AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a  témakörhöz

MerKaBa meditáció

Erre a kincsre eddig 24407 alkalommal voltak kíváncsiak.


A MerKaBA meghatározása

MerKaBa szó szerinti fordításban szekeret jelent héberül. Az ősi Egyiptomban
(a 18-dik dinasztia idején) jelentette MER= forgó fény mező, KA= szellem és BA= lélek.

A MerKaBa egy energia mező, amely a körül létezik, aki a feltétel nélküli szeretet
terében van és szintén létezik minden élő körül az egész univerzumban. Amikor
a MerKaBa aktivizálódik az adott személy körül akkor teljes védelemben van az
adott személy az univerzum szeretete által. A MerKaBa meditáció lehetőséget ad
a mély spirituális fejlődésre. Egyensúlyba kerül az összes csakra mőködése és
az egyént tökéletes szinkronizált agymőködéshez segíti. A jobb agyfélteke - vagy
az érzelmi aspektusa az agynak, tudja hogy lehetséges a felemelkedés. A bal
agyfélteke a másik oldal, a logikus dolgokkal és a lineáris idővel számol illetve dönt
és szkeptikus marad a felemelkedés lehetőségével kapcsolatban. A MerKaBa
tanítás alapja a szent geometria, ezáltal elcsitítja a bal agyfélteke kételkedő
természetét. A meditáció magában foglalja a pránikus lélegzés technikáját amely
által élet, erő, energia közvetítődik a testbe megegyező módon ahogyan a delfinek
és bálnák lélegeznek.

A felemelkedés eszköze

Mit jelent pontosan az amikor arról beszélünk, hogy a MerKaBa a felemelkedés
eszközeő A MerKaBa meditáció által megértjük hogyan mőködnek energiáink és
visszatérve a forráshoz, szent teret alakíthatunk ki magunk körül szeretettel és
örömmel megtöltve. A MerKaBa szó szerint egy erőtér amely körül vesz minden
élőt és aktivizálódik amikor a feltétel nélküli szeretet állapota fenn áll. Az emberi
test esetén az aktivizálódás, hogy a bonyolult energia mező kiterjed a test köré
egészen 16-17 méter átmérőjőre. Ezen meditáció által megértük
mi is ez az érzés és segít energiáinkat újra rendezni hogy megtarthassuk a
magasabb rezgését a szeretetnek a mindennapokban. Rendkívül erőteljes ezen
meditáció és ezért szükséges legfőképpen hogy a szeretet legyen mindig az
előtérben. Amint felerősödnek a szív energiái akkor az egyén megtalálja azon
magasabb energiákat amelyekre mint az 5.-ik dimenziós térre hivatkoznak. Így a
gondolatok ( és a félelmek is) sokkal gyorsabban létrejönnek amikor az aktivált
MerKaBá-ban van, amely jelenti egyben azt is hogy felelősséggel kell lenni azzal
kapcsolatban hogy mit gondolunk ezért szükséges hogy tiszták legyenek
gondolataink és cselekedeteink mindenkor. A kifejezést 'felemelkedés' széleskörben
használják különféle szövegkörnyezetben. Azonban a MerKaBá-val kapcsolatosan
az alábbiakat jelenti: emelni az energia szintjét a fizikai testnek (gondolatok, érzelmek...),
képesség ráhangolódni magasabb energiákra és ezáltal információk elérése
valamint érzékelni az energia mezőket nem kapcsolódni/kötődni alacsonyabb érzelmi
frekvenciákkal mint a félelem, düh, kételkedés megfigyelhető elmozdulás egy magasabb
tudat állapot felé ezáltal tudatában leszünk a létezés más formáinak, realitásának
Sokan azt hiszik a felemelkedés szószerinti elszakadást jelent a földtől azonban
sokkal inkább jelenti hogy a mennyországot hozzuk le a mindennapok világába.
Ez egy teljesen új jelentést ad a mennyországnak ellentétben a korábbival amit ez
egyén elhagy. Amit elmozdul tudatosságunk a napfonat (solar plexus) szintjéről a
szív központ irányába akkor elkezdünk szeretetet adni minden érzelmünkhöz amit
kapunk a külvilágból és ezt küldjük mindenki felé. Ez megváltoztatja a megértését
a mindennapi eseményeknek és átalakítja mágikussá, színessé, élővé. Ekkor mi igazán
élvezni fogjuk ezen földi tanulást, tapasztalást.

Fizikai felemelkedés: Kundalini

A felemelkedés az a folyamat amikor a mi fizikai formánk megtapasztalja azt, hogy
amint elmozdulás történik gondolataink és érzelmi mintáinkban akkor ez visszahat
a fizikai testre is. Megérteni azt hogyan mozognak az energiák a testben egyfajta
átalakuláshoz vezet, amelyet megtalálhatunk a kundalinival kapcsolatban is. (Ezt
az ősi Indiában a tantrikus jógában tanították illetve fejlesztették ki.) Azt tanították
hogy minden személynek van egy hatalmas energia győjtője amely a gerinc alsó
végénél helyezkedik el .Ez szándékosan illetve meditációval és koncentrációval
felemelhető a gerinc mentén egészen a harmadik szemig.
A kundalini energia felemelkedik amennyiben a csakrák kiegyensúlyozottak
energetikailag illetve az energia csatornák is. Ezen csatornák jellegük szerint
a következöek: ida (női) ,pingala (férfi) illetve a szushumna. Ezek végig haladnak
a gerinc mentés és mindegyik csakrával kapcsolatban vannak. Ez a tantra jógát
tanulóknak évekbe kerül és rengeteg hosszas gyakorlásba. De nagy az ő jutalmuk,
mivel amikor felemelkedik a kundalini akkor egy magasabb tudatállapot jön létre
amelyet megvilágosodásnak szoktak nevezni. Napjainkban ezen folyamat spontán
módon is megtörténhet egyfajta genetikus előnyként vagy gerincsérülés kapcsán
illetve magasabb energiaszint létrejöttével meditáció által.
Ezt sokan hirtelen melegként érzékelik, villanásként vagy színes fényként a
szemben, hangokként a fülben. Néha kellemetlen érzésként a gerincben. Ezért
veszélyes is lehet ezen hatalmas energia hirtelen felébredése, különösen ha
váratlanul éri az embert.

Felemelkedés vagy Leereszkedés

A fontossága hogy emeljük a test energiaszintjét, mert ezáltal magasabb
rezgéseket vagyunk képesek megtartani. Tudjuk, mi történik ha külföldi nyaralás
során a hajszárítót magasabb feszültségő konnektorba dugjuk. Kiég. Ugyanez
történne velünk fizikailag, ha engednénk leereszkedni ezeket a finom energiákat
anélkül hogy előtte fokozatosan rá ne hangolódtunk volna. Legtöbbünk felsőbb
énje - amely része multidimenzionális létezésünknek - ezeken a finom frekvenciákon
létezik és így a testünkben is el tud helyezkedni. Ez az alapja annak, hogy
létrehozunk építészetileg szent épületeket mint a templomok vagy a katedrálisok,
hogy ilyen módon hívjuk Isten-t a házba. Miért lenne ez másként saját fizikai
struktúránkkal amely ugyanazon geometriai arányokon alapul. Mi élő, lélegző
templomok, biotemplomok vagyunk amely magasabb tudatállapot felé halad a
bolygónkon. További előnye ezen meditációnak hogy különféle frekvenciákra
hangolja rá a testet az idők folyamán. Továbbá felkészít minket a megváltozott
állapotára a valóságnak amelyet néha szédülésként, émelygésként vagy még
akár fejfájásként tapasztalhatunk meg ha próbálunk harcolni ezen megváltozott
állapot ellen.
A felsőbb én leereszkedése jelen van különféle kultúrákban a mitológián
keresztül egészen a legendákig generációk hosszú sora óta. Különféle módon
ábrázolták ezt: a Szent szellem ereszkedése, visszatérése az Egynek akik
bőnök nélküli fehér lovon ( a keresztényeknél és a hinduknál) , a galamb
visszatérése a Szent Grál-hoz , a pegazus aki a katonát hozza a görögöknél.
Közös ebben a témában, hogy az Egy visszatér és a legnagyobb káoszból
helyreállítja a rendet. A felsőbb tudatnak ez a formája, a leereszkedése ebbe
a világba nem új, a történetek arról hogy angyalok és istenek meglátogatják az
embert eléggé ismertek. ők ahogyan mondták "tőzszekereken" (a hinduknál)
vagy kocsin amely úgy nézett ki mint "kerekek a kerekekben" (Ezekiel-nél). Az
alap koncepció ugyan az... a felsőbb tudatnak valamilyen jármőre van szüksége,
hogy a sőrőbb anyagba léphessen. Itt jön elő a MerKaBa koncepciója, mint az
a jármő amelyet ha aktiválunk akkor ezzel saját energiáinkat ezen szent
struktúrával átalakítjuk és ezáltal a finom energiák háza lehet és ezáltal felsőbb
énünknek ( a mi kapcsolatunknak az Isten-hez) és így képesek leszünk
megváltoztatni tudatállapotunkat és ekkor igazán "sétálhatunk világok között".

MI IS EZ A MERKABAő

Sok maradandó hatása van amennyibe rendszeresen végzi valaki ezen
meditációt ( amely úgy napi 15 percet vesz igénybe és minden nap gyakorlandó
lehetőség szerint ). Ezek lehetnek fizikai érzésektől kezdve egészen gondolatok
és imák megvalósulásáig. A MerKaBa mellet természetesen végezhető más
meditáció is ez viszont akkor mőködik jól ha először létrejön egy tiszta csatorna
a Felsőbb énhez.

Kundalini: amint a MerKaBa középpontja is a gerinc alsó végénél van mint a
kundalininek ezért közvetlen hatással van rá. A védikus szemlélet szerint a
kundalini energia a gerinc alsó végénél helyezkedik el mint egy spirál vagy egy
összetekeredett kígyó amely bizonyos körülmények között felemelkedik illetve
kiegyenesedve a gerincet körülvevő energia csatornákon felfelé halad. Ezen
szunnyadó energia felemelkedéséhez szükséges hogy az energia szabadon
áramolhasson felfelé és ezáltal kifejthesse pozitív hatásait a csakrákra illetve
az energia csatornákra a szervezetben. A MerKaBa elősegíti ezen folyamatot
az energia mezők kiegyensúlyozásával a testben. Továbbá a blokkolt energia
csatornák kitisztulnak valamint a csakrák is tisztulnak általa.

Szférikus (gömbszerő) lélegzés: ezen folyamat során az energiát a prana
csövön keresztül veszi fel a szervezet. Ez magában foglalja a prana (éther)
felvételét a kozmoszból és a Földből amely a köldök és a szív közötti területen
egyesül egy kis energia gömb formájában. Ezután kisugárzódik egy nagyobb
gömbbe a test köré. Innen származik a gömbszerő érzése ezen energia
áramlásának. Így az energiát közvetlenül a testből (energia) vesszük és nem
másodlagos formából mint az étel. Ezt a módot használják a delfinek-bálnák is
illetve azok akik azt választották, hogy nem esznek ételt egyáltalán őket nevezik
....lélegzőknek. /talán ez a legjobb kifejezés/

Nyitott szívcsakra: a 21.-dik lélegzetnél a prána gömbje a köldök magasságából
áthelyeződik a szívcsakra magasságába. A gömbszerő légzés folyamán
felemelkedik a prana a szívcsakra magasságába és általa kisugárzódik egy
nagyobb gömbbe a test köré. Amennyiben ezen folyamatra koncentrálunk akkor
felerősödve érezhetjük hatását és érezhetjük kapcsolatunkat a világgal a
szívcsakrán keresztül. Amint ezt tesszük és minden így kapott érzést szeretettel
fogadunk akkor ez elősegíti a felemelkedés folyamatát.

Tisztító eszköz: a MerKaBa energiák erőterét hozza létre a testkörül egy rendezett,
meghatározott formában illetve az adott személy energiáit rendezi. Ekkor ha bármely
tárgyra harmonikus frekvenciát viszünk a MerKaBa erőterébe akkor (a szívcsakrán
keresztül) akkor állóhullámok alakulnak ki annak a tárgynak megfelelő jellegzetességgel.
Ez használható instabil állapotok mint a stressz vagy akár a környezet szennyezés
megszüntetésére. Ezen módszert tanította korábban Drunvalo Melchizedek és ebből
alakította ki speciális berendezését Bob Dratch. Ezen berendezés MerKaBa teret
hoz létre amellyel sikeresen lehet a légkört megtisztítani a szennyeződésektől.
Azonban mint Drunvalo rámutatott a leghatásosabb ezt tenni az ember saját
maga által létrehozott MerKaBa-val.

Teremtő eszköz: amikor szív központú tudattal rendelkezel akkor magasabb frekvenciájú
energiák alakulnak ki a MerKabá-ban amely "technikailag" 5.-ik dimenziós állapot. Ennek
olyan közvetlen következményei vannak mint a gondolatok megvalósulása sokkal
gyorsabban, mint ahogy egyáltalán képesek lennénk megtapasztalni.
A MerKaBá-val létrehozhatjuk saját, szent biotemplomunkat amely mindig velünk van.

A MEDITÁCIÓ ÁTTEKINTÉSE

A következő összefoglalás segít megérteni a folyamatát és lépéseit ezen meditációnak.

Mielőtt elkezdenéd a meditációt:
A legfontosabb része a meditációnak a megfelelő szándék és a szeretet.
A leglényegesebb hogy a meditáció során hogy a gerinc egyenes legyen.
Továbbá minden egyes be és kilégzéskor maximálisan szívjuk be illetve fújjuk ki a
levegőt tüdőnkből. A szférikus légzés a legfontosabb része a meditációnak.
Az orron keresztül kell lélegezni kivéve ahol erre más utasítás van. (pl. kilégzéskor )
A kézpozícióknál fontos hogy az ujjak felfelé mutassanak. Mielőtt elkezded először
képzeld el a Nap és Föld tetraédert és láthatod az arányait ezen formáknak az ábrán.

13 Tisztító lélegzet:
A 13 tisztító lélegzet célja hogy a test "elektromos áramköreit" tisztítsa, harmonizálja.
A különböző kézpozíciók (kéztartás) és a szemmozgások optimalizálják az energia
áramlását a testben. A szemmozgások leginkább abban segítenek hogy a
helyreállítsa az agy és tobozmirigy valamint az agyalapi mirigy ( hipofízis ) közötti kapcsolatot.

Amint belélegzel nézz fel és képzeld el amint a fény jön a Nap-ból v. kozmoszból
és megtölti teljesen a felső tetraédert. Amikor kilélegzel nézz le és képzeld el hogy
ugyan ezen energia jön a Föld-ből és megtölti az alsó tetraédert. (Itt fontos a nemnek
megfelelő tetraéder elhelyezkedésre ügyelni. Lásd TETRAÉDEREK a részletes leírással.)
Majd nézz előre és nézz fel majd következik az IMPULZUS a szemek a föld felé
haladnak gyorsan. A gyors szemmozgás átáramoltatja a fényt a tetraédereken és
az a Föld felé áramolva átalakul.

Fontos a belégzés - kilégzés - benntartás illetve várakozás a belégzésre-impulzus ritmusát
illetve számát fejben tartani.

A fény gömbjeinek létrehozása:
A fény gömb először a köldök magasságában jön létre majd elmozdul a szívcsakra
irányába. A prana a Nap és Föld tetraéderen keresztül megtölti a prána csövet, és
egy grapefruit formájú gömb alakul ki. Amint növekszik eléri egy foci labda méretét
majd brilliánsan ragyogó lesz. Ezen lépésnél amikor kilélegzel összeszorított ajkakkal
kell kilélegezni kifújva a levegőt teljesen. Ekkor a gömb kiterjed a test köré.

Ezután három stabilizáló lélegzet következik és a prana továbbra is áramlik a Föld
és Nap felől és kisugárzik a külső gömbbe. A belső kisebb gömb is megmarad a
köldök magasságában. Majd lassan felemelve kezeidet a szívcsakra magasságába
emeled a gömböt, amely rögzítődik ezen helyen kilégzéskor.

Ez a természetes pihenő helyzet a meditációban. Az 5.-ik dimenziós térben vagy
ahol amikor lélegzel kisugárzod az energiát az Univerzum felé a szívcsakrán keresztül.
Csak a legmagasabb szintő gondolatok illetve szándékok legyenek veled mert itt a
megvalósulás állapotába kerülnek.

A tetraéderek forgatása:
Amint kényelmesen érzed magad az utolsó lépés előtt akkor elkezdheted forgatni
a tetraéder mezőket. A kezek maradjanak az öledben és minden egyes kilégzést
tedd összeszorított ajkakkal és gyorsan.

A legfontosabb amire emlékezned kell itt 3 csillagtetraéder van. Egy mozdulatlan
marad és a fizikai testhez kapcsolódik. A második női/mágneses és jobbra forog,
a harmadik férfi/elektromos és balra forog. Ezen tetraéderek képesek egy azon térben
egyszerre jelen lenni eltérő tulajdonságuk miatt! Amint forgatod őket a Fibonacci
arányoknak megfelelően ügyelj arra hogy a férfi/elektromos balra forog 34-es míg
a női/mágneses jobbra forog 21-et ezen idő alatt.

Tehát nem a felső és az alsó tetraédereket forgatod jobbra illetve balra. Az alsó
és felső együtt forog. Itt három csillagtetraéder van melyek állnak egy-egy Nap és
Föld tetraéderből, tehát összesen 3*2=6 tetraéder illetve 3 csillagtetraéderről van szó.

Amint eléred a 24.-ik lélegzetet érzékeld/érezd amint az energia mező 16-18 m átmérőjőre
kiterjedt a tested körül. Ennél a pontnál elidőzhetsz addig amíg csak akarod érezheted
a szent mivoltát az 5.-ik dimenziós térnek amelyet magaddal vihetsz a nap hátralévő
részében. (illetve úgy 36 óráig)


HALADÓ MERKABA UTASÍTÁSOK:

Amikor folytatod a haladó MerKaBa lélegzeteket akkor folytasd közvetlenül a 24.-ik után.
A kéztartás változatlan és be illetve kilégzéskor a megfelelő módon forgatod a tetraédereket.
A fő különbség itt a formákban van-- Oktaéder és dodekaéder. Szintén fontos hogy
három darab mindegyik formából, egy marad állva a másik kettő ellentétes irányban forog.
Különböző sebességgel forognak a balra forgó a gyorsabb. Itt ne hagyd abba semmiképpen
a meditációt.

Az energia mező csak a 27.-ik lélegzetbél fog stabilizálódni amikor "gyorsabban, mint
a fénysebesség" létrejön. A befejező 28.-ik lélegzetnél képzelj el egy arany/fehér fényt
amint a gyökércsakrából a (az alsó vége a prána csőnek) a szívcsakrához megy.
Majd kilégzéskor képzelj el egy vörös fényt amint kijön a szívcsakrából a megfelelő
szögben és rögzíti az energiákat a megfelelő helyen. Kilélegzés szintén összeszorított
ajkakkal történik .Ezen a pontnál befejezheted a meditációt és maradhatsz ezen állapotban
ameddig csak akarod. Felsőbb én- Mindent látó, mindent tudó aspektusa önmagunknak
amelyre többen mint Isten, Forrás vagy Oltalmazó-ként hivatkoznak. Bármelyiket is
használjuk, azon részünket képviselik amely túl van téren és időn és a mi személyes
kapcsolatunk a magasabb dimenziókhoz.

Kéztartás (mudra)- Ez a szanszkrit eredető kifejezés kéztartást, kézpozíciót jelent.
Használatuk során a meditációk alatt különféle energetikai részével vannak
kapcsolatban a testnek illetve arra gyakorolnak hatást.

Összeszorított ajkak/ kilélegzés- Szorítsd össze ajkaidat mintha fütyülnél.
Lassan lélegezz ki az így kialakított lyukon majd egy hirtelen erőteljes kifújással
a a maradék levegőt is fújd ki a tüdőből.

Platon-i építőkövek- Ezen öt geometriai forma az alapja mindennek az univerzumban.
Mint a névből is látható Platon-ra hivatkozik aki tanította ezeket tanítványainak akik
ezoterikus ismereteket tanultak nála .Azonban ezen ismeretek jóval korábbról
származnak. Ezen öt forma az Élet virága formából származik amely a legszentebb
forma amely a teremtést képviseli. További információk ezen képpel/formával
kapcsolatban ezen web site-on találhatók:http://www.floweroflife.org

Prána- szintén ismert mint éther, az alap energiája az életnek megtalálható
mindenhol az univerzumban. benne van minden ételben amit megeszünk valamint a
levegőben is amit belélegzünk még érzelmeinkben is megtalálható. Azonban a
legközvetlenebb forrása ezen energiának a testünk középpontjában lévő prána cső.
Amikor közvetlenül innen veszzük az energiát akkor nem szükséges az élelmiszerekből
venni mint ahogyan általában azt a napfonat központon keresztül tesszük.

Prána cső- Ezen cső átmérője megegyezik a mutató és hüvely ujjunkkal formált kör
átmérőjével. Ezen cső keresztül megy a testen a fejtetőtől a gátig. A prána cső a test
valódi középpontján megy keresztül a gerinc előtt és nem a gerincben mivel az
sokkal hátrább van.

Impulzus- gyors szemmozgás amelyet használva küldünk energiát keresztül a
tetraédereken a föld felé. Nézz fel amennyire csak lehet majd gyorsan vidd le tekinteted
a padló felé. Esetenként érezheted amint egy bizsergő érzés keresztül fut a gerincen.

Szférikus lélegzés- Ezen kifejezés azon energia áramlásra vonatkozik amikor a pránát
közvetlenül a kozmoszból és a földből vesszük. Ekkor a prána csövön keresztül a
szívcsakránál keveredik ezen kétféle energia és a csakra által kisugárzódik egy körkörös
formába a test köré. A szférikus légzés amit mi emberek elfelejtettünk, azonban a
delfinek és bálnák igy lélegeznek. A MerKaBa meditáció segít emlékezni hogyan tegyük ezt újra.

Csillag tetraéder- Egy felfelé és egy lefelé mutató tetraédert összetéve jön létre, így
együtt egy hat csúcsú csillag alakzat. Ennek két dimenziós formája Dávid csillagként ismert
vagy Salamon pecsétjeként.

Ismeretlen Internetes forrásból
2004-01-07


Ennek az írásnak a tetszési indexe: 5   (21 értékelés alapján)
Kérlek értékeld ezt az írást , klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
majd a mehet gombra... köszönöm!

  

Vissza a  témakörhöz


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg csak te
nézegeted az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
A Névtelen Szellem közlései

A Névtelen Szellem egy magas szintő szellem, aki a névtelenségbe burkolódzik, mert ezen a szinten már nincsenek nevek, személyiségek, csak Isteni lények léteznek és segítő szellemek, akik értünk vannak, ami segítségünkért dolgoznak, a megmentésünkért, szeretettel telítve, figyelve minden lépésünket, törekvéseinket, jó és rossz cselekedeteinket.
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu