AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a  témakörhöz

Tenyérelemzés alapfogalmai

Erre a kincsre eddig 29789 alkalommal voltak kíváncsiak.


Az idö múlásának jelei a tenyéren, - A bal kéz a jelentösebb - A Nap-vonaltól a Halál-övig - A mágikus "M" - Tenyérjóslás könnyen-

A mágusok és kabbalisták az idök kezdete óta tisztában vannak az "emberi" szó jelentésével.Nekik semmi sem lehetetlen, elítélendö avagy idegen, ami az emberrel kapcsolatos. Ök tetteinket a "jó" és a "rossz" reflekcióinak tulajdonították, amely reflekciók a gyakorlott szemlélö számára a külsö megjelenésünkben mutatkoznak meg. A beavatottak elsö látásra felismerték az egyén lelkének sötét oldalait, igazi adottságaikat, életük fontos titkait. Igy nem különös, hogy korukban a külsö megjelenési formák; a szemek színe,a haj összetétele, de legelsö sorban a tenyér vonalai megkülönböztetett vizsgálódás tárgyait jelentették.

Az ujján viselte a Halál-övet
Egy igaz történet

Eljött élete utolsó éjszakája.Kemény fapadon ült, egy sötét,nedves sarokban..Gondolatfoszlányok cikkáztak át fejében."Nem, ez az egész nem lehet igaz,, ez csak egy rémálom...." Világít vajon a hold? A beteges, halvány londoni hold, amelyet oly sokszor nézett meigézve ablakából.Megigéz- ve, mert különös vonzást, félemetes hatalmat érzett belöle áradni.Igen, neki, a kis senki John Reginald Christie-nek Nottinghillből, neki szólt esténként a hold hívása,csak az ö barátságtalan, rideg szobájában, a Rillington-téren gyakorolta igézetét a hold. Nök jöttek a lakására, nök, akiknek modellkarriert ígért? Ök is akkor jöttek, amikor a hold világított...hallotta kopogó lépteik visszhangját...mennyi is volt?mennyi lehetett John Christie? Összerázkódott. Kifejezéstelen tekintettel bámulta cellája omló falát. Mennyi volt? Mennyi is... Gúnyos félmosoly jelent meg a szája szélén.Sokkal több, mint amennyit megtaláltak!Egyikük sem hagyta el élve Rillington-téri lakását.Meg kellett halniuk.Ez a kéz végzett velük.Minddel.Ezért akasztják fel holnap. Lenézett kezeire, mintha nem is öhozzá tartoznának ...és ez a vonal a bal hüvelykujja közepén? ez akülönös jel..., amely most a jobb hüvelyujján is megjelent... pontosan azon a helyen a felsö és középsö porc között...tulajdonképpen két vonal...egyre mélyebbek lettek az idöval. Kiegyenesítette hüvelykujjait,amelyeken mint két bevésés ékeskedett a kétszer két mély barázda. Sokáig ült,és bámulta a jeleket. A szürkületben érkezö hóhér elöl meg sem próbált elmenekülni, még mindig megigézve, hitetlenül nézte hüvelykujjait. Nem tudta, mi is az, amit lát,különös érzése súgta fülébe az utolsó pillanatban ;" A Halál-övet viselted kezeden egész életedben" A halál beálltát megállapító rendörségi orvos véletlenül vette észre. Feltünt neki, hogy Christie hüvelykujjai görcsösen merednek felfelé. Az orvos,aki eddig a kéz vonalainak jelentöségéröl csak elvétve olvasott, meg - babonázva meredt a kivégzett Christie hüvelykujjain tökéletesen kirajzolódott Halál-övekre...

A kéz, mint fegyver és zseniális eszköz egyben
A Halál-öv, amelyet Salom-övnek is hívnak, egy egészen ritka jelenség.Vigyázat, nem összekeverendö a hüvelykujjak hajlításából keletkezett ráncokkal ! Lehetséges, hogy ez a titokzatos, félemetes jel az emberiség elsö gyilkossága óta, mint egy Káin átka kísért intés képpen bennünket? A kéz, mint végrehajtó eszköz óriási hatalmat kapott a világ kezdete óta. Ö voltmindig is a kivitelezö.Évezredek vésték nyomukat a kezekbe; az elöember vadászfegyverét forgatta kezeiben,otthonát véste segítségével a kövekbe. Sokszor a túlélés egyetlen fegyvere a kéz volt.Késöbb ököllel hódították meg és védelmezték a világot. Igy lett a hatalom jelképe és szimbóluma a Kéz. Benne nyugszik a múlt hagyatéka, titokzatosssága és kiszámíthatatlan- sága.
A kézen sürítve találhatóak az érzékelö és mozgatóidegvégzödések - állapították meg annak idején a természetgyógyász kabbalisták.Vonalainak vizsgálatát ma komoly tudományág, a Chiromantia vette át. Igy lett a valamikori mágiából egyetemi tanulmány. Hol is húzható tehát meg a határ a misztika és a tudomány között?

Jobb kéz - bal kéz
A Chiromantia tudománya újra fényt derített a régen már tudott és használt tenyérelemzés elemeire, elmélyítve a leheletvékony szálak ismeretét, amelyek a szellemet a lélekkel kötik össze. Itt van például a mágikus "M"-betü , amely minden tenyéren felismerhetö, némely embernél láthatóbban, másoknál kevésbé, de amelyböl minden esetben különös kisugárzás indul ki.Már fekvése is érdekes, dölt, halványabb és erösebb , különbözö nagyságú vonalakból vésödött bele az emberek tenyerébe, mint egy általános szimbólum.A tenyér négy fö vonalát, az Elet-vonalat,az Ertelem-vonalat, a Sors-vonalat köti össze a Szív-vonallal, mintegy összefoglalva az emberi élet sarkköveit; az életeröt,a gondolkodást, a diplomáciai készséget és az érzelmeket. Vonalait az Egészség-vonal, amely a Sors-vonalból ívesen rajzolódik a tenyér közepe felé, a Nap-vonal és a Vénusz-domd csak kiegészíti. A tenyér elemzéséhez általában a bal kezet szoktuk elönyben részesíteni, mert az örklödés jegyei ide vésödtek be. Egy kéz viszont csak fél igazság, a jobb kéz tenyerén láthatjuk, mit csinált az ember élete folyamán adottságaiból.Itt láthatók titkos jelekben jó és kevésbé jó cselekedetei,a változtatások, amelyeket eddigi élete folyamán véghez vitt. A bal tenyér szonban a másik "én" közvetlen tükre, amelyet hétköznapjainkban oly sokszor mellözünk, söt letagadunk.Ez az oldal az örökkévalóság mutatója, amelynek elsödleges jelzöje az Elet-vonal milyensége. Hibásan a lét hosszúságának mutatójaként tartják számon, pedig inkább az életenergia,saját életerönk tudatosságának jelzöje. Egy végtelen hosszúságú Elet-vonal nem biztosít senkit a hosszú életröl,sokkal inkább arról tudósít bennünket, hogy viselöje tisztában van azzal, hogy mindent elérhet az életében, amit csak szeretne.Tetterő, életerő, tudatosság, és az ebből következő lelki és szellemi egészség - ezekről tájékoztatja a szemlélőt az Elet-vonal. Idötartamról nem lehet semmi bizonyosat állítani.

Az egyes vonalak jelentése
Az Elet- vonal a hüvelykujj és a mutatóujj között kezdődő íves barázda,amely a csuklónál fordul be a kézfej felé. Amennyiben vonalát elágazások törik meg, eza jellem tekintetében nem jelent semmi kedvezöt.Felületén a világos foltok szívpanaszokra utalnak. Az Ertelem-vonal az Elet-vonal szomszédságában indul és vizszintesen a Mars- vagy a Hold-dombig szeli át a tenyeret.Ha ez a vonal hiányzik,az agy betegségére, vagy fokozott ösztönéletre enged következtetni. A Sors-vonal az egyetlen barázda, amelyet lenntröl felfelé értelmezünk, az Elet-vonal vége felé kezdödik, onnan fut a gyürüsujj alá.Feltünö rövidsége hirtelen elmúlást, vagy egy bizonyos helyzet hirtelen félbe szakadását jelenti .Felfelé mutató elágazásai, amelyek körülbelül a vonal közepénél kezdödnek szerencsét és sikereket mutatnak.Különösen akkor, ha a Szív-vonallal való keresztezödésében nincsen különös törés. A Szív-vonal kedvezö esetben összeköti az az érzelmi életet a külsö sikerekkel, így a kép egy szimpatikus, a valóságban élö személyiséget vetít elénk.Ez az íves barázda vizszintesen szeli át a tenyeret, az ujjak alatt, mintegy lezárva az alatta emelkedö dombokat, amelyeket függölegesen a Sors-vonal foglal keretbe.

A dombok értelmezése
A mágikus "M"-betü kisebb-nagyobb dombokkal van körbevéve, amelyek közül a Vénusz- és a Hold- dombok a legnagyobbak. A Vénusz-domb és környéke a hüvelykujj meghosszabításaként a szerelmi élet mutatója. A szenvedélyesség vagy éppen a ridegség rajzolódik ki nagyobb, vagy kisebb domborulatán feltünően kiemelkedö Vénusz-domb csillapíthatlan vágyakról árulkodik, annál erősebben, minél nagyobb Hold-domb emelkedik ki a vizsgált személy tenyerének másik oldalán. A Hold-domb a fantázia dombja, nagysága álmodozó, a realitásoktól távol élő egyéniségre utal, aki elveszítette maga fölött a hatalmat, összetéveszti a képzeletet a valósággal.Feltünő kiemelkedése döntésképtelen, hangulata- itól irányított embert vetít elénk,szélessége érzékenykedésre való hajlam jele.Törésvonalai hisztériára engednek következtetni.

A dombok neve:
Jupiter-domb,Saturnusz-domb,Nap-domb,Merkur-domb és Mars-domb. Már elnevezéseik is asztrológiai ismereteinkre utalnak.A beavatottnak elég egy pillantástn vetni a vizsgált személy tenyerének dombjaira, hogy nagy vonalakban képet alkosson jelleméről. Jól látható dombok az életet élvező emberről árulkodnak, az ellentét pedig szürke, hétköznapi egyénről vall.

A mutatóujj alatt helyezkedik el a Jupiter-domb, a tetterő, a siker mutatója.Ha kisebb Jupiter-dombbal találkozunk, amelyben apró vonalkák sem láthatóak, majdnem biztosan állíthatjuk, hogy ez az ember csak nehezen, vagy egyáltalán nem lép előre, egy pont körül táncol egész életeében. Kemény, kidomborodó Jupiter-domb viszont megmutatja, hogy viselője jelentős személyiség lesz. A Szaturnusz-domb a középső ujj alatt található, és a sors dombjának is hívják, mivel itt végzödik a Sors-vonal. Ha ez a domb nem feltünö, de jelen van, az kiegyensúlyozott, bölcs emberre vall. Amennyiben széles Szaturnusz dombbal kerülünk szembe, az pesszimista, aggályoskodó tulajdonosáról árulkodik nekünk. Ha e domb felületén sok, vékony rajzolat látszik, ez kemény, harcokkal teli sorsra enged következtetni. Azon a helyen, ahol a Nap-vonal végződik, a gyűrűsujj alatt, itt emelkedik a Szépmüvészek-dombja, amelyet Apolló-dombnak is neveznek.Apolló a görög mitológiában a müvészetek istene .Jól látható Apolló-domb sokoldalú, müvészi hajlamokkal rendelkező emberek tenyerén található.Amennyiben viszont ez a domb hiányzik, viselője racionalista, csak praktikus dolgokban érdekelt személyiségről árulkodik. A Merkur-domb az utolsó az ujjpárnák között,a kisujj alatt emelkedik, és az értelem dombja. Amennyiben az Apolló-domb és a Merkúr-domb egybefolyik, pozitív jel, amely elárulja nekünk, hogy emberünk logikusan gondolkodó, a müvészetek szeretetében is praktikusan élő személy, aki harmóniát teremtett a fantázia és a realitások között.Halvány Merkúr-domb rendszertelenséget, megbizhatatlanságot jelöl.

A tenyér utolsó dombja a Mars-domb, amely a Merkúr- és a Hold-dombok között mutatkozik, bezárja a dombok vonulatát és a magikus "M"-betüt.Az energikusság jelzöje:,az úttöröké,a tehnikusoké, mérnököké, akik tervezö típusok, terveik megvalósításáért harcolni is tudnak.A legkedvezöbb, ha a Mars-domb látható, de nem feltünöen domború.Ez az egészséges életerö jele, ha azonban túl kimagaslik, uralkodási vágyat mutat.Viszonylagos lapossága a bátorság és az öntudat hiányára vall.

A tenyér vonalainak portréja
Mint már említettük, a vonalakat a mágikus "M"-betü köti össze, amelynek mellékvonalai egészítik ki a tenyér vonalainak térképét. Az Egészség- vagy Gyomor-vonal általában lent, az Elet-vonal alján kezdődik és a Merkúr-dombig fut. Halványsága, vékonysága lázra való hajlam jele. A vonal sok, apró megszakítása kényes egészséget mutat. Néha elöfordul, hogy ez a barázda a Hold-dombnál indul, ezekben az esetekben az egyén jövöbe látó képességekkel rendelkezik. A tenyér Nap-vonala, amely a tenyér közepe táján kezdödik, és a Nap-(Apolló)-dombnál vegzödik,a legkedve- zöbb jegyek közé tartozik. Nem találkozunk vele gyakran, viszont aki ilyen barázdával rendelkezik, amely talán még hosszabban, lenntröl kezdödik, biztos sikert, elismerést és felemelkedést jelent. Nemzetközileg is elismert szaktekintélyek Nap-vonala pédául három kis ágban is végzödik.jelenléte minden esetben kedvezö elöjel a személy sorsa, sikeressége tekintetében. A tenyérelemzés kiterjed az összes lehetséges vonalra, így megemlíti a csuklón található barázdákat is,amelyek mint egy természetes karperec ölelik át a kezet. A Chiromatia tudománya ezeket Rascetteknek nevezi. Minden vonal körülbelül 20 életévet jelent, ez a tézis viszont nem irányadó, mély, sok Rascett sikert, felemelkedést vetít elénk inkább, halvány, keskeny Rascett viszont gyakori betegségeket. A Venusz-öv, mint a Nap-vonal is, nincs minden ember tenyerén. Szintén jelentős jel, a Vénusz-domb jelentését erősíti, az erős érzékiség mutatója.A Vénusz-öv a Jupiter- és a Szaturnusz-dombok között keresendő; mint egy ív összekötve a gyűrüs ujjat a kisujjal. A Házasság-vonal a kisujj és a Szív-vonal között vésödött tenyerünkbe, házasságot viszont csak akkor mutat, ha Az Elet-vonalból kis elágazást is látunk felé. Sok apró vonalka házasság-vonalból való kiágazása viszont több házasságot mutat. Jól látható Házasság-vonal harmónikus kapcsolatra enged következtetni, ha azonban a vonal a Szív-vonal felé hajlik, kapcsolataink fájdalmasan végződnek, házasságunkban nehézségekkel kell számolnunk. Halvány vonal minden szenvedélyt nélkülöző kapcsolatra utal.
A Merkúr - dombon látható kis vonalkák a gyermekek számát jelölik, ezért ezeket Gyermek-vonalaknak is hívják. Hosszúkás alakzatúak a fiúgyermeket, vizszintesek, vagy átlósak a lányokat mutatnak. Ennyi a tenyérvonalakról már kapcsolataikra is enged következtetni, a vonalazások sokszor jól láthatóan kapcsolódnak egymáshoz. Kis beleérzéssel elég az alapjelek ismerete ahhoz, hogy teljes képet alkothassunk a vizsgált személyről.

Ismeretlen Internetes forrásból
2011-01-22


Ennek az írásnak a tetszési indexe: 4.1   (15 értékelés alapján)
Kérlek értékeld ezt az írást , klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
majd a mehet gombra... köszönöm!

  

Vissza a  témakörhöz


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg rajtad kívül
2 vendég
nézegeti az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
Ady Endre verse

Ady Endre 1941-ben halála után írt mediális úton közölt verse:
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu