AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
gyuru A Gyűrű szövetségének archetípusai, avagy a Gyűrűk Ura és a számmisztika kapcsolata.

Bizonyára sokan felfigyeltek arra a "Gyűrűk Ura" című könyv olvasása, illetve a film nézése közben, hogy a Gyűrű szövetsége pontosan 9 tagot számlál. Aki a számmisztika iránt egy kicsit is érdeklődik annak fejében, nyomban megfogalmazódik a kérdés: Melyik karakter melyik szám rezgését képviseli az 1-től 9-ig terjedő számmisztikai rendszerben.
Célom, hogy bemutassam a számmisztika mind a 9 típusát a Gyűrűk Ura - Gyűrű szövetségének 9 karakterén keresztül. Ez a 9 típus gyakorlatilag lefedi az emberi sors teljes útját.

 

Gandalf

1. Gandalf - a mágus, az egó
Az 1-es szám a pitagoraszi számmisztika szerint a mágust, az anyagi világ urát, valamint ellenpólusként az egó megjelenését képviseli. Ez azt jelenti, hogy az az ember, akit valamilyen formában ez a szám jellemez, annak komoly feladata van saját egójának legyőzésével. Ha képes megvalósítani ezt a feladatot, vagyis tudatos énjét képes alárendelni a mindenség akaratának, akkor "fehér mágus" az élet tudatos ura válik belőle. Ameddig az egó a legkisebb mértékben is megnyilvánul benne, lehet akármilyen életművész az illető, csupán "szürke mágus" lesz belőle.

Ugyanez a helyzet a Gyűrűk Ura Gandalfjával is, aki mint Szürke Gandalf, azaz szürke mágus debütál a történetben. A első részben könnyen megfigyelhetjük, hogy bár Gandalf életét áthatja az Univerzum szolgálatának feladata, mégis olykor-olykor megjelenik saját egója némi mellékízt adva a bölcs öregember karakterének. Gondolok itt arra a félelemre, ami akkor jelenik meg benne, amikor Mória bányáin átvezető út kérdése felvetődik előtte. Inkább választja a zord hegyeken való átkelést, mintsem a bánya mélységeibe leereszkedjen. Később, mikor Pippin(7) oltári zajt csap a bányában Gandalf szintén eléggé kivetkőzik magából.

Persze kiderül, hogy mi okozza Gandalf hihetetlen félelmét Mória bányáitól, és ez szorosan összefügg az Egó kérdésével is. Megjelenik Balrog a tűz démona, aki a történetben az emberi egó metaforájaként szerepel. Ez a démon, mint ahogy Gandlaf is mondja "Erősebb mindannyitoknál". Ő viszont kénytelen megküzdeni ezzel a "Homály"-ból érkező démonnal, vagyis saját egójával. A harcban Ő is odaveszik egójával együtt. Később, mint az egó terhétől végképp megszabadult "fehér mágus" tér vissza, hogy részt vegyen az emberiség mindent eldöntő harcában a sötétség ura Szauron ellen.

 

Boromír

2. Boromir - a bölcsesség, a kétség
A 2-es szám a pitagoraszi számmisztika szerint a bölcsesség száma, ellenpólusként a kétség megjelenését képviseli. Annak az embernek, akit ennek a számnak a rezgése jellemez, fokozottan szembesülnie kell élete során a kétségek és félelmek sorozatával. Ha azonban képes legyőzni ezeket, megvalósítja a bölcsességet. Vagyis azt az állapotot, amikor feltétel nélkül bízik önmagában és a sors gondviselésében. Tudja, hogy a világban jó és rossz dolgok egyaránt vannak, és ő az, aki dönthet közöttük.

A Gyűrű szövetségében Boromir karaktere képviseli a 2-es szám hordozta kétkedést. Vele előszőr Völgyzugolyban találkozunk a Gyűrű hordozásval kapcsolatos nagygyűlésen, ahol kiderül, hogy a gyűrű nem pusztítható el, hanem el kell vinni, és bele kell vetni a végzet hegyének tüzébe. Boromir már rögtön az elején hangot ad kétkedésének: "Mi van, ha nem sikerül?". Gondolom sokunk számára ismerős a kérdés. Boromir az a karakter, aki az embereket képviseli ebben a társaságban. Az ember az, aki ha korábban felülemelkedik kétkedésén (Isildur a Végzet hegyénél), és bölcsességé változtatja azt, már egyáltalán nem létezne a Gyűrű hordozásának kérdése. Boromir, végig megkérdöjelezi azt, hogy szükség van e a gyűrű megsemmisítésére, és nem lehetne e az ellenség ellen fordítani. Félelmei odáig fajulnak, hogy végül teljesen elveszti a talajt a lába alól. Fródót is meggyanúsítja, hogy a Gyűrűt a sötétség szolgálatába akarja állítani. Végül csak halála pillanatában látja be, mekkora hibát követett, és mekkora veszélybe sodorta magát a feladatot. Ebben a pillanatban megvalósítja a bölcsességet. Ezzel is segíti a szövetség további útját, mely elbukott volna, ha tovább viszi a kétkedést.

 

Legolas

3. Legolas - a feltétel nélküliség, a védelem
A 3-as szám a pitagoraszi számmisztika értelmében a feltétel nélküli el és befogadás, valamint a feltétel nélküli szeretet kérdését hordozza. Ellenpólusa a szeretetlenség és a feltételekhez kötöttség állapota, mely ellentmond a szellemi törvényeknek. Annak az embernek, akinek képletében a 3-as szám megtalálható egész élete folyamán szembesülnie kell a feltétel nélküli odaadó szeretet kérdésével. Az egyik legnőiesebb rezgés, az anya szerepét jeleníti meg a családban. Gondoskodni a családról, biztosítani az otthon melegét, a védelmet, és mindenki feltétel nélküli szeretetét.

A Gyűrű Szövetségében ezt a szerepet Legolas tölti be, aki az egész történet folyamán feltétel nélküli odaadással követi a csapatot, hogy biztosítsa annak védelmét. Legolas végig a háttérben marad és egy percre sem hagyja cserben a szövetséget. A Gyűrű sorsárol folytatott vitában maximálisan kiáll Aragorn (4) mellett. Míg Legolas az érzelmeket, addig Aragorn a racionalitást képviseli, a kettő pedig nincs meg egymás nélkül. Egyszer Ő is meginog ugyan, a Helm szurdoki csata előtt elveszti feltétlen bizalmát Aragorn iránt és megkérdőjelezi a csata értelmét, de nagyon hamar belátja tévedett és a csatát ugyaolyan feltételnélküliséggel vívja meg, mint bármikor azelőtt.

 

Aragorn

4. Aragorn - a császár, a racionalitás
A 4-es szám a pitagoraszi számmisztika szerint a racionalitást, a mindennapi életben való helytállást, a kétkezi munkát, a vezetést képviseli. Ellenpólusa, a hétköznapi élettől teljesen elszakadt, kizárólag érzelmi illetve szellemi szinten megnyílvánuló ember, illetve az alázat helyett hatalmat gyakorló vezető. Az az ember, akinek képletében ez a szám uralkodik, általában véve racionális gondolkodású. Feladata, hogy megállja a helyét a mindennapi életben. Úgy töltheti be hivatását, ha egyszerűen tudja, és alázatosan teszi a dolgát. Míg a 3-as szám képviselője passzív befogadó, addig a 4-es szám a maximális aktivitás megjelenítője.

Neki is gondoskodás a feladata, de úgy, hogy ő végzi az aktív munkát, alázatosan irányítja a családot, vagy akár az országot csakúgy, mint egy király.
A Gyűrű Szövetségében ezt a szerepet Aragorn Isildur örököse tölti be. Míg Isildur elbukott a hatalom kérdésében, addig Aragornak az a feladata ebben a küldetésben, hogy visszatérjen Gondorban és alázatos vezetője, királya legyen az embereknek. Alázatosságát mi sem szemlélteti jobban, mint mikor Gondorba titokban belopodzva gyógyítani kezdi az embereket, és bár ő a király, de mivel sok a harcokban megsebesült ember, ő egész éjszaka velük törödik, így szolgálja népét. A történetben egyébként végig aktív, cselekvő szereplő, aki tudja és teszi a feladatát. Már a szövetség megalakulása előtt vezetői szerepben jelenik meg. Ő az, aki elvezeti a hobbitokat Völgyzugolyba.

 

Samu

5. Samu - a hit, a mérték
Az 5-ös szám a pitagoraszi számmisztika szerint, a hitet, a mértéket, és egyfajta tanítói szerepet hordoz. Ő a közép, aki az első 4 típus feladatait és helyzeteit már megélte és jól átlátja. Akinek ez a szám megtalálható a képletében rengeteg váratlan nehézséggel kell szembesülnie élete során. Ezeket a helyzeteket csak az önmagába vetett feltétlen hittel tudja megfelelően kezelni. Tudnia kell, hogy bármi történjék is egy pillanatra sem szabad letérnie az útjáról. A mérték állapotába akkor kerül, ha megtanulja az élet és az emberek sokszínűségét, de ennek ellenére soha nem ítélkezik. Tudatosan éli a "nézd meg és menj tovább" kérdését. Nehézségei által gyüjtött tapasztalatait pedig a szó eszközével adja tovább.

A Gyűrű szövetségében ezt a karaktert Samu képviseli, akinek az a feladata, hogy Frodót (9), egész útján elkisérje, és ha kell, segítse őt visszatalálni a mindenkori mértékhez. Frodó mellett, egészen a végzet hegyéig kitart, egy pillanatra nem tér le útjáról. Mikor Frodó egyedül akarja folytatni útját, Samu utána megy, még azon az áron is, hogy esetleg vízbe fullad. Hatalmas a feladatba vetett hite, még akkor is tovább megy, mikor már Frodót már halottnak véli. Szüksége is van rá Frodónak, mivel a Gyűrű folyamatosan mérgezi elméjét, kell valaki, aki emlékezteti az eredeti célra, és Samu az, aki a szó tanító eszközével ezt meg is teszi.

 

Gimli

6. Gimli - a válaszúti sorskérdés, a szépség és harmónia
A Pitagoraszi számmisztika szerint a 6-os szám a válaszúti sorskérdés dilemmáját és a tudatos döntést jeleníti meg. Ellenpolusa a döntéshozásra képtelen, állandóan dilemmázó ember. Akinek képletében a 6-os szám megjelenik élete során meg kell tanulnia tudatos döntést hozni, és azokért felelősséget vállalni. Ennek a számnak a képviselője hajlamos arra, hogy a szépséget és harmóniát a külvilágban keresse. Törekszik arra, hogy mások életébe is elhozza a külvilág harmóniáját, de meg kell tapasztalnia, hogy az csakis önmagán belül találhatja meg. Ha ezt megtette képes lesz életével kapcsolatban is tudatos döntést hozni.

A Gyűrű szövetségében ezt a karaktert Gimli képviseli. Elsősorban ő hozza el Gandalf (1) számára a válaszúti sorskérdés dilemmáját. Mória bányái (küzdelem az egóval), vagy pedig a zord és fagyos hegycsúcs. Végül Gandalf a döntés terhét Frodóra ruházza, aki Mória bányái mellett dönt. Ezzel a döntéssel, az is világossá válik, hogy a küldetés nem csak a kétkedést, hanem az egót sem viheti tovább magával. Mória bányáit Gimli egy pompás helynek írja el, ahol úri fogadásban lesz részük. Mivel a törpök Mithrill a legdrágább fémet bányásszák, nagyon gazdagok. Általuk Gimli képviseli a külvilág harmóniájának keresését. Mikor megérkeznek a bányában, megdöbbenve tapasztalja, hogy a hatalmas gazdagságból mára semmi nem maradt, mindez csak múlandó látszat. Rá kell döbbenie, hogy a szépséget, csak saját magában és a feladatban találhatja meg. Mória bányája végig a válaszúti sorskérdést képviseli, sötét útvesztői által.

 

Pippin

7. Pippin - a sorsfeladat felvállalása, a kiegyenlítő
A pitagoraszi számmisztika szerint a 7-es szám a sorsfeladat és a kiegyenlítés száma. Ellenpólusa, a sorsfeladatát nem vállaló és a konfliktushelyzetből menekülő ember. Akinek a 7-es szám kiemelt helyen jelenik meg képletében, annak élete során szembesülnie kell azzal a ténnyel, hogy minden embernek sorsfeladata van, amit tudatosan fel kell vállalnia. A 7-es szám képviselője mindig törekszik az erők kiegyenlítésére. Idealista elképzelése, miszerint mindent jóra fordíthat, csak akkor válik valóra, ha tenni is hajlandó érte, és nem csak beszélni róla. Meg kell tanulnia, hogy a világban jó és rossz dolgok egyformán megjelennek, nem lehet kizárólag az egyik oldalt megélni.

A Gyűrű szövetségében ezt a szerepet Pippin tölti be, akinek valódi karaktere, igazán csak a történet második és harmadik részében bontakozik ki. Az Entek tanácskozása, úgy érzi, semmi keresnivalója ebben a harcban. Szeretne inkább hazatérni a békés, konfliktusoktól mentes megyében, ahol minden békés és nyugodt. Csak Trufa (8) képes szembesíteni, az igazsággal, miszerint, a háború a megyét sem kerülheti el. Pippin ekkor ébred tudatára küldetésének, hogy a beké helyreállítása érdekében neki is szerepet kell vállalnia. Egyéni igényeit alárendeli a küldetésnek, és tudatosan választja a harcba indulást, vállava minden kockázatot. Rendületlenül részt vállal Gondor ostromában, és ezzel az emberiség minden eldöntő utolsó harcában.

 

Trufa

8. Trufa - az igazság, az irányító és szervező
A Pitagoraszi számmisztika szerint a 8-as szám az igazság és önismeret száma. Ellenpólusa az igazsággal szembenézni képtelen hazug ember. Akinek a 8-as szám szerepel a képletében az élete során, gyakran kell szembesülnie az igazság kérdésével. Elsősorban a saját önismeretén keresztül, másodsorban pedig, úgy hogy felhívja a világ figyelmét arra, mit is kellene tennie, hogy önmagában a hazugság állapotát megszüntesse és az igazság útjára lépjen. Az igazság kérdése csakis az isteni törvényekhez mérhető. Az igazság állapota úgy határozható meg, hogy jelen helyzetünket összevetjük a szellemi törvényekkel és megnézzük, hogy gondolataink, szavaink és cselekedeteink ezekkel összhangban vannak e. A 8-as szám képviselője egyben kiváló szervező, jól bánik a szavakkal és tud hatni az emberekre.

A Gyűrű szövetségében ezt a szerepet Trufa képviseli, aki a történetben állandó irányító szerepet tölt be. Amikor Trufa és Pippin (7) az orkok fogságába kerül, Trufa az, aki jól átlátja a helyzetet és képes felismerni a kilépési lehetőségeket. Végig övé az irányítás ebben a helyzetben. A kellemetlen szituációkban, ő az, aki kiáll és elmondja a véleményét. Mindvégig az igazságot képviseli egész karakterével.

 

Frodo

9. Frodo - a feltétel nélküli szolgálat
A Pitagoraszi számmisztika szerint a 9-es szám a feltétel nélküli szolgálat száma. A számmisztika legmagasabb rezgése. Jelmondata: "Nekem nincs szükségem senkire, de rám mindenkinek szüksége van". Ellenpólusa, a szolgálatot fel nem válalló, vagy azt feltételekhez kötő ember. Akinek ez a szám megjelenik képletében, annak élete során egyfajta szolgáló szerepet kell betölteni az emberekkel szemben. Ez a szerep a legtöbb esetben úgy nyílvánul meg, hogy gyakran megkérnek minket, segítsünk egy problémát megoldani, amihez csak nekünk van megfelelő tudásunk. Ennek a számnak a legmagasabb szintű megnyílvánulása Kalkuttai Teréz Anya, aki egyéni igényeit feladva rótta az utcákat, hogy a leprásoknak nyújtson testi és lelki segítséget.

A Gyűrű szövetségében ez a szerep Frodó által jelenik meg, aki képes feladni addigi életét, hogy a Gyűrűt visszajuttassa a végzet hegyének gyomrába. Ezáltal az egész emberiség feladatát veszi a vállára. A Gyűrű sorsáról folytatott vitában, a nagy vita közepette Ő az, aki vállalja feladatot: "Majd én viszem a Gyűrűt!". Egy percig nem gondolkodik a vállalt feladatával járó kockázatokról, és arról, hogy akár bele is hallhat a feladat teljesítésébe. Egy dolog hajtja, a feltétlen szolgálat. Persze Ő is meginog menet közben, Mória bányájában, de Gandalffal (1) folytatott beszélgetése után egy percig nem kételkedik többet. Amikor a Gyűrű, már megmérgezte elméjét, Samu (5) az, aki segít neki az úton maradni, hogy véghezvigye a küldetést.

Schilling Péter
2003.10.


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg rajtad kívül
4 vendég
nézegeti az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
Spiritizmus és spiritualizmus

Allan Kardec (1804-1869) francia tudós, pedagógus, saját okkult tapasztalatait "A szellemek könyve" címő és más kiváló mőveiben foglalta össze. ő volt az, aki a halhatatlanság tanának és a szellemekkel való közlekedés filozófiájának a spiritiszta nevet adta.
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu