jut Mars és a Blasted Tower (milyen toronyő), és így tovább.

Amint ez a fajta tevékenység szokássá válik, észre fogja venni magán, hogy az agya automatikusan ebbe az irányban keresgél, és ily módon meglepő lesz a fejlődése. Sose feledje el, hogy az Ön Kabbalája nem ugyanolyan mint az én Kabbalám, így sok minden hasznos lehet, amit most elmondtam, de meg kell alkotnia saját rendszerét, hogy az élő fegyverként funkcionáljon.

Az első sikernek nevezhető lépés a Kabbalában az az, amikor az ember ténylegesen rájön valamire, ami megvilágít egy problémát, ami épp foglalkoztatja. Negyed századdal ezelőtt New Orleansban jártam, és nagyon nyugtalanított, hogy mit tegyek - pontosabban igen levert voltam. Úgy tőnt, hogy semmit sem tudok tenni, így azt gondoltam, hogy segítségül hívom Merkúrt. Amint a megfelelő tudatállapotba értem, szinte természetes módon belém ötlött, egy fajta vidámsággal, a következő: "De hisz én vagyok Merkúr". Ezt latinra fordítottam: Mercurius sum. Ekkor valami hirtelen belémnyilallt, egy fajta névtelen válasz, ami azt mondta: "Hát ez nem egészen így van". Ekkor újabb villanásképpen belémötlött, hogy fordítsam inkább görögre: "Hermes Eimi" (megjegyzés: talán ezt átfordíthatja újgörögre). Ezt összeadva a 418-as számot kaptam, és vele együtt azokat a hasonlóságokat, egyezéseket, amik életem korábbi szakaszában már bőven hasznosak voltak számomra (lásd Equ. Of the Gods, 138. oldal). Gondjaim villámgyorsasággal tőntek el.

Most megválaszolnám fontos kérdéseit. A The Book of the Law-val kapcsolatban nyugodtan kérdezhet tőlem bármit. Egy igen bőséges kommentár is készült a könyvhöz, de még nem jelent meg. Valószínőleg bármely kérdésére tudok válaszolni a kézirat alapján, de megvitatásukba már nem lehetséges belemenni. Ahogy a bíróságokon mondják: A tanú válaszára kell hagyatkozni.

II. A Kabbala mind a görög, mind a héber változatát használta a The Book of the Law szerzője - és talán még az arab verziót is. Fentebb már elmagyaráztam a Kabbala helyes használatát. Nem tudom megmondani, hogyan használták a régi rózsakeresztesek (Rosicrucians), de azt hiszem, módszerük hasonló volt a mienkhez. Mellékesen jegyezném meg, hogy nem feltétlenül biztonságos a rózsakeresztesekről beszélni, mivel a nevük az özönvízszerő ostobaság-áradat jelzőjévé vált. Az eredeti rózsakeresztesekről csak az általuk kiadott három darab dokumentum alapján lehet tudni bármit is. A tizennyolcadik századi rózsakeresztes csoportról nem tudom, hogy törvényes jogutódja-e az eredetinek. De tekintélyét belőle származtatja az O.T.O. - a néhai Theodor Reuss O.H.O.-nak birtokában volt egy bizonyos számú dokumentum, amelyek szerinte bizonyítják ezt az állítását, én azonban ezekből csak kettőt vagy hármat láttam, olyanokat, amelyek nem is voltak túl fontosak. Sajnálatos módon nem sokkal a legutóbbi Háború után halt meg, és a többi Grand Master többikével is megszakadt a kapcsolata. A dokumentumok nem úgy lettek feltárva, ahogy kellett volna - a felesége elkobozta őket, úgy gondolván, hogy hatalmas áron eladhatja őket. Mi nem éreztük úgy, hogy egyetértünk a nézeteivel. Nem hiszem, hogy az ügy túlságosan fontos lenne, az Order tagjai által mindenfelé végzett munka nekem bőven elegendő.

III. A Ruach mind a morális, mind az intellektuális világot foglalja magában, és ez minden, amit tudatos elmén értünk. Lehet, hogy még a tudatalatti bizonyos részeit is tartalmazza.

IV. A Neophyte-ból a Zelator-ba való beavatás az ember útja. A fő munka itt az, hogy belépést szerezzünk, majd irányítást nyerjünk az asztrálsík felett.

Az ön kifejezése "az érzelmek kitisztítására" és egyebekre vonatkozóan túl homályosak ahhoz, hogy egy olyan tudományos rendszerbe illessze be, mint a mienk. A végeredmény, amire ön kétségkívül utal, automatikusan elérhető kísérletei során. Hamarosan rá fog jönni, mik azok a tudatállapotok, amik elősegítik vagy hátráltatják a Munkát, és arra is, hogy mit segítenek és mit akadályoznak ezek a tudatállapotok az életében. Például az ajándékok visszautasítása teljesen rendben van egy olyan hindu számára, akinek tízezer évre megbélyegzi az elméjét, ha elfogad egy cigarettát vagy egy csésze teát. Mellékesen jegyezném meg, hogy a legtöbb keleti vallás összeomlik, amikor nyugatra jön, egyszerően azért, mert nem engedi meg a mi eltérő temperamentumunkat. Ezenkívül olyan feladatokat állítanak fel, amelyek európaiaknak teljesen alkalmatlanok. Sok nagy csalódás következett be amiatt, hogy nem ismerték fel ezeket a tényeket.

Az A, a B, és a C alkérdéseit az előzőekkel válaszoltam meg. Kifejezései nagyon határozatlanok. Remélem, hogy nem tart majd túl sokáig, hogy kihozzuk abból az állapotból, hogy ezekben a kifejezésekben gondolkodjon. Például a "beavatás" szó az egész folyamatot magában foglalja, így nem tudom Önnek megmondani, hogyan különböztessse meg a megvilágosodástól. A "próba", ha "bizonyítást" jelent, akkor is az egész folyamatban jelen van. Semmi sem rosszabb a tanulónak annál, hogy a többértelmő szavak gyenge spekulációiba vesse bele magát.

V. Ha gondolja, megpróbálhat Ozirisztől indulva Amenntin át kidolgozni az Életfán egy fajta haladást, de kétlem, hogy bármilyen eredményt is elér.

Úgy látom, célszerő lenne, ha korlátozná tevékenységét az ön előtt heverő munkára. Ebben a pillanatban természetesen ez nagy mennyiségő általános tananyagot jelent, de a lényeg az, hogy amely kifejezések előfordulnak a tanulási folyamatban, azon kifejezéseket pontosan meg kell tanulnia meghatározni. Nem tudom, olvasta-e a Little Essays Toward Truth c. írásomat (kb. Kis esszék az igazság eléréséhez). Az első esszé az "Ember" címő könyvben teljes mértékben beszámol arról, mi az az öt alapelv, amely az embert felépíti a Kabbalisztikus rendszer szerint. Megpróbáltam a lehető legpontosabban meghatározni ezeket, és úgy gondolom, hogy mindegyiküket tisztábbnak fogja találni, mint amikhez a keleti rendszerekben hozzászokott. Indiában egyébként sosem használják a vague kifejezéseket. Mindig nagyon is tiszta képük van arról, hogy mit jelent pl. a Bddhi, a Manas vagy bármelyik másik. A fordítással való próbálkozás mindig kudarcba fullad, még az olyan egyszerő dolgokkal is, mint "a Jóga nyolc ága" - ezt meglátja, ha elolvassa a Nyolc előadásomat.

Nagyon elégedett vagyok illusztrációival - ez remek gyakorlat. Talizmánokat és egy Lament kell készítenie magának, és kieszelnie egy mágikus pecsétet, amely majd címer-pajzsként szolgálhat. Minden ilyesmi nagyon hasznos.

Úgy tőnik, eddig még semmit sem tettünk az asztrálsíkkal és a Tau (Taoő) útjával kapcsolatban, melyeket Ön említ. Van tapasztalata az asztrálutazásbanő Ha nem, gondolja, hogy el tudja kezdeni magától a Liber O ötödik és hatodik fejezete alapjánő (ld. Magick, 387-389. oldal). Ha mégsem, akkor talán én vezetném át az első kapukon. A zaj kérdése rögtön felmerül - azt hiszem, este kilenc előtt nem javallott hozzákezdeni, de nem tudom, hogy ezt meg tudja-e oldani.


Love is the law, love under will.
Felebaráti szeretetben,
666

Ismeretlen Internetes forrásból
2004-01-18


Ezt az írást még senki nem értékelte, légy te az első
Klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
majd a mehet gombra... köszönöm!

  

Vissza a  témakörhöz


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg rajtad kívül
4 vendég
nézegeti az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
Szellemi szférák

Az ellenségek gyakran találkoznak itt, egymás bosszúja elől menekülnek. Testet öltve a gondviselés olyan pályára állítja őket, hogy alkalmat nyerjenek a kiegyenlítődésre (karma).
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu