AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a  témakörhöz

Mai korok mediális közlései

Erre a kincsre eddig 13852 alkalommal voltak kíváncsiak.


Mai korok mediális közlései

Jézus Krisztus kínszenvedése:

 

Emmerich Anna Katalin 1774. szeptember 8.-án született a westfáliai Koesfeld melletti Flamske nevő faluban. Tiszta életet élt, apácának állt be.

Kezén és testén megjelentek a stigmák jeleli, sokáig titokba tartották, majd komolyan kivizsgálta az egyház, de nem tudtam magyarázatot adni rá.

 

Isten őt választotta eszközéül. Látomásában leírta (1818 ) Jézus Krisztus keresztre feszítését, mely teljesen egyezik Eszter médium közlésével is.

Elmeséli az Utolsó Vacsora pontos történéseit, a Titokteljes Tanításokat és szenteléseket, és elmeséli a teljes megaláztatást, és keresztre feszítést, a teljes szellemi háttérrel, Judástól kezdődően a végkifejletig.

 

Beszél Jézus „pokolra” szállásáról, a feltámadás utáni találkozásokról, jelenésekről.

 

Fontos közlés, hogy Jézus beszédében előre megmondta, hogy az egyház mennyire komoly bőnöket fog elkövetni a nevében, mert mindez az emberi gyarlóság miatt lesz, és milyen széthúzás fog majd történni a nevében.

 

Elmondta Jézus cselekedeteit a vacsoránál, és a vacsora utáni történéseket, a tanításokat, beavatásokat:

 

  1. Létrehozta Jézus az Oltáriszentséget, ami egy régi hagyomány felelevenítése volt: Amikor vendégek jöttek, megkínálták őket kenyérrel, és távozáskor is. Közös kupából ittak a vendégekkel a házigazdák, és ezzel jelezték a barátságukat, a szeretetüket. Jézus ezt kiegészítette egy imával és tanítással, és megkérte a tanítványai egy részét, hogy ezt a hagyományt ápolják az ő halála után is. (ez lett az Egyház alapja)
  2. Jézus, amikor beszélt a tanítványokkal egyszerre a másik világgal is folytatott beszélgetést, mintegy átadva az onnan jövő üzeneteket, tanításokat.
  3. Beavatást végzett a tanítványok egy részénél, akik ennek révén képesek voltak később gyógyítani, sőt halottat is feltámasztani!
  4. Oktatást adott a Szent olajok elkészítéséről, fölkenésről, utolsó kenetről és ezeknek az erkölcsi hátteréről. Elmondta, hogy milyen módon kell és mely testrészeket kell felkenni (csakrák), és elmondta a pontos technikát is. Péternek és Jánosnak valami „lényegeset” és „természetfölöttit” adott, és megkérte őket, hogy a Szentlélek eljövetelekor szenteljék fel a többi Apostolt. Amiket Jézus ekkor cselekedett az Apostolok felkenésénél mély titokban történt, és ezt később is titokként kezelték.
  5. Jézus még ezután hosszú tanítást adott, beszélt az hét egyházról, koronákról, angyalokról  egyéb mély értelmő képekről, amikkel bizonyos későbbi időket jelölt meg.
  6. Elmondta, hogy ahova megy oda nem követhetik, és hogy sok szenvedés lesz a részük, de az ő országában találkozni fognak. Beszélt egy árulóról is, és Péternek itt jósolta meg, hogy megtagadja mielőtt a kakas háromszor fog kukorékolni!
  7. Jézus beszélt a Szentlélek eljöveteléről is.

 

Beszél arról, hogy Lucifer a halála után 2000 évvel, és előtte 50-60 évvel újra el lesz oldozva a fogságából, és vissza lesz küldve a földre tanulás céljából!

(megjegyzés: Ez az időszak egybeesik a világháborúk idejével)

 

Mel Gibson e közlés alapján készítette a filmet Isteni sugallatra!

Ezzel megosztotta a közönséget, és emiatt sokan színt vallottak akarva – akaratlan érzelmeikről embertársaik és Isten előtt!

 

Névtelen Szellem közlése a szellemvilágról:

 

A Föld a megpróbáltatásokkal teli álmok hazája, itt lesz próbára téve a szellem, hogy és mind tudja felhasználni azokat a képzett javakat, tehetségeket, amelyeket ajándékba kapott.

A földön ráálmodhatja fejére a tulajdonképpeni koldus a királyi koronát és uralkodhat.

A hatalmaskodásból és gőgből gyógyulni kezdő lélek alkalmat kap, hogy megmutassa, hogy mennyit javult, a lelki szegény gazdagságot kap, hogy a lelkét gazdagíthassa jó cselekedetekkel. A rút lélek szép testet kap, hogy abban tanuljon szerény lenni.

Szellemi ébredés esetén viszont jaj annak, aki az álomvilágban nem vásárolt magának szeretetet, hanem ahelyett ellenségeket szerzett!

A szellemek birodalmában nem lehet eltitkolni semmit. Itt minden meg van világítva Isten törvényétől. A nemes beleolvad az összhangba, a törvénytelen kiválik onnan és a megpróbáltatások helyére küldik. A rossz mindig taszít, a jó vonz. Ez a világmindenség törvénye és a haladás alapja.

Megszakítás nélküli mozgás van a látszólag holtam heverő kövekben, földben, ásványokban, nővényekben, állatokban, hogy feljuthassanak a hozzájuk legközelebb eső állomáshoz, ami sőrő az megritkul. Felszívódik, alakot és formát vált, de már némileg tökéletesebb és tisztább kidolgozásban.

A földi világ embere, ha testét leveti, hozzá hasonló testvérei közé jut és semmivel se tud többet a nagy mindenség titkaiból, mint amennyit életében tudott. A szellemvilág nagy és hatalmas világ, onnan jön mindenki oda tér vissza mindenki.

 

Adelma szellem médium útján Andersen a következőket írja:

 

A napnak bizonyos részén állok, és látom az atmoszférák győrőit, a bennük lévő szférákat.

Látom mindazokat a szellemeket, akik pillanatról pillanatra ott hagyják testeiket a földön. Vannak közöttük fényalakok, akik magasabb szférákba emelkednek fel. Aztán látok sötét alakokat, akik a földről nem tudnak szabadulni, gyilkosok és gonosztevők szellemeit, mintegy börtönben.

Látom az angyalokat, amint a testből kiöltözetteket magukkal viszik. Egyikét – másikát úgy kell cipelni, leginkább azokat, akik hosszú betegségben haltak meg. Ismét másokat csak vezetni kell. Sokan boldogan lebegnek hazafelé.

 

Majd látom azokat a szellemeket, akik pillanatról – pillanatra a földre mennek testetöltésre. Búcsú a szellemvilágtól, megszületés a földön; ezek azok, akiknek meg kell kóstolniuk a halált, amely mindannyiszor nemcsak az ember, hanem a szellem számára is gyötrelem.

Látom a paradicsomi szellemek testetöltését, akik rövid bőnhődésre jönnek a földre és ott, mint gyermekek halnak meg. Angyalok viszik le őket. Némelyik sír és könyörög, valódi büntetésre váró gyermek módjára, de valami hibája miatt mégis el kell szenvednie a büntetést.

Végül különböző szférákból, bolygókról újra testetöltésre mennek a földre. A bőnös és gonosztevők súlyos bőnhődésre küldetnek a földre.

 

Missziós szellemek magasabb világokból szállnak alá a földre egy küldetés elvégzése érdekében. Más, előrehaladott szellemek ismét magasabb bolygókról, mint aminő például a Jupiter, Mars, Neptun, Vénusz jönnek a földre, különböző talentumokkal felruházva és új találmányokat hozva magukkal.

 

 

Az 1900 évek elején a Adelma médium sok jóslata később megvalósult.

 

Jóslatainak egy része a saját családjára vonatkozott, ami teljesen megvalósult pár év után, de ezek a látomások, jóslatok előtte le lettek írva.

 

Fontosabb jóslatai között volt Oroszországban a bolsevizmus előretörése (ekkor még cárizmus volt), de óva intett előre ettől a látványos eszmeáradattól, mely megtéveszt majd mindenkit. Megjósolta az első világháborút, a végét is, és Magyarország szétdarabolását. (Trianon)

De 1921. december 31.-én, egy újabb médiumi közlés érkezett:

 

Látom – úgymond – az elkövetkezendő, boldog magyar újévet. A magyarság a sok szenvedéstől mintegy újjászületve s régi dicsőségének fényében még határozottabban tündökölve foglalja el helyét a többi nemzetek sorában…Hazánk címere a régi fényében ragyog! Az ország területe nagyobb, mint volt! Az elszakított országrészek közül elsőnek a déli társországok csatlakoznak hozzánk. Mindenütt boldog megelégedés és hazafias lelkesedés!”

 

Egy ide tartozó érdekes közlés Eszter médium közlése 1916-ból, amikor elmondta, hogy 1941-ben kitör a második világháború, és megjósolta annak a végét is.

 

Íme még  egy részlet Eszter médium látomásából. A látomás dátuma 1945, még tart a második világháború!

 

„Egy nagy térkép van kiterítve előttem, rajta, főleg az egész Szovjetunió látszik. Egyszerre csak elmozdul a térkép, rázkódni kezd, és hullanak szét, válnak le az egyes tagországok. Majd kialakulni látom az Európai Egyesült Államokat, benne Magyarországot”

 

Eszter médium 1935. július 13.-i látomása a Utolsó ítélet” címő Névtelen Szellem nyilatkozatról:

 

„Úgy látom, hogy még ez a század, és még kb. egy harmad rész, vagyis mostantól számított kb. 100 esztendő: és be fog következni a vég” (2035)

 

Ez a közlés azért érdekes, mert teljesen egyezik a mai napokban világot látott Pentagon jelentés és a hasonló tanulmányok 2040-re jósolt idejével!

 

 

Egy médiumi idézet az 1880 körüli évekből:

 

„ a kis Magyarországot választottuk tehát ki magunknak, mert itt találtuk meg az alkalmas munkatársakat, akikkel mi a nehéz, nagyon nehéz, hosszantartó és többnyire láthatatlan munkánkat elkezdhetjük

 

A természeti erők megrendülése.

Elhangzott a Clevelandi Szellemkutatók Társasága 1996. május. 9.-i ülésén Zita médium útján.  (részlet…)

 

 

Mivel a földön több a rossz, mint a jó, ezért az elmúlt évezredek alatt elkövetett sok bőn és gonoszság felgyülemlett és hat a világra, és így a világ elindult a lejtőn.

Az emberek süketek és vakok a szellemei dolgokkal szemben és nem érzékelik a magasabb világok szellemi sugallatait, aminek segítségével vissza lehetne tartani, meg lehetne menteni a mélységbe, a szakadékba való zuhanástól. A mának élnek és a mát kívánják minden lehetőségével együtt kihasználni a maguk részére.

Rendkívül nagy kárt okozott az emberek lelkivilágában az is, hogy az egyházi vezetők eltörölték az Írások azon részeit, amelyek az újratestetöltésre, a reinkarnációra utaltak. Amik pedig egyes vallásoknál még megmaradtak, azok is annyira tévesen és helytelenül értelmezik az újratestetöltés tanát, nemhogy segítenék ebben a hívőket, hanem sok esetben ártanak nekik.

 

Az ma sincs semmi másként, mint ahogyan azelőtt volt, azelőtt is voltak katasztrófák, éhínségek, árvizek, földmozgások”

 

Pedig a természetvilág megrendülőben van!

 

Nem a hatalmas, teremtő Isten szándéka és akarata ez, hanem az ember hozza magára a bőneivel, nemtörődömségével, közönyösségével.

Tehát a természeti erők haragossá és indulatossá váltak, mert híven tükrözik vissza az emberek haragosságát, győlölködését, és mindazokat a megtorló szándékokat, amelyek az emberek lelkében élnek.

Tehát mivel a szeretet az összetartó erő, amikor a szeretet beszennyesedik az indulatokkal, önzéssel és erőszakkal, akkor nincs többé ez az összetartó erő, és ennek következtében rendülnek meg a természeti erők!

Az óceánok óriási erőket tartalmaznak, napos szép időben kellemes pihenést és kikapcsolódást nyújtanak. De lent a mélyben azok az ellentétes erők más jelen vannak és forronganak. Ezek a forrongások hozzák majd létre azokat a katasztrófákat, amelyek a természettörvény többi erőinek megrendüléséhez vezetnek.

A világnak nem lesz egyetlen pontja sem, ahova elbújhatnának az emberek. Az Isten akaratával és Isten törvényét sárba taposó embereknek a legmélyebbre épített bunkerjai sem adnak semmiféle menedéket! Nem lesz hova elmeneküljenek!

 

(Saját megjegyzés: az Énok –kulcsok, mely írás az 1960-as években keletkezett már leírta, hogy a Föld mélyéből fog kiindulni a katasztrófa, és nem lesz hova elbújni. A Föld köpenye szinte ki fog fordulni magából. Tőz fogja elpusztítani a Földet

Az energia megmaradás törvénye miatt az emberek negatív gondolatai helyet keresnek magukban, és a természeti erőkben lecsapódnak!)

 

Az óceánok vize, az óceánok ereje, az óceánok mélye lesz az emberek katasztrófáinak az elindítója, illetve maga az ember volt az elindítója a maga katasztrófájának.

Mert miként más katasztrófák előtt a hosszútőrő Isten bizonyos korszakokig várt, hogy az emberek megjavuljanak – így mondja az Írás – az emberek nem javultak meg, és ennek következményeként érték őket a katasztrófák.

 

A teremtő isten tőrésének ez a mostani korszaka a leghosszabb ideje az első hold kidobatása óta tart. Amikor ennek a tőrésnek vége lesz, és a természeti erők megrendülnek, már nemcsak bizonyos embercsoportokat fog érinteni, nemcsak bizonyos földrészek elsüllyedését fogja eredményezni, hanem az egész föld tőzzé fog válni!

Az erők tömörülnek, osztályozódnak. Ezekben az erőtömörülésekben különböző érzések, vágyak égnek, amelyek el nem éghetnek, de égnek mindaddig, amíg le nem választatik a salak az aranyról, amíg el nem választatnak a „kecskék a juhoktól”. Azaz az ellenszegülő szellemek és ellentétes erők tőzkarikában kidobatnak.

Az erők szétválasztása már napjaitokban folyamatban van. A „kecskék a juhoktól” való elkülönülése nemcsak a mi részünkre, hanem a látó ember számára is láthatóvá vált.

Ezzel egyidőben – tehát nem később: pár tíz év múlva a jelenben – elkülönül az anyagban is az, ami érték, tehát amiben olyan érzések és vágyak foglaltatnak, amelyek megmaradhatnak az új Föld gerincének, azoktól, amelyek innen ki kell, hogy dobassanak.

 

Ezek az elkülönülések az óceánok vizében, a tőzhányók mélyében, a különböző hegyvonulatok mélységeiben, a síkságok fertőzött talajaiban, a légköri elektromosság különböző formáiban már történnek.

Ezek az elkülönülések lassan bontakoznak ki!

(Megjegyzés: de egyszerre fognak majd hirtelen katasztrofálisan hatni).

 

Az ember megnyitotta azokat az ajtókat a természetvilágban, amelyeken keresztül előjönnek azok a félelmetes és veszedelmes dolgok, amiket nem képes többé megfékezni!

 

Mint a tőzzel játszó gyermek, azt hiszi, hogy képes akármelyik pillanatban azokat megállítani; hogy mindazt, amit az atomkutatás és az atomrobbantások terén cselekszik, büntetlenül megteheti. Azt hiszi, hogy az atomtudósok valami hatalmasat alkottak, előbbre vitték az emberiséget, holott óriási veszélynek tették ki a Földeteket.

 

A természeti erők, mint mondom mindenütt a megrendülés jeleit mutatják!

És ezért a mi feladatunk az, hogy bár a természeti világ megrendülését megakadályozni nem vagyunk képesek, lelassítjuk ezt a folyamatot, hogy idő és alkalom maradjon a megtérésre azoknak, akik még menthetők. Azok menthetők meg, akik hiszik azt, amit Krisztus és a Szentlélek tanít és nem tesznek úgy, mintha a veszély nem állna fenn; mintha Krisztus nem állna itt az ajtó előtt; mintha Krisztus második eljövetele nem következnék be. Mert bekövetkezik!

 

Krisztus második eljövetelének idejét senki, még az ég angyalai sem tudják.

DE amilyen a világ helyzete, ahogyan a természeti erők csoportosulnak, ahogyan az ember lázadása egyre nagyobb és nagyobb a teremtő Istennel szemben, már mutatja, hogy az idő közel van!

És megmutatja majd mindabban, ahogyan elszárad, kiég az a növényzet, ami az embernek és állatnak táplálékul szolgálna.

És ezt a tudomány minden ismerete ellenére sem lesz képes megállítani!

És ez még nem a vég!

 

Mindezekkel nem egy félelmetes képet akarok elétek festeni, csak azt akarom nektek elmondani, hogy szükséges, hogy az ember ezekre az időkre beérkezzék; szükséges, hogy ezekre az időkre mennyegzői ruháját beszerezze; szükséges, hogy ezekre az időkre homlokán ott legyen a jel, hogy mi ráismerjünk.

Szükséges, mert akin ez a jel nincs, elvész. Hiába gondolja az ember, hogy az élet menete, megy úgy mint ezer és ezer évekkel ezelőtt: megszületik, felnő, házasodik, gyermeket nemz, gyermeket nevel, meghal. Igen az utolsó pillanatig házasodnak, gyermekeket nemzenek, gyermekek születnek. De mire, mert ha nincs rajtuk a jel, akkor a kárhozatra.

MI a beérkezésetekért dolgozunk! A Föld minden lakójáért. Azokon dolgozunk, hogy minél több legyen azoknak a száma, akik értenek az Írásokból, akiknek a lelke, mint egy szivacs magába szívja figyelmeztetéseinket; akik értékelni képesek a veszélyt; akik össze tudnak olvadni azokkal, akik bár mások, mint ők, de akik Krisztusban testvérek.

Azokért fáradozunk, akik érzékelik, hogy most van itt az idő és alkalom, és ezt most kell felhasználni arra, hogy a rossz természeti erőket legyőzve a megmentettek közé kerüljenek.

Ezekben az időkben semmiképpen sem Isten akarata érvényesül a Földön, hanem minden ember elrontott bőnös természete szerint alakul.

Mivel a földi élet ezekben a korszakokban leginkább a bőn útján járóknak kedvez, ezért e korszak befejezésére az emberiség kétharmad része a külső sötétségbe kerül, de az egyharmad részben sem biztos, hogy mindenki megmenekül! Csakis azok menekülhetnek meg, akik mint „maradékok” hittek Isten beszédének, hittek Krisztusban, hittek a Szentlélek kijelentéseinek; hittek az örök jó győzelmének és ez a hitük szilárd marad az utolsó pillanatokig!

Az átalakulás pillanata úgy fog eljönni, mint a lopó, amikor senki sem gondol rá! Amikor a pillanat elérkezik, minden megáll: akkor minden az igazság törvénye szerint minősítetik:

akik hőek voltak az igazsághoz felemelkednek, a többiek padig a salakkal együtt borzalmas kínok, gyötrelmek, félelmek között alásüllyednek.

 

 

A Szentlélek.

(szellemi közlés alapján)

 

 

 

A Szentlélek tisztító tőz, mindent elsöprő szél volt; a régek elmúltak; az újak, a krisztusiak pedig megerősödtek. Krisztus igéi a világban maradtak és a Szentlélek évszázadokon keresztül gondoskodott arról, hogy Krisztis igéit megtartsa, hogy az embereket, akik éretté váltak, felszedje, kegyelmével és erejével megszentelje.

 

Isten akaratának végrehajtója a jelenkorban. Többen, sokan nevezik a Szent szellemnek is, de a helyesebb kifejezés mégis a Szentlélek.

A Szentlélek a szent szellemek sokasága. Olyan szellemeké, akik a Szentlélekben már minden erejükkel – amelyek Isten akaratát hordozzák – vannak jelen.

Tehát a Szentlélek nemcsak a szent szellemek sokaságát jelenti, hanem azoknak minden feltisztult, vagy örökkön – örökké tisztán maradt erejüket is. Mert a lélek hordozza az erőket, az akaratot, a vágyakat, tehát mindezt hordozza a Szentlélek is.

A Szentlélek olyan óriási, olyan hatalmas erő, amelyeket nem lehet kifejezni emberies szóval, emberies fogalmakkal.  Amikor atomot hasítotok és atomrobbanás következik be, az elenyészően csekély erő ahhoz képest, amit a Szentlélek ereje hordoz. Ez nemcsak egy területre hat – természetesen jó értelemben –hanem az egész világmindenségre. A régiekre, a jelenre, sőt a jövőre is.

A Szentlélek erejének senki és semmi ellenállni nem képes; sem növény, sem állat, sem az emberi világ, sem pedig a szellemvilágban egyetlen lélek vagy szellem sem.

A Szentlélekben benne van Isten akarata, ereje és úgyszintén benne van a mi Urunk, a Jézus Krisztusunk életereje. A Szentlélek minden olyan erőt felszed, amely tiszta, amely szeretettel, akarati tendenciákkal és jósággal telített. Sehol egy parányt el nem hagy veszni Isten erejéből, jóságából, szeretetéből, kegyelméből. Mindent ural és mindent fenntart; úgyis mondhatnám, hogy a Szentlélek az Atya áldó keze, amelyen keresztül az ő jósága, szeretete kitöltetik az ő teremtményeire, kitöltetik az egész világmindenségre.

A Szentlélek nem jöhet el másképpen, csak zúgó szél alakjában, mert a zúgó szél képviselte azt az óriási erőt, amely képes újjáalakítani a régit, feltámasztani és élettel ellátni a holtat.

Ebből az erőből csak parányokat vettek az apostolok, és mégis csodálatos cselekedetek véghezvitelére voltak képesek; ők is képesek voltak halottakat feltámasztani és a leggyötrelmesebb betegségekből embereket meggyógyítani.

A Szentlélek zúgó szél és tüzes nyelv; tőz, amely felégeti a rosszat, és tüzes nyelv, amely lelkesedő, lobogó erő a jövőre nézve, hogy az ember képes legyen megvalósítani az isteni jót.

Mindenki, aki Szentlelket vesz, szenté válik; aki szenté válik, üdvözülhet. A Szentlélek óriási és csodálatos ajándéka Istennek és a mi Urunknak Jézus Krisztusnak. Mert ha Krisztus e világra nem születik, az igazságot nem prédikálja, Isten akaratáról bizonyságot nem tesz, akkor sohasem töltődhetett volna kis a Szentlélek ereje e világra. Krisztus volt az összekötő kapocs Isten és Isten Szentszelleme között. Krisztus volt az Atya munkásai közül a legerősebb, a legtisztább, a legnagyobb hatalommal felruházott, Isten minden áldását bíró, tehát ő a teremtett szellemek rendjében a legkiválóbb. ő tette lehetővé, ő ígérte meg és ő küldte el a szentlelket vigasztalóként, erőforrásként, világosságként és irányítóként.

A Szentlélek világítja be azt az utat, amelyet Krisztus nyitott meg, hogy akik a későbbi korokban élnek, azok is a földről a mennybe juthassanak. Olyan ez, mint a világító ködoszlop, amely kivezette a zsidókat Egyiptomból az ígéret földjére. Így juthat a Szentlélek világosságánál az emberiség az ígéret földjére, vagyis a mi Atyánk, Istenünk országába.

Részletek közlésekből a mai időkre Zita médium által.

(Magyar Szellemkutatók Társasága. Cleveland)

 

Harcmodor az utolsó időkre:

 

Az igazság törvénye él és uralkodik! Az igazság törvényt tart fent az alacsonyabb világokon is. A harcmodor változott: az ellentét élesebb megfigyelőbb ma, mint valaha. Az ellentét erősebb és erőszakosabb. Nagyobb mennyiségben, nagyobb erőszakkal – és mivel kegyelmi időket élünk – nagyobb lehetőségekkel tódul bele innen az asztrális és mentális világból a fizikai világba.

Tehát ma jobban résen kell lenni, mint valaha! Más harcmodort kell felvenni az ellenséggel szemben!

Ma már nem lehet az ember tudatlan, naív, amikor ez a nagy mennyiségő ismeret és tudás tódul a világátokba, akár az igazság területén, akár a társadalmi területeken, akár a tudomány területén. Nem mondhatja az ember, hogy nem volt lehetősége Krisztus igazságának megismerésére, tehát ha akar, tanulhat, ha akar ismerkedhetik az ismeretlennel, a lehetőségek ma fennállnak és megadathat. Az ellentét erősebb most, mint valaha.

Veszélyes dolog ma hallgatni, embertestvéreim!

Más időket élünk mint 200 évvel ezelőtt, az idő közel van, a Föld mindennemő változáson megy át.

Ezekben az időkben nincs református, baptista, katolikus, zsidó vagy spiritiszta, hanem vannak, akiket az igazság felment, és vannak, akiket az igazság elítél.,

Minden igazságismeretetek ellenére sem látjátok át a maga valóságában az ellentét munkáját ma a Földön! Az Igazság törvényt tart fenn a ti világotok felett is, mert minden eszközre szükség van, ahol a rossz hullázása és piszkos áradata megtörik.

Tőletek is azt várjuk el, hogy az igazságnak megfelelően éljetek tisztaságban, és használható eszközök legyetek a magasabb szellemvilág kezében. Az ellentéttel és a bőnnel ne áruljatok egy gyékényen.

Ne váljék belőled gerinctelen és jellemtelen ember, ne válj olyanná, aki eladod Krisztust, hol 30 ezüstpénzért, hol kisebb, jelentéktelenebb összegekért.

Az ellentét alkalmazkodó természető, köpönyegforgató. Egyik társadalomban ateizmus formájában van jelen. A másik társadalomban a materializmuson, az anyagimádáson, és a testiségen keresztül mindenféle érzéki szenvedély és vágy táplálásában – amin keresztül teljesen eltompítja az embert – hat.

Ennek következményeként elveszti az ember a tisztánlátását, józan gondolkodását, és csak él a mának. A mai társadalomban elszabadultak a szenvedélyek, alkohol, kábítószer, gyógyszerek. A Sátán elszabadult, és minden olyan embert a hatalmába kerít aki a szolgálatába szegődik.

A rossznak ez a koncentrálása hozza létre azt, hogy néhány évtized múlva már különösen nehéz lesz a helyzete a Hitben élő, az igazsághoz ragaszkodó embernek, vagy olyannak, aki a szeretetét akarja megvalósítani, mert az adakozó kézre ráütnek, ha ugyan tőből le nem vágják azt. Ma még könnyebben juthatunk jóhoz, és ki kel használni ezeket a lehetőségeket az ismeretszerzésre, hogy a vizsgákon sikeresen juthassatok át.

Az ember tudjon meghajolni az igazság törvénye előtt, álljon meg alázatos lélekkel. Az ember szokja meg az egyenes tiszta, szeretetteljes beszédet, de ne legyen képmutató, ne legyen benne számítás.

Az ember tanuljon meg mindent ebből az igazságból, mert minden ebben az Igazságban benne van, amelyre ma és az idők végeztéig a földi embernek szüksége van.

 

 

Útmutatás az utolsó időkre (részlet)

 

Voltak olyan emberlelkek, akik - bár a földre kerültek, - de még voltak fogalmaik a magasabb világokról, a szeretetről, erényekről. Ezek voltak a hordozói a szellemi világból jövő eszméknek.

Így minden nép, nemzet kebelében megtalálható a szellemi mag, a szellemi elit, akik a tiszta érzéseknek fáklyahordozóivá váltak.

De megtalálható az általános tömeglélek, aki csak kisebb hányadban, kisebb mennyiségben képes átvenni és regisztrálni.

És van minden népnek, nemzetnek salakja, amely az indulatos, ellentétes érzések hordozója, minden szépnek és jónak elrontója.

Egy csoport élete mindig attól függ, hogy mekkora az arány a Mag és az alacsonyabb rendő salak között.

Minden nemzet magva, a központi mag már betakarítatott, és a mennyei csőrökbe győjtetett.

Az utolsó időben minden népnek, nemzetnek a salakja maradt itt, azok, akik nem hasznosították a jó hatásokat és lehetőségeket, amelyet az Isteni gondviselés mindenki számára fenntartott. Ezért mondja az Írás, hogy a jelenleg élők háromnegyed része veszendőbe megy.

 

Megmenekülhet tehát még egy negyedrész, és ezek közé tartoztok ti is, akik az utolsó időszakra maradtatok, akik a vallások keretei és kévéi közé hullottatok; akiknek a vallási kereteken belül már nem lett volna lehetőségük, hogy a mennyei csőrökbe az utolsó időbe beérkezzenek.

 

Ennek érdekében jött létre a szellemi mozgalom, ami már a régi időkben is, de most egészen új rendszer szerint megnyilatkozik, bizonyságot téve Mózesnek a kőtáblára írt tízparancsolatáról, Krisztus igazságairól, bizonyságot tesz, hogy az egész teremtett világmindenség két alappillére az igazság törvénye és a szeretetet törvénye.

 

Az ember megterheli magát bőnös érzésekkel, vágyakkal, gondolatokkal. És amikor ezek gyakran történnek, akkor az utolsó időben kitermelődnek a társadalomnak olyan rétegei, amelyek a poklot szabadítsák az emberiségre. Megölik mindazokat, akik egy szentebb, tisztább eszmében hisznek, halálra ítélik mindazokat, akik mint elit, vezetői lehetnek akár egy nemzetnek, akár egy fajnak, akár az egész emberi társadalomnak. Akkor a „a sót kidobják és rátaposnak”. És ha a sót kidobják, mitől ízesül meg az élet a Földönő Nem ízesül meg, hanem gyalázatba fullad az élet, könny és vértenger lepi el a földi életet.

Az lesz a fontos, hogy ki milyen anyagi javak felett rendelkezik, az irigység mindenkit arra késztet, hogy minden, ami nem az övé, azt valamilyen utón megszerezze. Tehát többé nem lesz biztonságban az emberek élete.

Igyekezni kell, hogy felismerjük a különböző forrásokból jövő magyarázat ne tévesszen meg minket, mindig az igaz, tiszta úton kell maradni.

 

Ha tisztán éltek, a tisztátlan dolgok be nem szennyezhetnek benneteket!

 

 

 

 

 

 

Paráznaság és az utolsó idők:

 

Az utolsó időkben az egyik legnagyobb nyomorúságot a Föld állapotára az érzékiség okozza.

Mert az érzékiség, főleg a nemi érzékiség, annyira behálózza az ember lelkét, hogy nem tud szabadulni tőle. Az érzékiségen keresztül az ellentétnek, a sátánnak olyan vegykonyhájába nyúl bele az ember, amely újabb nyomorúságokat hoz a Földre, és az ember életébe.

 

Vannak felfelé irányuló és lefelé irányuló, visszahúzó erők. A visszahúzó, lefelé rotáló erőknek területeket hoznak létre, amelynek elzárva kellene maradniuk a bukott teremtményektől.

Az érzékiség ezeket a csapokat nyitja meg és a világba olyan mennyiségő visszaforgó, szennyes erőtömeget és hatalmat képviselő erőket enged bele, amelynek egyre rosszabb és rosszabb állapotokat hoznak létre az életében.

 

Egyre nagyobb kísértésnek teszik ki ezek az erők az embereket; egyre jobban felfokozzák a bennük lévő bőnös hajlamokat. Felerősítik az istentagadást, a gőgöt, az önzést, mely nyomorúságot, békétlenséget, háborút hoz a földre.

Már tömegesen vannak olyan lelkek testben, akiknek még nem volt itt, vagy egyáltalán a nem lehetett volna itt az idejük a testetöltésre. De ezeken a fajfenntartó erőkön keresztül belenyúlt az ember az erőrétegekbe, alakot, formát, testet adott ezeknek a felkészületlen lelkeknek, és mindez az elkövetkezendő évtizedekben háborúkat, nyomorúságot, éhínséget, betegséget, fekete – mágikus erőket zúdít majd a világra.

Erősek és célratörők ezek a lelkek a rosszban.

A természettörvény nem alkot újat, hanem a meglévőt használja fel. Tehát amit a teremtmény létrehozott, azt nem lehet megsemmisíteni, mert a teremtmény csak a Teremtőtől kapott erőket tudja életként továbbadni. Mivel ami a Teremtőtől származik azt meg semmisíteni nem lehet, így nincs más lehetőség, mint ezeket újra megtisztítani.

 

Aki magasabb világokból ölt testet a Földön, a Föld jelenlegi fertőzöttsége folytán mindenütt az ellentétes erőkkel találja magát szemben, ami az ő jóra való törekvését gátolja.

Akkor már nem lehet azt mondani, hogy az ember paráznaságon keresztül csak bizonyos vérbajoknak esik áldozatul, hanem mindaz, ami a Földre, amint betegség, dögvész, járványok, éhínségek bekövetkeznek azok eredete is ide vezethető vissza.

 

(megjegyzés: Fő betegségveszély: AIDS.  Sok háború oka a nő volt. A zsidóság bukásánál is nagy szerepet játszott a nők sikeres megkísértése)

 

Ahogyan egy fajban, nemzetben a családok szétesnek, a házasfelek az erőket ide – oda szétszórják, abban a pillanatban mindennemő bőnnek a szaporulatát hozzák létre.

 

(megjegyzés: a házasságok megítélésénél azért sok minden elemet értékelni kell, mert egy rossz kapcsolat nem kötelez életünk végéig)

 

 

 

 

 

 

 

Végső elszámolás:

 

Az Isteni kegyelem mindig és mindenkor azt a célt szolgálta, hogy az emberek segítségére legyen az eléjük tőzött nemes célok elérésében.

Ezekben az időkben – és ilyen most a tiétek is – semmiképpen nem isten akarata érvényesül a Földön, hanem minden az ember elrontott, bőnös természete szerint alakul, ezért bizony nagyon nehéz idők ezek.

Ezért-e korszak befejezésére az emberiség kétharmad része a külső sötétségre kerül, de az egyharmad részben sem biztos, hogy mindenki megmenekül.

 

(Megjegyzés: egy előző közlésben a negyed része lesz várhatóan az emberiségnek, aki megmenekül, az 100 emberből 25! Az egyharmad részének lesz lehetősége arra, hogy változzon, az 33 ember, így az utolsó időszakban a 25 „biztosan”  bekerülő ember mellé még csatlakozhat 8 ember 100 – ból! Persze ezek szellemi „statisztikai” adatok, és főleg az arányosság miatt érdekesek. A cél: minél több emberi lélek megmentése!)

 

Akik valójában a jót és a fejlődés útján előbbrevivőt hoznak embertársaik számára és azok szellemi felemelkedésén fáradoznak, azokat a kor, amelyben élnek nem kedveli.

Ezek az egyének mellőzik a maguk korát: ők a sötétségben a lámpagyújtogatók, a kor úttörői, akik ösvényt vágnak a bőn és a sötétség rengetegében, náluk vannak az igaz talentumok.

Az emberiség nagy része tudomást sem akar szerezni róluk, vagy ha hallanak róluk akkor nevetség tárgyává teszik őket, és nem kérnek abból, amit az emberiség felemelkedése céljából e világra hoztak.

 

Mindenért: háborúkért, rablásokért, emberi életért, elfajult ízlésekért, helytelen elgondolásokért, mindenért felelnie kell az embereknek!

Minden embernek szembesülni kell azzal, amit valaha Isten törvénye, a felebarátai és önmaga ellen vétett. Minél többet vétet Isten törvénye ellen, annál nehezebb a sorsa; minél többet vétet önmaga ellen, a következő fordulónál, a következő testi életben annál szegényebbek lesznek a lehetőségei. És éppen elég valakinek rendbe hozni egy emberrel elrontott kapcsolatát, képzeljétek el, hogy milyen nehéz állapotba kerül az, aki csoportok, társadalmi osztályok, népfajok, nemzetek ellen vétet!

 

Ezért az ilyen korszakok, mint a mostani, nagyon hasznos lehet a bölcs emberekre nézve, mert mindenhez hozzá lehet jutni, mindent meg lehet tanulni, minden képesítést el lehet nyerni, mindenből le lehet vizsgázni, minden igazságot megismerhet a törekvő, mert minden a rendelkezésére áll. Tehát az ember kihozhatja magából azt az eredményt, ami egy magasabb szintre való belépésre minősítheti őt, aminek birtokában az átalakult Föld lakójává válhat!

 

Az átalakulás pillanata úgy fog jönni, mint egy lopó, a mikor senki sem gondol rá!

Amikor az a pillanat elérkezik, minden megáll; akkor mindenki az igazság törvénye szerint minősítetik.

Ennél a végső küzdelemnél mi is ott leszünk, segítségünkkel, hiszen Isten azért rendelt ki bennünket, „az utolsó óra munkásait”, hogy erőt adjunk a küzdőknek, hogy ezt a szintet elérhessék, vagy akik már elérték, meg is tarthassák azt.

Az átalakulás előestéjét élitek, ezért is kerültettek ebbe a szellemi iskolába, ezért jövünk közétek, hétről – hétre, évről –évre, hogy erősödjetek, és biztosan tudjátok, van még tennivalótok!

 

 

Az ellentét harcmodora a különböző korszakokban élő emberek természetéhez igazodik, a taktika viszont ugyanaz; először mindent felajánlani, és megvásárolni őket, ha pedig ez nem megy, akkor félreállítani, börtönbe csukni, kínozni, megölni őket!

Azért mondom ezt néktek, hogy akik esetleg közületek megérik még ezeket a végső időket, azok is készüljenek fel erre, mert ez veletek is megtörténhetik

 

 

 

Szász Ilma könyvében gyönyörő párhuzamot találtam ezekhez az írásokhoz:

 

( A nagy vallások végső üzenete ):

 

Konfuciusz (Beszélgetések 15, 23)   Amit  nem kívánsz magadnak, azt ne tedd másnak se.

 

Hillel (Sabbath 31a)  Ne tedd mással, amit nem akarsz, hogy veled tegyenek.

 

Jézus (Mt.7 12., Lk 6 31.)  Amit tehát szeretnétek, hogy emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük.

 

Iszlám ( an-Nawawri 40 Hadit 13)  Senki sem igaz hívő közületek, amíg nem kívánja testvére számára ugyanazt, amit magának kíván.

 

Dzsainizmus ( Sutrakritanga 1.11.33)  Úgy bánjon az ember a világ minden teremtményével, ahogy szeretné, hogy vele bánjanak.

 

Buddhizmus (Samyuta Nikaja V. 353.35-354.2) Ami se nem kellemes, se nem örvendetes számomra, hogy okozhatnám azt valaki másnak.

 

Hinduizmus (Mahabharata XIII. 114.8) Nem volna szabad úgy viselkednünk másokkal szemben, ahogy az nekünk magunknak kellemetlen volna. Ez az erkölcs lényege.

 

 

Ismeretlen Internetes forrásból
2004-09-15


Ennek az írásnak a tetszési indexe: 4.5   (2 értékelés alapján)
Kérlek értékeld ezt az írást , klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
majd a mehet gombra... köszönöm!

  

Vissza a  témakörhöz


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg csak te
nézegeted az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
Vallanak a csillagok

A rák korunk egyik legfélelmetesebb betegsége. Az orvosi asztrológia mégis ugyanúgy a sötétben tapogatózik e kór felderítésében, mint az orvostudomány.
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu