AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a témakörhöz

Asztrológia füzetek 2.

Erre a kincsre eddig 50024 alkalommal voltak kíváncsiak.


Az asztrológiai képlet a valóság egészét mutatja meg, ezen belül a sorsutat is (házak).

Bolygók + jegyek = karakterisztikus vonások + házak = életút és a dolgok kimenetele

 • Ascendens: ÉN pont ( az 1. ház csúcsa)
 • Descendens: TE
 • MC : jövőpont
 • IC : múlt

  A házak:hullámzó erővonalak, amik 24 óra alatt körbefutnak. Az időszféra függőleges. Az ember az utat az ÉN résztől a TE pontig teszi meg. A háromszögek az ősi egységet szimbolizálják, az erő, az egység, a harmónia. A 12 ház sarkalatos pontjának alapja a 4 főpont.

 • Sarokház (I.,IV.,VII.,X.): ha valakinek itt vannak érdekeltségei, az célratörő (kardinalitás).
 • Követő házak (2, 5, 8, 11): a megtartóképességet jelentik (szilárdság). /Bika, Oroszlán, Skorpió, Vízöntő/
 • Hanyatló házak (3, 6, 9, 12): feloldás, feloldódás (változékony).

  Tűz hármassága: az élethez való hozzáállást jelenti.

  Az ÉN háromszöge: /tűz
 • trigon/
 • az I. ház: az ÉN
 • megnyilvánulásom, ez mutatja milyen vagyok én.
 • az 5. ház: az ösztönélet kialakulása; a múlt és a személyes tulajdonságok.
 • a 9. ház: a szellemi élet; a jövő, mivé akarok válni.
  (az 5. és a 9. a külvilágban nyilvánul meg, itt történik)

  A tevékenység háromszöge: /föld
 • trigon/
 • a X. ház: mit akarok elérni az életben (a 2. és a 6. háztól függ)
 • a 2. ház: milyen tehetségeim, milyen képességeim vannak, amit a múltból hoztam (előző információk)
 • a 6. ház: az egyén tartozását, amit a külvilág felé kell lerónia.

  A kapcsolatok háromszöge: /levegő
 • trigon/
 • a 3. ház: a külvilág törekvése az egyén felé, a külvilág tükröt tart az egyénnek
 • a 11. ház: barátok háza, ez a jövő felől
 • a VII. ház: a külvilág törekvése az egyén felé a múltból, rokonok

  Az elmúlás háromszöge: /víz
 • trigon/
 • a IV. ház: a megpróbáltatások háza, születés háza
 • a 8. ház: szembesülésünk a halál kérdésével
 • a 12. ház: a belső élet felé haladás, jövő felé tart.
  A befeléfordulást kell megvalósítanunk, a feloldódás megtörténhet.

  I., IV., VII., X.: Az előmenetel négyszöge
 • I.: mennyire vagyok célratörő, vezető típus
 • IV.: családalapítás kérdése, otthonosság
 • VII.: a külvilág szolgálatába kell állnia
 • X.: a hatalom, az elismertség.

  2., 5., 8., 11.: A birtoklás négyszöge
 • 2.: hogyan becsüljük meg a ránk bízott anyagot, az anyaggal való kapcsolatom, a testem (vigyázok
 • e ráő). Negatív: ha túl sokat foglalkozom a testemmel.
 • 5.: hogyan veszem birtokba az ösztönéletet: szórakozás, szexualitás. Negatív: az ösztöneim irányítanak.
 • 8.: halál kérdése, félelmek, szorongások megértése, feloldása. Öröklés
 • anyagi javak
 • mit csinálok veleő
 • 11.: barátok háza, egyensúlyt kell teremteni a barátok szintjén, a túl sok barát szétforgácsolja az egyént.

  3., 6., 9., 12.: A munka négyszöge
 • 3.: intellektuális munka, gondolkodás, az élet hétköznapi dolgainak megértése.
 • 6.: szolgálatvállalás
 • 9.: szellemi munka, misszió bizonyos értelemben
 • 12.: a megpróbáltatások, mások szolgálata, önfeláldozás.

  A házak jelentése
  A házak területe lehet kisebb, vagy nagyobb, mint 30°. Minél közelebb van egy bolygó a házcsúcshoz, annál erőteljesebb a hatása. Ha középen van csökken, ha a vége felé, akkor alig van hatása. Ha az utolsó 4
 • on, akkor már a következő házhoz tartozik. Az I., IV., VII., X. házak orbisza (határa) nagyobb, 6°
 • on belül már a következő házhoz számít. Az Asc. szerepe kiemelkedő, akkor van nagyobb szerepe, ha az Asc.
 • en van egy bolygó (visszafelé vagy előrefelé 6°
 • on belül). Önmagunk megértése szempontjából nagy jelentősége van az I. háznak. Ez a legfontosabb ház. Ha egy házon belül több bolygó van, akor nagyobb a veszélye, hogy eltúlozzuk a dolgot, és így a személyiségi dolgok kibillent állapotba kerülnek. Ha a házban nincs bolygó, akkor a házcsúcs által metszett zodiákus jegy uralkodó bolygójának a hatása érvényesül a házon belül.

  Az I. ház:
 • sarkalatos ház, csúcsa az Asc. (Kos)
 • a személyiséget, a külső és belső tulajdonságot jelenti, milyen életerővel rendelkezik az egyén, alapmegnyilvánulás

 • A Nap az I. házban: az életerőt, a vezetői képességet fokozza,fizikai ereje nagyobb lesz. Vállalnia kell a fény szerepét. Erőt és energiát kell sugároznia. Meleget sugároz, inspiráló amondanivalója, ami szélesíti a tudatunkat. Fel kell tudniavállalni a központi szerepet. Túlzása: mindenáron uralkodni akar a környezetén. Tekintete nyílt, őszinte, felfelé néz. A Nap erejét a szemünkkel fókuszoljuk. A fény felvételét napokra sem tudjuk nélkülözni, mert csökken az életerő.
 • A Hold az I. házban: az egyén külseje lágyabb lesz, beleérzőképessége nagyobb lesz. Minta az anyai szeretet. Lelki odaadás, befogadás. "Keblemre ölellek!" A közvetlen környezet elfogadása.
 • A Merkúr az I. házban: a gondolkodást, a kifejezőkészséget, kommunikációt jelöli. A kapcsolatteremtés, a sokirányú ismeretség van előtérben. Mindenfelé való nyitottság, fejlett kritikai érzékkel meg tudja különböztetni a fontosat a kevésbé fontostól. Képes arra, hogy igen magas szellemi ideákat egyszerő köntösben tálaljon. Barátkozó, nyílt, őszinte ember. Túlzása: rengeteg információt összegyőjt, de csak a felületén marad meg. Nincs a külcsínben belső tartalom. Könnyed a helyváltoztatókészsége. Élete elintézetlen dolgok sorozatából áll.
 • A Vénusz az I. házban: békés, diplomatikus, érzelmes, szépség, harmónia, esztétikum, mővészet. Kifejezetten női rész. Mindenét odaadja, önmagát adja oda, anyává válás feltétele.
 • A Mars az I. házban: akár mások helyett is elvégzi a feladatokat. Építő erő, de fegyelmeznie kell. Erős versenyszellem, de nem ismeri a toleranciát. Akaraterő, bátorság, kifelé ható energia. Hajlamos olyan dolgokat csinálni, ami semmit és senkit nem épít. Túlzása: magamutogató, hősködő. Bármilyen lehetetlen dolgot elvállal, annak ellenére, hogy esetleg el sem tudja azt végezni.
 • A Jupiter az I. házban: a lelkiséget jelöli, a humánumot. Fontos pozíció, mindenki "liblingje". az emberek folyamatosan keresik a közelségét. Hajlamos lehet az elkényelmesedésre, arra, hogy elbízza magát. Az optimizmusa és hite vezeti az életben, a többieknek is sugározza ezt a hitet. Sok emberre kell hogy kiterjedjen a szeretete. Fokozott életigenlés, ezt rögtön visszafordítja a többi ember számára. Ez a feladata. Egyfajta szolgálat ez a többiek számára. Nem ismeri a határokat, ősbizalom.
 • A Szaturnusz az I. házban: az erőközpontokat ő maga alakította így, számára a fegyelem nagy jelentőségő dolog, ez belső ösztönzésre történik. Fék az életigenlésben, oldottságban. Kifejezetten alkalmas mások fegyelmezésére, a fegyelem tartására. Környezete számára nehéz, ha túlzásba viszi a fegyelmezést, mert nagyon törekszik a praktikumra, a formák világára. Közelében "fáznak" az emberek. Fealadata: átformálni a Szaturnuszt Jupiterré. Ha a belső fegyelmet megteremtette magában, akkor már másokat is kevésbé akar fegyelmezni.
 • A Neptunusz az I. házban: be kell látni, hogy a Neptunusz a Vénusz felsőbb oktávja. Feladata: a határon túli, mindenek feletti feltétel nélküli szeretet. Életünk első felében a formavilágban keresik a feladatokat, itt már otthon vannak, így segíteni tudnak másoknak finoman, nagy szeretettel. Túllépni azon, ami van. Már korán megérzései vannak, de nem mer bennük bízni.

  A 2. ház:
 • a tehetség háza, a tehetséghez szükséges anyagi eszközök, az egyén képességének háza (Bika)
 • a lélek szabadságának foka (mennyire süllyed bele az anyagba)
 • a formák világában kell először rendet teremteni, mert ez határozza meg a szellemet

 • A Neptunusz a 2. házban: költő, de egyik napról a másikra él anyagilag.
 • A Jupiter a 2. házban: sok pénz, szellemi dolgokkal foglalkozik, pénzzel támogat szellemi célokat, ha nem jól gazdálkodik vele, akkor bedugul a forrás.
 • A Szaturnusz a 2. házban: jó pénztáros (ha neki nincs, legalább hadd fogja meg a pénzt). Ha nem talál szellemi célt, hamarabb válik veszteséggé. Másokkal betartatni a fegyelmet, megszervezi a dolgokat.

  A 3. ház:
 • (a mindennapi racionális) gondolkodás háza
 • közvetítés, beszéd, írás, kommunikáció, kapcsolatszervezés
 • a közvetlen környezetünkkel való viszony (testvér, szomszéd, rokonok)
 • helyváltoztatás, kisebb utazások, közlekedés, kereskedelem.

 • A Szűz a 3. házban: az írás az erőssége.
 • A Merkúr a 3. házban: a beszéd az erőssége, a legrövidebb úton eljutni a célhoz, sokirányú az érdeklődése, felületes kapcsolat a rokonokkal.
 • A Vénusz a 3. házban: kifejezésmódja választékos, mővészi.
 • A Hold a 3. házban: nagy mesélő, érzelmei vezérelik, közlekedése gyors.
 • A Mars a 3. házban: nyílt, határozott, energikus, gyors.
 • A Szaturnusz a 3. házban: kapcsolataiban gátolt, nem szeret beszélni, közlekedésben lassú, nehézkes, megfontolt (30
 • cal megy a belső sávban).

  A IV. ház:
 • származásunkat, eredetünket jelző ház
 • tradíciók, a múlt, mit hoztunk magunkkal
 • otthon, haza, szülők, föld
 • az élet második felére is utal
 • okkult ház
 • a szülők közül inkább az apához való viszonyt jelöli
 • gyerekkori lehetőségek

 • A Szaturnusz a IV. házban: fegyelem otthon, szigorúság, fegyelem érzelem nélkül. Apa: ő képviseli a rendet.
 • A Hold a IV. házban: lelkiség, melegség, a családi ünnepek fontosak. Sok költözés. Apa megértő.
 • A Jupiter a IV. házban: meleg otthon, a gyerek már korán találkozik a szellemi dolgokkal.
 • A Neptunusz a IV. házban: készülnek folyamatosan a költözésre, de ezt soha nem valósítják meg. Bizonytalan az apa (alkohol). Magas szinten az apa mővész.
 • Az Uránusz a IV. házban: szülő nélkül (apa nélkül) kell felnőnie.

  Az 5. ház:
 • az életörömök háza, szórakozás
 • a szerelem háza, szex, élvezetek, kalandok, életigenlés, a szerencséhez való viszony, vállalkozási kedv, kísérletezés, játékosság, sport, tanulás, tanulmányok, nevelés, gyermekek, fogamzási készség (férfinél is).

 • A Nap az 5. házban: életörömök pozitív, minden téren stabilizálni tudja. Nevelőként nagyvonalú, szeretetteljes.
 • A Hold az 5. házban: termékeny, gondoskodó, szexualitásban a stabilitásra törekszik
 • gyerek.
 • A Mars az 5. házban: jó sportoló, szenvedélyes, hódítások, kalandok, rendkívüli vállakozókedv.
 • A Jupiter az 5. házban: igen szerencsés, túlzott vállalkozókedv, fokozott életigenlés, termékeny (itt tud kiteljesedni).
 • A Szaturnusz az 5. házban: termékenység gátolva, jó nevelő, de szigorú, szexualitás terén megtalálni a gát okát.

  A 6. ház:
 • a szolgálat háza
 • kötelességteljesítés, munka, KARMA háza
 • alárendeltség helyzete, egészségügyi viszonylatok, betegségek.

 • A Nap a 6. házban: túl sokat vállal
 • túlzás; az életöröm nem áramlik
 • szívprobléma.
 • A Szaturnusz a 6. házban: a munkája lehet szolgálat pl. bányász. Ha nem tanul fegyelmet, akkor korlátolva lesz!
 • A Jupiter a 6. házban: humán foglalkozás (emberekkel foglalkozik), túlvállalás lehetősége.

  A VII. ház:
 • a TE háza, a külvilág háza
 • minden, ami az egyénhez nem szorosan tartozik, nyilvános szereplés
 • a külvilág, a kifelé való hatás
 • házastárs, partner, akivel együtt élünk
 • konfrontáció (nyílt ellenségek), kivel kell csatáznom
 • balesetek, pereskedések.

 • A Hold a VII. házban: fő törekvése a jó, harmónikus házasság. Mindenki "anyukája", kifelé sugározza a szeretetet, befogadó.
 • A Merkúr a VII. házban: kommunikáció szintjén mutatkozik a külvilág felé.
 • A Szaturnusz a VII. házban: zárkózott, alázatos a kapcsolataiban, a házasság előrelépés a számára.
 • A Jupiter a VII. házban: elismerik, de az elismerést áramoltatnia kell, szolgálni a külvilágot (ne legyen nagyképő!).
 • A Vénusz a VII. házban: emberközpontú, a szeretetenergiáját áramoltatnia kell.
 • A Neptunusz a VII. házban: nehezített, megfoghatatlan számára a másik nem, alárendelt az élete mások számára.

  A 8. ház:
 • sötét ház, a halál háza
 • minden elmúlás, minden változás, amitől végleg el kell szakadnunk, át kell alakítanunk
 • okkult ház
 • külső hatások
 • lelki átalakulás, tudattalan dolgok, álmok
 • szexuális vágyak
 • mennyire realizáljuk (5.ház)
 • műtétek háza
 • örökségek, más vagyonának kezelése
 • áldozathozatal, veszteségek
 • növekedéshez vezetnek
 • fizikai veszteség
 • szellemi növekedés

 • A Hold és a Neptunusz a 8. házban: élénk tudattalan mőködés, élénk álomvilág.
 • A Hold a 8. házban: nőgyógyászati mőtét, ha nem lát be valamit. Mellmőtét, ha nem öleli keblére szeretteit (önmagának kell megvalósulni).
 • A Szaturnusz a 8. házban: szorong a haláltól, a megsemmisüléstől, szinte aludni sem mer.

  A 9. ház:
 • a magasabb gondolkodás, a metafizika háza
 • nagy összefüggések keresése
 • az egyéni szellem bekapcsolódása az univerzális szellemiségbe
 • az isteniségbe
 • a szintézis keresése, morál, filozófia, etika, világnézet, vallás.
 • önuralom, önkontroll, a vágyélet magasabb szempontból való megélése
 • a szellemi dolgok terjesztése
 • külföldi utazás lehetőségei
 • politikai ambíciók

 • A Nap a 9. házban: nagy utazások.
 • A Szaturnusz a 9. házban: dogmatikus, csak azt fogadja el, amit megtapasztal, a többi nem létezik.
 • A Jupiter a 9. házban: tud hinni és hagy másokat hitükben.
 • A Merkúr a 9. házban: hiszem, ha látom, bizonyítsátok be. Intellektusával közelíti meg a dolgokat.

  A X. ház:
 • a hivatás háza
 • társadalmi, állás, érvényesülés, eredmények
 • siker, hírnév, népszerőség, megtiszteltetés
 • életúton az emelkedés vagy bukás
 • szülők is, elsősorban az anya.

 • A Nap a X. házban: abszolút elismertség, de meg is kell tudni tartani.
 • A Neptunusz a X. házban: gyógyító foglalkozás, ért a lélekhez, pszichológus, lényegtelen számára az elismertség, az emberek szívében lel elismertségre. Édesanyától: nagy lelkiség, szeretet, megértés, de lehet túl engedékeny is.
 • A Jupiter a X. házban: elismert, népszerő, de mivel ezért semmit sem kell tennie, elbízhatja magát. Jogi pálya, orvosi pálya, politikus. Édesanyjától: melegség, szeretet.
 • A Szaturnusz a X. házban: a formai világban meg kell tanulnia a szerénységet, az alázatot. Küzdenie kell, hogy elismerjék, hogy központba kerülhessen. Ha elérte célját és központba került, továbbra is szerénynek kell lennie, különben bukni fog. Ha erőnek erejével tartja fenn uralmát, akkor is bukik. Édesanya: szigor, fegyelem, anyagi javak, nagy karriert fut be, a gyerekre nincs ideje, édességgel pótolja. Hivatás: ahol fegyelmezni tud, aki túlzásba vitte pl.: Adolf Hitler.
 • A Vénusz a X. házban: hivatás
 • manöken, fotómodell, NÖ. Édesanya: érzelemgazdag.

  A 11. ház:
 • a vágyak, a remények háza
 • a barátok, a segítők háza
 • összeköttetések, közösségi élethez való viszony
 • a szabadság foka a közösségen belül.

 • A Vénusz a 11. házban: a nők fogják segíteni (fiatal nők). Mővészetre való törekvés, vágyak. Nőkkel való harmónikus viszony. Férfi szempontjából a benne lévő nővel harmónikus a viszonya. Ha túl férfias, elnyomja magában a nőt, nem tud ellágyulni.
 • A Neptunusz a 11. házban: karitatív szolgálat, ahol segíthet. Sok barátja van, de nem számíthat rájuk. A barátságot szellemi síkon teremtse meg.
 • A Szaturnusz a 11. házban: barátokra anyagi vonalon számíthat, idősebb barátok.

  A 12. ház:
 • a megpróbáltatások háza
 • a sors kényszerítő erői, sorscsapások, elszigetelés
 • a titkos ellenségek háza pl.: betegségek
 • a testi szinten megmutatkozó betegséget szellemi szinten kell feloldani
 • a transzcendentális magány, az önként vállalt magány háza
 • okkult ház
 • krónikus, hosszantartó betegségek
 • nagy az átalakító ereje, mert ha valaki képes a befeléfordulásra, akkor a betegségek elő sem jönnek
 • nincs nyílt elismertség

 • A Nap a 12. házban: le kell mondania az elismertségről, lehet alkoholista apa, ami lemondásra kényszeríti, magány befeléfordulás. Az apával való kapcsolatban van a feladat.
 • A Hold a 12. házban: az apával való viszony tartalmazza a megpróbáltatásokat. Ha nő, akkor a nőiességgel van gondja.
 • A Szaturnusz a 12. házban: vállalnia kell a lemondást (pl. beteg ember /családtag/ ápolása).

  URALKODÓ BOLYGÓK

  A Nap domináns ember: kiáradó, életerővel duzzadt, aktív, azt hiszi, csak az a jó, amit ő mond és csinál. Túlzása: uralkodik környezetén, nem hagy másokat érvényesülni.
  A Hold domináns ember: anyaság, nőiség, beleérzőképesség. Túlzása: tudjon elszakadni, mert túlságosan ragaszkodik környezetéhez, panaszkodik, közben tíz körömmel ragaszkodik gyerekéhez.
  A Merkúr domináns ember: a kapcsolatteremtésben könnyed, információgyőjtés, kritikai érzék. Túlzása: túl sokat beszél, felszínes kapcsolatok, könnyen megsérti környezetét, nem tud kapcsolatot teremteni. Meg kell tanulnia hallgatni, tolerancia, túl korai kritikákat befojtani.
  A Vénusz domináns ember: nőiség, harmónia, mővészeti érzék. Túlzása: leszólítják a férfiak, tüzes jegyben a férfiak menekülnek előle, nem becsülik, kihívóan öltözködik. Hiánya: észre sem veszik a férfiak.
  A Mars domináns ember: erőszakos, magányos
 • elmenekülnek az emberek, győzni bármi áron, kudarcok sorozata.
  A Jupiter domináns ember: túlságosan különbséget tesz ember és ember között, fenntartásai vannak. Gyengéje: határtalan, nincsenek korlátai.
  A Szaturnusz domináns ember: túl szigorú, gátlásos, görcsös (izombetegség). Gyengéje: fegyelmezetlen, megbízhatatlan, szétszórt.
  Az Uránusz domináns ember: közülük kerülnek ki a zsenik vagy az őrültek. Ha nem bírja befogadni a fentről jövő impulzusokat, felkészületlen, könnyen beleőrülhet. Túlzása: teljesen eltávolodik a formák világától, nem kommunikál környezetével, mert azok sehol sincsenek hozzá képest. Feladata: az információkat lehozni a földi szférába. El mer térni a szokásoktól. Nyitott a magasabb információk felé.
  A Neptunusz domináns ember: magasabb szintő mővészetekre való hajlam, szinte fizikai szemnek leírhatatlan, megérzések, szellemi üzenetek, beavatottak. Ha már birtokában van valamilyen természetfölötti tudásnak, szerényen dolgozik tovább az emberek javára. Nem hivalkodik tudásával. Túlzása: túl hamar akar a tudás birtokába jutni, nincs meg a megfelelő alázat. Hirtelen váltást akar (kábítószer, alkohol), káosz! Feladata: türelemmel, lassan, elemenként beépítve az életébe a megismert dolgokat. A kozmikus törvényeket elsajátítva lehet csak továbblépni a szellemi úton. Meg kell értenie, hogy mi miért történt az ember életében, csak azután tud továbblépni, ha az eddigi életében rendet teremtett.

  A FÉNYSZÖGEK

  Harmónikus fényszögek: nincs késztetés feszültségre, jellemző az ellaposodás, az ellustulás.
  Diszharmónikus fényszögek: olyan helyzetbe hoznak, hogy rá legyek kényszerítve, hogy a feszültségekkel foglalkozzak.

  Ha egy képletben nincsenek diszharmónikus fényszögek:
 • az előző életében hárította a feszültséget
 • elvárja, hogy mások oldják meg helyette az életet
 • az élet szembeállítja sorozatosan a nehézségekkel, komoly konfrontációkra számíthat.

  Ha vannak diszharmónikus fényszögek:
 • oldják meg a feladataimat mások helyettem, hogy ne menjek neki a fának
 • vigyék el!
 • nem vállalja tettei után a következményeket

  Ha nagyon sok a diszharmónikus fényszög:
 • rá kell bíznia magát a többi emberre, ősbizalom
 • mások felé kell nyitnia, mert csak mások segítségével jut el a célig

  Ha sok a harmónikus fényszög:
 • önmegvalósítás
 • szolgálnia kell mások számára

  Konjunkció (együttállás): erősítik vagy gyengíthetik egymás hatását a bolygók.

  Szaturnusz és Jupiter:
 • diszharmónikus konjunkció
 • csökken a bolygók hatása
 • nem tud kiteljesedni

  Mars és Neptunusz:
 • diszharmónikus
 • a Mars nem tud igazán megvalósulni
 • fontos a külső segítség

  Hold és Vénusz:
 • harmónikus
 • mindkét princípium erősödni tud
 • szeretetáramoltatás, befogadás

  30°
 • másodlagos fényszög
 • semisextil: a sextil fele, nevelő fényszög, hajlamos az egyén az önnevelésre, a rákényszerülés kíméletesen történik. Általában egymás melletti jegyekben van.

  Nap és Plútó:
 • ha az önmegvalósítás jól sikerül, akkor az anyagi javak, a tehetség szempontjából jól érvényesül
 • az erőit össze kell fognia egy határozott irányba
 • ha nem tud átnevelődni
 • szívbetegség

  45°
 • semiquadrat
 • másodlagos fényszög: akadályt jelző fényszög, a két princípium akadályoztatja egymást, próbák elé állítják az egyént, az akadályok nem látványosak, minél inkább felvállalja ezeket az akadályokat, annál könnyebben tud haladni.

  Vénusz és Uránusz:
 • nehezítik egymást
 • harmonizálni kéne a két princípiumot az egyénben

  60°
 • sextil: már önmagában harmónikus, a két elv harmónikus találkozása.

  Jupiter és Merkúr:
 • szintézis
 • analízis jó kapcsolata
 • kifejezetten jó a kommunikációs készsége
 • kreatívan összefogja az információkat és tanítani tud vele

  90°
 • Quadrat: mindenképpen nehezítést jelent, akadályozzák egymást, beleütközik olyan helyzetekbe, ahol nagyobb erőket kell kifejtenie a feladat megoldására.

  Szaturnusz és Hold:
 • az érzelmek áramoltatása keretek közé van szorítva
 • befeléfordulásra való hajlamát a Szaturnusz fokozza
 • depresszió, szorongás, halálfélelem
 • fél elaludni, fél az álmoktól, azok üzenetétől
 • már kicsi korában szorong, de nem tudja miért

  /Ahol a quadratok jelentkeznek az életünkben, ott mindenképpen feladatot kapunk. Akkor tud igazán fejlődni, ha felveszi a kesztyőt és átugrik az akadályon./

  Mars és Nap:
 • a saját férfiasságával nincs harmóniában, tehát állandóan bizonygatni akarja
 • fontos számára az elismerés
 • általában csak a szája nagy
 • Megoldás: megvalósítani a férfiasság vállalását, nemcsak a felszínen (sport)
 • Nő esetében: a benne lévő férfiképben rejlik a probléma: apa, vagy férj, ebben rejlik a megoldás kulcsa

  120°
 • trigon
 • harmadfény: harmónikus fényszög, akadálytalan megvalósítás.

  Nap és Neptunusz:
 • az illető tudata harmónikusan nyílik meg a természetfeletti irányába
 • tudását át is tudja adni
 • intuíció, jó kommunikációs készség

  Szaturnusz és Uránusz:
 • képes energiáit fékentartani
 • hajlamos a sportra, a tanulásra
 • képes elfogadni, hogy tanítják

  Vénusz és Jupiter:
 • nagyon szereti önmagát és az életet is
 • engedékeny, önmagával is
 • a szeretetet tudja áramoltatni

  135°
 • sesquiaquadrat
 • Q: másodlagos, hasonló a semiquadrathoz, akadályt jelent, enyhe nehezítést.

  150°
 • quincunx
 • ötjegyfény: másodlagos fényszög, de rendkívüli jelentősége van a képletben. Jelzi az önnevelésre való hajlamot. Akinél 2
 • 3 ilyen fényszög van, az általában nem kap külső segítséget, önmagát neveli. Ha nem hajlandó az önnevelésre, betegséget jelöl.

  Hold és Szaturnusz:
 • a tudattalan szférát képes koncentrálni
 • könnyen neveli önmagát

  Mars és Szaturnusz:
 • képes a szenvedélyeit nevelni
 • hajlam az aszkétizmusra

  Nap és Szaturnusz:
 • a tündöklésről, az elismertségről kell lemondania önnevelés útján
 • ha már nem várja el a külvilágtól, hogy elismerjék, automatikusan felismerik Nap
 • ságát és el fogják ismerni

  180°
 • oppozíció
 • szembenállás: elsődleges fényszög, megvan a lehetőség a kiegészülésre, de nem könnyő feladat.

  Hold és Mars:
 • abszolút feszült állapot
 • állandó harc önmagával, hogy az egyensúlyt meg tudja teremteni
 • inkább a munkája mellett dönt a család vagy önmaga ellenében

  Vénusz és Szaturnusz:
 • nő esetében hajlamos korlátok közé szorítani a nőiességét
 • ilyen férfiakat is fog ki

  Mars és Plútó:
 • óriási építőerővel rendelkezik
 • mindenképpen átalakítja környezetét
 • elsősorban a partnerét akarja átalakítani, mindenáron
 • ahogyan van, az biztosan nem jó

  Száműzött helyzetek:

  Nap a Vízöntőben:
 • gondja van a fénnyel, nem szereti a fényes dolgokat
 • önbizalomhiány
 • hárítja az elismerést, nincs önbecsülése
 • komoly feladat számára az életerő, az energiák áramoltatása

  Hold a Bakban:
 • célt keres az anyasággal kapcsolatban is
 • ebben a szituációban a legjellemzőbb a gyermek elvesztése

  Jupiter az Ikrekben:
 • gondja van az ősbizalommal
 • hiszem, ha látom
 • feladata: a földi törvények megbecsülése

  Merkúr a Nyilasban vagy a Halakban:
 • nincs igazán kritikai érzéke, mindent elfogad, mindenre igent mond
 • önmagának nemet mond

  Vénusz a Kosban vagy a Skorpióban:
 • ő az, aki hódítani akar
 • az akarat helyett a befogadást kéne megvalósítania

  Mars a Bikában:
 • nem meri az akaratát kinyilvánítani
 • vállaja fel önmagát és akaratát
 • álljon ki önmagáért

  Mars a Mérlegben:
 • kerüli a gyors, határozott cselekvést
 • úgy igazgatja dolgokat, hogy ne kelljen neki vállalnia a felelősséget tetteiért

  Jupiter az Oroszlánban vagy a Rákban:
 • az életigenlés korlátozva van
 • a kényelemről nehezen mond le

  Emelt helyzetek:

  Nap a Kosban:
 • erőben, izomban gazdag
 • vezető szerepre vágyik

  Hold a Bikában:
 • a családra való törekvés
 • nyugodtságra, harmóniára törekszik
 • nőknél termékenység
 • családi ember

  Merkúr a Skorpióban:
 • mélyreható gondolkodás
 • fejlett kritikai érzék, mindent megmond

  Vénusz a Rákban:
 • fejlett intuíciós érzék
 • zeneiség
 • kedvesség, lágyság, érintés

  Mars a Bakban:
 • jó példakép
 • beosztja erejét
 • jó vezető

  Jupiter a Rákban:
 • beleérzőképesség
 • megbocsátás, hit
 • szeretet

  Szaturnusz a Skorpióban:
 • szívós
 • a lemondás nem probléma
 • aszkéta
 • típus

  Uránusz a Bakban:
 • gondolkodás a fő
 • számítógépek
 • túlzás
 • intuíció elnyomva

  Neptunusz a Nyilasban:
 • a szeretetkimutatás határtalan
 • transzcendens dolgok
 • vallás

  Plútó a Vízöntőben:
 • szellemi dolgok jelentősége igen nagy

  Esésben lévő helyzetek:

  Nap a Mérlegben:
 • latolgat, fontolgat, bizonytalan
 • tipikus jó gyerek

  Hold a Skorpióban:
 • nem jó anya
 • szenvedélyes, szélsőséges

  Merkúr a Bikában:
 • nehézkes, lassú
 • a kitartás embere

  Vénusz a Bakban:
 • túl praktikus
 • szép, de lehet, hogy mégsincs társa
 • összehúzza a környezetét

  Mars a Rákban:
 • önsajnálat, aggódás a fájdalom miatt
 • érzelmei irányítják

  Jupiter a Bakban:
 • kontroll
 • hit, megbocsátás
 • tudja kit kell lefizetni, mikor kell hallgatni

  Szaturnusz a Bikában:
 • képtelen az otthon melegéről lemondani
 • mivel állandóan kerülni akarja, állandóan az élet provokálja a lemondással

  Uránusz a Rákban:
 • konformista
 • intuíciós készsége nagy

  Neptunusz az Ikrekben:
 • mindent meg akar tapasztalni
 • mindent meg akar magyarázni

  Plútó az Oroszlánban:
 • nem akarja az átalakulást, ragszkodik a pozíciójához

  Erős helyzetek:

  Nap a Nyilasban:
 • közvetlenség
 • naív, vállalkozókedve óriási
 • életerő

  Hold a Halakban:
 • befogadás, mindenekfelett

  Merkúr a Bakban:
 • alaposan tudni, de a gyorsaság nem jellemzi
 • kritikai érzék, ész

  Vénusz a Halakban:
 • befogadás, plátói szerelem
 • fejlett zenei érzék, fogékonyság

  Mars a Nyilasban:
 • a legbátrabb ember
 • kockáztat, versenyez
 • be kell osztania az erejét
 • túlvállalás

  Jupiter az Oroszlánban:
 • jovialitás széles körben

  Szaturnusz a Kosban:
 • nem futamodik meg a nehézségek elől
 • hamar kiéghet

  Uránusz az Ikrekben:
 • erős intellektus
 • jó technikai érzék
 • feltaláló, zseni

  Neptunusz a Halakban:
 • intuíció, médium
 • komoly inspirációk, mővészi érzék

  Plútó a Bakban:
 • szívós
 • hosszantartó energia jellemzi

  Gyenge helyzetek:

  Nap a Halakban:
 • önsajnálat
 • gátolja saját magát

  Hold a Szűzben:
 • az ész uralja a Holdat
 • érzékeny, sértődékeny, hiú

  Merkúr a Rákban:
 • az ész a gondolkodás alá van rendelve
 • elhallgat dolgokat
 • a mozgékonyság nem erőssége

  Vénusz a Szűzben:
 • meg akarja érteni a mővészetet

  Mars a Halakban:
 • nem mer kockáztatni, túl óvatos
 • szorong attól, hogy elfárad
 • önsajnálat

  Jupiter a Vízöntőben:
 • az értelem kontrollja alatt van
 • rendkívül gyengén tud megnyilvánulni itt a Jupiter

  Szaturnusz a Mérlegben:
 • fel kell vállalnia a feladatokat

  Uránusz a Halakban:
 • fantáziál
 • intuíciók
 • mozognia kell

  Neptunusz a Bakban:
 • a fantáziavilág teljesen keretek közé van szorítva
 • anyagiasítani akar mindent

  Plútó a Halakban:
 • ellenáll a Plútó átalakító erejének
 • fel kell tudnia adni a kényelmességét

  Idegen helyzetek:

  Vénusz a Vízöntőben:
 • szabadságra való hajlam
 • befogadó, de túlzás esetén begörcsöl

  Vénusz a Kosban:
 • fontos a hódítás

  BOLYGÓK A JEGYEKBEN Nap a Kosban
 • gyors, tevékeny, kezdeményezőkészség, bátorság
 • gyakran vakmerő, a fényfelvétel ösztönös
 • motiválja a hőssé válás, harcos, óriási vitalitás jellemzi
 • erős érzéki és vágyélet
 • ha túlzásba viszi; gyakori nála a gyulladásos megbetegedés
 • hamar belázasodik, de gyorsan meg is gyógyul
 • úttörő magatartás, lételeme a versenyzés
 • gondolkodás nélkül feláldozza életét, ha kell
 • vezető típus, beosztottnak nem alkalmas

  Nap a Bikában
 • kiegyensúlyozott, türelmes magatartás
 • ragaszkodás a megszerzett pozícióhoz, javakhoz
 • a világ 2 részre oszlik neki: a)ami már megvan, b)amit meg kell szereznie
 • erős a vonzódása a másik nemhez
 • fontosak számára a vagyontárgyak, gyakran partnerét is annak tartja
 • kitartó, határozott, húséges, beosztja az erejét
 • nem kockáztat
 • fejlett a kézügyessége
 • a fényhez való viszonya harmónikus
 • nem vezetőtípus

  Nap az Ikrekben
 • szellemi törekvések jellemzik
 • mozgékonyság minden szinten, sokpólusú érdeklődés
 • gyakran sziporkázóan szellemes, túlzása: mindenből humort csinál
 • jó közvetítő
 • fokozott az életereje
 • könnyen tanul, ügyesség jellemzi
 • minden érdekli
 • jó szervező, kíváncsi
 • minden alól kimagyarázza magát
 • a fényhez való viszonya rendkívüli, de mivel állandóan mozgásban van, éjjel is, így nappal fáradt, nem tudja a fényt befogadni

  Nap a Rákban
 • csökkent életerő jele
 • a nehézségeket kerüli, kényelmes típus
 • úgy alakítja, hogy mások is odaférjenek
 • későn érő típus, túl érzékeny
 • nehezen ébred, elég passzív
 • erőssége az elasztikusság, az alkalmazkodókészség
 • jó taktikai érzékkel rendelkezik
 • az érzék feletti világ már korán érdekli

  Nap az Oroszlánban
 • kifejezetten nagy életerő
 • fontos a központi szerep, az elismerés
 • törekszik arra, hogy irányítson
 • nagyvonalú, gyakran a túlzásai is jelentkeznek
 • pazarlás
 • a gyengék gyámolítója, nagylelkő
 • a becsület fontos a számára
 • erős öntudat és önérzet jellemzi
 • gyakran a hiúságig
 • ha erejét jól összpontosítja
 • akkor sikeres
 • nagy életigenlés, életörömök
 • a legjátékosabb jegy
 • szerencsejáték
 • a fény felvétele ösztönös

  Nap a Szűzben
 • tudományos rendszerező hajlam
 • kritikus, de szerény
 • túlzása: önmagát sokkal jobban kritizálja, mint kéne
 • túl sokat dolgozik, TEAM
 • i>ember, csoportban dolgozik
 • nagyfokú segítőkészség
 • tehetséges
 • hajlamos a panaszkodásra
 • már gyermekkorában koraéretté válik
 • a könyv központi szerepet játszik
 • a játékosság hiányzik az életéből
 • túlzott önkontroll, fegyelem
 • mindig lehet rá számítani
 • törvénytisztelő, megdolgozik a sikerért
 • túlzása: munkamánia
 • gyengéje: nem tud nagyvonalú lenni

  Nap a Mérlegben
 • a problémahelyzeteket kerüli, nem szeret konfrontálódni
 • fejlett mővészi érzék
 • mindig az egyensúlyt keresi
 • alapvetően jókedvő, derős alkatú, de nem vitális
 • nagy igazságérzete van
 • megvan a saját véleménye, de erő hatására enged

  Nap a Skorpióban
 • bátor
 • harcot vív önmagával egész életében
 • nagy ereje van
 • ha valamit vállal, azt véghezviszi
 • kitartó, szívós, aszkéta
 • válaszkereső
 • erős ösztöntörekvések, nagyon fontos a szexualitás
 • képes a fény befogadására, de csak egy részét adja tovább
 • befelé éli meg a dolgokat
 • misztikus, transzcendens dolgok

  Nap a Nyilasban
 • nyíltság jellemzi, a fény és a világosság felé fordulás
 • jó, emberközpontú
 • nyíltszívő
 • nagyvonalú
 • hit
 • vallásos gondolkodás
 • kedvelik, irigylik, nem tudják, milyen kemény próbákat állt ki
 • későn házasodik
 • az élete második felében tud kiteljesedni
 • szintetikus látásmód
 • óriási lendület, a dolgok elején
 • életigenlés, szeret enni
 • inni, táncolni, mulatn
 • a lécet igen magasra helyezi
 • vezető típus
 • idealista

  Nap a Bakban
 • minden lehetőséggel számol, ez csapda
 • becsvágyó, fontos, hogy elismerjék
 • mindenáron főnök akar lenni
 • a legjobb diplomata, udvarias, egy fölösleges mondat sem hagyja el a száját
 • mindig azt mondja, amit a másik hallani akar
 • nincsenek érzelmi kitörései
 • hajlama van az önnevelésre
 • a tudás nála szent
 • nagyon beosztó, ezért matuzsálemi kort élhet meg
 • fontos az élet minősége!

  Nap a Vízöntőben
 • a Nap fénye le van takarva
 • le akarja dönteni a falakat
 • szabadság, egyenlőség, testvériség elve
 • anarchiához, zőrzavarhoz vezethet a mai korban
 • extrém céljai vannak
 • erőssége a logikus gondolkodás
 • fejlett humorérzéke van
 • exhibicionista

  Nap a Halakban
 • áldozatkészség, szolgálatkészség szívből jövően
 • mély, meleg emberszeretet jellemzi
 • nagyfokú idealizmus
 • szeretetteljes, érzelmes gondolkodás
 • gyenge a vitalitása, szinte elfolyik
 • hajlama van a visszahúzódásra, a befeléfordulásra
 • meditatív tevékenységek
 • alkalmi törekvések nem motiválják
 • türelmet, odafigyelést követelő foglalkozás (egészségügy, óvoda, kisegítő iskola)  Hold a Kosban
 • ellentétes hatások találkoznak
 • célratörőképesség
 • a lelkiség domináns
 • küzdő, versenyző típus
 • célja hőssé válni
 • a nyers erő megtestesítője
 • fékezhetetlen vadság, zabolázhatatlanság jellemzi
 • erős kockázatvállalás
 • túlzott önérzet
 • nem termékeny alkat, a Mars miatt
 • gyermekként irányíthatatlan
 • függetlenség iránti vágy
 • olyan vezetőtípus, akit nem tudnak követni a többiek
 • nyughatatlan
 • kalandkeresés, kalandorság
 • bátorság, vakmerőség

  Hold a Bikában
 • kiegyensúlyozott, harmónikus hangulatvilága van
 • realitásérzet, még a képzeletében is reális
 • alapvetően engedelmes, szófogadó
 • hőséges, ragaszkodó
 • vidám, derős életfelfogású
 • semmilyen kockázatot nem vállal, ezért nem is kell izgulnia
 • türelmes, nagyfokú biztonságot nyújt
 • a zene rendkívül fontos
 • az élet élvezete is fontos
 • rendkívül termékeny, nagyon befogadó
 • ragaszkodó (emberekhez, tárgyakhoz egyaránt)
 • nehéz megértenie, hogy a Földön csak átutazóban vagyunk, ittlétünk nem végleges

  Hold az Ikrekben
 • rendkívül mozgékony, talpraesett, találékony
 • gyakori konfliktushelyzetek
 • vidám, csacsog, fecseg
 • sokoldalú az érdeklődése
 • jönnek
 • mennek az információk, a kapcsolatok az életében
 • mindenki a barátja
 • változó hangulatvilág
 • nem szabad komolyan venni!
 • az a biztos, ami már megtörtént
 • jó pajtás
 • nem termékeny típus

  Hold a Rákban
 • kiegyensúlyozott lelki megnyilvánulások
 • érzelmes, szeretetteljes
 • átérző, befogadó
 • családhoz való ragaszkodás
 • ösztönös, termékeny típus
 • kitőnő ritmusérzék, fejlett mővészi érzék
 • csodálatos fantáziavilág, álomvilág
 • egészséges romantika, nagyfokú finomság
 • lokálpatrióta
 • lágy, gyengéd alkat
 • érzékeny a gyomra

  Hold az Oroszlánban
 • rendkívüli szervező és irányítókészség
 • impozáns
 • nehéz közelkerülni hozzá
 • játékos
 • gazdag fantáziavilág
 • kevésbé termékeny, de 1 vagy 2 gyerekét nagy szeretettel veszi körül
 • hajlamos a saját képességeit túlbecsülni
 • egészséges ösztönélete van, ez fontos is az életében

  Hold a Szűzben
 • szeszélyes
 • korlátok közé zárt fantáziavilág
 • egész életében tanul
 • szorongási hajlam
 • igénybeveszi környezetét
 • hiányzik az önállóság

  Hold a Mérlegben
 • a társaságot felvillanyozza
 • kedves, megnyerő a modora
 • érzékeny a mővészetekre
 • intelligens
 • idealizmus
 • bohém
 • rendszeretete látszólagos
 • fontos a divat követése
 • romantikus, gyakran szentimentális

  Hold a Skorpióban
 • elmélyült hangulatvilág
 • szenvedélyes
 • fontos a szexualitás
 • függetlenségi törekvések
 • határozott saját út
 • akaratos, ellentmondó, de ellentmondást nem tőrő
 • öntörvényő
 • jóga, agykontroll, reiki nagyon foglalkoztatják
 • női nemi szereppel problémák vannak
 • abszolút terméketlen típus, ha mégis, akkor nehéz szülés
 • a legszívósabb, legküzdőképesebb

  Hold a Nyilasban
 • szeretettel telített hangulatvilág
 • derős, tevékeny, optimista
 • sokoldalő, segítőkész, de túlzott formában
 • lelkes és lelkesítő
 • romantikus, kalandvágyó
 • fontos a morális szint
 • nagy ideák
 • hit, teremtő
 • változékony hangulatvilág
 • nem termékeny, de nagyon tud bánni a gyerekekkel

  Hold a Bakban
 • tevékeny, szívós alkat, félénkségre való hajlam
 • önértékelési problémái vannak
 • nem termékeny típus
 • hajlamos a szorongásra

  Hold a Vízöntőben
 • önállóságra törekvés
 • hajlamos a szorongásra
 • gyors felfogóképesség
 • fontos a mássá válás

  Hold a Halakban
 • erős nedvkeringés
 • nagyon termékeny
 • erős érzelmi hangulatok
 • szófogadó, szerény, csöndes, magábavonuló
 • mindenkit gyámolít
 • mindig fázik a lába
 • ha dícsérik, szárnyakat kap  Merkúr a Kosban
 • fontos az önkifejezés
 • a szenvedély uralja a gondolkodást
 • ha valamit kitalál, rögtön kivitelezni akarja
 • jó üzletember, kitőnő vállalkozó
 • azonnal cselekszik, keveset gondolkodik
 • gyorsan beszél
 • mozgékony, gyors
 • gyakoriak a beszédhibák

  Merkúr a Bikában
 • a mozgékonyság fékezett
 • megfontolt, lassú felfogás
 • a tanultakat nem felejti el
 • jó a kézügyessége

  Merkúr az Ikrekben
 • otthon van a Merkúr
 • gyors mozgás, hadarás
 • fokozott közlési vágy, újságíró
 • minden új érdekli felületesen
 • gyors logika
 • ügyes, talpraesett

  Merkúr a Rákban
 • az érzések dominálnak
 • erős a memóriája
 • alkalmazkodóképessége nagy
 • író, régész, történész
 • szeszélyes
 • kivárja a megfelelő időt
 • számító, ravasz

  Merkúr az Oroszlánban
 • szervezőkészség kiemelkedő
 • jó vizsgázó típus
 • ügyes
 • kapcsolatteremtőképessége fokozott
 • átfogó gondolkodásmódja van

  Merkúr a Szűzben
 • mozgékony
 • nem rugalmas
 • analítikus gondolkodás jellemzi
 • kisebbségi érzése állandó
 • szőrszálhasogatóan kritikus
 • az igazság embere
 • saját képzeleteitől szenved
 • emésztőszervi megbetegedések

  Merkúr a Mérlegben
 • fokozott alkalmazkodóképesség
 • színes kifejezőkészség
 • vidámság, könnyedség, bohémság
 • ügyes táncos
 • fokozott szépérzéke van
 • előadói képesség

  Merkúr a Skorpióban
 • fontos a tudás és annak mély megszerzése
 • ösztönösség, intuíció
 • misztikum felé fordul
 • kritikája lényeglátó, szatirikus, önmagával szemben is
 • nehéz embernek tartják
 • tudására büszke
 • jó a memóriája

  Merkúr a Nyilasban
 • mozgékonyság
 • gyors gondolkodás
 • óriási befogadóképesség
 • utazás nagyon fontos
 • azt hiszi, hogy mindent ő tud a legjobban

  Merkúr a Bakban
 • céltudatos gondolkodás, stratégia
 • szolgálatkész
 • kitartó a tanulásban
 • hajlam a rejtett dolgok kinyomozására  Jupiter a Bikában
 • törekedjen az esztétikumra, a szépre
 • néha túlzott a békességre való törekvés
 • ínyenc
 • a hiányérzeteket élelmiszerekkel, édességgel pótolja
 • biztonságra való törekvés

  Jupiter a Vízöntőben
 • gyors gondolatok jellemzik
 • szilárdan ragaszkodik az elképzeléseihez
 • megvan mindennek a helye és az ideje
 • feladata, hogy közel kerüljön emberekhez

  Jupiter az Oroszlánban
 • büszkeség, hatalom, irányítás fontos a számára
 • önmaga fontosságát háttérbe kell szorítani
 • az életörömök felé nyitott, ragaszkodik is hozzá
 • túl nagy jelentőséget tulajdonít a saját személyének
 • nehezen változtat a véleményén
 • lusta
 • nagyfokú nagyvonalúság

  Jupiter a Skorpióban
 • ösztönösség, szenvedélyesség, önérzet
 • annak ad szeretetet, aki megérdemli
 • a legszívósabb erőközpont
 • aszkéta
 • heves, kirobbanó düh
 • le kéne szokni róla!

  Jupiter a Szűzben
 • aggodalmaskodás
 • okos, gyors észjárású
 • tele van szorongással
 • fel kell oldani!
 • segítőkész, tud is segíteni
 • panaszkodik, hogy ő mindenki lelki szemetesládája
 • szívesen ad kölcsön, de sokat jelent neki a pénz

  Jupiter a Halakban
 • a mások iránti beleérzés készsége
 • segítőkészség
 • megérzi a dolgokat: mit, mikor kell tennie
 • lehet túlérzékeny
 • ha szükség van rá, minden egyebet háttérbe szorít
 • egyszerre 30
 • 40 embernek is megígéri, hogy ugyanabban az időben ott lesz
 • fontos a szeretet

  Jupiter a Kosban
 • szeretettel való kontaktus
 • ki akarja vívni a szeretetet
 • gyakran gondjai vannak
 • teljesítményszerően produkálja a szeretetet
 • lehengerlő stílusban adja elő magát
 • előfordulhat a térítés is
 • minden közegben igénylik a közelségét
 • elvárja,

  hogy viszontszeressék

  Jupiter a Bakban
 • a tudásnak kiemelkedő szerepe van
 • mérhető tudományágak vonzzák
 • nagyon mértékletes
 • aszkéta
 • ha sikerülne elengednie magát, a gátakat felszabadítani, akkor lenne igazán építő

  Jupiter a Nyilasban
 • kizárólag ebben a jegyben van abszolút uralomban
 • evésben nincs határ, addig eszik, amíg van mit
 • szeretetben sincsenek határok
 • túlvállalás
 • nem kíméli a fizikai testét sem
 • ha megreked a szeretetáramoltatás, jön a csoki
 • erősen hisz mindenben és nagyon naív

  Ismeretlen Internetes forrásból
  2007-05-21


  Ennek az írásnak a tetszési indexe: 4.5   (87 értékelés alapján)
  Kérlek értékeld ezt az írást , klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
  majd a mehet gombra... köszönöm!

    

  Vissza a témakörhöz


 • AsztrálFény
  Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

  AsztrálFény
  AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
  Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
  © 1998 - Minden jog fenntartva!

  Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

  hirdetés


   
  AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

   

  Kedves Vendég!

  Még nem vagy bejelentkezve.
  »»
  Bejelentkezés
  ««

  Ha még nem vagy regisztrálva:
  »»
  Regisztráció
  ««

  Jelenleg rajtad kívül
  8 vendég
  nézegeti az
  AsztrálFény
  oldalakat

   
  Fent vagyunk a Facebook-on is!
  Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
  Ha tetszik ez az oldal
  ajáld másoknak is ...

   
  Bevezetés a Tarot-ba

  Évekkel ezelőtt, mikor közvetlen ismerőseim megtudták, hogy a tarot-val foglalkozom, az első kérdés az volt: hogyan tud egy kártyacsomag bármiről bármit is elárulniő Nevettem, mert tudtam, hogy kérdése nagyszerően összefoglalja azt, amit a józan ész diktál.
   
   
  Partnerprogram

    Pénz...
     Pénz...
      Pénz...
  Partner program
  Legyen a
  partnerünk!

  Keressen pénzt,
  a mi segítségünkel!
  »klikk...«
  info@asztralfeny.hu