AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a témakörhöz

Megszállottság

Erre a kincsre eddig 17136 alkalommal voltak kíváncsiak.


Többszörös személyiség, tudatcsere egy testben

Többszörös személyiség, tudatcsere egy testben. Egy test több lelket (tudatot) képes kiszolgálni.

Számítógépes esettel szemléltetve: az agy a hardver, a lélek a szoftver

Érdekesség: Az agyban két év alatt cserélődnek le a sejtek, de marad a tudás, a tudat.

Olyan átmeneti vagy állandó személyiség változás, vagy személyiség csere, amit nem szőkítünk le az illető agyi vagy a tudati problémáira, vagy két ember közötti telepatikus kapcsolatra, hanem egy másik „dimenzióból” való ráhatásként kell értelmeznünk.

A megszállottnál az egy olyan helyzet, ahol az ember tudta, lelke részlegesen vagy teljesen kiszorításra kerül egy vagy több, rendszerint elhalt személyiség (szellem, démon) által.

 

A megszállottság szó félrevezető, mert sok esetben az egyének maguk váltják ki azt.

Afrikában például a voodoo vallás szertartásai alatt transzba esnek a sámánok, és ők hívják magukba a szellemeket. Tehát akaratosan is létre lehet hozni a megszállottságot.

 

Az, hogy a belső hang útmutatása, egy mediális ill. transzállapot megszállást vagy komplex tanítások átadását jelenti, az függ attól, hogy a „kapuit” kinyitó ember milyen spirituális szinten áll.

 

Dr. Edith Fiore: Nyugtalan holtak.

 

Idézet a könyvből:

 

- Több tudat egy emberbenő -

 

... Klinikai eredményeim azt mutatják, hogy az élet folytatódik a biológiai halál után. Betegeim, akik hipnózisban az elmúlt életeikre is visszaemlékeznek, testük halála után is épp olyan élőnek érzik magukat mint azt megelőzően.

A klinikai halálélmények kutatói is a betegeimmel alapvetően megegyező tapasztalatokról számolnak be. A betegeim többsége által hipnózisban felidézett előző életbeli halálélmények is nagyrészt hasonlóak voltak, mint amelyekről Raymond Moody 1975-ben megjelent könyvében beszámolt. Tisztán látták maguk alatt a testüket, megkönnyebbülést éreztek, gyakran megesett, hogy meg akarták győzni hozzátartozóikat, hogy élnek, szabadságot éreztek, halott szeretteikkel, fehér fénnyel, gyakran magasrendő vezetővel, bölccsel találkoztak. Tökéletes testben találták magukat, minden hiányosságuk elmúlt. Ha vakok voltak, most tökéletesen láttak, ha süketek, hallottak. Csodálatos módon szellemtestük éppoly valóságosnak látszott, mint egykori fizikai testük. Egy bizonyos pillanatban, bölcs tanácsadóik oldalán filmként nézhették végig földi életüket. E visszapillantás célja kétségtelenül az volt, hol feleltek meg életük fontos kihívásainak, és hol buktak meg a vizsgán. Szellemtanácsadóik megmutatták, hogy mit kell még megtanulniuk, hogy továbbléphessenek. A következő megtestesülést már e tudás alapján tervezhették meg.

Dossziéim tele vannak halálélményekről szóló regressziók jegyzőkönyveivel. Egy férfi beteget kezeltem, aki depresszióban, hörghurutban és egy különös allergiában szenvedett. Valahányszor tejet ivott vagy diót evett, azonnal vastag váladék képződött a torkában, és ez fokozta amúgy is állandó köhögését. Amikor hipnózisban arra kértem, menjen vissza az allergiájáért felelős eseményhez, egyszerre a 19. században Grúziában találta magát. Frusztrált gyermekkorról beszélt, amelyben verekedéseivel vezette le felgyülemlett dühét.

 

 

A következő emlék jött elő: a szövetséges csapatokhoz került, már napok óta nem ettek, amikor valaki a bögréjébe aludttejet önt, a bögre lyuka, így nagyon gyorsan kell innia, hogy valami maradjon, közben földimogyorót eszik, ami ott terem. Futó lábakat kürtszót hall és a távolból támadás éri őket. A harcban életét veszti, majd azt látja, hogy nemcsak ő, hanem mások is kiemelkednek a testükből. Nagyapja jelenik meg: „Gyere öcskös, vége a háborúnak” Gyertek ti is mind” - szól a többieknek. Zongoraszót hall, Látja az életfilmet, azokat a dolgokat, amiket nem jól csinált, Tudja, meg kell tanulnia legyőzni a dühét, és hogy nem szabad ennyire önzőnek lennie.

Hipnotizált betegeim mind hasonló halálélményről számoltak be.

Sokan, mivel továbbra is élőnek érezték magukat, megzavarodtak. Különösen akkor, amikor hatni akartak az élőkre. Úgy tőnt. hogy ezek közül néhányan élő embereket szálltak meg, vagy összeolvadtak velük.

Egyik páciensem Linda, egyszerre csak egy komor hangulatú férfi helyében találta magát: ... „egy nagyon száraz folyót látok, nagyon rosszul érzem magam. A hídon állok, nem akarok tovább itt maradni... Semmi nem tart már itt. Leugrom... Ott fekszem a folyómederben. Nagyon furcsán érzem magam. Fel tudok állni, és látom a testem a homokon. Iszonyú dühöt érzek, ez nem jött be. Ragyogó fényességet látok, de nagyon meg vagyok ijedve. Lefelé futok a mederben. De valami nem jól van. Nem értem. Nekifutok egy fának, keresztül megyek rajta. ... Egyedül érzem magam. Embereket hallok a parton. Mulatoznak. Van köztük egy fiatal lány, odamegyek, észre sem vesz. Olyan mintha vele lennék, a részévé lennék. Most már sokkal jobb. ő továbbra is boldog én pedig szomorú vagyok, de érezni tudom, amit ő érez. Szeretem ha örül, de mindig csak ő, én nem. Most már nem érzi magát olyan jól, mint azelőtt.”

 

Több betegemmel folytatott regressziós hipnózisban is előfordult ehhez hasonló eset, amikor úgy tőnt számomra, hogy a haláluk után zavarodott szellemek élő embereket szálltak meg. ...

20. század utolsó negyedében sokan babonának tartják azt, hogy a halottak szellemei nyomorúságot és szenvedést okozhatnak az élőknek. Ez ma különösképpen igaz, hiszen a legtöbb tudós elkötelezetten keresi a testi és elmebetegségek biológiai okait. Ugyanakkor a történelem során az emberek mégis gyakran keresték a különböző betegségek gyökerét a megszálló szellemekben. A Biblia is több mint 26 helyen említi, hogy Jézus megszálló szellemeket őzött ki az emberből. A Máté 10,1-ben pedig fel is szólítja a tanítványokat, hatalmat ad nékik arra, hogy gonosz lelkeket őzzenek ki az emberből.

Jóval a kereszténység megjelenése előtt a régi görögök és rómaiak is hittek abban, hogy a halottak hatással vannak az emberekre. Plutharkosz mondja: egyes zsarnoki démonok élvezetéhez még testben lévő szellemek kellenek, mivel nem voltak képesek más módon kielégíteni élvezetüket, ezért zendülést, sóvárgást, háborúkat szítanak, hogy megkapják, amire vágynak. Sok eltérő nézet létezett. Voltak, akik azt gondolták, hogy a megszálló szellemek maguk az elhunytak, mások úgy gondolták, hogy bizonyos szellemek sohasem voltak emberi lények, hanem a Gonosz szolgái.

Vannak kultúrák, amelyekben nagyon pontos elképzelés él arról, honnan származnak az embereket megszálló szellemek, és miért avatkoznak bele az emberek életébe. A régi kínai ős-imádó hit több mint tízezer éves múltra tekint vissza E kultúra szerint egy ember több cikluson vagy „életidőn” megy keresztül. Mindenkinek jó viszonyban kell lennie az őseivel, mert ők továbbra is léteznek egy másik világban - és ha feldühítik vagy megbotránkoztatják őket visszatérnek és bosszút állnak az elkövetőn.

A japánok is imádták az őseiket és hittek a földhöz kötött szellemekben. Az ősi egyiptomiak is hittek abban, hogy a halottak hatással vannak az élőkre. ősi síremlékeik tanúskodnak egy bonyolult hitvilág létezéséről, mely szerint az élet tovább folytatódik a halál után.

 

ősi síremlékek tanúskodnak arról, hogy a holtesteket mumifikálták, hogy újra használhatók legyenek, és a sírok háztartási eszközök lerakatai voltak, magvak, állatok és szolgák biztosították a halottnak a kényelmes túlvilági életet. Még a feleségét is befalazták a sírboltba élve, hogy a halottnak legyen társasága. Anélkül, hogy bármit hozzáfőznék, tényként kell közölnöm, hogy voltak pácienseim, akik hipnotikus regresszióban arról számoltak be, hogy mostani klausztrofóbiájuk annak következménye, hogy valamikor élve eltemették őket egy ilyen sírboltba.

Talán Ázsiában fejlődött ki leginkább az élőknek a szellemvilággal való kapcsolatának filozófiája. India ősi vallása, mely szent könyvükön, a Védákon alapul, a modern hinduizmus és buddhizmus forrása. Az ősi Védák szerint az embernek legalább hét különböző teste azaz „hordozója” van, és a fizikai test a legalacsonyabb szintő ezek közül. A többi nem fizikai természető test a normál emberi látás számára nem látható. E testek mindegyike egy, a fizikai világban is létező bolygóval van összefüggésben, és mindegyik magasabb frekvencián vibrál és finomabb szerkezető a megelőzőnél. Mindjárt a fizikai test után következik az éter-test, és a vibráció szempontjából ez a legtömörebb a láthatatlan testek közül. A médiumok és tisztánlátók időnként meg is pillanthatják ezeket. Formája pontosan olyan, mint a fizikai testté - tulajdonképpen annak pontos mása, de néhány hüvelyknél nagyobb. Átlengi a fizikai testet, annak egészséges mőködését. A következő hordozó az asztrál, vagy érzelmi test, amely néhány hüvelykkel túlnyúlik a fizikai és éter-testen, ovális színes fénykörbe vonja azokat. Mivel ez irányítja az ember érzelmi életét a változó érzelmekkel együtt vibrálva, folytonosan változónak tartják. A mentális test finomabban vibrál az asztrális testnél és a kiterjesztett aura részét képezi. A szellemi test az egyénen kívül, a szellemi síkon létezik, mindazonáltal lényünk részét képezi. Egyes titkos tanítások még magasabb rendő testről is tudnak, pl. az okozati test, az egyik leggyorsabban vibráló spirituális test.

A legalacsonyabb asztrális sík a földhöz kötött szellemek síkja. Az asztrális világ magasabb síkjain tartózkodnak azok a spirituálisan fejlettebb entitások, akiket vezetőként, mesterként tisztelnek.

Az emberi lény álmában, transzállapotban, vagy előre tervezve „a fizikai világ részbeni elhagyásának szándékával „elutazhat” asztráltestében az asztrális világba. Ezt asztrális projekciónak „vagy testen kívüli élménynek” nevezik.

A Védák úgy írják le a halált, mint a fizikai test levetését, amikor az egyén a lét magasabb síkjai felé utazva magával viszi emlékeit. Az asztrális világban való tartózkodás után a lélek feljebb emelkedik a mentális síkra, és újra maga mögött hagy egy testet az asztrális héjat -. később az egyén az asztrális sík egy még magasabb szintjére kerül, ahol fizikai újjászületésre vár. A védikus rendszer szerint a spirituális fejlődés a valódi emberi lényeg egyik fizikai testből a másikba való költözésén, és a karma (a sors) doktrínáján - vagyis az ok és az okozat törvényén - alapul. Az újjászületések során tud az egyén úgy megtisztulni, hogy végül elérje a legmagasabb síkot és újra egyesüljön az Istenséggel.

Ám, ha valaki még halála után is a földi vágyak rabja marad, az megakadályozza ezt a körforgást. Az ilyen embereket rabul ejtik, lekötözik a fizikai sík rezgései. A legalsó asztrális szinten maradva olyan közel maradnak a földi síkhoz , amennyire lehet, és innen próbálják kielégíteni földi vágyaikat és szenvedélyeiket. Ezek a földhöz ragadt alacsony entitások nem tudnak tovább haladni a spirituális fejlődés útján. Nem képesek arra, hogy levessék alacsonyabb rendő hordozóikat és magasabb rendő állapotokba emelkedjenek.

A védikus elképzelés szerint, a tudattalan vagy rosszindulatú diszkarnációk gyakran egy élő embert keresnek maguknak, hogy megszállják őt és általa folytathassák a földi életet. Azért tudnak betörni egy másik emberbe, mert az illető asztrál testén - mely számukra az aura részeként látható - valamilyen törés van. Ez az elképzelés elterjedt egész Indiában és Tibetben, és ma már a híres tibeti orvosi hagyomány részét képezi, amelyet hazájukból számőzött tibetiek ápolnak India északi részén.

Az ősi védikus hagyomány egyes tantételei a 19- század folyamán két nyugati mozgalomban, a teozófiában és a spiritualizmusban is felbukkantak. S bár a két irányzat több szempontból különbözik, mégis mindkettő szilárdan hitt abban, hogy a személyiség túléli a halált. Mivel kutatásaim tárgya a földhöz kötött szellemek általi megszállottság, ezért számomra különösen érdekes e két mozgalom hatása a világ különböző részein élő gyógyítókra.

A spiritualizmus, Allan Kardec, francia író könyveinek köszönhetően - mély és katartikus hatást gyakorolt a dél-amerikai miszticizmusra. Kardec témája a lélek halhatatlansága , a szellemek természete és emberhez főződő viszonya volt. A spiritualizmus hatására olyan megszabadító módszerek alakultak ki, amelyeket gyógyítók, médiumok, sőt gyakran modern orvosok és pszichológusok is alkalmaznak. Amikor előadásokat tartottam Sao Pauloban az Első Nemzetközi Alternatív Terápiás Kongresszuson, 1985-ben, látogatást tettem az ottani Spiritiszta Szövetségben. Itt 3500 médium kezel hetente 15 ezer beteget. 12 millió ember él Sao Pauloban.

Az USA-ban dr. Carl Wickland, a spiritualista pszichiátria egyik úttörője 30 éven át dolgozott olyan súlyosan zavart betegekkel, akikről úgy érezte földhöz kötött szellemek tartják fogva. Felesége Anna, aki transzmédium volt, tette lehetővé, hogy a megszálló szellemek az ő hangképző szerveivel beszéljenek.

Sir Arthur Conan Doyle, a spiritualista tudós ezt mondta róla és könyvéről: ”Még sohase találkoztam olyan emberrel, aki ennyit tud a láthatatlanról. Senki ne mulassza el ezt a könyvet, ha érdekli a megszállottság és az elmebaj szellemek segítségével történő gyógyítása.

Egy másik figyelemre méltó ember: Edgar Cayce, aki a megszállottságra, mint a betegségek egyik fő okára hívta fel a figyelmet. Cayce, aki tanulatlan ember volt, egy farmon nőtt fel Kentucky-ban észrevette, hogy képes rá, hogy transzba essen és olyankor bármely témában kérdésekre válaszoljon. 1900-tól haláláig 1945-ig több mint 14 ezer transz „vizsgálatot” végzett, jobbára olyan emberek esetében, akiken a szabályos orvostudomány nem tudott segíteni. És bár Cayce a keresztény egyház tagja és Biblia szakértő volt, transzban elmúlt életekről, karmáról, reinkarnációról, többszörös testekről, szellem általi megszállottságokról beszélt.

Ezeknek a megszállottságoknak az esetében Cayce tovább ment, mint más szakértők, a megszállottság okaként bonyolult fizikai-érzelmi-mentális és spirituális okokat tételezett fel.

1982-ben egy brit pszichiáter , dr. Arthur GuirdhamA mentális egészség szellemi dimenziói” c. könyvében érdekes kutatási eredményekről számolt be. Következtetéseit több mint 40 év szakmai tapasztalataira alapozva állította, hogy a súlyos betegségek bármely formáját okozhatják szellemek. Adam CarabtreeA sokrétő ember: kutatások a megszállottság, és a többes személyiség területein” c. könyvében betegei kóreseteit kétféle oldalról, a személyiség sokrétőségével és a földhöz kötött szellemek hatásával magyarázza.

Ezrével élnek a Földön a gyógyítók egy másik típusa, a sámánok. Hagyományai több mint 40 ezer évvel ezelőttre nyúlnak vissza. A sámánok sokféle szellemtől eredeztetik erejüket, és különféle rítusokat alkalmaznak a megszálló szellemek ellen. Manapság már gyógyítók, pszichológusok, orvosok a sámánoktól tanulnak. A sámánizmus egyik legismertebb antropológus szaktekintélye, Michael Harner sámánisztikus gyógyító társaságot hozott létre. Manapság egyre nagyobb számban találunk olyan szakembereket, akik különféle megszabadítási technikákat alkalmaznak.

Láthatjuk tehát, hogy az írott történelem folyamán, de valószínőleg sokkal korábban is - az emberek hittek a földhöz kötött szellemek létezésében. Számomra, gyakorló terapeuta számára a bizonyítás kérdése nem elsőrendő fontosságú. Bajban lévő, boldogtalan, szenvedő emberekkel dolgozom, ezért számomra a legfontosabb az eredmény. ...

Úgy látszik, a szellemek végül mindig elérik a fényt, még akkor is, ha közben több évtizedre itt ragadnak a fizikai világban. A Fény felé vezető utat érdekesen írta le egy depressziós beteg, aki előző halála után egy ideig a földközelben időzött. Mikor felfedezte élményét, tovább mozdítottam abba az időbe, amikor megtalálta a Fényt. „Hosszú idő telt el. Össze vagyok zavarodva. Próbálok öntudatra ébredni, de nem sikerül. Látom a Fény emlékét, de nem találom sehol. Valaki segít, vezet, hogy megtaláljam a békém, belső lényem. Szellemek vannak a Fényben, olyanok, mint én. Bolyongok. Jó érzés itt lenni, múlik a hideg. Elhagyom a fájdalmakat. A Fény ott van mögöttem...

Betegeim regresszióiból úgy tőnik számomra, hogy a Fénybe való behatolás univerzális élmény. A Fényt magát különbözőképpen írják le, Isten, feltétel nélküli szeretet, napszerő fény...

 

Több mint 1000 esetet vizsgált meg és jegyzőkönyvezett.

 

A megszállottság 10 leggyakoribb tünete:

 

 1. Alacsony energiaszint
 2. Jellemváltozás vagy gyakori hangulatváltozások
 3. Belső hangok beszélnek
 4. Drogfogyasztás, beleértve az alkoholt is.
 5. Lobbanékonyság, impulzív viselkedés
 6. Memória zavarok
 7. Csökkent koncentrációs képesség
 8. Hirtelen fellépő szorongás vagy depresszió
 9. Hirtelen, minden nyilvánvaló ok nélkül fellépő testi problémák
 10.  A „Nyugtalan holtak” olvasásakor fellépő érzelmi és / vagy testi reakciók

 

Kiegészítés:

 

Szenvedélybetegségek nagy része:

 

 1. szerencsejátékok normálistól eltérő játszása, élvezése
 2. dohányzás
 3. szexuális zavarok, aberáció, szexualitás élvezetének hajszolása

 

Alacsony rezgésszintő emberek esetében:

 

 1. Bőnözés, bőnöző életforma
 2. Gyilkosságok, szadizmus,
 3. Mások anyagi vagy erkölcsi tönkretétele (rendszeres, ilyen a pl. a pletyka..)

 

 

Szellemi szinten:

Az igaz eszmék lejáratása, kinevettetése

Hamis eszmék terjesztése

Az egyén lejáratása a normálistól eltérő szokatlan viselkedéssel

 

Megszállottság létrejöhet:

 

 1. idegen szellem behívásával (pl. szellemidézés)
 2. nem megfelelő társaságban (meditáció, kocsma…..hasonló a hasonlót vonz elv alapján negatív gondolatok, bánat, féltékenység depresszió, győlölet stb..)
 3. Saját viselkedésünk bevonzza az idegen szellemet, vagy szellemeket
 4. félelmeink által

 

Több megszálló szellem is lehet a környezetünkben.

A „bolondokháza” tele van megszállt emberekkel, akik gyógyíthatók.

Skizofrénia és a megszállás közötti különbség ismertetése.

Egyszerre több megszálló eset ismertetése (max.17 megszálló)

Alkoholizmus - drog közötti veszélyes különbség ismertetése.

Az elhízás is lehet megszállottság miatt!

 

A Spanyol nő esete:

 

1910 körül történt a következő eset. Iris, aki 15 éves volt, Budapesten élt és olyan beteg lett, hogy 2 percre megállt a szíve, újra kellett éleszteni. Ezzel egyidőben Spanyolországban spanyolnáthában meghalt Lucia, aki idősebb nő volt, férje volt, és gyerekei. Amikor Iris reggel felébredt Lucia lelke volt benne, és nem tudott magyarul, viszont folyékonyan beszélt spanyol nyelven! Visszaemlékezett mindenre, ami Spanyolországban történt vele, emlékezett a családjára. Nagy nehezen hittek neki, és évek alatt utána néztek, és kiderült, hogy minden igaz, amit mesélt. Találkozott a férjével, a gyerekeivel mindenkit felismert, emlékezett mindenre. Hosszú évek teltek el, Iris szülei összejártak Lucia rokonaival, együtt volt a család.

Iris valamikor a 80 évek környékén halt meg Budapesten. Addig szakértők vizsgálták az esetét.

 

Ismeretlen Internetes forrásból
2004-05-03


Ennek az írásnak a tetszési indexe: 5   (4 értékelés alapján)
Kérlek értékeld ezt az írást , klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
majd a mehet gombra... köszönöm!

  

Vissza a témakörhöz


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg rajtad kívül
16 vendég
nézegeti az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
Fejlődés, karma és újjászületés

Azon a futó éjszakán, amelyen Buddha elérte a megvilágosodást, mondják, a felébredés különböző fokozatain ment át. Az elsőben "összpontosított, megtisztult, feddheteismét és ismét tlenné, tisztátalanság nélkülivé vált, lággyá lett, kálhatóvá, rögzítetté és mozdulatlanná", tudatát, figyelmét előző életeinek emlékezetébe idézésére fordította. Élményeit így meséli el:
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu