AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a  témakörhöz

A szeretet

Erre a kincsre eddig 16499 alkalommal voltak kíváncsiak.


Elértünk sorozatunk 3. és egyben utolsó tagjához, a Szeretet Erényéhez. Ez az a "dolog" amiről, sok milliónyi kötetet töltöttek meg a többé-kevésbé hozzáértők, és mégis csak keveseknek sikerült az igazi lényeget megragadniuk. Persze tudnunk kell, hogy nem is a könyvekben fogjuk megtalálni ezt...
Mondják, hogy nincs még egy olyan szó amit ennyire megfosztottak volna a valódi jelentésétől, mintegy értéktelenné téve azt. Sokan, sok helyzetben mondják ki meggondolatlanul, nem is tudva azt mit is jelent valójában. Jelen világunkban már nem is divat kimondani és kifejezni, még akkor sem, ha tényleg ezt érezzük. Igy sok varázslatos pillanattól fosztja meg magát az ember, ami hosszú távon sivárrá, hideggé és érzéketlenné teszi a lelkét.
Szeretni sok esetben meg kell tanulni, nem képes rá rögtön az ember. Meg kell tapasztalnunk, hogy csak önmagunk lényét teljesen felfedve és kinyitva kell átadnunk magunkat. Persze ez sok esetben sérülésekhez vezethet, hiszen kiszolgáltatottak vagyunk. De tudomásul kell venni, hogy ha mi szeretetünket nem fogadják "helyesen", az nem a mi hibánk. Ilyenkor nem megoldás a bezárkózás és az érzelmi falak felhúzása.
Az agapé szeretetet sokan egy érzelemnek gondolják. Ez számos félreértéshez vezethet. A szeretet nem egy múlandó dolog. A szeretet egy állapot. Ha ebbe az állapotba kerül az ember, akkor nem is kell, hogy tárgya vagy iránya legyen a szeretnek, hiszen ez maga a kiáradás és az adás mennyei állapota.
Ha az általunk érzett szeretet múlandónak, vagy feltételekhez kötöttnek bizonyul az önvizsgálat során, akkor itt egy asztrális, alsóbb rendű jelenséggel van dolgunk, tehát ne áltassuk magunkat azzal, hogy Isteni Erényt gyakorlunk. Fontos, hogy megkülönböztessük azokat az érzelmeket egymástól, amik nagyon hasonlítanak ugyan a szeretethez, de mégsem azok. Szexuális vágy, szerelem, vonzalmak becsaphatnak minket, ha nem vagyunk elég éberek és tudatosak. Sajnos sok emberben nem kívánatos "mellékhatásként" újabb zavaró érzelmek léphetnek fel, mint a szerelmi önzés, féltékenység, túlzott gondoskodás és elnyomás. Persze itt sem az Isteni szeretetről van szó természetesen, hiszen az agapé hatalmas ereje és fénye mellett nem maradnak meg a negatív érzelmek. Érdemes párkapcsolatainkat górcső alá venni és feltenni a kérdést ezen megállapítások fényében: Mi is az ami engem és embertársaimat összeköt?? Ha nem a szeretet a válasz, akkor változtatni, tanulni és fejlődni kell.
A szeretet értelmezése két szinten történhet, és jelentős különbségek figyelhetőek meg a változatok között. Az egyik szint a szellemtudomány szintje, a másik pedig a való élet, ahol a szellemtudomány kristálytiszta igazságait próbáltjuk több kevesebb sikerrel alkalmazni.
A hétköznapokban sajnos megfigyelhető, hogy minden bajunk és problémánk gyökere a szeretet hiányában keresendő. Nagyon nehezen lehet megvalósítani az igazi szeretetet. A szeretetből fakadó tulajdonságok, mint odaadás, elfogadás, tolerancia, önfeláldozás, önzetlenség gyakorlása sokszor inkább megmosolygott tevékenység az emberek szemében, mint erény. Pedig csak ezeken keresztül tanulhatjuk meg és tapasztalhatjuk meg a szeretetet. Fontos leszögeznünk, hogy az igazi szeretet csak önzetlen és viszonzásvárás nélküli lehet. Ha valamilyen feltételéhez kötjük az általunk kiárasztott szeretet energiákat, akkor máris elszakadunk az örök Isteni forrástól, ahonnan azt kapjuk. Persze nagyon nehéz valakit vagy valamit úgy szeretni, hogy nincsenek elvárásaink. Az illető tehet, mondhat vagy gondolhat bármit, mi ugyanúgy szeretjük őt. Nem könnyű, ugye? Pedig valahol ez lenne a cél, azt amit mindenkinek el kellene érnie a mindennapokban is.
Nagyon fontos alaptörvény, hogy a szeretetet csak akkor kapjuk meg, ha mi is adjuk és sugározzuk magunkból. A megtartott szeretet nem lesz élő, csak akkor ha átadjuk. Szeretet, mint energia áramlás nagyon jól megfigyelhető magunkban. Ilyenkor az ember szárnyalónak, élettel-telinek, elpusztíthatatlannak érzi magát. Ilyenkor még enni és inni sem kívánunk, hiszen minden megvan ami kell. Ez a legmagasabb szintű rezgés ami ténylegesen képes táplálni a szervezetet (szójáték: SZER, ami etet!!). A probléma csak az, hogy manapság az emberiség nagy része csak akkor nyitott erre a rezgésre, ha szerelmes. Nem tudja normál állapotban megérezni ezt az energiát a világban, hanem szükség van ehhez egy másik nemű lényre. És persze sokan ennek megfelelően a szeretetet az ágyékukban próbálják érezni, pedig annak a helye a szívcsakra! A szeretetre való ráhangolódás egy nagyon hosszú tanulási folyamat része, gyakorlatok segítségével kell annyira nyitottá és befogadóvá válnunk, hogy észrevegyük a világból felénk áradó energiát.

A szeretet megélésnek általában 4 szintjét különböztethetjük meg. Tudnunk kell azonban, hogy még a legalsóbb megélési szint is szervesen hozzátartozik jelen életünkhöz, fizikai létünkhöz. Ebből adódóan, önmagában egyik sem rossz, sőt inkább szükségesek és jók az élet kiteljesítéséhez. A baj csak akkor kezdődik, ha az alsóbb szintek kerülnek túlsúlyba és letérünk az arany középútról.
1. Szexus. Ilyenkor a testi szerelem kerül előtérbe. Fontossá válik az hogy az ember testileg is megélje vágyait. Ha a szexuális vágyaink uralnak minket és életünket ennek rendeljük alá, akkor elvághatjuk magunkat a felsőbb megismerési erőktől, hiszen ezt az energiát kell felemelnünk gerincünkben a megvilágosodáshoz. A túlzott szexuális élet feléli, elégeti ezt az energiát. Sokan hangoztatják, hogy már túl vannak ezen a szinten, de általában itt elfojtással van csak dolgunk. Tudnunk kell, hogy az ember egyik legnagyobb energiát hordozó része a 2. csakra, ami a nemiséggel áll összefüggésben, az ide tartozó energiák áttranszformálása nem mindenkinek könnyű feladat. Csak speciális gyakorlatok segítségével lehet hozzálátni azoknak, akik érettek a feladatra. El kell azonban gondolkodnunk azon, hogy kialakulhat-e, létezhet-e ideális párkapcsolat szex nélkül? És fordítva: jó -e a szex szeretet nélkül?
2. Erosz: Itt már a szexus lelkibb oldala kap hangsúlyt. Ez adja ideális esetben a lelki töltést a szexnek. Jellemző ekkor, a túlfűtött érzelmek megnyilvánulása, csapongás, ambivalens érzelmek megjelenése és általában a terhelt és intenzív asztrális működés.
3. Filia. Ez már a szeretet egy magasabb formája, az un. szociális szeretet. Ilyenkor a partnerkapcsolat már barátságként is funkcionál, mint embert szeretik és tisztelik egymást a partnerek és közös célok kerülnek kiválasztásra. Hosszú távon egy kapcsolat sem nélkülözheti a filiát.
4. Agapé: A szeretet legmagasabb formája, a feltétel nélküli szeretet. Ez a szeretet tiszta formája, amiről a következőkben beszélni fogunk.
Szellemtudományi megközelítésben a szeretetről, mint a legmagasabb energiáról, rezgésről beszélhetünk. Ezen energia segítségével alakíthatjuk át fizikai testünket átmanná. Ha ez sikerül, akkor intuív tudatszintre léphetünk. Ezek az emberiség jelenlegi fejlettségi állapotában a legmagasabb tudatállapotot és lénytagot képviselik. A szellemi lényélmény segítségével, mintegy egyéolvadhatunk a vizsgált objektummal. Ilyenformán a szeretetről, mint legfőbb megismerési erőről beszélhetünk. Nem juthatunk el addig erre a szintre, amig a feltétlen szeretetet ki nem alakítottuk magunkban a világ felé. Hiszen, ha nem tudjuk megvalósítani a feltétlen elfogadást, akkor megismerésünket nagyban torzithatják saját elíitéleteink és képzeteink a megismerendő objektumról. Az átman kialakítása az archék segítségével történik, akik a fizikai testet szellemesítik át. Ekkor egy archét csatlakoztathat be az ember és Buddha szintre léphet, bekövetkezik a megvilágosodás pillanata. Ezen állapotában a szellemnek nem kell már a fizikai szintre többet testet öltenie, de szerencsére a kegyelem által közöttünk maradnak e Mesterek. Ekkor társmegváltói szintre lép a szellem és tudatosan segíthet be a Krisztusnak a Karma Urának munkájába. Az emberiség egészének karmájából vesz egy részt magára és ledolgozza azt. Ezért a folyamatért Michael a Naparché, az archék vezetője a felelős lény, akit Krisztus reprezentánsának is neveznek a Nap-szférában.
A 7. kultúrkorszak feladata lesz majd hogy a fizikai testbe is befogadjuk a Krisztusimpulzust és a kialakult intuitív tudattal átéljük a találkozást a Krisztus-szellemmel mentális testben.
Fontos tudnunk, hogy a halál legyőzése is csak a szereteterők befogadása révén valósulhat meg az emberi életben.
A Bibliában maga Jézus Krisztus az aki a szeretet ősképeként és szimbólumaként jelenik meg. Tettei, csodatételei nem történhettek volna meg akkor, ha nem a legmagasabb szintű szeretettel tekint az emberekre. Számos példát találhatunk még a szeretet erényére, hiszen minden tettével azt a tiszta, feltétel nélküli szeretetet testesíti meg ami csak az Atyától jöhet. Az emberiség nagy példaképe ő, aki életét is feláldozta szeretetből, az emberiség bűneiért.
Persze a mai embertől nem vár el senki ekkora áldozatot, de azért a törekvés és a szeretettel áthatott élet mindenki számára elérendő cél kell, hogy legyen.
Véget ért tehát a 3 Isteni Erény bemutatása. Remélhetőleg sikerült új szempontokat és gondolatébresztőket közölni és segíteni a gyakorlást az úton. Ez az út talán nehéz és hosszú, de a cél adott; a Hit, Remény, és Szeretet kell, hogy végig vezessen rajta minket.

Részlet János Apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első leveléből:

"Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.
És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.
A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt,
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszűnnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.
Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:
De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.
Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem.

Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet."

Ismeretlen Internetes forrásból
2004-01-07


Ennek az írásnak a tetszési indexe: 5   (2 értékelés alapján)
Kérlek értékeld ezt az írást , klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
majd a mehet gombra... köszönöm!

  

Vissza a  témakörhöz


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg rajtad kívül
6 vendég
nézegeti az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
A csillagok mindig igazat mondanak

Az ókori Rómában halálbüntetés terhe mellett tilos volt a császár jövőjével kapcsolatban rosszat jósolni. Azonban minden tiltás ellenére vétettek ez ellen. A császárok meg is kísérelték mindent lehetséges módon leleplezni az asztrológia körüli esztelenséget. Így Domitian is (51-96).
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu