AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a  témakörhöz

A Kárma – elmélet felületes volta

Erre a kincsre eddig 14993 alkalommal voltak kíváncsiak.


A Kárma – elmélet felületes volta

Az emberiség folyamatosan kapja mindenkori érettségének megfelelően a tanításokat a szellemvilágból segítésként, és ebből következik az is, hogy mindig az utolsó tanítás tartalmazza a fontosabb dolgokat.

Mózes Törvénye után jött Krisztus Igazsága, de előtte is sok tanító jött le a Földre, ilyen volt Buddha is, aki most Névtelen Szellemként segíti a fizikai sík lakóit.

 

Érdekeset mond a keleti tan tanításairól:

 

Látnotok kell, hogy nektek sokkal többet adott Isten, mint a keleti embereknek; nektek olyan igazságot adott, amelyre mint kősziklára támaszkodhattok, míg a keleti tan igazsága a krisztusi igazsághoz képest csak tapogatózás a bizonytalanságban.

 

(saját megjegyzés a keleti valláshoz:

 Egyik vidéki előadásom után az éjszakát a Krisna – völgyben töltöttem, és megismerkedtem a szokásaikkal, életvitelükkel, gondolkodásmódjukkal, szertartásaikkal.

Beszélgetés során az egyik tanító elmondta, hogy Jézus tanítása nem rossz, de nekik ez olyan, mintha az lenne az általános iskola anyaga, és a Krisna a főiskolai szint.

Kicsit mosolyogtam rajta, de nem is vitatkoztam erről, mert mindenkinek a saját hitét kell követni, és saját megtapasztalásokat győjteni.

 

A Krisna – völgyi látogatásom után egy héttel egy barátom itt járt Németországból. Ö maga is Krisna tudatú hivő, és élt hat évet a magyarországi Krisna – faluban is, ismeri a szokásokat, az életet. Most Németországban él, és ott is csatlakozott az ottani csoporthoz, és elmondta, hogy ott most kezdenek olyan reformokat bevezetni, ami már megfelel a mai kor elvárásainak, mert kicsit elmaradott a felfogásuk, és sok mindenen javítani kell még. Lassan ezek át fognak szivárogni a magyarországi Krisna hívők tudatába is, és lassan felismerik és megismerik Jézus tanításait is, és kilépnek a vallási kötöttségből és a bálványimádásból. Sajnos a vezetők feltételnélküli imádása és a vallási és egyéb előírások gondolkozás nélküli végrehajtása már sok baj okozott az életben, vallási ellenségeskedésekhez és sok esetben háborúhoz is vezetett!

 

Itt – ebben az utolsó gondolatban – nem a Krisna követőkre gondoltam! ők békés emberek. Annyi azért még hozzátartozik a dologhoz, hogy csodálatos kiegyensúlyozott embereket ismertem meg a személyükben, és becsülöm kitartásukat, munkájukat Hare Krisna!

 

Másik megdöbbentő dolog az volt a számomra, hogy tanulmányom elkészítése idejében bemutatta a televízió egyik természeti csatornája az indiai halotthamvasztást, és a kasztokat, akik ezzel foglalkoznak.

A dokumentumfilm készítői szerint egy „maffia” alakult ki a hamvasztási ceremóniák körül, mert nagy üzlet van benne. És ez már nagyon régóta tart.

 

A halottak hamvait beszórják a Gangesz folyóba, előtte máglyán elégetik őket amennyire tudják, a fát is a rokonokkal hozatják, ha közben szükség van még fára, azt drága pénzért pótolják. Amikor a halottakat a folyóba szórják tele van a víz fürdő, lelki és testi megtisztulásra vágyó zarándokkal.

 

A vízben lévők egy része csak zarándok, a másik része komoly tervvel tartózkodik ott.

Van, aki egy szitával mossa a vizet, mert a szitán fentmaradnak a halottak aranyfogai, amiket el lehet adni, így mint egy aranymosó állnak a vízben és dolgoznak egész nap!

Vannak kannibálok, akik rájöttek arra, hogy a férfiak mellkasa nem ég el rendesen és a nők hasi és ágyék része, és ezeket a megégett és el nem égett testrészeket kihalásszák a vízből és megeszik őket!

Egyöntető állításuk szerint a női has ködök alatti lágy rész a legfinomabb, és ezen a szokáson már nemzedékek nőttek fel! Harc megy ezekért a falatokért!

 

Nagyon sok ember (keresztény is) megy Indiába tisztulni, feltöltekezni, megismerni vallásukat, de nem szabad elfogadni semmit sem azonnal, és ha valaki rendesen tanulmányozza az indiai vallási szokásokat, akkor rájön a keresztény vallás fejlettségére, bár sajnos itt is vannak félresiklások, igaziból – ha már vallásról kell beszélni – a két vallás ötvözetéből lehetne egy vallást összekovácsolni, ami közelebb vinné az embereket az IGAZSÁGHOZ!)

 

 

Például a régi elméletek a keleti vallásoknál arról beszélnek, hogy az ember sorsa előre el van rendezve, az ember csak keresztülhalad azon, ami a sors könyvében meg van írva.

 

Én ezzel szemben azt mondom, hogy a sors könyvében sok minden meg van írva, aminek meg kellene történnie, de nem történik meg. Az ember ugyanis gyarló, tévelygő természetével sok feladatot, amelyet születése előtt már előre megszabtak a számára, nem tud teljesíteni

 

Sok minden megtörténik azután, aminek nem lenne szabad megtörténnie, ami elé Isten odatette a tilalomtáblát, hogy azt az ember meg ne cselekedje. Sokszor megretten az ember lelki természete, fél attól a cselekedettől, de mégis megteszi. Nem azért, mert meg kell cselekednie, hanem azért, mert nem becsüli annyira a földi életet, hogy úgy élje le, ahogyan kell. Felületesen él, megcsalja önmagát.

 

Más okból nem egyedül az ő baja, hanem mindenkié!

Az emberek és a szellemek világa nem külön világ; ezek a világok egymásra hatást gyakorolnak, jót vagy rosszat. A láthatatlan szellemvilág hatást gyakorol a földi emberek világára, és a földi emberek gondolata, érzése, cselekvése, vágya és törekvése hatást gyakorol a láthatatlan szellemvilágra. A kettő kiegészíti egymást.

Így sok minden rejtélyes dologra megtalálhatjátok a magyarázatot, amely veletek itt a Földön történik.

Minden szó, minden hang, minden cselekedet bizonyos nyomokat hagy a világlélek fluidjaiban.

 

 

 

Mielőtt az ember testet ölt a földön, a lelkében nagy elszámolást végez, sokszor azonban öntudatlanul, akaratlanul megy keresztül ezeken a lelki világon. Nagy éteri erőket vonz magához, és ezekkel az erőkkel le kell győznie az ellenálló erőket, amelyek megpróbáltatásokat fognak neki okozni. Ennek a munkának az eredményeiről be kell majd számolnia az „örök élet kapuja” előtt.

 

A Föld nem az angyalok hazája, nem a tiszta szellemeknek van szükségük arra, hogy próbákat éljenek, hanem a tökéletlen szellemeknek.

 

Vannak többé –kevésbé sérült lelkek,

Vannak, akik majdnem egészen hibásak,

Vannak, akik a boldogsághoz egyáltalán hozzá se férhetnek, mert a lelkük más irányba keresi az élet rejtélyének megoldását.,

Vannak, akikben a jó már bizonyos fejlődési fokot ért el, de még izgatja őket a rossz …

Vannak a jóban erősen fejlett szellemek, akiknek a lelkében vannak még homályos rétegek,

Vannak még erőssebben haladott szellemek, akik már – már elszakadtak a Földtől, azonban a szeretet hatalmas ösztönzésére igyekeznek menteni azokat, akik egyik vagy másik életükben kedvesek voltak előttük. Ezek a missziós szellemek.

Vannak végül olyanok, akik egy utolsó testetöltéssel talán sokat elérhetnek és nemcsak egy lelket, hanem egész csoportokat emelhetnek magukkal; a lelkük világosságával nagy területet világítanak be, és új eszméket hoznak magukkal, és a világot hatalmas lendülettel már irányba terelik.

 

Tehát nem mindenki egy és ugyanabból a célból van a Földön, így nem is ugyanaz a sorsa!

 

Minden emberlélek a maga érzéseivel és törekvéseivel hozzá van kötve az élethez, a világhoz és a többi emberhez, így minden ember össze van kötve a másikkal, mint ahogyan minden szellem össze van kötve a Teremtővel és szellemtestvéreivel, azokon keresztül a természeti világgal és a világot fenntartó erőkkel.

Minden szellemre akit Isten a létbe hívott szükség van, mert minden szellemre feladat van bízva, amelyet el kell végeznie.

 

Ha valaki nem akar az összességhez úgy hozzákapcsolódni, mint ahogyan Isten törvénye előírja, akkor az visszaél az élettel, amelyet Isten ajándékkképpen adott, és ezzel elesik azoktól az előnyöktől is, melyet Isten kegyelme biztosít a számára.

Minden emberre szükség van tehát, mert minden ember elé más – más feladatot tőz az isteni kegyelem földi életében.

Így nem mondhatja egyik ember se a másikról azt, hogy „neked azért van ilyen életed, te azért szenvedsz, mert megérdemelted, mert egy másik életben ezt és ezt cselekedted, s ezért történnek ezek a bajok és szerencsétlenségek”.

 

Vannak életek, amelyek kizárólag tanulásra szolgálnak, vannak életek, amelyekben a jót a gyakorlatban kell érvényesíteni. Amikor már tudja a lélek érvényesíteni, akkor jönnek a próbák, akadályok!

 

Sok ember elbukik a próbán, és utána jön a vezeklés!

A vezeklésre adott életek szegények a lehetőségekben, szők korlátok között vezet az út, hogy a lélek ki nem térhessen, mert a testben erős a kísértés, a csábítás, és a lélek könnyen félreértheti azokat az adottságokat amelyekkel rendelkezik, és akkor nem tudja elvégezni a  rábízott dolgokat.

 

A vezeklő élet után pihenő élet következik, amelyben nem kell küzdenie a falatért, amikor nem kell nagy feladatokat megoldani, nagy próbákat végigszenvedni, nincsenek nagy csapások. A pihenés mellett módjában áll a léleknek a reménység, a hit megszerzése is.

A pihenő életet élők nem használják ki azokat az előnyöket, amelyeket nekik az élet nyújthat, megelégszenek a kevéssel is, inkább békességre, nyugalomra vágynak.

 

Ezek után az életek után megerősödve, újabb nehéz munkához lát a lélek!

 

Az lehetetlen, hogy egy ember egy földi életet hibák és bőnök nélkül éljen végig; lehetetlen, hogy valamely tekintetben tökéletes legyen a saját érdeméből és nem Isten kegyelméből.

Isten azt akarja, hogy ne legyen egyetlen ember se, aki remény nélkül menjen keresztül a földi életen, bármilyen életet él is.

Isten kegyelme kiterjed mindenkire, bőnösre és jóra egyaránt, és rajtunk múlik, hogy mennyit fogadunk be belőle.

 

A földi élet nagy felelősséggel jár gazdagnak és szegénynek, szolgálónak és parancsolónak egyaránt. Ha ma gonoszul visszaélsz az adott helyzettel, holnap neked kell megízlelned a kihasználtak állapotát, mert a Törvény egy egészet képez. A gazdagság a szegénységgel, a nagy visszaélések és kicsapongások a nyomorúsággal egyet képeznek.

El kell számolni minden cselekedettel, és addig nem lehet tovább jutni, hanem itt kell maradni ebben a világban tapasztalatot győjteni.

 

(egy egyszerő példa: valaki gazdag, vagyonos emberként éli az életét, megalázza a szolgálóit – akik persze meg is lopják törvényszerően – majd pár élet múlva ugyanarra a helyre kerül vissza, de mint szolgáló, aki megtapasztalja ugyanazt, és szidja azt a gazdagságot, ami pár élettel előtte a sajátja volt)

 

 

Ez nem Kárma, ez nem bőnhődés, ez csak az igazságnak didaktikai megismertetése.

Abban a pillanatban, amikor megismerted az igazságot, amikor az a lelkedben törvényé vált, amikor tehát már nem kell küzdened a csábítás ellen, amikor lelkedben vezető törvényé vált az igazság, és még csak kísértést se érzel, hogy visszaélj vele: akkor már te magad is törvényé váltál, és nincs szükséged arra, hogy tovább szenvedj céltalanul azért a bőnért, azért a tévedésért, amelyet létrehoztál.

Nincs tehát bőnhődés abban az értelemben, ahogyan az ti, földi emberek elképzelitek; de van Istennek a végtelen kegyelme és szeretetet, amellyel minden úton járót felemel, magához vonz, megtisztít és megigazít.

 

Isten előtt nincs szorosan elkülönítve egyik élet a másiktól.

Ha ma megtérsz – légy bármilyen vezeklő vagy próbaúton – ha ma elhagyod a hibáidat, ha lemondasz a gőgről és az engedetlenségről, amely téged Istentől elválaszt, Isten ma keblére ölel, és ajándékaival áraszt el, és egy élet alatt három élet terhét, megpróbáltatását és eredményét átélheted. Isten kegyelme csodákat tehet veled.

 

Ma itt a változások világában való megtérés többet és nagyobbat jelent, mintha a szellemvilágban hosszú gyötrődések és kínlódások után megtanulod az igazság betőit, és azokhoz alkalmazkodva fel tudsz mutatni valami gyér eredményeket.

 

Nincs tehát merev Kárma – törvény, amelyet mindenen keresztül végig kell élned, végig kell járnod, hanem van Isten kegyelmének a törvénye, amely mindent a javadra fordít.

 

Fel kell hagyni a régi tévelygésekkel, és ha az igazság most ebben a pillanatban fájdalmas is, és ha nagy önmegtartóztatással jár, és ha nagy megaláztatásokon kell keresztülmenned: higgyél és bízzál!

Ha csalódnod is kell száz emberben, a százegyedik értékelni fogja az igazságodat, és egyszer megszőnik minden megpróbáltatás.

 

Az ember soha nem tudja, hogy Isten igazsága miben és hogyan marasztalja el, talán éppen akkor és ott, amikor azt gondolja, hogy a legjobbat cselekszi; talán éppen akkor, amikor valami nagyot akar véghezvinni, akkor bukatja el, mert isten nem bízta reá azt a munkát, hanem az ember a maga meggyőződéséből számította ki, hogy ő majd azt a munkát elvégzi.

 

A Sátán,( a sötét erő, ellenerő ) a testen keresztül beszél az emberrel, ezen keresztül irányítja, a testen keresztül új igazság alakul ki az ember lelkében: az önzés igazsága. (és ezután jön az irigység stb.) Az ember hatalmában félistennek képeli magát.

Mindenben csalódnia kell az embernek ameddig a test diktálja neki az igazságot.

 

Jézus megjelenése a Földön merőben átformálta a dolgokat, új távlatokat, lehetőségeket nyitott az emberiség számára. Az ő munkájának fő része itt a Földön nem az volt, amit az ember láthatott, hanem a láthatatlan rétegeknek az átvilágítása az ő Fényével!

 

Itt a Földön az embereknek a valóságról, az erőkről, a hatalomról évezredeken keresztül kialakított fogalmait kellett megdöntenie, hogy az ember fogalmaiban és Isten hatalmát, az Isten igazságát mindenek fölé helyezze.

 

Ehhez tartozott hozzá szorosan a sok csoda, a halottak feltámasztása, a gyógyítások, hogy a hitetlen emberek számára bebizonyítsa a másik világ létét, létezését, megismertessen minket Isten országával!

 

Halálával és feltámadásával bebizonyította a lélek (és ezáltal az ember) halhatatlanságát, mert kereszt halála után három nappal feltámadt, és kézzel fogható bizonyítékul szolgált ezzel tanításainak igazságáról és tartalmáról. Bebizonyította, hogy a halál után van élet, tanítást adott a mostani és a halál utáni életre is!

 

Tanításai eredményeként létrejöttek az Evangéliumok (Örömhír), és ezt mindenki számára eljuttatja a segítő szellemvilág. A Szentírásban minden benne van, ami a mai ember számára fontos a felemelkedéshez. A Hegyibeszédben minden olyan tanítás megtalálható, ami szükséges a számunkra, és példabeszédekkel teszi ezt Jézus érthetőbbé.

 

Drága Jézusom, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten!

Befogadlak, mint Uramat, Megváltómat.

Kinyitom előtted életem kapuját, és kérlek, irányítsd úgy az életem,

Ahogyan azt Te szeretnéd!  Ámen.

Szenvedések isteni célja

 

Ismeretlen Internetes forrásból
2005-12-11


Ennek az írásnak a tetszési indexe: 5   (1 értékelés alapján)
Kérlek értékeld ezt az írást , klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
majd a mehet gombra... köszönöm!

  

Vissza a  témakörhöz


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg rajtad kívül
6 vendég
nézegeti az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
Van-e élet a születés után

Egy várandós anya két gyermeket hord a méhében. Az egyik egy "kis hívo", a másik egy "kis szkeptikus". A szkeptikus azt kérdezi: Te hiszel a születés utáni életbenő Hát persze. - mondja a kis hívo. Az itteni életünk arra való, hogy felkészüljünk a születés utáni életre, hogy elég erosekké váljunk arra, ami ott kint vár bennünket!
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu