AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a  témakörhöz

Médiumitás

Erre a kincsre eddig 18633 alkalommal voltak kíváncsiak.


Médiumítás

Fogalmak:

 

Médium: az a személy, aki pszichikai érzékenységénél fogva képes a szellemekkel érintkezni, és akin keresztül a szellemek megnyilatkozhatnak.

Automatikus írás: az az írás, ami akkor jön létre, amikor szellemek irányítják az ember kezét. Automatikusan írni többféleképpen lehet, így ceruzával, írógéppel, számítógép klaviatúrával, stb…

Transz: csökkent tudatossági szintő, alvásszerő állapot. A transz mélysége a felszínestől az u.n. "mélytransz"-ig terjedhet. Lehet hipnotikus, autohipnotikus, vagy spontán.

Transzmédiumok: olyan mély pszichotikus érzékenységő személyek, akik egy időre átmenetileg szándékosan elvesztik a tudatukat abból a célból, hogy megszállhassák őket a kommunikálni vagy gyógyítani vágyó szellemek.

Telepátia: gondolatok, gondolatképek vagy sugalmak szellemi úton való továbbítása vagy vétele.

Testen kívüli tapasztalat: amikor a szellem-test kilép a fizikai testből, de egy vékony un. "ezüstfonál"-lal továbbra is odakötődik. A jelenséget néha asztrál projekcióként, vagy lélekutazásként is emlegetik.

Tisztánhallás: az a képesség, amellyel rendelkezők meghallják a fizikai hangokon túli hangokat.

Tisztánlátás: az a képesség, amellyel rendelkezők meglátják a fizikai látás számára láthatatlan dolgokat.

 

Írómédiumok:

 

Az író médiumok esetében a médium kétféle képen tud közvetítéseket továbbadni.

 

-         azokat a gondolatokat, „hangokat” amiket hall azonnal leírja egy papírra minden gondolkodás, értelmezés nélkül.

-         Bizonyos esetekben a médium keze önállóan mozog, a kéz szinte függetlenítve magát írja le az üzeneteket.

 

Nagyon fontos az írások, üzenetek elemzése. A tiszta forrásból származó üzenetek folyamatosan jönnek, és értelmes mondatokat, gondolatokat alkotnak.

 

Ide tartozik a festő, rajzoló médiumok csoportja is. Ebben az esetben a médium kezét irányítja egy szellemi erő, és a médiumot használja mővészete átadására. Sok esetben a médium képes becsukott szemmel is „dolgozni”, hiszen a kezét egy láthatatlan erő irányítja.

A mővészek esetében sokszor észrevehető, hogy az alkotásuk fejjel lefelé készül (!), és ennek az az oka, hogy a szellem, aki alkot a médiumon keresztül szemben áll a médiummal, így ezért készülnek ezek a mővek fejjel lefelé.

Van egy ismerősöm, aki mediális festő, és ezekről nem tudott, csak érezte, hogy az egyik pillanatról a másikra elkezdett festeni, minden előképzettség nélkül. Amikor meglátogattam és megnéztem a képeit észrevettem, hogy a képek melyek angyalokat, angyali tájakat és virágokat ábrázolnak olyan szépek, de kicsit furcsák. Amikor megkértem, hogy fordítsuk meg a képeket fejjel lefelé, a legnagyobb meglepetésünkre sokkal szebb képek lettek az eddigi szép képekből, nagyon sok különleges fejeket, arcokat lehetett észrevenni a festményeken.

 

A hölgy a festészet mellett látó képességekkel is rendelkezik, és ezeket alkalmazza is a mindennapi életében!

 

Beszélő médiumok:

 

Rendszerint nem hallanak semmit, mert ezeknél a szellem a beszélő szervekre hat, amint az írómédiumoknál a kézre. Ha a médium látszólag éber állapotban is van, néha olyasmit mond, ami akaratával, tudatával teljesen ellentétes.

 

Látó médiumok:

 

Ezek a médiumok a szellemeket látják. Némelyek rendes éber állapotban látják és ekkor látomásuk tudása meg is marad emlékükben, mások ellenben csak transz állapotban, és amit ekkor látnak azt elmondják.

Ezek a médiumok sok esetben a harmadik szemükkel látják a szellemeket, így becsukott szemmel is képesek érzékelni őket.

A látó médiumitás abban rejlik, hogy minden szellemet – akár van köze, akár nincs – meglátja, ha a látókörébe kerül. Ilyenkor a médium képes a jelentkező szellemeket úgy leírni, hogy a rokonok és az ismerősök felismerik. Ilyenek például a halottlátók.

Időnként előfordul, hogy médiumi képesség nélül is láthatunk szellemeket, de ez kivételszámba megy, hogy ilyeneket folyamatosan lásson valaki)

 

Intuitív médiumok:

 

Sugallatok belső gondolatok útján érintkezik a szellem a médiummal. Azaz nem a fizikai testre hatnak, hanem az élőnek a lelke által az agyra, és az így megfogalmazott gondolatokat átviszik a médium kezére vagy a többi érzékszervére.

Így a médiumok sokszor leírnak olyan dolgokat, amik nincsenek arányban a képességeikkel, gyakran teljesen más kifejezéseket, szavakat, mondat szerkezeteteket alkalmaznak, mint ami megszokott mindennapi életükben!

 

Zenei médiumok:

 

Ebben az esetben a médium képes minden tudás nélkül hangszeren játszani, vagy énekelni Sok esetben a médium képes sorban több ember hangján énekelni, mert sorban átengedi a testét a nyilatkozó zenélő – éneklő szellemeknek. Erről pár éve, a kétezres évek elején készült videó felvétel, amikor egy Magyarországon járt zenélő médium különböző régebben meghalt híres emberek hangján énekelt, és amikor kijött a transz állapotból önmaga képtelen volt egy dal eléneklésére!

 

Halló médiumok:

 

Ezeknél érdekes az az érzet, hogy a médium a fülével hallja a szellemek közléseit.

 

 

 

 

Transz, féltransz – médiumok

 

Ebben az esetben a médium átengedi a testét egy szellemi erőnek.

-         A féltransz médium esetében félig éber állapotban, nagyon erős gondolati úton jönnek a mediális közlések, ebben az esetben a médium hangosan mondja folyamatosan a bejövő gondolatokat értelmezés nélkül.

-         A transz médiumok esetében a médium átadja testét a magasabb szintő szellemnek, ebben az esetben teljesen a „megszálló” szellem irányítja a testet, a tevékenységet. Nagyon veszélyes, mert sok esetben ha valamilyen komoly sérülés érte a mediális szellemet, akkor az áthozza magával ezeket a psziho sérüléseket, ami hatással lehet a médium fizikai testére. Ilyen lehet egy fuldoklás például…….

 

Nagyon fontos tudni, hogy a médium szellemi szintje majdnem azonos szinten áll a közlő szellem szintjével. A magas szintő szellemek nem képesek az alacsony rezgés szintő anyagban megnyilvánulni, így ezért is használnak médiumokat. Ezért is fontos tudni, hogy mechanikus mozgatású táblán magas szintő üzenetek nem tudnak jönni a tiszta szellemvilágból!

Mindenki médium valamilyen szinten, mert képes venni a szellemvilág jeleit, üzeneteit, csak nem veszi észre a saját gondolatai között. Az igazi médiumok már leszületésük előtt készülnek erre a feladatra, és sokszor ezzel a céllal születnek le a földre, hogy mediális képességeikkel segítsék ember-szellem társaikat.

Ezért is vannak különböző szintő mediális közlések, és sokan amikor valamilyen közlést hallanak minden feltétel nélkül elhiszik. Nagyon kell vigyázni a médium tisztaságára, hiszen a legjobb médium is csak 70-80%-os tisztasággal tudja átadni az üzeneteket, de sok esetben alig éri el a 20-30%-os tisztaságot az üzenet közlése!

 

Ebben a témában ajánlott olvasmány Nérei Ödön 1929-ben kiadásra került

„A szellemtan (spiritizmus) története, elmélete és gyakorlása” c. könyve mely, tartalmazza hően kutatások alapján a pontos elveket, és gyakorlati megoldásokat.

 

A könyvben a spiritizmus történetén kívül gyakorlati útmutatásokat lehet találni:

 

-         Leírja a tudomány, vallás, és a szellemtan kapcsolatát.

-         Leírja a viselkedést a laikusokkal szemben

-         Leírja, hogy hogyan kell mőködnie egy mediális körnek, milyen tisztaságúnak kell lennie, mik a kötelességei egy körvezetőnek, elmeséli az ülések rendjét (kör alkotás, gyertya gyújtás imádkozás, belső harmónia megteremtése, anyagias kérdésekről nem szabad beszélni, a munka megkezdése előtt negyedórával csendnek kell lennie)

-         Beszél a szenvedő szellemekről, akiknek a mediális kör tagjai segítenek.

-         Fontosnak tartja a szellemek megvizsgálását, az egyéniségüket, a nyilatkozataikat.  Nagyon fontos, hogy a magas szintő szellemek névtelenül jelentkeznek, nem akarnak népszerő nevekkel feltőnést kelteni, és dicsőségben fürödni. Szintén fontos, hogy ne kérjünk tanácsot anyagi vonatkozású kérdésekben!

 

 

 

 

 

Tökéletlen médiumok:

 

Ostromlott médiumok, melyek folyton csaló, alantas szellemekkel vannak körülvéve, amelyektől nem tudnak szabadulni.

 

Elámított médiumok, akikkel a csalószellemek visszaélnek, ezek a médiumok nem bírják megítélni a szellemek megnyilvánulásait, és emiatt vannak megtévesztve.

 

Könnyelmő médiumok, melyek képességeiket nem veszik komolyan, és csak szórakozásból használják

 

Közönyös médiumok, kik a szellemek által adott erkölcsi tanokból semmit sem tanulnak, életmódjukon, gondolkodásukon semmit sem változtatnak.

 

Képzelődő médiumok, kik a magas szintő közléseket úgy állítják be, mintha a saját érdemük lenne, és büszkék rá, hogy beszélgethetnek magas szintő szellemekkel, a mástól eredő közléseket semmibe sem veszik, magukat csalhatatlannak képzelik

 

Büszke médiumok, melyek a közléseket mások részére adottnak tekintik, maguk nem okulnak belőle, nem elégszenek meg a médiumítás egyik fajtájával, hanem valamennyit magukban akarják egyesíteni!

 

Ingerlékeny médium, kik a bírálatot visszautasítják, és az általuk nyert üzeneteket, mint megdönthetetlen igazságokat tekintik, és mást nem is fogadnak el.

 

Kapzsi médiumok, akik a médiumi képességeiket megfizettetik. Általában nem vehető rossz néven, ha szegény emberek magasztos képességeiket életfenntartásukra használják fel. Sok esetben maguk a szellemek mondják a médiumnak, hogy a képességeit fizettesse meg és meghatározzák az árat is, hogy mennyit szabad kérnie.

Amikor azonban a médium kapzsivá válik és a meghatározott ár túllépi  azt a határt, amit a szellemek tisztességesnek tartanak, megvonják tőle a médiumi közlekedést, bezárják a mediális csatornát. Ez a büntetés.

Sok esetben ilyenkor a médium a saját kitalációit adja tovább pénz reményében!

És ez már csalás!

 

 

Rosszhiszemő médiumok azok, akiknek van bizonyos képességük, de hiúságból olyanokat is mondanak, amelyekről nincs is tudásuk, mert képességeik nem terjednek odáig. Természetesen ez már csalásnak számít.

 

Önző médiumok, akik képességeiket maguknak tartják meg.

 

Féltékeny médiumok, akik más médiumokra féltékenyek, irigykednek és bosszankodnak mások hasonló vagy másfajta médiumitásán.

 

 

Nagyon fontos tudni, hogy a médiumitás is egy bizonyos szintő megszállottságnak tekinthető, de pozitív értelemben!

 

A spiritiszta médium és a transz

 

A spiritiszta világ médiumnak nevezi azt az érzékeny személyt, aki a földi világ és a túlvilág között kapcsolatot tud létesíteni. Medius azt jelenti, a középen lévő. A közvetítésre alkalmas állapotot transz állapotnak hívjuk. A spiritiszta hívők összejövetelén a "seance"-on, vagy szeánszon, - ami egyszerően ülést jelent - győlnek össze.

Ki lehet médiumő
A médium alkalmasságának nincs külső ismertető jele. Talán az ősi sámánokhoz lehetne hasonlítani őket. (A sámán turguz eredető szó és nyugtalan embert jelent.) A sámánok többségükben férfiak voltak, a mai médiumok azonban többségükben nők. Szinte bármely néprétegből kikerülhetnek, és szupernormális képességekkel rendelkeznek. Ezek a képességek egyes források szerint fejleszthetők, más források szerint ezzel kell születni.

Öröklődő szupernormális képességek
Több családban megfigyelték, hogy a szülők képességeit - gyakran felerősödött formában - örökölhetik a gyerekek. Ebben azért szerepet játszhat az is, hogy a hívő szülők a szellemiséget és a képességet is átadják gyermeküknek. Gyakori, hogy a serdülő korban a médiumi képességekkel megáldott-megvert gyermekek sokkal érzékenyebbekké válnak, sebezhetőbbek lesznek. Hajlamosabbak a kiborulásra, és túlreagálják az igazságtalanságokat és sokkal szociábilisabbak, mint azonos korú társaik. Ezért a kamasz csoportok az ilyen fiatalt könnyebben kivetik maguk közül. Irtzl Máriának, az 1900-as évek híres óbudai médiumának 14 éves korában volt az első látomása, sőt a leghíresebb külföldi médiumok is ebben az életkorban kezdték észlelni médiumi képességeiket. (Például a svájci Smidt Helen)


Médiumi képességek és a halál-közeli élmények, életkrízisek
A médiumok között igen gyakori, ha nem fiatal kamasz korban kerül felszínre ez a képesség, akkor egy nagyon erős életélmény hatására ébredhet érzékenysége tudatára. Ilyen élmény a kómából való felébredés, a halál-közeli élmény, a nemi erőszak (nőknél és férfiaknál ez is eredményezhet testelhagyásos élményt is!) esetleg börtön élmény is lehet. Szirmai Kornél megfigyelt olyan eseteket amikor agyhártyagyulladás után jelentkeztek médiumi képességek.

Médiumok és a pszichiátriai megbetegedések
A valódi médiumi képességeket és a skizofrénia bizonyos tünetcsoportjait igen nehéz egymástól elkülöníteni. Vannak olyan beteges megnyilvánulások, melyek igen hasonlítanak a médiumi képességekre. A beteg ilyenkor ugyanúgy víziókat lát, esetleg vallási képzelgéseket „elhivatottságot" él meg, prófétának képzeli magát, vagy vallási stigmákat produkálhat. A hisztériára való hajlamuk is erősebb lehet. A hisztériásra jellemző az is, hogy feltőnési vágya nagy. Szeret érdekes embernek tőnni, és ez jól összefügg a médiumitással. Az ilyen médiumnak mindig sikerül megidéznie a kért szellemet és jellemző rá, hogy állandóan csal. (Folyamatosan figyelve csalása leleplezhető.)

A transz állapota
A "trance" (transz) angol szó, elragadtatást önsugalmazással előidézett mesterséges önkívületet jelent. A transz állapotát a legnevesebb pszichológusok közt például C.G Jung is tanulmányozták. Az okkultizmus pszichológiájának szakértője,

 

Raweliffe szerint a következő hat transzállapot a leggyakoribb:


1. az alvajárók szomnambul transza
2. a hipnotizált emberek hipnotikus transza
3. a jóga transz
4. a kataleptikus transz állapot (görcsbe merevedés a révület, vagy a hisztéria felső fokán)
5. extatikus transz (boldog víziókban elmerült "szentek" transzállapota)
6. sámán-transz a természeti népek transzállapotai.

Rendkívüli pszichikai állapot
A transz tulajdonképpen nem más, mint valamilyen nem szokványos, önfeledt, vagy akár önkívületi állapot. A médiumok transza leggyakrabban csak fél transznak nevezhető, félig éber állapot, melyben a tudat peremén mőködve a külvilág és a túlvilág eseményeit is figyelemmel követheti. Ez az állapot hasonló a kórlélektan által anoetikus tudomásszerzésnek nevezett álomszerő, hézagos, homályos tudatállapotához. Ilyenkor - függetlenül attól, hogy a médium emlékszik-e az élményeire éberen is, vagy sem - mindaz, amit hall, vagy lát elmosódik körülötte, és a hangok, impulzusok mintha kívülről egy álomvilágból érkeznének. Ez az állapot gyakorlással egyre jobban elérhető, megtanulható, akárcsak a hipnotikus transz elérése.

A transz elérésének állapota
A médium a transz állapotát sokféle módon elérheti. Vannak, akik a "kör", vagy a szeánsz vezetőjével szuggeráltatják magukat, vannak, akik egy fényes tárgyat néznek, vagy imákat, mantrákat mormolnak, esetleg meditálnak, révedeznek. Egyesek légzéstechnikákkal érik el ezt az állapotot. Ilyenkor a vérnyomás és a pulzus emelkedik, verejtékezés, gyakori rosszullét is megfigyelhető egyes médiumoknál.

 

 

SUGALMAZÁS

 A sugalmazás fogalmát a közönséges életben is ismerjük. Ismerjük t.i. azt a tényt, hogy gyengébb idegzető egyénekre az erősebb idegzetőek a gondolataikat is át tudják vinni. Ismeretes, hogy két egyén között gyakran megtörténik, hogy egy- azon időben egy és ugyanazt gondolják. Nem foglalkozunk most azzal, hogy a jelenségnek mi a mechanikai magyarázata, mert célunk csupán arra rámutatni, hogy a gondolat átvitelének lehetősége minden időben ismeretes volt, a Biblia idejében létrejött hasonló jelenségeknek pedig ugyanaz a magyarázata, amivel manapság a spiritizmus jelenségeit szokták megvilágítani.

Ha elfogadjuk, hogy testben élő egyének is képesek egymásra gondolataikat átszármaztatni és feltételezzük, hogy az ember összes szellemi képességei a testi halál után is fennmaradhatnak, - mert hiszen éppen a szellemi képességek azok, melyek soha meg nem szőnhetnek (lásd: Máté ev. 5,19-20.), - akkor minden különös nehézség nélkül megoldhatjuk a szellemi sugalmazás kérdését is. Ha ugyanis a testben élő ember szellemi képessége testének levetése után is tulajdona marad, akkor a testből kiköltözött szellem gondolatait még könnyebben átszármaztathatja az élő ember agyába, mint azt az élő ember tehette, mert hiszen a szellemnek nem kell még a saját anyagi burkával is megküzdenie, hanem már csak az élőével. De ha ez a képessége már egy közönséges testből kivált egyén szellemének is megvan, mennyivel inkább képesek a fejlődöttebb szellemekő

Csakis erre a lehetőségre alapítva tudjuk magunknak megmagyarázni azt, hogy nagyon sokszor van alkalmunk rajtakapni magunkat azon, hogy egy bizonyos gondolatot kaptunk valahonnan, melyről egy kis jóakarattal és igazságérzettel könnyen megállapíthatjuk, hogy annak létrejöttében saját lelkünk ténykedésének semmi köze sincsen, mert hiszen azelőtt a legnagyobb fejtöréssel sem lettünk volna képesek rájönni erre a gondolatra, mely most egyszerre csak „eszünkbe ötlött”.

Honnan kaptuk tehát az ily gondolatokatő

A spiritizmus erre az elméletre alapítja a médiumok által nyert nyilatkozatok egy részét, amidőn t.i. bizonyított tényként fogadja el azt, hogy a médiumi közlemények egy része a szellemvilágból eredő üzenet. Azért csak egy része, mert vannak médiumok, akiknek saját szelleme, bizonyos – tudatos vagy tudatlan állapotban – testi hüvelyéből kihelyeződik és a tisztánlátás bizonyos fokára emelkedve, oly magasabb transzcendentális ismeretek birtokába jut, amelyeket testbe zárt állapotában felfogni nem lenne képes. Az ilyen sugalmazást „ihletettség”-nek is nevezik.

A Bibliában több példa van rá. Jób könyvének 32. r. 8. versében: „Bizonyára a halandó emberben ama Lélek és a mindenható Istennek ihlése teszi a bölcsességet.” Továbbá Pál apostol Timotheushoz írott 2. levelének 3. r. 16. versében: „A teljes írás Istentől ihletett.”

Arra a netalán fölmerülő kérdésre, hogy az ilyen sugalmazás alatt álló s médiumi képességekkel bíró ember akár mindentudóvá is válhatnék, azt kell felelnünk, hogy az nem lehetséges azért, mert minden sugalmazás végre is a médium emberi testén, azaz anyagán keresztül szőrődik át: a sugalmazottnak korlátolt ismeretei, egyéni fogyatkozásai által változást szenvedhet és szenved is. Ebből a szempontból kell megítélnünk mindazt, ami médiumok által jut a tudomásunkra, de ugyanezen a próbakövön át kell megítélnünk a bibliai kijelentések egy részét is. Hiszen Lukács ev. 12. r. 57. vers szerint már Jézus is megmondotta, hogy: „Mi dolog pedig, hogy ti magatoktól is meg nem ítélitek azt, ami igaz”; továbbá meg van írva János I. lev. 4. r. 1. versében: „Szerelmeseim, ne higyjetek minden léleknek, hanem megpróbáljátok a lelkeket, hogy Istentől vagynak-e.”  Nérei Ödön  (Spiritiszta Szemle 1939/21)

AZ ÖNPUSZTÍTÁS ÉS AZ ÖNMEGVALÓSÍTÁS FÁJA  (Teréz Anya)

AZ ÖNPUSZTÍTÁS FÁJA

AZ ÁGAKON: Üresség, Elidegenedés, Érzéketlenség, Békétlenség, Bőnözés, Függőség, Alkoholizmus, Kábítószer-élvezet.

A GYÖKEREKNÉL: Félelem, Bizonytalanság, Sértődöttség, Féltékenység, Bizalmatlanság, Rosszindulat, Bőnösség, Önsajnálat.

AZ ÖNMEGVALÓSÍTÁS FÁJA

AZ ÁGAKON: Céltudatosság, Egészség, Öröm, Önismeret, Elégedettség, Elfogadás, Kiteljesedés, Teremtőerő.

A GYÖKEREKNÉL: Irgalom, Barátság, Megbocsátás, Szeretet, Hála, Kedvesség, Melegség, Bizalom 

 

A MÉDIUMOKRÓL ÉS A MÉDIUMITÁSRÓL

 

Névtelen szellem tanításában

 

Sokak előtt ismert tény az, miszerint a földi élet befejeződése után, az addig a testhez kötődött, de emberi szemmel láthatatlan lélek és szellem felszabadul és folytatja életét egy másik síkon: a szellemvilágban.

A legtöbb ember számára láthatatlan szellemi intelligencia - bizonyos körülmények között - megnyilatkozhat a testben élők előtt. Ehhez a megnyilvánuláshoz olyan személy jelenléte szükséges, aki médiumi képességekkel rendelkezik. A szellemtan ezt a személyt médiumnak nevezi. Magyarországon elterjedt az eszköz megnevezés is. Ezen azt értjük: olyan személy, akin – mint valami eszközön - keresztül megnyilatkozhat egy szellemlény.

A médium latin szó és "középet" jelent. Valóban, egy szellemtannal foglalkozó kis embercsoport középpontban álló alakját jelenti, aki nélkül a közösség mőködésképtelen.

A médiumitás tulajdonképpen égi adományként, karizmaként is felfogható, ámbár minden emberben van valamennyi médiumitás, mert a saját benső világának, szellemiségének kinyilvánításában, mindenki saját magának a médiuma.

Hatásaiban és megnyilvánulásaiban, egymástól különböző médiumitásokat ismerünk.

Igy például van: fizikai jelenségeket létrehozó-, érző-, halló-, látó-, író-, rajzoló-, beszélő-, és gyógyító hatásokat megvalósító médiumitás. Minden fajtájára nem térhetünk ki részletesen, mert Névtelen Szellemet, s így bennünket is, elsősorban az író és beszélő médiumitás érdekel és érint közelebbről, már csak azért is, mert Tanítónk megnyilatkozásai ilyen képességekkel rendelkező médium közremőködésével valósultak meg.

Finomabb érzékenységük révén, a médiumok többségükben a nők köréből kerülnek ki. A médium magatartása utaljon eszköz jellegére. Magatartásában egyszerő, feltőnést kerülő, szerény, de nem feltétlenül visszahúzódó legyen. Kerülje a külső hatásokat. Arca, megjelenése tükrözze az egyszerőségét. Szépítőszereket, lehetőség szerint, ne alkalmazzon. Ruhája és hajviselete se színekben, se díszítésekben ne legyen feltőnő. Egész megjelenése és fellépése azt tükrözze, hogy ő egy olyan világnak a képviselője, ahol a külsőségeknek semmi jelentősége nincsen.

Azt, hogy minőségében milyen manifesztációt képes egy médium reprodukálni - egyáltalában milyenné kellene válnia egy ilyen fontos mőködést, megbízatást hordozó személynek - ezt fogjuk a következőkben olvasni tisztelt Tanítónk, a Névtelen Szellem megvilágításában.

Az igazi médiumi képesség vele születik az emberrel. A lélek és test összekapcsolódásánál keletkező sima fluidréteg az, ami az embernek az álombeli idejében átélt tapasztalatait rögzíthető módon felveszi, és a testi tudat számára is hozzáférhetővé teszi. Ha ez a fluidréteg nyugodt és békés, akkor bizonyos átmenetet képez az álom és ébrenlét állapota között, ahol a szellem - adott alkalmakkor - szívesen időzik. Ezeket a finom életrezgésekkel áthatott erőket vesszük mi igénybe az értelmi és érzelmi síkon, hogy egyidejőleg a fizikai síkon cselekvőképességet nyerhessünk.

Óvom azokat, akiknek lelke nem erős és nincs átitatva a hittől, szeretettől és az igazságtól, hogy a médiumi képességet ne fejlesszék ki magukban, mert hamar célt ér a félrevezetés szelleme. A médium ugyanis jelentős próbának van kitéve, nem úgy mint azt többen hiszik.

A médiumitást a maga kifejlődött állapotában a prófétáknak nevezett egyének birtokolták; voltak azonban mindenkor hamis próféták is; azért mondja az Úr, hogy sok hamis próféták akadnak, akik ellene prófétálnak, jeleket és csodákat tesznek az utolsó időben.

A jó, a tiszta, mindig kevesebb lesz a földön, és akinek már csak jelek és csodák tudják a hitet megadni - és nem a belső lelki törvény - azok ezeknek a hamis prófétáknak esnek áldozatul. Sőt e hamis próféták még majd arra is vetemednek, hogy Krisztus nevében tesznek és beszélnek. Azért, ha a médium gőgös, büszke, szívtelen, parázna, hazug, irigy, emberszóló vagy dorbézoló, attól nem lehet jót várni. Azért az ilyenek közleményeit mindig erős kritikával kell fogadni. A médiumot csak az alázatossága teheti jobb szellemek központjává. Mindenkor az ember jelleme a fő, mert a jó bort rossz hordóba nem töltik. Ami értékes, csak azt becsülik meg.

 

A médium a gyülekezet szeme, füle, szája, orra, tapogató szerve. Ha tehát ezek közül a szervek közül valamelyik hibás, akkor tévelygésekre vezető eszközzé válik.

Ilyen esetben mi haszna van a lelkeknek abból, hogy szellemtannal foglalkoznakő Ha az írásokat nem is értik tökéletesen, nem olyan nagy baj, mintha rosszul magyarázzák és rossz tanácsokat osztogatnak, szóval konkolyt hintenek.

Csak az fejlessze ki a médiumitást, aki már nem nagyon világias, és ha az már kifejlődött, akkor is tovább javuljon. Az a fő, hogy az emberek között az összhang meglegyen, mert ha az megbomlik, semmiféle hatalom sem képes rendes manifesztációt létrehozni. Az embereknél az a baj, hogy nem képesek egymás hibáit elnézni, és ez a szellemeknek rossz példa.; mert hogy a kör-ülés iskola, ahová csak az jöjjön, aki javulni és szeretni tud, vagy, aki tanulni akar.

Amit a természet jónak lát letakarni, azt büntetlenül, egy törvényben élő szellem sem takarhatja ki, mert veszélyeknek teszi ki magát. Tehát aki ilyen terhes múlttal rendelkezik, annak nem ajánlatos, ha médiummá fejlesztik. Vajon mit adhatnak a világnak a szenvedélyek rabjai, a tévelygések fiai és leányaiő Jót semmi esetre sem, csak bőnt és rossz levegőjő szférájuk hazug igazságait. Csak a megtérésre alkalmas lelkek, akik inkább a jóra befolyásolhatók, mint a rosszra, kapcsolódhatnak bele veszély nélkül a szellemek világába.

Én sohasem mondtam, hogy száz százalékig lehet médiumon keresztül megnyilatkozni. Adódnak ugyan olyan - hogy úgy mondjam - óvatlan pillanatok és engedelmes erők, idők, és alkalmak, amikor és amelyekkel a gondolatokat, szavakat és formákat tisztán lehet a médium lelkén keresztül, azaz a médium lényétől függetlenül közölni; de ez nem valami meghatározott idő és állapot, mert örök hullámzásnak van kitéve. Azért a médium lelkiállapotától sok függ, sőt sokszor azoknak a lelkiállapotától is, akik az ülésen részt vesznek. Minél jobban át tudja magát valaki adni, minél inkább képes megfeledkezni a saját énjéről, annál tisztább, annál egyénibb lehet a megnyilatkozás.

 

Elkoptathatja és megsemmisítheti egészen a médiumitást – főként nagyobb közösségben - a széthúzás, a felette éles kritika, a túlzott ellenőrzés, ami a médium lelkét félelemmel és bizonytalansággal tölti el; elkoptatja az egymás közötti súrlódás, bizalmatlanság és a túl nagy igények, - mindegy akár a médiumban vannak meg ezek az igények, akár a környezetében.

Legyenek nagyon szerények és alázatosak a médiumok is. Mi minden lehetőséget, amit kihasználunk, igyekszünk a magunk részére felhasználni, hiszen csak a lehetőségekben van meg a választás, és azokban, amelyeket mint kész lelki eredményeket a kör tagjai már kidolgoztak és szolgálatra felkínáltak.

Amely léleknek csak az a vágya, hogy az átlagból kiemelkedjen - és így az érdeklődést magára vonja - az már eleve elvetendő, mert ez többet árt, mint használ, nemcsak az embereknek, hanem a szellemeknek is.

 

 

Ha megfelelő harmonikus egységet képez egy kis társaság, ha csak egy-két egyén van is köztük, aki testileg és lelkileg is alkalmas a szellemekkel való összeköttetésre, sokkal nagyobb eredményt lehet elérni kisebb tehetséggel is, mint nagy rátermettséggel, de kevés jóakarattal.

Miután minden Istennél van, és mindennek, így a médiumnak és a médiumitásnak is meg kell hagyni azt a területet, amelyben a médium otthon van lélekben; nem szabad ugyan vadon hinni, de nem szabad lerombolni sem a médium lelki környezetét, azaz, ami őt lélekben befolyásolja, tehát nem szabad lerombolni azokat az igazságokat, amelyek ma még egy-egy embercsoportot táplálnak, ameddig nem tudunk nekik nagyobb és tisztább igazságot adni, mégpedig abban a formában, amelyben elfogadhatja és magáévá teheti.

 

A következőkben arról kapunk eligazítást Tanítónk részéről, hogy a megnyilatkozó szellemlények hol és miként kapcsolódnak a médiumhoz.

 

A szellemi vezető a léleknek mindig azon a részén kapcsolódik a médiumhoz, amely leginkább nyitva van a felső világ számára.

A szellemi vezetést ugyanis úgy kell elképzelni, hogy a szellemi vezető az én-nek csak a legmagasabb felé törekvő részéhez kapcsolódhat, és az a rész mindig nyitva áll a vezető számára. ő bezárhatja és kinyithatja azt olyan módon, hogy az más szellemek részére úgyszólván hozzáférhetetlenné válik, s ha ezt – akár testi egészségének megóvása érdekében – jobbnak látja a szellemi vezető.

Az átlagember szelleme, akinek még nincsenek magasabb rendő lelki és szellemi törekvései, aki az igazságnak még csak egy kicsiny hányadát képes magában feldolgozni, ami éppen csak az ő létének anyagi vonatkozásában köti le gondolatait: a rekeszizom (diafragma) vonalában kapcsolódik a médiumhoz, mivel ez tulajdonképpen az anyagi és lelki életnek a választó vonala, ennélfogva ez a legalkalmasabb pont a kapcsolódásra.

 

A magasabb érzelmi szférákat betöltő szellemek a szív tájékán kapcsolódnak és inkább az érzelmi világot ragadják meg. Azért egy erre alkalmas médiumon keresztül ugyanaz a szellem inkább csak az érzéseit képes kifejezni.

 

Azok a szellemek, akik ezeket az érzéseket is legyőzték, helyesebben mondva átnemesítették, átfinomították, inkább a hátsó agyon keresztül veszik igénybe az idegszférát, és ezen keresztül befolyásolják a gondolkozó központot. Ezek inkább a gondolati világukat tudják kifejezni ugyanazon médium által.

 

A médiumokkal kapcsolatos tudnivalókban elérkeztünk ahhoz a részhez, ahol Névtelen Szellem felhívja a figyelmünket a médiumitás, illetve az eszközzé válás nehézségeire, sőt veszélyeire, valamint a médiumi karakter különbözőségeire.

Annyi bizonyos, hogy túl zaklatott idegélető és túl erős és gyorsan alakuló fantáziával rendelkező emberek nem alkalmasak médiumi közlemények átvételére, mert a passzivitás hiányzik belőlük, vagyis csak igen kis mértékben van meg, és az impressziókat a saját szellem gyors fantáziájával tökéletlenül alakítja, illetőleg kerekíti ki. Ezért én azokat, akiknek erős vonzásuk van a szellemvilággal szemben, de nem látom a felsőbbrendő énjükben a garanciát arra nézve, hogy ellent tudjanak állni, mindenkor lebeszélem a médiumitás kifejlesztéséről.

Nagyon sokszor nem is helyes és nem is törvényes az ilyen médiumitást felszabadítani, mert az ilyenfajta médiumitás nagy részben, mondhatni 90 %-ban, súlyos veszélyeket rejt magában:

megőrülés, megszálltság lehetőségét, vagy legalább is a szenvedélyekben való tobzódást vonhat maga után. A szeretetben gyenge emberek számára egyáltalán nem találom helyesnek a médiumitás kifejlesztését.

Minél nyugodtabb és passzívabb a médium, annál jobban befolyásolható, annál tisztábban jelenik meg a szavakban a szellem gondolata. Ez sokaknál gépiesen történik. A különbözőség a médiumi leadások között azért van, mert nem egyforma hatások váltódnak ki a médiumokban. Minél több valakinél az anyagi élet befolyása a tudatra, annál kevésbé élethő az átvétel és a szavakban való kifejezés.

Általában a médiumok kétfélék. Az egyik rész örökösen kételkedő és félszeg, míg a másik rész vakon hívő és bizonyos képzelgéssel vegyes hiúság rabja. Az ilyenek mindig bátrak, sőt sokszor vakmerők; az óvatosságot egyáltalán nem ismerik, vagy ha ismerik is, elfelejtik alkalmazni a hit kérdésében. Így aztán többet ártanak az ügynek, mint használnak. Kárba vész a jóakaratuk, buzgólkodásuk, mert az alapos munkát végző szellemek nem fogadják szimpátiával az ilyenek közeledését és így azoknak a tolakodó szellemeknek eszközeivé válnak, akik hangzatos nevek alatt kétes értékő bölcselkedésekkel halmozzák el őket csak azért, hogy szereplési vágyukat kielégítsék és magukat csodáltassák. Sőt az ilyenek nem csak kétes értékő, hanem egészen hamis irányú utasításokat sem átallanak leadni, különösen, ha látják, hogy az emberek mindent kritika nélkül elfogadnak.

 

A következőkben Tanítónk megkísérli közel hozni, megértetni velünk magának a médiumitásnak a lényegét.

 

Azt mondhatnánk a ti nyelveteken, hogy ez olyan természeti tünemény, amelyet sem megfejteni, sem megmagyarázni nem vagytok képesek. Azért tehát csak úgy vegyétek ezt a dolgot, mint olyan meggyőződést, amely egy másik világ létezését, életét és mőködését adja tudomásul és ennek mintegy meggyőző bizonyítékául szolgál.

Úgy vegyétek, mint Isten ajándékát, de semmi esetre sem olyan állandó képességnek, mint amellyel a ti akaratotok és kívánságotok szerint bármikor és bármely körülmények között ott és azt vehetitek át, amit éppen akartok. Azért tehát legyetek résen a médiumitás törvényén keresztül mutatkozó jelenségekkel szemben, mert ha meggyőző bizonyítékok jelentkeznek is, az értelem- és érzelemvilág számára, mégis minden ember lelkében ki kell alakulnia valami bizonyosság-félének. Ez azt jelenti, hogy nem kell az embernek a médiumitás révén megismert igazságok tekintetében csupán elfogadónak lennie, hanem akár milyen meggyőző és bármilyen bizonyító erővel rendelkező jelenség is az, azt mindig a maga helyére kell állítani szellemi érték tekintetében.

Az egész médíumitás nagyon laza talajon álló tulajdonság Tehát az ember ne legyen vakhitő a szellemvilágból jövő igazsággal szemben se, hanem az emberi énjében is engedjen mindenkor a lélek tiszta vágyódását és tiszta törekvését érvényesíteni. Mi nem adhatunk a médiumnak szavakat, csak érzéseket és gondolatokat, sőt a gondolatokban is sokszor csak olyan formákat, amelyeket éppen rá lehet illeszteni a médium gondolataira.

Nagyon fontosnak tartja a megfelelő kritikai érzék kifejlesztését bölcs Tanítónk, mert ennek hiányában könnyen a nagy nevek bővöletébe esik az eszköz, és ez a hiszékenység a manifesztáción keresztül megtéveszti az ülésen résztvevőket vagy a közlemény olvasóját is.

Nemkülönben fontos a testi tudat kifejlesztése és tovább építése a médium részéről azért, hogy a megnyilatkozások világosak, tiszták és jól érthetők legyenek.

A kritikai érzéknek hiányában fordul elő nagyon sokszor spiritiszta üléseken és egyes médiumoknál, hogy olyan neveket említenek, amelyeknek hordozóit nagyoknak, bölcseknek igazaknak, sőt szenteknek tartották és tartják az emberek.

 

Pedig nem az egyéni szellem van vele, aki azt írja, vagy mondja, hanem csak az a gondolatforma, azok az érzésrezgések, amelyek azt a földön élt emberszellemet annak idején megragadták, és azzá tették, akivé lett.

Mert hiszen Istennek ugyanaz a lelke, ugyanazokat a gondolatokat és érzéseket bocsátja lélekről-lélekre, tovább és tovább, s látva a médiumnak a név után való vágyódását, annak ellenére, hogy nem ők írják, vagy mondják, előáll az a kényszerőség (anélkül, hogy hazugságról, vagy az igazság megmásításáról lehetne beszélni), hogy egy névnek a cégére alatt jön létre a megnyilatkozás, amely névvel a médium saját szelleme ruházza fel az isteni léleknek azt a kiáradását, amely rajta keresztül mőködik.

Azért szükséges a testi tudatrész kifejlesztése, hogy a benső ezen át fejezhesse ki magát. Ez a tudatrész a test öntudatának lerakott mennyisége, ezen keresztül lehetséges beszélni, azaz a gondolatokat kifejezni, és ezen keresztül lehet a dolgokról képeket alkotni a képzelet világában. Tehát a tudatnak ez a szőrőképessége az a médiumi tulajdonság, amelyen keresztül a lélek áthozza azokat a tapasztalatokat, azokat a fogalmakat, amelyeket beleírunk, belenyomunk, vagy hogy úgy mondjam, belerajzolunk, belevetítünk a médium lelkébe. A tökéletlenül képzett tudat tökéletlenül adja azokat vissza. Azután ha ez a tudatszőrő sőrő, tudniillik nagyon el van a szellem határolva a test által úgy, hogy nem tudja magát olyan tökéletesen kifejezni (most a saját egyéniségről beszélek), akkor csak olyan félig mővelt, félig képzett eszköz lesz a saját egyénisége számára is.

A médiumokkal szemben kétféle eshetőség lehetséges, éspedig mind a kettő káros. Az egyik az, hogy a médium saját magának mindent elhisz, és ugyanebbe a tévedésbe esnek az őt körülvevő hallgatók is. Ebből származhat a csalhatatlanság érzése, a hallgatókban pedig a vakhit. A másik pedig az, amikor túlságosan éles kritikával élnek, amely visszautasításban, vagy gúnyolódásban nyilvánul meg. Ez viszont a médium lelkében a saját képességeibe vetett hit megrendüléséhez, esetleg tökéletes megsemmisüléséhez is vezethet. Mert a médiumitás annyira sokféle, hogy még árnyalatilag is különböznek a hasonló természető médiumitások. Mert hiszen nem egyformák az emberek, nem egyforma a lelkület, nem egyforma az érzés és a fluid, ennélfogva nem egyformák a médiumi képességek sem.

Így aki médium, de ezzel az adományával nem áll az Úr szolgálatában, annak jobb lett volna, ha a médiumitását elzárták volna, és nem nyitották volna ki a szellemvilág felé. Vannak, akiket a kísértés visz rá, hogy médiumizáljanak. Ezt a kísértést néha az anyagi érdekek képezik, sokszor egy kis hiúság, bizonyos hatni vágyás, szereplési, feltőnési vágy, stb. Van rá eset, hogy a lélek vakhitő rajongása is felszínre hozza az önámító médiumi kijelentéseket.

Tehát első feltétel, hogy a közlés valóban manifesztáció legyen, nem pedig animizmus; a második feltétel, hogy feleljen meg az igazságnak. Ezért csak azt kell elfogadni, ami mindenképpen lelki haszonnal jár, mert ha ez hiányzik, akkor az ülésezés céltalan.

A médium ne adjon tanítást olyan kérdésekben, amelyeknek horderejét még nem ismeri és nem is ismerheti, mert lelki és szellemi fejlettsége még nem emelkedett odáig.

Minél sokoldalúbban csiszolt a lélek a tanulás és a tudás következményeképpen, annál kevésbé hozzáférhető az idegen akarat számára, annak az öntudatlanul hatásokat felvevő rétege, mert hiszen ez is fel lett használva az egyén lelki munkájához. Az ilyen ember gondolatainak képzésére, a saját szellemi munkálkodására annyira igénybe veszi lelkének minden részét, hogy a tudatalatti énben nem marad felhasználatlan erőmennyiség, mert arra neki magának szüksége van.

A békesség és a megnyugvás időszakaiban haladhat a lélek a jóban, akkor hozhatja magából felszínre azt, ami benne megért, illetve ami kialakult benne. Ez az az idő, amikor maga körül telehinti a világot lelkének eredményeivel; és ha ezek Istennek tetszők - akár érzések, akár gondolatok vagy cselekedetek formájában nyilatkoznak meg - akkor ezek számára áldást hozók.

+ + +

Ha a médiumok, illetve médiumitással rendelkező személyek kicsit többet törődnének önmaguk képzésével, úgyszintén ezt tennék a szellemtannal foglalkozó körök tagjai is, akkor lehetővé válna olyan manifesztációk létrejötte, amelyek megvilágosítanák, előbbre vinnék, fellendítenék országunk szellemtannal foglalkozó köreit. Ezáltal lehetővé válna a ma még sajnálatosan atomizálódott szellemi mozgalmak, egyesületek egymáshoz való közelebb kerülése. Kiszőrhetőbb lenne a sok megtévesztő csaló, a szellemi adományokat pénzért áruló fekete-mágus, az ellentét szolgálatában álló siserehad.

 

Ma még sok az önhitt, megbízatásában tetszelgő médium. Némelyikük egyenesen prófétának képzeli magát. Miután már az ószövetségi próféták által is jelzett utolsó idők vége felé járunk, sokan várják a Megváltó újbóli eljövetelét.

 

Némelyik szellemlény egyenesen Jézusnak adja ki magát, és a megdöbbent hallgatóságnak szóvirágoktól hemzsegő, gyakran megtévesztő közleményt nyilatkoztat ki, a meghatódott médiumon át.

 

Nem olvastam még olyan szellemközleményt, amelyet Jézus személyesen jelentett ki médium útján, és ami felért volna az Újszövetségben megírt jézusi tanítással.

A médiumi megbízatást nagyon komolyan kell venni, mert a médium személye és különleges képessége tulajdonképpen híd az ember és szellemvilág között.

A médium Isten kegyelmének hordozója és közvetítője az emberek felé. Ehhez a hivatáshoz a megbízatás a láthatatlan világból érkezik. Ám nemcsak hivatás, hanem egyszersmind szolgálat is. A médium szolgálja a megbízót: Krisztust és azt is, akinek az érdekében vállalta a megbízatást: a földi embert.

 

Felmerülhet a kérdés: - és ezért a felelősségteljes szolgálatért mi a fizetségő - mert hiszen a megbízónak nincsenek forintjai. Forintjai ugyan nincsenek, de olyan különleges értékei bőven vannak, amelyek pénzen meg nem vásárolhatók, mert nem anyagiak és egyetemes értékőek. A láthatatlan megbízó ilyen értékekkel fizet többek között a szolgálattevőnek, mint például: életkörülményeinek bölcs elrendezése, lényeglátás képességének kifejlesztése, belső béke és kiegyensúlyozottság elérése, szellemi védelem nyújtása és így tovább!

 

Aki már részesült valaha ilyen, vagy ezekhez hasonló értékekben, az tudja ezeket igazán megbecsülni, mivelhogy mennyei származásúak. Végezze tehát minden médium tisztán és becsületesen Istentől kapott megbízatását, hogy részesülhessen a mennyei kincsekben.

 

 

Ismeretlen Internetes forrásból
2004-09-15


Ennek az írásnak a tetszési indexe: 4.7   (11 értékelés alapján)
Kérlek értékeld ezt az írást , klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
majd a mehet gombra... köszönöm!

  

Vissza a  témakörhöz


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg rajtad kívül
15 vendég
nézegeti az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
Halott nevek könyve I.

Lényegében három főbb személyiség felelős azért a ragyogó visszhangért, amelyet a publikálása óta eltelt két évben a NECRONOMICON kapott.
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu