AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a  témakörhöz

Első rész

Erre a kincsre eddig 12917 alkalommal voltak kíváncsiak.Vámpírok
Farkasemberek és Démonok


Bevezetésként


A világon mindenfelé lehet hallani szörnyő vérszívó lényekről, amelyeket vámpíroknak hívnak, farkasemberekről és más vadállatemberekről, akik olyan emberek voltak, akik állati alakot vettek fel, és gonosz dolgokat mőveltek. Évszázadokon keresztül éltek rettegésben emberek ezektől a gonosz lényektől. Még különleges módszereket is kitaláltak, hogy megöljék őket, és megvédjék magukat. Az első rész olyan történeteket ír le, amelyek első kézből származnak azoktól az emberektől, akik tudták, hogy vámpír vagy farkasember támadta meg őket. A tanulmány bemutatja, hogyan láttál/képzelték el ezeknek a lényeknek a külsejét, és néhány magyarázatot adunk, az ezeket kísérő fizikai síkon szinte lehetetlennek tőnő, de őket alátámasztó legendákra


Mi is a vámpírő

Az egész világon keringenek legendák a vámpírokról, és a hozzá hasonló vérszívó lényekről. Ezek alapja az, hogy a vámpírok élő holttestek, melyek visszatérnek holtukból, hogy kísértsék az embereket. A hit szerint a vámpírok napnyugtakor hagyják el sírjukat, hogy megkeressék áldozatukat, és megigyák annak vérét. Az áldozatok gyakran olyan emberek, akiket a vámpír még életében ismert. A fáma az, hogy az emberi vér életelem, amire a vámpíroknak az életben maradáshoz szükségük van. Tény, hogy az emberi történelem során holttestek ezreit ásták ki az emberek, mely során az ilyen gonosz lények nyomára bukkantak.

Az álhalottak


Gyakran hitték azt, hogy a vámpírok veszélyes bőnözők voltak vagy olyan emberek, akik hírtelen halállal haltak meg. Vámpírnak tartották azokat is, akik öngyilkosságot követtek el vagy egy vámpír áldozatai lettek. Gyakran előfordult, hogy az ilyen embert nem temették el rendesen, és azt hitték, hogy lelkük - mivel az nem tudott sem a "mennybe" sem a "pokolba" jutni - aktív maradt a testükben. Ezért mondják a vámpírokról, hogy "ál halottak" .A legrémisztőbb vámpírtörténetek Kelet-Európában születtek, ahol tényleg érdekes dolgokat állítottak. Pl., hogy vérrel teli koporsókban lebegnek. Orosz rokonaikról állítják, hogy az áldozatuk szívéből veszik a vért. De a legtöbb vámpír nyakból támad, pengeéles szemfogaival mélyed bele áldozata bőrébe, és szívja ki annak vérét. A vér konzerválja a vámpír testét, így az nem indul oszlásnak a sírban. Ha kiásnak egy vámpír koporsóját, a test inkább úgy néz ki, mint egy alvó ember, és nem úgy, mint egy halott. A vámpíroknak éjszaka a nappal, ekkor "dolgoznak", az éj leple alatt, gyakran akkor osonnak be a hálószobákba, amikor ártatlan áldozatuk alszik. Ha az áldozatuk vérét nem szívják ki egészen, akkor visszatérnek a következő éjjel.


A vámpírok viselkedése


Olyan országokban, mint Hollandia, Kína az emberek többnyire hisznek a vérszopó vámpírok étében. Sokukról azt hiszik, hogy tudnak repülni, vagy meg tudják változtatni az alakukat. A legtöbbüket azzal gyanúsítják, hogy nem csak embereket, hanem állatokat is megtámadnak azért, hogy a vérüket igyák. Több helyen a vámpírt test nélküli szellemnek képzelik, máshol arról vitáznak, hogy mi lehel életet a vámpír testébe: egy gonosz szellem vagy az, hogy visszatér az7 eredeti lelke (www.vegzet.hu szellemgaléria) amely képtelen lelkében nyugodni.

A cigányok hite


Az európai cigányok úgy képzelik, hogy a vámpír visszahagyja a csontjait, amikor kiszáll sírjából. Éjjel bolyong, felébreszti az alvókat, mindenféle dogokat tör össze, és nagy zajt kelt. Igazi cowboy módjára nyaktörő tempóban teheneken lovagol, a mezőnkön.


A síron túlról


Nem kell minden vámpírnak átásnia magát a talajon , hogy elérje áldozatát. Némelyiküket természetfeletti törvények vezérelnek. Ködös alakot vesznek fel, hogy elhagyják a sírjukat. Ebben az alakban át tudnak szivárogni a koporsón, és a kb. 2 méter vastag földrétegen , ami elfedte őket, ismét szilárd alakot vesznek fel. Mivel nem forgatják meg a földet, a vámpír nyughelyére utaló egyetlen jel az a lyuk, amelyen ködös teste kiemelkedhet A bezárt ajtók sem jelentettek problémát. Ha a gondos lakó nem dörzsölte be foghagymával az ajtókeretet, a vámpír egyszerően felvette ködös alakját, és egyszerően becsusszant az ajtó alatt.

Majdnem minden legenda beszél a sírin túlról, azokról a vámpíroktól, akik az élők vérét isszák. Némelyikről azt gondolják, hogy a friss hullákat is megtámadják. Olykor nem csak isszák, hanem megeszik a holttest húsát is., Ezért is róják rájuk azt, hogy terjesztik a fertőző betegségeket is. Ú

Néhány vámpírt láthatatlannak és nagyon rosszindulatúnak gyanítanak, mert eltörnek mindent, ami kezük ügyébe kerül, és vérrel fröcskölnek. Ezek a vámpírok kék-zöldre verték az áldozatukat, összedobálva őket, hogy vérükhöz jussanak,

Változatok vámpírra


Európát évszázadokon át rettegésben tartották a vámpírhiedelmek. Az ókori görögök emberszerő démontól féltek, akik az élők vérét szívták. A norvég emberek azt hitték, hogy a holtak tovább élnek. A sírjukban, de gonosszá és erőszakossá válnak. Angliában 1300 után már nem tesznek említést vámpírokról, akik azonban még hosszú ideig kísértették Európa többi részét. Bulgáriában még 1683 - ban is volt egy vámpírláz Mindaddig tartott, amíg nem találtak egy boszorkány lányt és el nem pusztították a "gonosz lelkét".
Erdélyben -ami most Románia része - volt egy "murony" - nak nevezett vámpír.Át tudott változni emberből macskává, kutyává, varangyos békává vagy bármilyen vérszívó rovarrá. Ez a fajta álcázás nagyon megkönnyítette a muronynak, hogy megtámadja az változatait, mivel azok nem gyanakodtak az állatokra. Amikor emberi alakban felfedezték a sírban, a muronyt hosszú éles körmeiről és arról ismerték fel, hogy vér csepegett a szemeiből, s füleiből, a az orrából és szájából Nagyon sok közép-európai ember hitte, hogy a lélek el tudja hagyni a testet és beköltözik egy állatba minden rossz hatás nélkül, akár még a halál előtt is. Néhányan azt hitték, Néhányan azt hitték, hogy veszélyes szomjasan aludni térni, mert a lélek éjszaka kimegy inni. A lélek gyakran egér vagy repülő rovar alakját vette fel.


Az éjszaka szörnyetegei


Sajnos a képet nem tudom megmutatni, a leírás azonban megy. Az orosz vámpír, akit "vieszcy" ként ismernek, a saját kezét és lábát rágta a sírban, de éjfélkor feljött, hogy teheneket támadjon meg, vért keressen és templomharangot kongasson.
A bogár vámpírnak két alakja volt. Az első 40 évben azt tanulta meg, hogyan legyen gonosz, és fátyolszerő teste volt, amely szikrázott a sötétben. Ezután a vámpír régi testében kiemelkedett a sírból, de csak egy orrlyuka és hosszú, éles nyelve volt. A képen ábrázolt három alak a német különböző típusai. A baloldalit, a "neutroner"-t azért okolják, mert katasztrófát terjeszt, mivel sebhelyekkel borított teste undorító volt és kellemetlen szagot árasztott. Középen a "dracul" látható, egy vámpírtest, amelyet egy démon keltett életre. A jobboldali vámpír a "nachzehrer", amelynek különös szokásai vannakA síron üldögélt, egyik hüvelykujját a másik kezében tartva, mindig csak a bal szemét tartotta nyitva és hangos röfögő hangokat hallatott, miközben a halotti leplét rágta.


Vámpírelhárítás


A vámpíroktól félő emberek több módját is kitaláltáka védekezésnek. Balzsamokat és amuletteket árultak, hogy előzzék az álhalottakat, de a vadrózsától, a fokhagymától, a tőztől és a keresztről is állítják, hogy védelmet adnak. Bár lehetséges a vámpírokat megölni, sokkal fontosabb az, hogy megelőzzük egy holttest vámpírrá válását. A vámpír harapása vámpírrá az áldozatait is, azok halálakor. Hipnotizálják az embereket, miközben a vérükkel táplálkoznak - így az áldozatuk nem emlékezett semmire, és a vámpír többször is visszatérhet, hogy vért igyon anélkül, hogy félnének tőle. Nem csak a vámpírok áldozataira mondják, hogy csatlakoznak a az álhalottakhoz. Mindenkiről, akinek erőszakos vagy rejtélyes halála van, valószínőnek tartják, hogy vérszívóként tér vissza. Szinte mindenkiről, akinek valami szokatlan van a megjelenésében vagy viselkedésében gyanítható, hogy vámpír lesz. Görögországban, ahol a vörös haj és a kék szem nem túl gyakori, ezeket az álhalottak jeleinek tartják. Nagy óvatossággal kezelik ezeket a gyanúsítottakat, amikor meghalnak: a holttesteket állandóan figyelik és sohasem hagyják a sötétben.


A koporsó őrzése


Van itt egy rajz, amely egy halál utáni éjszaka képét mutatja. A grafikán ábrázolt, vámpírok ellen tett elővigyázatosságokat Európa nagy részén alkalmazták a XV. és a XVI. században. A nap- és Holdfényt egykor az életet adó energia forrásának tartották, ami ismét életre keltheti a holttestet. A függönyöket még ma is összehúzzák, ha halott van a házban, talán emiatt a régi hiedelem miatt.
Lévén éjszakai lények, az álhalottak félnek a tőztől és a fénytől. Fáklyák világítottak a házon kívül, és számos gyertya, valamint egy ropogó tőz védte a bent tartózkodó embereket. Az állatok nagy veszélyt jelentenek a temetetlen holttestre. Ha egy állat átugrotta a koporsót, biztos volt, hogy a benne lévő tetem vérszívó álhalottá válik. Sőt, még az állat is vámpírrá válhatott halála után. A vámpírok utálják a fokhagymát, és mindenki, aki szintén nem szerette, felettébb gyanús volt. Ezért fokhagymát akasztottak fel a szobákban, bedörzsölték vele az ajtó- és ablakkereteket, sőt még a háziállatokat is.
Azt tartották, hogy a tükrök visszatükrözik a lelket, ezért a holttest közelében levették vagy a fal felé fordították őket. Ez attól védett, nehogy a tükör csapdába ejtse a lelket és az így visszatérhessen, hogy életre keltse a testet.

Temessünk vámpírt!


Néhány, még ma is megfigyelhető temetkezési szokás abból ered, ahogyan megpróbálták a halottakat a sírjukban tartani. Eleinte virágot tettek a koporsóba vagy annak a tetejére, abban a hiszemben, hogy azok megkötik a lelket, és ezzel megelőzik azt, hogy visszatérjen élőket kísérteni. Gyakran vadrózsát használtak, amikor vámpírokkal álltak szembe. A sírokat mélyre ásták, így nagyon sok föld takarta a holttestet, ha megpróbált kimenekülni. A sírokat pedig megjelölték, mivel azt mondták, hogy ha valaki átsétál egy vámpír felett, az vámpírrá változik. Súlyos köveket helyeztek a vámpír sírja fölé, hogy megakadályozzák azt, hogy valahogyan kimásszon. Ahol pedig kőhalmot helyeztek el egy nagy szikla helyett, az utazóknak hozzá kellett adniuk egy-két követ, ha nem akarták, hogy otthon vámpírok üldözzék őket.
Azokról, akik öngyilkosságot követtek el, azt tartották, hogy vámpírokká válnak. Egy karóval a koporsóba szegezték, és a keresztútnál ásták el őket. Ezt azért tették, hogy megtévesszék a vámpírt, így az nem találta a hazavezető utat, és nem tudta megtámadni a családot és a barátokat.

Olyan csontvázakat is találtak, amelyeket a koporsóhoz szegeztek vagy eltörték a lábcsontjaikat, nehogy a vámpír járni tudjon. Olykor vörösre festették a csontvázukat, remélve, hogy ez a vérszínő anyagkielégíti az igazi vérre való igényt…

A sírnál


Ha az emberek arra gyanakodtak, hogy vámpírok kísértik őket, felkutatták a temetőt a vérivó vadállat után. Miután megtalálták, mőár több módja is volt a vámpír megölésének. Ezek helyről helyre változtak, de egy általános módszer volt, hogy egyetlen ütéssel karót vertek a szívébe. Néha izzó szögekkel helyettesítették a karót, és gyakran a fejébe is vertek egyet. Az, ha kitépték a vámpír szívét a testéből, hogy megfőzzék olajban vagy ha lefejezték a sírásó ásójával, biztosította őket, hogy többé nem jöhet ki a sírjából. Főzfából készült keresztet tettek a karok alá, és szentelt vizet spricceltek a sírba, hogy visszaőzzék a gonosz démonokat, amelyekről azt hitték, hogy újból életre kelti a holttesteket. A száját foghagymával tömték tele, hogy ne tudjon többet senkit megharapni. Apró magokat szórtak szét a templom udvarában, mivel a vámpírokról azt tartották, hogy minden egyes szemet megszámolnak. Ez pedig olyan sokáig tart, hogy felvirrad a hajnal, és a vámpírnak vissza kell térnie a sírba anélkül, hogy ideje lett volna áldozatot találni

Járványok és vámpírok


Emberek ezrei haltak meg a pestisben, amelyek végigsöpörtek Európán a középkorban. Nagyon gyorsan terjedtek, és gyakran olyan szörnyő következményekkel, hogy a normális, megszokott emberi élet leállt. Az épületeket nem javították, a földeket nem mővelték, és az emberek elmenekültek a fertőzött területekről, ha megengedhették maguknak. Nem volt gyógyszer a pestis ellen. A pestisek idején gyakrabban tettek említést vámpírokról, és gyakran a vámpírokat okolták ennek a szörnyő betegségnek a terjesztéséért.
A pestis áldozatait gyorsan el kellett temetni a fertőzésveszély miatt. A sírásó győjtötte össze őket és a falun kívül nyitott gödrökbe borította a holttesteket. A fertőzött házak ajtaját kereszttel jelölték meg
Úgy hitték, hogy a pestis a levegőben lóg, mint a köd, ezért az emberek megpróbálták megzavarni hangos zajokkal, harangokkal és zenével. A halottakért szóló harangokról is azt hitték, hogy elijeszti a vámpírokat. A vámpírokat ezen kívül még rémisztgették hatalmas máglyákkal, úgynevezett szükségtüzekkel is. Az állatokat füstön és parázson vezették keresztül, és a hamut szétszórták a földeken, hogy megvédjék őket a gonosz, pestisterjesztő vámpíroktól.
A betegségeket Isten büntetésének hitték az emberek bőneiért. Az egyház különleges szertartásokkal és imákkal kínált védelmet a pestis ellen. Körmenetek mentek végig a falvakon szentelt vizet szórva, kereszteket és szentképeket hordozva. Ezekről azt hitték, hogy megszabadít a vámpíroktól és különböző démonoktól.

Ismeretlen Internetes forrásból
2004-01-18


Ennek az írásnak a tetszési indexe: 3   (2 értékelés alapján)
Kérlek értékeld ezt az írást , klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
majd a mehet gombra... köszönöm!

  

Vissza a  témakörhöz


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg rajtad kívül
1 vendég
nézegeti az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
Seth a szeánszon - új ujjak

A könyvemhez szükséges kísérletek sorában egy szeánsz következett. Csupán halvány sejtéseink voltak arról, mi is a szeánsz, egyikünk sem vett részt soha ilyenen. De arra gondoltunk, hogy kettőnél több résztvevőre van szükség, ezért úgy döntöttünk, hogy elhívjuk Bill Macdonellt; ő volt ugyanis az egyetlen, aki tudott a kísérleteinkről.
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu