AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a  témakörhöz

Crowley levelezése 1.

Erre a kincsre eddig 14335 alkalommal voltak kíváncsiak.


Levelek a mágus tollából egy tanítványhoz (Lovecraft felesége) címezve
"A" levél, 1943. Március 19.

Cara Soror,
Tégy, mit jónak látsz, ez az egyetlen Törvény (Do what thou wilt shall be the whole of the Law)

Nagyon hálás voltam, hogy tegnap délutáni beszélgetésünkből megtudtam, hogy komoly szándéka van afelé, hogy hozzáfogjon a Nagy Munkához (Great Work), a megfelelő szellemben. A kalandjai során a régebbi tapasztalatait ért kritikája, úgy tőnt, józan és igazságos. Ahogy megígértem, azért írom ezt a levelet, hogy taglaljak pár gyakorlati dolgot, amelyeket nem sikerült megbeszélnünk, és melyeket, úgy gondolom, jobb, ha levelezésben tárgyalunk meg.

1) Legfontosabb, hogy megértse személyes pozíciómat. Nem teljesen rossz meglátás az, hogy tanítónak tekint engem, de ez a szó hajlamos a félrevezetésre. Sokkal helyénvalóbbnak látszik a tanuló-társ (fellow-student), vagy, ha úgy tetszik, szenvedő-társ (fellow-sufferer) kifejezés.

Életem csúcspontja az úgynevezett "kairói munka" (Cairo Working), ami a legnagyobb mértékben ki van fejtve az Istenek Napéjegyenlőségében. Abban az időben A Törvény Könyvének nagy része még tökéletesen érthetetlen volt számomra, és egy jó részét, főleg a harmadik fejezetet, kifejezetten ellenszenvesnek találtam. Éveken át küzdöttem ez ellen a könyv ellen, de ellenállhatatlannak mutatkozott. Nem hiszem, hogy jogosulatlanul dicsekszem, ha azt mondom, hogy személyes kutatásaim nagy értékőek voltak a Mágia és a Miszticizmus tanaiban általában, főleg az olyan dolgok, mint a világ különböző gondolatrendszereinek integrációja, különösképpen az I-ching és a Kabbala rendszerének egymással való azonosítása. De biztosíthatom, hogy még a teljes életmővem ezerszeresénél is többet ér a Törvény Könyvének akár egyetlen versszaka.

Úgy gondolom, szükséges, hogy legyen Önnél egy példány az Istenek Napéjegyenlőségéből, és hogy a Törvény Könyve rendszeres taneszközévé váljék. Annyi érték, mint amennyit az én munkám nyújthat Önnek, épp elegendő kell legyen ahhoz, hogy segítsen e könyv megértésében.

2) Lehetséges, hogy később igénye lesz a 8 Jógalecke címő könyv egy példányára, úgyhogy félreteszek egyet, amennyiben szükséges.

3) Az O.T.O. segítségével úgy vélem, találhatok Önnek egy kéziratot az összes hivatalos dokumentumból. Ha így lesz, eljuttatom Önnek, és így Ön eldöntheti, hogy végül kapcsolatot létesít-e a Third Degree of the Orderrel*. Következetesen, ha úgy dönt, csatlakozik, átveszem önnel a Rituálék szövegét és elmagyarázom az egész lényegét; átadva ezzel azt a valódi titkot és fontos tudást, amelyet a közönséges szabadkőmővesség nem birtokol.

4) A horoszkóp. Egyáltalán nincs ínyemre ezeket készíteni, de része annak a megállapodásnak amelyet az O.T.O. Kincstárnokával kötöttem, hogy hasznos esetekben dolgozom rajtuk. Ezzel szemben szeretem magamnál őrizni az ábrákat, jövőbeni konzultáció esetére, ha valami szignifikáns történne amely ezt szükségeltetné.

Itt egy nagyon fontos dolgot kell megjegyeznem. Az egyetlen fontos dolog a Törvény Könyve mellett. Amint tegnap azt elmondtam, az első és legfontosabb, hogy minden, ami az ember maga, és minden, amit birtokol, felajánltassék a Nagy Munkának, fenntartás nélkül. Ennek mindig szem előtt kell lennie. Hogy ezt elérje, gyakorolja a Liber Resh vel Helios, sub figura CC, pp. 425-426 Magick fejezetét. Ennek az Imádásnak van egy másik formája is, mely valamelyest teljesebb, de a szövegben szereplő is épp elegendő. A legfontosabb, hogy el ne felejtse. Meg kell majd tanítanom a mozgást és a mimikát, melyek a szavakhoz tartoznak.

Szintén kívánatos, hogy mielőtt formális étkezésbe kezd, a következő dialógus játszódjék le. Kopogjon 3-5-3-mat, majd mondja: "Tégy, mit jónak látsz, ez az egyetlen Törvény". Az asztal másik végén ülő azt válaszolja: "Mi a szándékodő", majd Ön: "Szándékom, hogy egyek és igyak." ő: "Milyen mértékigő" Majd Ön: "Hogy testem megerősödjék." ő: "Milyen mértékigő" Ön erre ezt feleli: "Hogy teljesíthessem a Nagy Munkát". ő: "A törvény a Szeretet, szeress akaratod szerint" ("Love is the law, love under will"**). Majd Ön, egy koppantással: "Lássunk hozzá". Ha egyedül van, tegye ezt a párbeszédet monológgá. Kopogjon, tégy, mit jónak látsz…stb., szándékom, hogy… stb., hogy testem… stb., hogy teljesíthessem… stb., A törvény a szeretet… stb., koppantás - és kezdjen enni.

Lehetetlen eléggé kihangsúlyozni ezen kis ceremóniák rendszeres ismétlésének jelentőségét, és hogy milyen fontos, hogy a lehető legpontosabban ismételje azokat. Nem szabad, hogy problémát jelentsen, ha egy zsúfolt főútvonal közepén kell megállnia, hogy elmondja az Imákat - akár poggyásszal vagy anélkül utazik. Az sem szabad gátló tényező legyen, ha vissza kell utasítsa vendégét vagy vendéglátóját - kinek feladata a dialóg másik fele - visszautasítani, ha tudatlannak mutatkozik azzal kapcsolatban. Lehet, hogy ezen dolgok azért nyújtanak oly nagy mértékő képzést, mert kinézetre oly kicsinyesnek és bagatellnek tőnnek. Összpontosításra, figyelmességre, erkölcsi és szociális bátorságra és sok más egyéb erényre tanítanak.

Illedelmes nő lévén a rázós részt a végére hagytam. A lehető legnagyobb mértékben szükséges egy mágikus napló elkezdése, és hogy minden nap magánál hordja. Kezdje a naplót életének számvetésével, úgy, hogy a születésénél is korábbra megy vissza, az ősei idejébe. Egy későbbi gyakorlathoz való alkalmazkodásképpen (mely megtalálható: Liber Thisarb, sub figura CMXIII, 27-28, Magick, pp. 420-422 alatt) választ kell találnia a következő kérdésre: "Hogy jutottam erre a helyre és ebben az időben, avval a munkával való foglalkozással, amelyet épp végzekő" Mint ahogy azt a könyvből látni fogja, ez a kérdés elindítja Önt az önmegismerés útján, és végül eljuttatja Önt az előző életeire való emlékezéshez.

Mivel nehezen kivitelezhető, hogy gyakran eljöjjön a városba, hadd javasoljak egy tervet, mely előzőleg nagyon hatékonynak bizonyult: heti levélváltás. Eliphas L,vi használta ezt a módszert Baron Spedalierivel, és kettejük levelezése az egyik legérdekesebb mővei közül. Kérdezze meg, amire választ kíván, és a lehetőségeim szerinti legjobb választ fogom rá adni. Elképzelhető, hogy spontán megjegyzéseket fogok majd tenni naplójának gondos átolvasása és előmenetele alapján. Ezt persze csak a papír egyik felén teszem majd, hogy a másik oldal szabadon maradjon megjegyzések számára, amelyeket majd a megbeszélt időpontokban átnézünk.


Love is the law, love under will.
Felebaráti szeretetben,
666

*Magyar változata ennek a szervezetnek általunk nem ismert, így eredeti nevén hagytuk. (a ford.)
**A "Love under will" kifejezés fordítása vagy "szeress akaratod szerint", vagy "szeress az Akarat szerint". A fordításnál az előbbit használtuk, azonban meg kell említenünk, hogy viták vannak az angol kifejezés értelmezésénél, mivel az kétértelmő (ezért is fordíthatjuk kétféleképpen). Egyesek szerint az akarat az egyén akaratára vonatkozik, azaz "szabad akaratodból szeress". Mások szerint azonban az akarat az Univerzum akaratára, vagyis az egyénre kiszabott életútra vonatkozik, azaz "szeress úgy, ahogy az utad megkívánja". (a ford.)

Ismeretlen Internetes forrásból
2004-01-18


Ezt az írást még senki nem értékelte, légy te az első
Klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
majd a mehet gombra... köszönöm!

  

Vissza a  témakörhöz


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg rajtad kívül
7 vendég
nézegeti az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
Swedenborg

Kezembe került Emanuel Swedenborg (1688,Stockholm - 1772,London) "Menny és pokol" c. könyve. A könyvet a régi stílus szerint írták, de a mondanivalója, ténymegállapításai teljesen tükrözik a mai kor megállapításait a szellemvilágról és annak felépítéséről. A szellemvilág belső felépítését teljes részletességgel taglalja az író.
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu