AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a  témakörhöz

Természetfeletti világ

Erre a kincsre eddig 22768 alkalommal voltak kíváncsiak.


A furcsa, megmagyarázhatatlan titkok, rejtélyes jelenségek mindig is foglalkoztatták az embereket. Számos legenda, történet látott napvilágot szellemekről, vámpírokról, valamint természetfeletti erőkről, jelenségekről, de ezeknek az erőket, jelenségeket és hatásokat irányítani képes emberekről is. A tanulmány mindenki számára érdekes történeteket tár fel, teljesen függetlenül attól, hogy hiszi-e, vagy elveti egy különös, "más" világ létezését.

REJTÉLYES ERőK, KÖLÖNÖS HATALMAK
Az emberiség régóta tud rejtélyes erőkről, és különös hatalmakról. Az évezredek során a világ minden tájáról érkeztek hírek olyan emberekről, akik különös képességekkel rendelkeztek. Némelyik a jövőbe látott, másik a levegőben lebegett... Különös történetek szóltak olyanokról, akik sértetlenül átsétáltak a tüzön, vagy gondolataik erejével mozgattak tárgyakat, befolyásoltak embereket. Sok ilyen megmagyarázhatatlan erővel kívánunk foglalkozni, és lehetővé tesszük, hogy Ön is megvizsgálja, tud-e üzeneteket küldeni az agyával, képes-e megtalál-e elrejtett tárgyakat ősi módszerek segítségévelő

REJTÉLYES ERőK
Vannak emberek, akik nem csak a szemükkel látnak és nem csak a fülükkel hallanak, hanem az öt érzékükön kívül megérzéseiket is képesek használni. Az évezredek legendái sok olyan emberről számoltak be, akik képesek voltak a jövőbe látni. Egyesek olyan álmokat láttak, amelyek később valóra váltak, mások kristálygömbben- mások a csésze alján elhelyezkedő tealevelek elhelyezkedésében látták a jövőt. A múltban -különösen a középkorban - nagyon sok olyan embert, akik különleges erőket birtokoltak boszorkánynak vagy varázslónak tartottak, másokat bölcsként vagy szent emberként tiszteltek. Számos hétköznapi, teljesen "közönséges" embernek is volt olyan élménye, amely elgondolkodtatta őket, hogy más módjai is vannak a világról való tudomásszerzésnek, mint a hagyományos érzékelés. ők, hasonlóan a szent emberekhez és boszorkányokhoz, rendelkeztek valamivel, amit ESP-nek (extra sensory percetion), azaz természetfeletti érzékelésnek neveztek. Az ESP főbb fajtás: a látnoki képesség, a telepátia és a megérzés. A látnoki képességnek azt nevezzük, amikor valamit nem a szokásos érzékszervekkel, hanem kizárólag az úgynevezett "hatodik érzék"-kel észlelünk.

FIGYELMEZTETÉS KATASZTRÓFÁRA
Az embernek néha olyan érzése van, hogy nem egyszerően érzi, hanem TUDJA, mi fog történni. Ezt a jelenséget úgy hívják, hogy megérzés. Egyes megérzések álom, vagy látomás formájában jelennek meg, míg mások csak erős érzést, elképzelést vagy találgatást jelentenek, amelyek az emberi agyban minden látható vagy felfogható ok nélkül jelennek meg. Sok ember gondolja úgy, hogy egyszer-másszor megérzésük van, azonban vannak olyan emberek - az u.n. médiumok - akik sokkal érzékenyebbek az átlagosnál. Sok megérzés szól halálról vagy tragédiáról. Van egy példa értékő történetünk, amely a Titanic tragikus sorsával és azokkal a rejtélyes jóslatokkal foglalkozik, melyek ezt a tragédiát megelőzték.

A TITANIC ELSőLYEDÉSE
1912. 04.15.-én hajnalban a Titanic, a világ akkori legnagyobb óceánjárója az első útján jéghegynek ütközött, és az Atlanti Óceánba sőlyedt. Összesen 1502 emberhalt meg. Később a vizsgálatok legalább 20 olyan esetet derítettek ki, amikor az emberek megérezték a tragédiát. A nyilvánvaló megérzések egyik legfurcsábbika egy regény, a "Hiábavalóság", amelyet Morgan Robertson írt - 1898!-ban. A könyvben egy hatalmas hajó, a Titán elsőlyedt, miután jéghegynek ütközött. A Titanichoz hasonlóan a Titán-ról is azt hitték, hogy elsőlyedhetetlen. A Titanic, ugyanúgy, mint a Titán, kevés mentőcsónakot vitt magával, a nagyszámú utashoz képest. Volt még másik két történet is, amely megjósolta a szerencsétlenséget, mindkettő szerzője a végzetes hajó utasa volt. Egyikük közel húsz évvel korábban írta meg történetét. Legalább kilenc embernek volt olyan álma, amelyben egy Titanichoz hasonló hajó jéghegynek ütközött és elsőlyedt. Két látnok figyelmeztetett a tragédiára és számos más embernek is furcsán erős megérzése volt, hogy valami rossz dolog fog történni. Néhány leendő utas annyira aggódott az utazás miatt, hogy az utolsó percben visszamondták jegyrendelésüket. Ez a sok , nyugtalanító "véletlen" egybeesés figyelmeztető jelnek tőnhet. Egyik esetben sem található rájuk magyarázat.

KRISTÁLY JÓSLÁS
Nem minden megérzés váratlan. Egyes emberek akkor látnak a jövőbe, amikor akarnak. őket hívják látnokoknak. Majdnem mindegyikük valamilyen eszközt használ arra, hogy felerősítsék a látomásokat. Segédeszközeik segítenek nekik neki ellazulni és koncentrálni, hogy az agyuk képes legyen fogadni a jövőképeket. A leggyakrabban használt segédeszköz a kristálygömb. A látnokok képesek belelátni a kliensek elmúlt életébe is. A kristálygömbbe révedve a látnok összpontosítja erejét, és néhány perccel később már látja is a kristálygömbben a múlt vagy a jövő képeit. Gyakori, hogy meg tudja mondani egy elveszett tárgy helyét a krisrálygömb képe segítségével. Manapság a legtöbb látnok hegyi kristályból csiszolt gömböt használ. A múltban csiszolt, többlapú kristályt használtak, de szinte bármilyen fényes felület alkalmas arra, hogy a jós lássa benne a jövőt. Európában gyakran víztükröt, vagy tükröt használtak, az ősi Egyiptom látnokai azonban vértócsába bámultak. Észak-Afrika egyes helyein az emberek a hüvelykujjuk körmét olajjal kenték be, hogy ezzel fényes, sötét felületet hozzanak létre és abban próbálják megidézni a jövőt. A kanadai huron indiánok látnokpapjai a mókusok sötét, selymes prémjét használták profétikus látomásaikhoz, de gyakran bámultak a porcelán fényébe vagy tavakba és más víztükrökbe is. 1876-ban egy Bertaux nevő francia fiatalember egy vásártéri cigányasszonnyal megjósoltatta a jövőjét. A jós azt mondta, hogy a férfi a hadsereg parancsnoka lesz, azonban látta a halálát is a kristálygömbben: "egy repülő szekér" fogja megölni. Bertaux nagyon elcsodálkozott, és melepte a jóslat, mivel nem akart hadi karrierre törni, és a repülőgép abban az időben még csak nem is létezett. Mégis politikus, majd hadügyminiszter lett belőle, a hadsereg főparancsnoka. 1907-ben, amikor részt vett az új repülők bemutatóján, az egyik lezuhanó gép megölte.

A JÖVő JELEI
Némely jósnak nem jelennek meg közvetlenül képek a jövőről. Ehelyett olyan "közönséges" eseményeket magyaráznak, mint a kockavetés, vagy az, hogy milyen sorrendben csapják fel a kártyalapokat egy jól megkevert pakliból. Ezt a fajta jóslást jövendölésnek nevezik. Ide tartozik még azoknak a jeleknek az értelmezése, amelyeket a tealevelek mintáznak meg a csésze alján, vagy amelyek a homokban vagy a lisztben keletkeznek, miután a földre szórták őket. Gyakori, hogy egyes embereket jobbnak tartanak a jelértelmezésben (kifejtésban) mint másokat. Gyakran előfordul, hogy egy bizonyos jövendölési módszert csak egyfajta jövőbeli kérdés megválaszolására használnak. Igen sok törzs - amely vadászatból élt - dobott csontokat a földre, hogy megtudják, merre vannak a legjobb vadászmezők. Ezek a csontok voltak a mai varázsvessző korai formái. A csontok által alkotott jel mutatta meg, hogy merre menjenek vadászni. Mivel a csontok minden egyes dobásnál más jelet mutattak, a vadászterület semelyik részét sem zárták ki teljesen. Ez magyarázhatja azt, hogy egy látszólag rejtélyes jövendölési mód miért lehetett sikeres.

A TAROT KÁRTYA
Kártyajóslásnak nevezik azt, amikor a kiosztott kártyalapok rajzai alapján mondják meg valakinek a jövőjét. Európában a XI. sz. óta népszerő, amikor is a cigányok behozták a kártyát Indiából. A legelső kártyatípus a Tarot volt, amelyet kifejezetten jóslásra terveztek. Minden egyes lapján kép van, (szimbólum) amely különleges jelentőséggel bír annak, akinek a jóslatot mondják. Ezt a jelentést csak a jós ismeri, aki a lapokat osztja. A fő csoportban (Nagy Arkánum) látható a Halál, a Végzet, a Torony, a Nap, az Ördög, stb…

őSI ÓMENEK
Egy ősi legenda szerint az egyik római császár megszakította az utazását, mert hitt abban, hogy bizonyos sasok repülési vonala rosszat jelent. A következő éjjel az a szoba, amelyben aludt volna, beomlott. Az emberek különböző dolgokat értelmeztek a jövő jeleként. Még az állatok zsigereiből is "olvastak". A jövendölés egyik ősi formájában, a "dafnomáciában" egy babérfa ágaiból raktak tüzet. Ha azok hangosan ropogtak, azt nagyon jó előjelnek tekintették a jövőre nézve.

JÓSLATOK ÉS LÁTOMÁSOK
Sok embernek támadt hirtelen látomása a jövőről, és néhányan híressé váltak a jövendöléseikből. Ezek a jóslatok akkor igazán emlékezetesek, ha valóra válnak. A legtöbb jós nagyon határozatlan módon fejezi ki gondolatait a jövő történéseiről. Emiatt a jóslatokat az emberek úgy értelmezik, ahogy az nekik a legjobb. Anglia legismertebb jósa Shipton anya volt. Nagyon sok jóslata vált valóra. Shipton anya egy boszorkány lánya volt. Yorkshire-ben született 1488.-ban, élete során számos jóslata be vált. Néhányat azonban csak mostanában értettünk meg, mivel azok igencsak modern találmányokra vonatkoznak. Jövendöléseit általában rövid rimes versek formájában írta le. Jóslata a nagy londoni tőzvésszel kapcsolatban helyes volt, ugyanis előre megjósolta, hogy az el fogja pusztítani a várost, sőt azt is előre megmondta, hogy a Szent Pál székesegyház tornyát már előbb el fogja pusztítani egy korábbi tőz. (A londoni tőzvészt egy híres asztrológus, Lilly is jó előre jelezte, ugyancsak ő volt az, aki a nagy londoni pestist is évekkel azelőtt megjósolta.) A tengeralattjárót csak az 1880-as években találták fel, azonban Shipton anya megjósolta: "az emberek a víz alatt sétálnak és utaznak majd, beszélnek és alszanak". Megjósolta az acélhajókat is, amelyet halála után találnak fel. Talán a legemlékezetesebb jóslatának számít, mely szerint "a Földkörül szavak röpködnek majd egy szem ragyogásában" Ez a jóslata csak a múlt században valósult meg a távíró, a telefon, a rádió és a televízió feltalálásával.
1788-ban egy Jacques Cazotte nevő francia jós több mindent megjósolt egy asztaltársaságnak vacsorájuk során, és azok személy szerint mind megvalósultak. Még saját halálát is előre látta a guillotine-on. A következő évben ki is végezték a francia forradalom alatt.
1888.-ban egy kanadai embernek is megjelent a jövő egy hatalmas fekete szörny képében, amelynek egy ragyogó szem volt a feje közepén. Csak 25 évvel később jött rá, hogy mi is volt az, amikor vasutat építettek azon a helyen, ahol a jelenést látta.
V. Pius pápának állítólag látomása volt arról, hogy a keresztény hajóhad legyőzi a törököket a lepantói csatában - mégpedig a csata napján. A pápa akkor éppen Rómában volt, és a látomását megerősítő hírek csak két héttel később érkeztek meg…

REJTÉLYES ÁLMOK
Az álmok mindig is egy misztikus rejtélynek tőntek. Valaha az emberek azt hitték, hogy a lélek el tudja hagyni az alvó ember testét. A tudósok még ma sem tudják igazán megmagyarázni, mi történik pontosan, amikor álmodunk. Úgy gondolják, minden éjjel az alvás egyharmadát töltjük álmodással még akkor is, ha az álmainkra felébredésünk után már nem emlékszünk. Némelyik álom a való világról szóló tudást hoz az embernek, amikor alszik, és ezeket tartják a természetfeletti érzékelés leggyakoribb fajtájának. (ESP)
A Biblia szerint Egyiptom egyik királya azt álmodta, hogy hét sovány tehén megevett hét hízott tehenet. Egy próféta helyesen fejtette meg ennek a jóslatnak a jelentését: Egyiptomban hét gazdag esztendőt hét szők esztendő fogja követni.
A gyász estélye: Abraham Lincoln még gyermekként azt álmodta, hogy egyszer világhírő lesz. 1865 elején Lincoln elnök megálmodta saját halálát. Álmában zokogás hangját hallotta a Fehér házban. A Fehér ház Keleti Szobájába ment, és egy felravatalozott holttestet látott gyászolók győrőjében. Lincoln megkérdezte, ki a halott. Egy őr válaszolt: "az elnök, egy merénylő gyilkolta meg." 1965áprilisában Abraham Lincolnt főbe lőtték egy washingtoni színházban. Testét a Fehér Ház Keleti Szobájában ravatalozták fel.

RÉMHÍREK: 1883 augusztus havának egyik napján kb. este nyolc körül Edward Samson, egy bostoni újságíró elaludt irodájában. Másnap hajnali háromkor borzalmas rémálomból ébredt. Embertömegekről álmodott, amint a tenger felé rohannak, hogy meneküljenek a forró lávafolyamtól. Látta, hogy a hajókat hatalmas hullámok zúzzák szét, és látta a vulkánrobbanást is, amely elpusztította az egész szigetet. Az emberek ordítva próbálták elkerülni, hogy élve eltemesse őket a láva. Az álom annyira valós volt, hogy Samson elhatározta, hogy lejegyzi arra a papírra, amit az íróasztalán hagyott. Másnap a szerkesztője elolvasta a történetet, és mivel azt hitte, hogy valódi beszámoló volt, beletette a hírek közé. Samson kénytelen volt magyarázkodni, hogy csak álom volt. Napokkal később azonban valós hírek érkeztek egy csendes-óceáni szigetekről, Jáva közeléből. Samson álma éjjelén a Krakatau vulkán szigete felrobbant. Több mint 36.000 ember halt meg, és tucatnyi hajó süllyedt el a szökőárban.A Nap és a Hold kék színő volt, és a ragyogó naplementét a levegőben lebegő vulkáni hamu miatt még Londonban is látták.

HIPNÓZIS:
Egyes embereknek megvan a hatalmuk, hogy másokat transzba ejtsenek. Ezt hipnózisnak nevezik. A hipnotizált ember nincs teljesen birtokában a gondolatainak és a tetteinek. A hipnotizőr könnyen rábeszéli őt, hogy olyasmit csináljon, amit normális tudatállapotban nem tenne meg. Igaz, az sem lehetséges, hogy a transzban lévő emberrel olyasmit végeztessünk, ami ellen erősen tiltakozik, pl. hogy lopjon, vagy gyilkosságot kövessen el. A hipnotizőr arról is meg tudja győzni az embereket, hogy az sugallatukat kövesse, még a transz befejezte után is. Ezt "poszthipnotikus javaslatnak" hívják. A hipnózist orvosok, fogorvosok is alkalmazzák, hogy az emberek ne érezzenek fájdalmakat a kisebb mőtétek alatt. Abban is segíthet a módszer, hogy az emberek felhagyjanak káros szokásaikkal.
A legtöbb embert hipnotikus transzba lehet ejteni, bár az emberek nem egyformán hipnotizálhatók. Egyeseket könnyebben, másokat nehezebben lehet ebbe a megváltozott tudatállapotba juttatni. A transz állapot lehet igen mély és egészen könnyő is, az alany agyának állapotától és a hipnotizáló képesség erősségétől függően. Egyes hipnotizőrők erős fényt, ingát, vagy ritmikus hangot használnak arra, hogy összpontosítsák az alany figyelmét, majd "transzba beszélik" őket. A transz befejezésének a legjobb eszköze az, ha lassan és folyamatosan ébresztik fel a hipnotizáltat, tíztől visszaszámolva úgy, hogy minden egyes szám kimondásakor az illető egyre éberebb legyen.
Mély hipnotikus transzban az alany teste gyakran olyan merevvé válik, hogy lehetőség adódik őt két szék között kiegyensúlyozni úgy, hogy csak a nyaknál és a lábnál legyen feltámasztva. Sőt, egyes mutatványoknál még nehéz súlyt is szoktak az illető testére helyezni. Ez nem lenne lehetséges hipnózis nélkül. Hipnózis hatására az embereknek gyakran támad hallucinációjuk. Egy kísérleti csoportnak egyszer azt mondták, hogy szögletes kört fognak látni. A hipnózis után a megkérdezett emberek elmondták, hogy valóban látták az6 alakzatot, azonban képtelenek voltak leírni.

HIPNÓZIS ÉS ESP:
Egyes kutató fizikusok szerint az ESP ereje megnövekszik a hipnózis alatt. Igen biztatóak voltak azok a kísérletek, melyek azt vizsgálták, hogy a transzban lévő alanyoknak milyen a jövőbelátó és telepatikus képessége. Leonyid Vasziljev orosz kutató professzor sok kísérletet végzett a hipnózisról és az ESP-ről a 20-as és 30-as években. Úgy találta, hogy egyes embereket transzba tudott helyezni pusztán azzal, hogy erősen koncentrált. Ez a különleges ereje igen nagy intenzitású volt, még nagy távolságokon át is mőködött. Egy esetben Vasziljev több, mint 1000 km. távolságról hipnotizált sikeresen.
Hipnotikus utazás.
Egy Janet nevő francia pszichológus képes volt arra, hogy egy hipnotizált beteget hipnotikus utazásra küldjön. Azt parancsolta a lánynak, hogy az agyában utazzon, megnézni, hogy mit csinál a barátja, Richet professzor Párizsban - több, mint 190 km.-re Párizstól, ahol éppen tartózkodtak. A lány hirtelen felkiáltott: "Ég, istenemre mondom, hogy ég!" - és leírta, hogyan emésztette a tőz Richet laboratóriumát. Richet később megerősítette a lány beszámolóját, mely pontosan a Janet professzor különös tapasztalata idején pusztított a laboratóriumában.

EMLÉKEZÉS AZ ELőZő ÉLETRE:
Az '50-es évek során egy Arnall Bloxham nevő hipnotizőr úgy találta, hogy egyes emberek saját maguk a bizonyítékok arra, hogy valakinek több élete is lehet. Bloxham egy férfit hipnotizált, akit megkért, hogy gondoljon vissza az időben egyik előző életére. Hamarosan a transzban lévő férfi beszélni kezdett arról az életében, amelyet a XII. században élt. Bloxham másokat is hipnotizált, akik közül sokan olyan életszerő történeteket mondtak el a történelemből, amelyről semmilyen más módon nem szerezhettek volna tudomást, csak ha átélik.
Egy Jane Evans nevő nő "emlékezett" arra, hogy római polgár volt a III. századi Yorkban. Történetének minden részlete beleillett abba, amiről a történészek tudták, hogy igaz volt. Jane azonban igen keveset tudott a történelemről.
Graham Huxtable nem hisz abban, hogy az embereknek egynél több életük lehetne, bár hipnózis alatt arról beszélt, milyen volt az élete tengerészként a XIX. század elején. Fájdalmában még fel is üvöltött, amikor éppen azt mondta el, hogy a lába megsérült egy csatában. Huxtable úgy gondolta, hogy ezt a pontos ismeretét a brit hadihajón folyó életről az egyik ősétől örökölhette, aki talán tengerész volt…

UTAZÁS AZ IDőN KERESZTÜL:
Mialatt Bloxham hipnotizálta, úgy tőnt, hogy Jane Evans emlékezett legalább öt életére azonkívül, amelyet a II. sz.-i Yorkban élt. Ismét itt élt, ám ezúttal a XVII. sz.-ban. A XV. sz.-ban a Loire vülgyében élt, Franciaországban. Mrs Evans emlékezett az életére a XVI. sz.-i Spanyolországban, a XVII. sz.-i Angliában, és arra is, hogy apáca volt az Egyesült Államokban a XX sz. elején. Az egyik legrémisztőbb emléke egy incidens volt, amelyet Yorkban élt meg a XII. sz.-ban. Jane almondta, hogy akkor Rebeccának hívták, és azért üldözték, mert zsidó volt. Elmesélte, hogyan úldüzte egy dühös zsidóellenes sokaság, és leírta, hogyan gyújtották fel a keresztények a kastélyt, melyben a zsidók rejtúztek. ő és családja megmenekült, mert elrejtőzött egy templomkriptában. A dolog érdekessége az volt, hogy senki sem tudott olyan XII. sz.-i templomról, amelynek kriptája lett volna, emiatt ez a történet nem látszott a történetbe illeni, ám ennek ellenére nem sokkal később a történet mégis igaznak bizonyult, amikor egy XII. sz.-i templom alatt ásó munkások végül felfedezték a kriptát. Úgy tőnt, Rebecca olyan dolgokról is tudott, amelyekről Jane Evans nem tudhatott.

TRANSZ:
Egyes emberek transzba tudják ejteni magukat. Az emberi agynak vannak olyan állapotai, melyben a személy olyan dolgokat tud meg, amelyeket hagyományos érzékszervekkel nem érzékelhetne. A transzban lévő személy kizárhat olyan érzéseket is, amelyeket nem akar érezni. A transz hasonlít a hipnózis által létrehozott állapothoz. A különbség elsősorban az, hogy aki transzban van, általában megtanulja, hogyan tudja önmaga szabályozni ezt az állapotot. Az emberek meditáció, imádkozás, vad táncok, vagy különleges növények elfogyasztása útján jutnak transzba, azonban ezek közül valamennyi módszer veszélyes lehet. Gyakran csak kuruzslók, vagy papok esnek transzba. Ha a transzban lévő ember pl. hisz abban, hogy a tőz nem árthat neki, akkor nem is ég meg! Az agynak ezt az erejét még eddig sohasem sikerült senkinek megmagyaráznia. Sok vallásos ember, aki transzba kerül, hisz abban, hogy látja Istent, vagy beszélni tud vele. Többen hiszik azt, hogy a transzban varázslatos módon tudnak a jövőbe vagy a múltba utazni - bár testük ugyanazon a helyen marad. A transz legtöbb formájáról az a vélemény, hogy kellemes, néha azonban olyan, mint egy rémálom, és ez a fajta élmény képes annyira megrémíteni a személyt, hogy az attól kezd rettegni, soha nem fog tudni visszatérni normális agyi állapotába.

LÁTOMÁSOK A CSATAMEZőKÖN:
Világszerte, a régi, nagy történelmi csaták helyein fantomhadseregeket figyeltek meg a régi csatamezők felett. 1956-ban például két férfi egy fantomhadsereget látott átvonulni Skye szigetén, nem messze Északnyugat Skóciától. Furcsa látomásokról számoltak be a háborúkban harcoló katonák is. Ezeket az érzékeléseket azonban nem kutatták, többnyire a csata miatti félelem és szorongás okozta hallucinációk számlájára írták.

MONS ANGYALAI:
Az első világháború kezdetén néhány különös, fantomkatonáról szóló szóló beszámoló látott világot. 1914 szeptember 29.-én, pont azután, hogy az angolok visszavonultak a Mons-i csatában, egy londoni újság megjelentette Arthur Machen történetét, az "Íjászok"-at. Ebben a mőben Szent György egy csapat szellemíjászt küld, hogy segítsenek megmenteni a brit hadsereget. Abban az időben, amikor az "Íjászok"-at kiadták, a Belgiumban harcoló angol katonák különös látomásokról kezdtek beszámolni - még magát Szent Györgyöt is látni vélték. Augusztus 27.-én egy tiszt arról számolt be, hogy lovasszázadokat látott átvonulni a mezőn, és azok csatlakoztak a csatamezőről visszatérő angol katonákhoz. De nem csak az angol katonák láttak különös dolgokat! Francia csapatok a Mons és Ypres környéki csatamezőkön szintén látták Szent Mihály és Jean d'Arc jelenését. 1930-ban a német kémszolgálat korábbi főnöke azt állította, hogy pilótái olyan fotókat mutattak neki, amelyeken angyalok voltak a felhők között. Azt gondolták ez azért van, hogy az ellenség azt higgye, Isten is a császár oldalán áll. Még, ha ez meg is magyarázza a Mons környékén látott angyali alakokat, megválaszolatlanul hagyja a lovasszázadok, és az angol katonák tömege által látott Szent György - Anglia védőszentje - jelenését, aki a felhőkből tőnt elő, középkori páncélt viselt, és átvágtatott az égen, mintha menedéket keresne. Az "Íjászok" kiadásának másnapján egy Monsból visszavonuló katona azt állította, hogy három angyali alakot látott az éjszakai égen 35 percen át, akik fényes palástot viseltek.

Ismeretlen Internetes forrásból
2004-01-18


Ennek az írásnak a tetszési indexe: 4.7   (23 értékelés alapján)
Kérlek értékeld ezt az írást , klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
majd a mehet gombra... köszönöm!

  

Vissza a  témakörhöz


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg rajtad kívül
2 vendég
nézegeti az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
Görög jósdák

A szent dolgok ésszel való felfogásának igénye olyan régi emberi gyengeség, mint maga a világ. Az istenekből fakadó erő az embereket megfélemlíti, ugyanakkor azonban egyfajta reményt is felkelt bennük, ezért is akartak mindenáron kapcsolatot teremteni az istenek világával és fenn is tartani ezt a kapcsolatot...
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu