AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a  témakörhöz

Szellemtani tudnivalók

Erre a kincsre eddig 17418 alkalommal voltak kíváncsiak.


I. Alapismeretek.

a. spiritizmus:
Az ember hite az anyagtól függetlenül létező szellemvilágban, amelyek test nélkül, mint kísértetek ,entitások. tartózkodnak az alsóbb régiókba, vagy Angyalként az asztrálrégió alsóbb szintjén. Az emberek médium útján a halottak szellemével tudnak érintkezni, "szellemidézés" formájában.

b. spiritualizmus:
Az ember hite az emberiség személyiség továbbélésében, akik író - vagy kopogó szellem alakjában felvehetik a kapcsolatot az élőkkel illetve a túlvilágon lévőkkel.
Minden létező alapjában véve lélek és szellem, az anyag csupán ennek megjelenítő formája. Az alapvető különbség a spiritizmussal szemben, hogy itt nem történik "szellemidézés", hanem egy tanító szellem jelentkezik és annak az irányítása alatt folyik a mediális találkozó.

c. Mesmenizmus:
Transzállapot létrehozása, az u.n. "mester" tudatosan alkalmazott törvénytelen magnetizmusával a "páciens" akaratát alárendeli sajátjának.
(Törvénytelen, mert befolyásolja a szabad akaratot)

d. Hipnózis: melynek következtében a "páciens" mélyalvásba kerül, a tudata kikapcsol, így a páciens rávehető a hipnotizőr sugalmazásaira.

e. spiritualitás: az emberben meglévő Magasabb Szellemi Tudat (mindenkiben megvan, csak a legtöbben leblokkolják) fejlesztésének tudománya a lélek szintjén. Ezáltal képes az ember a puszta testtudattól eljutni a Kozmikus Tudatig, majd a Tudat Fölöttibe juthat el, ami által képessé válik az Isteni Terv megértésére.

II. Ki a szellemiekben gazdag ember?

Sajnos sok embertársunk úgy véli, hogy a szellemiekben gazdagság tudós, szellemi foglalkozású, sokat olvasott embert jelöl! Ez egy nagy tévedés! A szellemeknek a földi észhez, a sok tanuláshoz semmi néven, nevezetten nincs köze.
A szellemiekben gazdag ember megjelölés kizárólag az, hogy: érzelmekben gazdag ember.
A földi világban a szellem az érzékszervek segítségével nyilvánul meg, ez a szellem az ember valódi énje. Ez a szellem az egyedül élő, amely a földi testünkben van, ami azt életben tartja.
Sokszor nevezzük ezt a szellemet - amely nem az anyagi régióba tartozik - léleknek.
Tehát egyértelmű, hogy a szellemiekben gazdag ember = lelkiekben gazdag = lelki ember.
Az ember hatalmában nincs más, csak a saját lelke, tehát senkinek sem mindegy, hogy mire használja a saját lelkét.

Hogyan lehetünk szellemiekben, lelkiekben gazdag emberek?
A lelki ember tudja, hogy a lelke halhatatlan, tehát nem mindegy, hogyan műveli, hogyan fejleszti, hogyan tökéletesíti a saját lelkét.
Ez a földi testünk tulajdonképpen egy búvárruha (romlékony, sérülékeny húsköpeny) melyet a választott szülőktől kapott genetikai tulajdonságok határoznak meg és csak ideiglenesen használjuk itt a földön. Az emberi test egy csodálatosan megtervezett biomechanikus szerkezet egy Isteni tervezés alapján, az emberi test magába fogadja a szellemet, a szellem gondolataival irányítani tudja a testet, rajta keresztül megnyilvánul.
A lelki ember nem gúnyol, nem sérteget senkit a testi adottságai miatt. Tehát sem a gondolatait, sem a cselekvéseit rosszindulat nem vezérli! A lelki ember természetesnek tartja és elfogadja a másságot - a világon bárki lehet más, mindenki lehet kisebbség - mert tudja, hogy minden emberi leszületésnek feladata és célja van. A lelki ember mindenhol segít ahol tud és ahol elfogadják, mert tudja, hogy a szolgálat a legszentebb dolog, és ez Isten szeme előtt a legértékesebb.
A lelki, szellemiekben gazdag ember fejlődése akkor kezdődik, amikor teljesen megtisztítja önmagát a 7 főbűntől.
Ezek: Bujaság, fösvénység, harag. irigység, kevélység, restség, torkosság.
Bocsánatos bűn: amikor érted vagyok indulatos nem ellened.

A lelki ember: Hívő ember. Hinni annyit jelent, mint belülről tudni. A Hit viszont nem azonos a vallással.
A lelki ember Istennek van elkötelezve, a Hit ezen emberszellem sajátja.
A HIT az ember szívében lakozik, és ez a Hit ami a szellemszikra atom rezgésével azonos.
A lelki - szellemi emberben szellemszikra atomok kezdik meg működésüket. Amennyiben ez a szellemszikra atom a szívünkben teljes odaadottsággal megkezdi szent munkáját; akkor beszélhetünk elkötelezettségünkről Isten Világossága iránt.

A vallásokat az összes dogmáikkal együtt az emberek találták ki - és még találják ki a napjainkban is folyamatosan - sokszor önős célokból, érdekből. Sokan vannak akik vallásosak, de hitük nincs, mert még nem ébredtek rá.
Az emberiség történelme folyamán a vallások szerepe az volt (ahogy jelenleg is), hogy az emberek lelkét - a látszólagos viták ellenére - mindig az uralkodó hatalom érdekében használják fel! Ez az összefonódás biztosította az egyszerű emberek felé a teljes elnyomást és lelki sötétségben tartását. A sötétség már kezd oszlani!
A Vallások, az Egyházak és a papság nem töltik be szerepüket, nem szolgálják az embereket, és nem segítették elő a lelkek felemelkedését!
Az Istent, a Teremtő atyát megtalálni mindenkinek önmagában kell és ehhez különféle utakat vehet igénybe a szellemi fejlettségének megfelelően. Az egész világmindenségben (mely sok milliárdnyi Naprendszert jelent) Teremtőként egy Isten létezik és Ő a kimondhatatlan (az embernek ugyanis nincs megfelelő szava, mert nem is létezhet!)
A mi Naprendszerünk az Atya Világegyetemébe tartozik. Ennek a világegyetemnek az Istene az, akit így szólítunk: Miatyánk. Ö az, akit a Földön a különféle vallások különféle neveken emlegetnek, azonban Ő: Egy és Oszthatatlan.
A lelki ember Istenképe egyenlő a Végtelen szeretettel.
A ma szellemi - lelki emberének a legtökéletesebb kapaszkodót Jézus Krisztus tudja nyújtani. Jézus az örök tökéletes tisztaság, a világosság fénye, a határtalan szeretet, az élő lelkiismeret, a tökéletes értékmérő.
Azt az ábrázolását, mely szenvedő Jézus arcát programozza belénk el kell felejtenünk. Jézust úgy őrizzük meg emlékezetünkben, amikor boldog volt, amikor gyógyított, amikor tanított, amikor bearanyozott mindenkit a szeretetével.
Egy Jézusi üzenet: "Aki megértette a tanítást és tud önzetlenül szeretni, nem élt hiába!"

III. A Tudás osztályozása.

a. Elméleti tudás:
Az emberi agy minden tudatos ismerete, de csak az, amit maga az egyén befogadott. Tartalmazza a tudományok előírásait, a betáplált tényeket, manipulált nézőpontokat stb? Mindez egy átlagos emberi agyra vonatkozik.

b. Intuitív, megkülönböztető tudás:
Most a XXI. Század elején már komoly szükség van az egyre kifinomultabb tudásrendszerek befogadására. A racionális = vitatkozó elmének hidat kell verni az objektív és a szubjektív elme gátja közé, vagyis a formák világa és az ideák világa közé.
Szükséges lépés: az Intuitív tudás. Az intuíció az elme felfogása a Teremtés egyes tényezőiről, az energiák létezésének tudatosítása, a lélek igazsága. Az intuitív tudás az elmét úgy használja, mint az összpontosítás középpontját, és ezen keresztül mint lencsén keresztül néz a lélek világába.

A Tudattalan = alultudat
Az alultudatból erednek az ösztönhatások, a mélyén rejlenek az u.n. lelki komplexusok. Minden elfojtott ösztön emlékkép, minden amit az ember nem tudatosan de észlelt, amit gondolt és érzett: fennmaradt és megtalálható az alultudatban.
Sőt, még ennél is több, mert őselemi, faji emlékképeket is tartalmaz. (babonák, erkölcsi előírások, zenei intuíciók, művészi ihletek, technikai ihletek, stb?) Ezek mind a jobb agyféltekéhez tartoznak.
Gondoljunk csak bele, a feltalálók hogyan juthatnak hozzá az ihlethez? Feltűnően jól működik a jobb agyféltekéjük!

Jobb agyfélteke: impulzív, intuitív, szabadon szárnyaló, ösztönző, elképzelő, irracionális, időtlen. Ide tartozik a tisztánlátás, igazlátás, távolbalátás, tisztánhallás, gondolatátvitel stb?

A baloldali agyfélteke: = Felettes Én, a cenzor, az absztrakt és realisztikus.
Tevékenységét a társadalom alakítja. A Felettes Én értelemmel hozta létre a pusztító technokráciát, a tudományokat, a vallásokat, a totális bürokrata államgépezetet, a természet elpusztítását, a Föld teljes kizsákmányolását, tönkretételét stb..

A gondolkodó lelki - szellemi ember az emberiség által elkövetett esztelen pusztítások láttán sokszor felteszi a KÉRDÉST:
Teremtő Atyám, hogyan engedted meg, hogy ezek megtörténjenek?
VÁLASZ: A Teremtő Atya számára - aki emberi aggyal felfoghatatlan Isteni magasságban van - Földünk, Naprendszerünk problémái eltörpülnek a Multiuniverzum összetett problémái mellett.
A Teremtő Atya közvetlen beavatkozása csak az egész Univerzumot veszélyeztető esetben történhet.
Amennyiben az emberiség megfogadta volna Frank Outlaw figyelmeztetését és e szerint élnénk, egészen más lenne ez a világ:
"Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaid.
Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg a tetteid.
Ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaid.
Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemed.
S ügyelj a jellemedre, mert az szabja meg a sorsodat!"

Az anyagot Karsay István kérésére összeállította: Tóthné Piroska.

Ismeretlen Internetes forrásból
2004-01-07


Ennek az írásnak a tetszési indexe: 5   (3 értékelés alapján)
Kérlek értékeld ezt az írást , klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
majd a mehet gombra... köszönöm!

  

Vissza a  témakörhöz


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg rajtad kívül
10 vendég
nézegeti az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
Szellemi segítőink

A 7. szférából már nincs testetöltés a Földön! Az őrangyalok az isteni kegyelem közvetítői, a bölcsesség - szeretet - és erő - kozmikus hordozói! Az emberiség vezérlő géniuszai nem öltenek testet, hanem a szellemi síkról vezetik az emberiséget! Minél magasabbrendő egy ember, annál erősebb a kapcsolata az őrangyallal.
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu