AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a  témakörhöz

A Föld élete

Erre a kincsre eddig 13908 alkalommal voltak kíváncsiak.


Föld múltja

Több, mint 15 milliárd évvel ezelőtt történt az ősrobbanás, amikor kialakult a mai naprendszer megközelítő formája.
5.5 millió évvel ezelőtt test nélkül dolgoztak a Földön a szellemek, hogy előkészítsék az emberi test jellemző anyagrezgéseit, és a szellemek fizikai testbe való megjelenésének lehetőségét.
Az ember megjelenése előtt a Földön gazdag állat és nővény világ létezett, és amikor az élet feltételei alkalmassá váltak, akkor jött el a pillanat, hogy az emberek Istentől nyert impulzus alapján egyszerre anyagszerő testet formáltak, és ezekbe a testekbe kerültek a távoli világból érkező segítő szellemek. Erre a gyönyörő (paradicsomi) bolygóra jöttek el a szellemek emberi testbe öltözve, de a megjelenés nem volt egyszerő, egy komoly előkészítő munka előzte meg.
(A szellemet például a fizikai testtel a Lélek köti össze és segíti irányítani, megjelent a Tudat is, mint "önálló" szellemi részünk, hasonlóan a Lélekhez)
Távoli világokból 200.000 évig éltek itt szellemek, akik a Földet előkészítették a többiek számára.
Utána a Merkúr bolygóról jöttek segíteni, és segítettek a bolygó fizikai létrejöttében az emberek számára.
Utána jöttek a Sziriuszbeliek. Egy része lehúzódott a Föld kérge alá, mert nem volt a bolygó megfelelő az életterük számára (Kaszpi tenger, Orosz Ural környéke), egy páran feljöttek, és ők alkották a Lemuriaiak, Atlantisziak egy részét. A mai para -információk szerint a Föld belsejében mai napig élnek ebből a népcsoportból származó élőlények (szellemek), a megfelelő létformának azonosuló testtel.
Az első fizikai formába költözött szellemek voltak az ősemberek, ebbe a testbe költöztek első alkalommal és innen indultak bukásuk és fejlődésük felé. (Ez egy külön történet)

Atlantisz
9-12 ezer évvel ezelőtt létezett. Apáról fiúra szállt a története (Platon, Énok, Homérosz stb…)
Létezése a mai New-York és Gibraltár között volt, ezt a mai kutatások is már bizonyítják.
Valószínőleg a Vízözön is Atlantisz elsüllyedéséről szólt!
Atlantiszon éltek az első Földre bukott szellemek. Belesüllyedtek az anyagi világba.

A bukás akkor következett be, amikor a fizikai testben lévő szellemeknek megtetszett az anyagi világ, elfelejtkeztek teljesen szellemi létükről, megtagadták Istenüket, az anyagi élvezeteket és örömöket hajszolták, beköltözött életükbe a halál és kegyetlenkedés. Az első szellemek még mágikus - teremtő tudásuk birtokában voltak, és ezt a tudást egymás ellen is felhasználták!. Az első emberek még rendszeresen tartották a kapcsolatot a másik bolygón lévő testvéreikkel, innen erednek például az ősemberi barlangrajzok egyedi, érdekes képei.

Utána a Jupiterről jöttek szellemek, ők 60 - 70 ezer évig voltak a Földön segíteni.

A néger faj (néger szellemcsoport) egy távoli csillagról érkezett ide, melynek a mai csillagászok nem is adtak nevet.
A néger duál felek szétszakadtak, nem tisztelték a férfiak a nőket, a női duálok más bolygóra kerültek, ez komoly gondot okozott. Távozásukat katasztrófákkal segítették elő (komoly pestisjárvány), a mostani néger fajnak nincs már köze az eredeti néger faj szellemiségéhez.


Nagyobb szellemcsoportok:

Inkák, aztékok:
Nem bukott szellemcsoport, a mai napig is élnek közöttünk leszármazottak szétszórva a világban. A tömeges szellembukást elkerülték, aki elbukott az itt maradt.
Távozásukat elősegítette a spanyolok megjelenése és népirtása. (pl. Cortez)

Óegyiptomi faj:
Vezetők papok voltak mágikus képességekkel, állandó kapcsolatban álltak aktívan a szellemvilággal. Sajnos a hatalmukkal visszaéltek és erre a nép is rájött. Hogy ez ne forduljon elő, a papok az uralkodókat kezdték irányítani, de bekövetkezett a bukás, az uralkodók sem tudtak ellenállni a kísértéseknek, önzőké, gőgössé váltak és bekövetkezett a bukás.
Csakhogy ekkor az ősi szellemcsoport bevégezve munkáját elhagyta a Földet, azok akik itt maradtak a Földön nehéz helyzetbe kerültek, de erre a nehéz helyzetre rá is szolgáltak!
Az Egyiptomiak a Papok ittléte következtében megörökölték kultúrájukban és tudásukban a régi szellemvilág tapasztalatát, tudományát. (Föld forog a Nap körül, csillagok, asztrológia, tudományok, stb…).
Az Egyiptomiak népének lelkében elhalványult az egyetlen Istenség eszményképe, azontúl a népnek nem volt joga dicsőségről álmodozni, Egyiptom hanyatlani kezdet törvényszerően.

Ugyanezt a visszafejlődési folyamatot mutatja azoknak az ókori nyugat - ázsiai népcsaládoknak a története , amelyek az Ural lejtőin gyökerező törzsből fakadtak. (perzsák, Assziria, Nagy Sándor, Babilónia stb..)
Az érzékiségben és más népeket leigázó kapzsiságban elanyagiasodott szellemcsaládoknak el kellett veszniük a Föld színéről, mert veszélyeztették a Föld szellemi fejlődését.

Így hanyatlott el a Gangesz partjain virágzott India, mely Krisztus előtt 6 évszázaddal Buddhát adta a világnak.

Évezredes vérontások után a világ megérett arra, hogy a Világszellemnek megfelelő népcsoport jelenjen meg, mely előkészíti Jézus eljövetelét. Ez volt a zsidóság megjelenése.
A története nagyjából ismert, a naivság és egyszerőség benne van a képekben. Az ősi zsidóság szellemiségében erősen különbözött minden más földi fajtól, ez a szellemcsalád a legrégebbiek közé tartozott. Azért kellett vállalniuk ezt az élethivatást, hogy keretül szolgáljanak a nagy világtanítónak, Krisztusnak földi életéhez.
(Krisztus izzig vérig zsidó volt!)
Időközben megérkezett a zsidóság másik nagy csoportja a Marsról, akik magukkal hozták az alakiságokat és az azokhoz történő ragaszkodásaikat, és itt megkezdődött a kiválasztási folyamat, és ennek eszköze egy idegen szellemcsoport volt, mely a zsidósághoz csatlakozott. Ez Mózes előtt 20.000 évvel történt és mindenfelé vér, könny kísérte őket.
A zsidóság lelki életében mély sebet vágott a jövevények támadása. Egy része megállotta a helyét a kísértésben, a másik fele elbukott. A zsidóság hanyatlásában a női nemnek jutott nagy szerep sajnos, a befolyásolásukkal támadták meg-e csodálatos, kiválasztott népet. (hiuság, nagyravágyás, önzés, gőg, bőnök, stb…)
A többi ismeretes a történelemből.

A Föld jelene

Jelenleg a Földön lévő szellemcsoportok ideje lejárt, a Bibliában és más Szentírásban is, próféciákban, jóslatokban, mediális közlésekben megjósolták a Végítélet eljövetelét. Ennek a Végítéletnek csak a hangzása félelmetes, a jelentősége annyi, hogy az emberiség Jézus eljövetelével és segítségével lehetőséget kapott 2000 évvel ezelőtt, hogy kiemelkedjen a fizikai - anyagi világ "rabszolgaságából" és szabad akaratától vezérelve felemelkedjen és elhagyhassa a fizikai világot. Erre a felemelkedésre időt kaptunk, és - mint egy iskolában - vizsgázni kell, meg kell felelni a felsőbb szellemi törvényeknek. Egyéni halálunkkal és reinkarnációs visszaszületéseinkkel rendszeresen vizsgázunk - javíthatunk jegyeinken - de az igaz fővizsga ("érettségi") a Végítélet eljövetelekor történik meg, ekkor összegzi a felső erő életeink összességét és mondja ki további sorsunkat, szellemi életünk folytatását. Erről majd később még beszélek!
Jelenlegi állapotunkban nem is kell nagyon beavatkozni a szellemi erőknek a Föld átalakításában, mert mi magunk olyannyira tönkretesszük, hogy életterünket leszőkítjük, alkalmatlanná tesszük magunk és gyermekeink számára.

Kevesen tudják, hogy a Föld nem a miénk, hanem kölcsönkaptunk gyermekeinktől!
Ha a reinkarnációs visszaszületések hipotézisét teljesen magunkévá tesszük és elfogadjuk, akkor saját magunknak tesszük tönkre a Földet, mert mi is ide születünk vissza!

Mivel tesszük tönkre a Földető

Vizek tönkretétele:
Az olajszennyezések, nitrát - foszfor anyagok bekerülése a vízbe, mosószerek, tisztítószerek
Fő fond a túlzott alganövekedés. Megöli a víz oxigénkészletét.
Savasodás:
Kén - nitrogén vegyületek, tüzelőanyagok felkerülnek a levegőbe (gyárak)
Egy ENSZ megállapodás szerint megállapodtak a nemzetek egy maximálisan kibocsátható légszennyeződés maximumban, erre kiskapukat keresve a szegény országok komoly pénzért eladják az országuk feleslegesen nem kihasznált szennyezését, így egyes iparilag fejlett államokban továbbra is fennáll a komoly légszennyezés folyamatos veszélye!
Toxikus anyagok:
Nehézfémek bekerülése a táplálékláncba a talajon keresztül.
(például a kipufogó gázok veszélyei a mezők mellett)
Hulladékok tárolásának gondjai.
Biológiai beavatkozás:
Mocsárok feltöltése, tavak megszüntetése, folyók átirányítása stb.. (pl. Tisza), Fák kivágása - esőerdők pusztítása. Naponta több ezer hektár esőerdő pusztul el a legcsodálatosabb állatfajokkal véglegesen! Az esőerdők védtelen talaja szennyezi a környékbeli vizeket, tengereket, már a világőrből is lehet látni a szennyezéseket.
Felmelegedés veszélyei:
Víz - baktériumok, mutációk - vírusok. A vizek felmelegedésével egyidejőleg a megfelelő meleg táptalaj miatt elszaporodnak a vírusok, különböző, még eddig nem ismert fajok fognak megjelenni, melyek veszélyesek lesznek az emberi fajra.
Ózon átszakadásának hatása az emberi természetre újabb veszélyforrást jelent, megjelent a bőrrák, a meleg és a fény miatt állatok, emberek vakulnak meg.
Háborúk és azok környezetszennyezései.

Lesz egy időszak, amikor a Földön felgyorsulnak a folyamatok, és a katasztrófák olyan mértékben fognak jelen lenni, hogy az emberi testben lévő szellemeket nagy csoportokban fogják elvinni a Földi szférából. Ilyenek lesznek a földrengések, nagy tüzek, földrészek átalakulásai, ítéletidők.
Sokan egy nagy bolygó becsapódásához kötik a várható eseményt, de csak találgatások vannak, mint a megjósolt dimenzióváltáshoz is.
A "pontos időt csak az Atya tudja egyedül", így nekünk földi embereknek csak a találgatások maradnak.
De érdemes találgatniő Inkább nézzük meg, hogy milyen lesz a Föld jövője!

A Föld jövője

Az Énok - kulcsok és más szellemi közlések szerint a Föld egy dimenzióváltások keresztül magasabb dimenzióba fog emelkedni az egész Naprendszerrel együtt. A katasztrófa esélye 70%, 30% esélyünk van arra, hogy egy nagyobb, komolyabb pusztulás nélkül magasabb szférába emelkedjünk, de ekkor szükség van a földön élő emberek (szellemek) gondolkodásmódjának az átalakulásához is. Ehhez nagy segítséget kapunk a szellemvilágból, hisz közösen dolgozunk a Föld és saját magunk megmentésén.
Megjelentek az indigó gyerekek, akik kisugárzásukkal, szellemi tudásukkal segítenek.
Genetikai kódjainkat átprogramozzák megfelelő szintre. Beindulnak a kihasználatlan DNS láncok, megjelenik egy 5. vércsoport is, melynek információ tartalma magasabb lesz az meglévőknél.

Mi történik egy esetleges katasztrófa eseténő

Nézzük az egyezőségeket mediális és különböző szellemi tanítások alapján:
A Föld köpenye 1 km-re kifordul magából és eltünteti a mostani földrészeket, szennyezéseket, a Földanya visszaveszi kincseit.
Az új Földön előreláthatólag 10 új földrész lesz.
A katasztrófa eljövetelekor az emberek a fizikai testükben meghalnak és a szellemek három
különböző helyre kerülnek:
- magas szintő bolygóra kerülnek a bölcs, nagy tudású szellemek
- az alacsony szellemek vissza lesznek vetve egy másik, létformában fejletlenebb bolygóra, újra tanulni és megtapasztalni, előreláthatólag ezer évig fog tartani ez a "számőzetés". A nagy kérdés csak az, hogy ezer földi vagy szellemi évő
- A kezelhetetlen szellemek (ezekből kevés van) geológiai számőzetésbe kerülnek, ahol nagyon sok ideig pihenteik majd lelküket, hogy újra megtisztulva elkezdjék szellemi evolúciós útjukat.
- a "balgák" öröklik a Földet, visszaszületnek a Föld geológiai változása után.
Új csillagok és két sarkcsillag jelenik meg az égen.

A Biblia komoly utalást ad erre az időszakra.
Nagyon fontos a számunkra, mert útmutatást tartalmaz számunkra, hogy miképpen éljük meg ezt az időszakot. Mint tudjuk Jézus elmondta, hogy a változás már elkezdődött, csak nem vettük észre.

"Tanítványai ezt mondták neki: Mikor, mely napon jön el a holtak nyugalmának napja és mely napon jön el az új világő ő ezt mondta nekik: Amit vártok, eljött, csak ti nem ismertétek föl." (Tamás Evangéliuma - apokrif tekercs)

Már az ő megjelenése idejében beindultak a változási folyamatok. Utalást tett rá, hogy a pontos időt még ő sem tudja - így más földi ember sem fogja tudni - lesznek találgatások, jönnek hamis próféták, de ne higgyünk nekik.
Kihangsúlyozta, hogy számunkra a tanulás a fontos és az, hogy mindig az Isteni értékeknek, szellemi törvényeknek megfelelően éljünk a fizikai testben, és akkor nem érhet minket semmilyen meglepetés.

"Jézus mondta: Aki keres, ne hagyja abba a keresést, míg csak nem talál, és ha találni fog, zavarba jön majd, amikor zavarba jön, csodálkozni fog és a mindenségen uralkodni." (Tamás Evangélium)

János a Hegyibeszédben pontos útmutatást adott a várható szellemi katasztrófákról, és a pontos "túlélési megoldásokról". Elmondta mindenki számára példabeszédekben érthetően a szellemi kincsek győjtését és a legfontosabb mondatot, mert a törvény ebben a mondatban teljesedik be, és ha ezt mindenki betartja, akkor nem érheti semmilyen baj:

"Amit tehát szeretnétek, hogy emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük."(Máté Evangéliuma)

Ezt a gyönyörő mondatot a világ összes vallásában meg lehet találni!

A János Jelenésekben pontosan le van írva a történések sorrendje.
Egy félreismerhetetlen Isteni jel tőnik fel majd az égen, amit a Föld minden lakója látni fog.
Felborul a világ rendje, előtőnik az Antikrisztus, ki csodákat fog tenni. A személyére vannak találgatások, de szerintem számunkra teljesen érdektelen. Majdnem elpusztul egy harc (seb) által, de felépülésével mindeni az igazi Krisztusnak fogja hinni és imádni, szolgálni fogják.
Tevékenységével az igazi szellemi emberek számára hamar bebizonyítja, hogy ő az Antikrisztus, az igaz Krisztus követőket irtani fogja, aki mellé áll, annak megkegyelmez.
Nem szabad behódolni neki, inkább meg kell halni igaz elveinkért. Aki vállalja ekkor a halált inkább, az érett arra, hogy a szellemi iskolájában továbbléphessen, mert egy hatalmas "vizsgán" átmegy ekkor, bebizonyítja Istenhez való hőségét. A halál választása földi ember számára nagy próbatétel, mert a HIT-e lesz próbára téve, és ha el is veszti életét, mégis; örökre megnyeri azt!
A sötét erő, és akik mellé álltak a nagy próbatételben 1000 évre számőzve lesznek. 1000 év múlva - míg szellemüket pihentetik - újabb lehetőséget kap mindenki, hogy próba elé álljon, újabb "vizsga" következik. Addig a Földön ezer éves béke, paradicsomi állapot fog uralkodni!
Majd véget ér az 1000 éves aranykor a Földön, ebben az időszakban a magasabb szintő visszaszületet szellemek és a "balgák" fogják birtokolják a Földet. A "balgák" fogalma azokat a szellemeket jelenti, akik tudattalanul, de az Isteni törvényeknek megfelelően élték életeiket a Földön, vagy csak kevés hibát követtek el, és méltónak találtattak a visszatérésre.
Földön megjelennek az újabb szellemcsoportok testetöltött első fizikai testben élő "ősemberei" is, bár az új szellemcsoportból már most is vannak közöttünk.
Az Aranykor végére újból visszaszületnek azok a szellemek, akik "ezer" évig számőzve lettek, amikor a sötét erő mellé álltak. Nagy keveredés lesz, a "Sátán" újból el lesz engedve fogságából, és szabadon kísértheti, befolyásolhatja kedvére az emberi testben lévő szellemeket. Ez az időszak is 1000 évig fog tartani. (itt nem lehet pontosan tudni, hogy földi vagy szellemi ezer évről van szó!)
Ezt követően újra megméretetteik az itt marad emberi testben lévő szellemek Isten Hite, és elkövetkezik az igaz Végítélet! Aki ekkor is megbukik, annak a szelleme örökre meg lesz semmisítve, mert alkalmatlanná vált sok millió év alatt arra, hogy megtisztuljon.

De mi történik majd a Földdelő

A Föld átadja helyét az új szellemi nemzedéknek, aki tanulni és az Isteni törvényeket megtapasztalni születik le a Földre.
Messze vezetne a célunktól, ha meg akarnánk rajzolni a jövő emberének erkölcsi világát.
Csak a fantázia adhat ehhez alapot.
Senki sem lát a jövőbe, még a legmagasabb régiókban élő szellemegyéniségek, az isteni titkok látói és hordozói sem tudják, hogy mi Isten akarata és nagy célja, milyen sorsot írnak elő a mi bolygónk számára.
Mindig vannak alsóbb szellemcsoportok, akik alkalmasnak találják a Földet fejlődésük számára. Bolygónk tehát gyakran hasonlít egy olyan épülethez, amit a lakók elhagynak, és újra benépesítik.
Magas szellemcsoportok vezetik bolygónk fejlődését Mihály arkangyal vezetésével.
Bolygónk fejlődése lassú, de az Isteni tervbe illő.

És egyszer bekövetkezik a természetszerő szükségesség: A Föld halála!

Az emberi társadalom egyszer kihal, és nem születnek többé gyermekek. A földlakók elhagyják az ősi hajlékot, hogy ne legyenek kénytelenek látni a pusztulás vigasztalan képét.
Amikor az öreg Föld teste feloszlásnak indul, akkor már régen megszőnt rajta minden organikus élet.
Mint amikor a haldokló természet sárgult levéltakaróval borítja be a kihőlt anyaföldet, olyan lassú, meghatóan szép és tragikus lesz a Föld haldoklása. Mindenki elmegy innen, aki él: elmennek a madarak is, a mélytengerek állatkái és a földi csúszó - mászó férgek.
Legutoljára az elemi szellemcsoportok vonulnak el, csendesen, szinte lopózva, mint ahogyan az erők tündérei éjjel, holdvilágnál, hallgattak csoportokban kilépnek a tisztásra és a pásztortüzek felé lopakodnak.
Elhagyja az öreg Földet minden hő barátja, mint lerongyolódott, megvakult öreg koldus, akinek nincs többé senkije. És a kihőlt, megmerevedett test lassanként feloszlásnak indul. A porszem ezredrészénél parányibb részecskék leszakadnak a felületéről és kiszállnak a végtelenbe.
Emlékek szállannak, zizegnek, röppennek velük....

És a végtelenség örök csendjében ez a lassú haldoklás úgy hat, mint egyre gyengülő, fáradt dallam. Szenvedések, halk örömsikoltások, vágyak, fájdalmak, sóhajok, lassan - lassan megpihennek, mint téli hóhulláskor az elhagyott temető. És egyszer, késő évezredekben, kihuny az égen egy fáradt, hamvadó fény: lehull egy csillag, melyen annyi ember kergette olykor boldogságát és álmait.
A Nagy Magános áldó mosolya, mint arany napfény, suhan át a mindenségen és az örök megbocsátás derőjét önti el a megcsillanó porszemcsékre.
A Föld megszőnt létezni: a Föld meghalt.


Felhasznált szellemi anyagok:
Rudolf.Steiner - Domokos László - Emanuel Swedenborg - Váradi Tibor közlései, a Szent Biblia anyaga, Apokrif iratok, mediális közlések.

Az anyag összeállításhoz köszönetet mondok szellemi segítőmnek!

Karsay István

Ismeretlen Internetes forrásból
2004-01-07


Ennek az írásnak a tetszési indexe: 5   (4 értékelés alapján)
Kérlek értékeld ezt az írást , klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
majd a mehet gombra... köszönöm!

  

Vissza a  témakörhöz


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg rajtad kívül
6 vendég
nézegeti az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
A felelősség

Mélyen megrendítő, hogy a halálközeli tapasztalatok leírásai milyen pontosan és világosan erősítik meg a karma létének igazságát.
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu