AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a  témakörhöz

Levélváltás a dualitásról

Erre a kincsre eddig 19600 alkalommal voltak kíváncsiak.


Van egy parapszichológus barátom, akivel levélben beszélgettem a dualításról. Nagyon jól összefoglalta a dualítás lényegét, így fontosnak találtam ezt a levelet, a benne lévő komoly dolgokat, így megosztom Veletek a levél tartalmát.

Íme a levél:

Kedves Laciő

MI a duálpár fogalmaő

Mi/ki a duálpárő Nagyon egyszerő... .

Leírom nagyon röviden és tömören, aztán ha gondolod, kérdezz bele a részletekbe.

Ahhoz, hogy a duálpár fogalmát, mibenlétét jól definiálhassuk és megérthessük, feltétlenül meg kell határozni még a duálpár mellett, a lélektárs, lelkitárs és ebből következően a Feltámadás, Üdvözülés és esetleg még a kárhozat fogalmait is.

A fenti 6 megfogalmazásból a lelkitársat a legegyszerőbb definiálni és mindjárt ki is ejthetjük és a fontos 5 marad. Lelkitársunk _bárki_ lehet, a többi 5 definiciótól függetlenül. Akivel valamilyen értelemben összehangolódunk, az lehet a lelkitársunk, lelkiekben a társunk. A barát, a kollega, a szomszéd vagy akár a kutyusunk is.

Az, hogy pár vagy társ, gyakorlatilag teljesen mindegy. A duálpár ugyanaz mint a duáltárs és a lélekpár is ugyanaz mint a lélektárs, bár a "szembelévőség" miatt, a duáloknál célszerőbb a pár, míg a lelkeknél a társ megfogalmazás.

Persze mindezek után felmerülhet az igény a szellemtárs, szellem pár és szellemi társ definicióira is. Ha gondolod, ezekbe is belemehetünk, de nem a szavak a lényeg, hanem a mögöttes jelentéstartalomIsten az Embert "Duáltermészető Szellemnek" teremtette meg. Ekkor bár kívülről nézve androgün, belső tulajdonságait tekintve jól definiálható női(jin) és férfi(jang) jegyekkel rendelkezett. E kettő egymással harmóniában egy Emberen _belül_ volt található.Bizonyos fenntartásokkal nevezhetnénk (és egyesek nevezik is) ebben az esetben a jang aspektust az Ember Szellemének, a jin aspektust pedig az Ember Lelkének. Bár mindez az Emberben, mint _Szellemben_ van meg.

A bőnbeesés után az Ember "szétesett/szétvált" kettő részre. Megbomlott belső harmóniája és kettévált. Különállóvá és külön-külön is önállóvá lett a jang és a jin fele. Azonban mindkét rész megőrízte belső duál strukturáját, a szétvált külső Duál struktúra mellett. (Figyeld a kis és nagy betőket.)

A bőnbeesés után az Ember "szétesett/szétvált" kettő részre. Megbomlott belső harmóniája és kettévált. Különállóvá és külön-külön is önállóvá lett a jang és a jin fele. Azonban mindkét rész megőrízte belső duál strukturáját, a szétvált külső Duál struktúra mellett. (Figyeld a kis és nagy betőket.)

* Jang Duálfél - jang aspektus - jin aspektus * Jin Duálfél - jang aspektus - jin aspektus

Ugy is fogalmazhatnánk, hogy az: *Ember -Szelleme .szellem .lélek -Lelke .szellem .lélek

Valójában azonban óvatosan kell bánni ezzel a "lélek" szóval, mert bár itt már 3 is van, mind a három valójában Szellem. Az a lélek aki itt van Pl. bennem, még nincs ezen 3 között. Az majd csak később jön be negyedikként... Ugye milyen egyszerő... :-))

Vagyis az Ember KETTÉ vált, két Duálfélre és e kettő a DUÁLPÁR!!! Lényegében itt már abba is hagyhatnám, de gondolom nem baj, ha folytatom...

Vagyis, és itt még ne beszéljünk Földről meg földi emberről és fizikai testről és annak a lelkéről, mert ezek még nincsenek:"Az én _Duálpárom_, annak az Emberszellemnek a _másik fele_, akinek én vagyok az _egyik fele_.

Mivel éppen mindketten bőnbeesett állapotban vagyunk, ezért vagyunk külön, és külön és együtt is alkalmatlanok vagyunk az Örök Életre, ezen igyekszünk javítani. Ha az egyik Duálfél alkalmassá válik, akkor az _Feltámad_. Ha mindkettő alkalmassá válik, vagyis mindkét Duálfél Feltámad, akkor egyesülnek és Üdvözülnek, vagyis Örökké Élhetnek.Megjegyzem, minden variáció érvényes. Lehetséges, hogy a szétválás csak az egyik Duálfél (jang vagy jin aspektus) hibájából jön létre, és így a másik Duálfélnek nem kell Feltámadnia, mert folyamatosan a Feltámadás állapotában van, attól el sem tért. Kell viszont Üdvözülnie, mert az Üdvözült állapottól eltért, ezért válhatott le róla a bőnbeesett, Feltámadásra törekvő DuáltársaLehet, hogy bonyolultnak tőnik, bár szinte pofon egyszerő...Ha nem érted, képzelj el egy házaspárt. Együtt alkotják a Családot. Ha a Családi kötelék megbomlik, szétválnak mert alkalmatlanok _együtt_ a Családi Életre. De lehet, hogy külön-külön csak az egyikük alkalmatlan, de lehet, hogy mindketten. Mi a feladatő Váljanak mindketten alkalmassá, (Támadjanak fel) és egyesüljenek újra Családban, vagyis Üdvözüljenek.

Így már egyszerőbb, ugyeő De menjünk tovább.

Miképpen válhatnak újra alkalmassá, vagyis miképpen Támadhatnak felő Inkarnációkon keresztüli tanuláson, megtapasztaláson, belátáson át. Ekkor Isten azt mondta mindkét Duálfélnek (feltéve ha mindkét Duálfél bőnbeesett), hogy a bennetek levő JIN aspektust, leinkarnálom a Földre, lélek és fizikai test segítségével. Nagyon lényeges rész! Az Ember eddig tárgyalt egyetlen része sem jön le a Mentál szféra alá, így a Földre, a fizikai világba sem. Csak a _tulajdonságai_ formálódnak a lélek nevet kapó asztrállénnyé és ez a lélek költözik bele egy fizikai testbe.

Igen lényeges, hogy a Duálfeleknek, csak a jin része inkarnálódik, csak ez a rész képes információt befogadni, tanulni. Mikor ezt megértettem és összehasonlítottam a földi ember kromoszómáival, csaptam igencsak a homlokomra és értettem meg, milyen egyszerő is minden. Miről is van szóő Nézzük most, miképpen is néz ki az Ember ha mindkét Duálfele inkarnációban van éppen.

EMBER: * Jang Duálfél - jang aspektus - jin aspektus .asztrál lélek .fizikai test * Jin Duálfél - jang aspektus - jin aspektus .asztrál lélek .fizikai test

Vagy másképpen: EMBER-SZELLEM *Szelleme -szellem -lélek .lélek .test *Lelke -szellem -lélek .lélek .test

Gondolom így már érthető, hogy miért is okoz olyan sok keveredést pl. a lélek fogalom, mert van, hogy más-más szintő "lelket" értünk alatta.

Most nézzük ezt még egyszer, beszámozva: EMBER: 1* Jang Duálfél 1 - jang aspektus 1 - jin aspektus 1 .asztrál lélek 1 .fizikai test 2* Jin Duálfél 2 - jang aspektus 2 - jin aspektus 2 .asztrál lélek 2 .fizikai test

Az 1-es duáltársa a 2-esnek, bármelyik szintet választjuk is. Vagyis az 1-es fizikai test, duáltársa a 2-es jand aspektusnak.

Ha eddig érted, gratulálok. Ezután csak bonyolódni fog... :-)

Mivel mindkettő (az 1-esek és a 2-esek is) _külön_ Úton járnak, egymástól FÜGGETLENÜL, vizsgálhatjuk külön is őket. Külön utakon járnak, hiszen önállóan kell Feltámadniuk, hogy aztán majd együtt Üdvözülhessenek.

Mielőtt azonban továbbmennék, vegyük észre, hogy mindkettő lehet önállóan időben, tulajdonságokban is inkarnálódva. Lehet, hogy az én Duáltársam pl. a Fiam. Vagy a nagyanyám. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy a Duálpárom fizikai megnyilvánulása (inkarnációja) ellenkező nemő a fizikai szinten, vagy életkorban harmonizál velem. Lehet, hogy már meghalt és nő volt, majd az én halálom után születik le uúra, akkor meg férfiként, stb. Egy biztos: A Duálpárom egy "ellenkező nemő" Szellemi lény inkarnációja.

No. Válasszuk ki a legutóbbi felosztásból pl. az 1-est.

1* Jang Duálfél 1 - jang aspektus 1 - jin aspektus 1 .asztrál lélek 1 .fizikai test

Másképpen: 1 *Szellem 1 -szellem 1 -lélek 1 .lélek 1 .test

Ha egyidőben csak egy ilyen van a Földön, nem beszélhetünk lélektársról. Mint ahogyan Krisztus első eljövetele előtt nem is voltak lélektársak, mert soros inkarnáció volt. Leszületett egy Szellem-lélek, lélek segítségével egy fizikai testbe. Majd amikor meghalt a fizikai test, 1000 év múlva leszülethetett újra, _ugyanaz_ a Szellem-lélek, de más lélek segítségével, másik testbe. E kettő lehetett volna a lélekpár, ha együtt léteztek volna és nem egymás után. Vagyis akkor a fenti felosztások léteztek. Egy Ember= két fizikai test A két test duálpárjai egymásnak, de lélekpár nincs.Krisztus után elkezdődtek a párhuzamos inkarnációk, és értelmet nyert a lélekpár megfogalmazás is. Eleinte a lélekpárok még nem lehettek egyazon síkon. Az egyik pl. a Földön a másik a Bardóban volt. Jelenleg azonban már ez a megkötés sincs, csupán, hogy egy Duálfélnek max. 7 inkarnációja lehet. Vagyis egy Embernek, 14. Duálfelenkét 7.

Mit is jelent ező Hogy néz(het) ki ma egy Duálfél felépítése:

1* Jang Duálfél 1 - jang aspektus 1 - jin aspektus 1.1 .asztrál lélek 1.1 .fizikai test 1.2 .asztrál lélek 1.2 .fizikai test 1.3 .asztrál lélek 1.3 .fizikai test 1.4 .asztrál lélek 1.4 .fizikai test 1.5 .asztrál lélek 1.5 .fizikai test 1.6 .asztrál lélek 1.6 .fizikai test 1.7 .asztrál lélek 1.7 .fizikai test

És egy Ember: 1* Jang Duálfél 1 - jang aspektus 1 - jin aspektus 1.1 .asztrál lélek 1.1 .fizikai test 1.2 .asztrál lélek 1.2 .fizikai test 1.3 .asztrál lélek 1.3 .fizikai test 1.4 .asztrál lélek 1.4 .fizikai test 1.5 .asztrál lélek 1.5 .fizikai test 1.6 .asztrál lélek 1.6 .fizikai test 1.7 .asztrál lélek 1.7 .fizikai test 2* Jin Duálfél 2 - jang aspektus 2 - jin aspektus 2.1 .asztrál lélek 2.1 .fizikai test 2.2 .asztrál lélek 2.2 .fizikai test 2.3 .asztrál lélek 2.3 .fizikai test 2.4 .asztrál lélek 2.4 .fizikai test 2.5 .asztrál lélek 2.5 .fizikai test 2.6 .asztrál lélek 2.6 .fizikai test 2.7 .asztrál lélek 2.7 .fizikai test

Ezek közül bármelyik lehet bármelyik szinten. Tehát akár mind a 14 lehet fizikai inkarnációban. Így pl. nekem, lehet most a Földön 6 lélektársam és 7 duálpárom. Ezek bármelyike lehet férfi-nő, fehér-fekete, stb.

De, és ez nagyon fontos, mind a 14-en ÖNÁLLÓAK vagyunk. Lehet, hogy találkozunk, lehet, hogy nem. _Lehet_, hogy ha van egy 11 tagú "családom", én, feleség, 3 gyerek, 4 szülő, 1 szerető, 1 elvált feleség, mind a 11-en ugyanannak az Embernek vagyunk inkarnációi és például ebből a családból, lélektársam 2 gyerek, 1 szülő és az elvált feleség, duálpárom meg a feleségem, 1 gyerekem, a 3 szülő és a szeretőm. A többi kapcsolódást kalkuláld ki. Ja és még például duálpárom Kovács Kati énekes, és lélekpárom Szaddam Huszein diktátor.

Remélem érthető volt és kérdés sincs... :-)))

Mi is volt a kromoszómákkal való összehasonlításő

Próbáld ki. a Szellem=x a Lélek=y Ki inkarnálódhatő xy - igen yy - igen xx - nem


Nagyon szívesen megosztom a kérdéseid alapján amit tudok, tudni vélek... Természetesen továbbra is Szász Ilma, Hildegárd, a gnosztikus tanítások és az AsztrálFény szellemtudományos ismereteim alapján. :-))) Jó a kérdés, alapvető hierarhiát tisztázhatunk a segítségével. A Szellemünk, ugyanott tartózkodik és el sem mozdul onnan, akár egy, akár több testben vagyunk egyszerre, vagyis a Mentál síkonNagyon röviden: Isten, az Embert a Kauzál síkra teremtette. Isteni síkra hivatott, duál Szellemként, mellé kettő tanító kerubot adva. Az Ember feladata, hogy tanuljon és tanító kerubjaival egyesülve, Isteni síkra emelkedjen és _ezután_ segítse a bukott Elsőd Szellemek Üdvözülését és felemelkedését.

Ehelyett az Emberek 1/3-a bőnbe esett és egyesülés és felemelkedés helyett szétesett két duálfélre és lesüllyedt a Mentál síkra.

A bőnbeesett Ember Szellemek (így mi is) a Mentál sikon tartózkodnak és onnan el sem mozdulnakLefelé _soha_ nem mehetnek, felfelé meg csak akkor ha Üdvözülnek. Vagy elkárhoznak. De míg előző esetben szárnyalva mennek fel, utóbbi esetben tepsiben viszik őket. :-)

Ez mindjárt jelzi azt is amiről itt nemigen szoktunk beszélni, nevezetesen, hogy mi lesz az Üdvözülés után. Vagyis arról, hogy Üdvözüléskor (a végítélet után) a Kauzál síkra emelkedünk és kezdődik (folytatódik) az igazi tanulás, egyesülés a Kerubokkal és végre kezdődhet amiért is megteremtésre kerültünk, vagyis a bukott Elsődök megváltása...De térjünk vissza oda, hogy a bukott Emberszellem a maga fél duál állapotában a Mentál síkon tartózkodik. Az alsóbb asztrál és fizikai síkra NEM JÖN. Az ember _kiválasztott_ fizikai teste sem hagyja el a fizikai síkot, nem emelkedik felfelé. Az összeköttetést az asztrálenergiákból formált asztrállény, a Lélek biztosítja. A lélek képes jelen lenni mindhárom síkon. A fizikain az asztrálon és a mentálon. Vagyis az Ember Lelket, a Karma Urai "formázzák", minden egyes leszületés előtt,

1. asztrál anyagból, 2. a Mentál síkon lévő Emberszellem _tulajdonságai_ alapján, 3. a fizikai síkon lévő testben való megnyilvánulásra. És persze minden leszületés után "arhíválják", majd "megsemmisítik", vagyis a testet biológiailag lebontják, visszahívják belőle a lelket, a benne lévő információkat, TULAJDONSÁGOKAT, szintetizálják a továbbra is Mentál sikon lévő Szellem tulajdonságaival, a lélek anyagát pedig lebontják, destruktúrálják egy új struktúrát adva neki, újraformázzák, esetleg éppen egy másik Emberszellem, következő leszületéséhez szükséges feltételek szerint.

Ezzel, így röviden, :-) gondolom meg is válaszoltam a kérdésedet... Vagyis, összefoglalva, a Szellememről akárhány lelket is formálhatnak akár 1000-ret is, a szellemem SEMMIT nem változik, és nem mozdul el. Majd amikor visszatérnek a lelkek, akkor változik, de el akkor sem mozdul, hacsak nem támad fel, illetve Üdvözül, mert _akkor_ feljebb emelkedik egy szintet.

Én arra gondoltam, hogy a testekben egy kis darab szellem van csak, egy olyan "szellemutánzat" (jó csúnya szó, de most ez jutott eszembe)ő Van rá jobb szó is. Lélek. De a lélek nem a "szellemből" van, hanem _olyan_ mint a szellem bizonyos _tulajdonságai_. >és ezek kommunikálnak a lelkeken keresztül, Minek túlbonyolítani.... :-) Persze érteni vélem mire gondolsz... Azt "szoktuk mondani", nekem itt van a mentál testemben a "szellemem", hiszen "szellemi munkát" is tudok végezni. Na ja. Csak ne keverjük az _intellektust_ a _Szellemmel_. Az intellektusom a _fizikai síkon lévő_ mentál testemben van. A Szellemem meg a Mentál sikon lévő Mentál testben. (Mondjuk ott nincs is más test csak mentál test.) A Szellem, maga az Ember. A szellem vagyis az intellektus, meg a lélek által gerjesztett mentális információ struktúra.. Csak a lelkek vannak ott, és a szellem egy központi helyről (mentál sík) érzékeli az információkatő

EZAZ!!! TUDOD TE!! :-D

Amikor leszülettünk a legelső bukásukkor, akkor milyen létformában jöttünk létreő

Első lépcsőben még nem volt kiválasztva fizikai test, az első leszületések csak asztrálsíkra történtek, csak lelkek segítségével. Ezt nevezem én Atlantisznak. Az atlantiszi Ember Lelkek bukása után engedte meg Isten, hogy a Lelkek fizikai testbe költözzenek. Fizikai sík már volt, hiszen azt (a fizikai síkot) a bukott Elsődödből formálták. Ekkor kiválasztásra került az addig "lelketlen" vagyis állati létformában élő "homo sapiens" és abba inkarnálták a lelkeket, ezzel emberré formálva az addigi állati testet.

A szellemek "hosszú éjszakáján" pihentették a szellemeket valóban évmillárdokig, vagy csak az erők győjtése történt megő Nem tudom, hogy mit értesz a "szellemek hosszú éjszakáján"ő A „hosszú éjszaka” egy szellemtani fogalom, ami a Névtelen Szellem tanításaiban szerepel. Amikor az anyagba besőrősödtünk mély álomba merültünk, és onnan ébresztett fel minket az Isteni szikra.

Az Elsődszellemek most is "álomba dermedten" várják, hogy az Ember felkészüljön és elkezdje megváltó tevékenységétNeked mit jelent a második bukás fogalmaő Bukás az több is volt nem csak kettő... Nem a második teremtésre gondolsző Mert teremtés az kettő volt. Bukás, több lépcsőben több is. Illetve volt az Elsődöknek is kettő és az Embereknek is kettő. Ez 2x2=4 :-) Az első teremtéskor, Isten a Szellemeket teremtette meg. Majd a bukásuk után, második teremtésként, az Embert. Az Elsődök kétszer buktak el. Először amikor teremtésük után, az Isteni szinten elbuktak. Ekkor teremtette Isten a Kauzál síkot, ahol Öntudatra ébresztette a bukott Elsődöket. Ekkor azok egy része ott is elbukott. Ekkor teremtette meg Isten _belőlük_, vagyis a Kauzál szinten is elbukott Elsődökből a mentál, asztrál és fizikai síkokat. Ezek bedermedt állapotok. Ezután történt a _második_ teremtés, amikor Isten Embert teremtett, a Kauzál síkra, a mentál, asztrál és fizikai sík (vagyis a megdermesztett Elsődök) megváltásaként.

Na, bonyolódik.... :-)))

Az Ember is kétszer bukott el. Az Ember a Kauzál síkon elbukott. Első bukás. Ez volt Lemúria vagy más néven a Bibliai Paradicsom. Ez _pontosan_ benne van a Bibliában is. Csak kissé "elrejtve". Ezután következett a Paradicsomi kiőzetés, vagyis Atlantiszba küldés. Az ember itt is elbukott és fizikai síkra került. Ez volt a második bukása az Embernek. Most itt tartunk. Remélem segíthettem. Vagy még jobban "összezavartalak" ő :-)

Sok szeretettel:

Laci.

Ismeretlen Internetes forrásból
2004-01-18


Ennek az írásnak a tetszési indexe: 3.5   (11 értékelés alapján)
Kérlek értékeld ezt az írást , klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
majd a mehet gombra... köszönöm!

  

Vissza a  témakörhöz


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg rajtad kívül
1 vendég
nézegeti az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
Hermész Triszmegisztosz: 48 alapelv összefoglalása

1. Minden test mozgatott; csak az anyagtalan mozdulatlan. 2. Minden test átalakul, de nem mind oszlik fel. 3. Minden élőlény létrejött; de nem mind halandó (ahogy nem is mind halhatatlan) 4. Ami bomlékony megszőnhet; ami felbomolhatatlan, (az változhatatlan; ami változhatatlan),az örök.
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu