AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a  témakörhöz

Elemek és minőségek

Erre a kincsre eddig 17390 alkalommal voltak kíváncsiak.


Első tekintetre lehet, hogy a tradicionális asztrológia gyakorlói meglepődéssel fogják vizsgálni ezt az értelmezést. Ennek nem az az oka, hogy valójában az evolúciós asztrológia eltér a minőségek értelmezésétől, hanem az, hogy a tradicionális asztrológia csupán részeit tükrözi a jelentéstartalmaknak. Ennek legfőbb okai: Bármilyen ezoterikus tudományág alapvető megértéséhez azt kell először megértenünk, hogy ezek a tudományok az utolsó évezredekben teljes vagy részleges "alászálláson" mentek keresztül, vagyis eredeti rangjukból, és értelmükből ki lettek emelve, és nagyon sok változáson torzuláson, mentek keresztül emiatt. Vagyis az emberiség kultúrájának egy olyan szakaszat éltek túl többé kevésbe, amelyekben ezek az ősi tudományok eredeti céljuktól és tanításuktól eltérő módon voltak használva, titkosultak, (hermetism vagy hermetika korszak) eredeti jelentésük gyakran félre lett értve, és valójában csak különböző részletekben maradtak fenn. A valóság, az hogy nagyon nagy részük elveszett. Szóval, ha valaki nyitott elmével nézi mindezt, akkor nem fog meglepődni ezeken a látszólagos különbségeken. Az eredeti tudományok MARADVÁNYAI nagyon sokféle nyelvre lettek lefordítva, rengeteg félreértés adódik már ebből is, és természetesen minden fordítás vagy értelmezés mindig az adott fordítóban vagy értelmezőben az értelmezés pillanatában meglévő értést tükrözi. Világos dolog hogy a legjobb indulat mellett sem értelmezhet valaki helyesen valamit, amit maga nem pontosan tud vagy ért. Hát, még ha nem mindig és nem mindenki teljes jóindulattal adta tovább azt, amit maga értett. Mindkettőre példák voltak a történelemben. Azt se felejtsük el, hogy az ókor leglényegesebb tudásgyőjteménye az Alexandriai könyvtár, amiben felmérhetetlen értékő sokkal régebbről eredő (nagyon sok eredetileg nem írásos!), tudásanyag volt írásban lefektetve és őrizve, - és mindez, úgy ahogy volt leégett. Ha ezen a megértési tükrön át nézzük az évezredes okkult és ezoterikus hagyományokat, azok fordításait, értelmezéseit, újrafordításait és értelmezéseit, akkor könnyen megérthetjük, hogy miből és hogyan is erednek ezek a látszólagos különbségek, és a későbbi félreértések. Tehát mindezt észben tartva, akkor nézzük meg, miben is áll az Evolúciós Asztrológia értelmezése az asztrológia minőségekre, és próbáljuk megérteni, hogy a különbség nem ellentmond, hanem kiegészít.

Kardinális minőség = a kardinális mindig egy elkezdődő folyamat. Egy konkrét csere, egy változás, egy megnyilvánulás eleje. Egy KEZDET maga. Valaminek a felfedezése, ami új értékek, megteremtését jelenti, és ezek megvalósítására igyekszik. Erő és a megnyilvánítás kívánsága, vágya és akarata a jellemző. A kardinálisra legmegfelelőbb magyar szó a "meghatározó" lehetne. Ez az az erő, amely meghatározza az utat, amelyen át egy konkrét kívánság megvalósul. Valami, amihez egy konkrét elképzelés vagy kívánság vezet, az meghatározódik pontosan ebben a kardinális minőségben, és akarat útján megnyilvánul.

Fix minőség = egyfajta értékrendszerben immár GYÖKERET ereszt. Amit a kardinális keresett itt már megvan. Itt már nem kérdés a keresés. Itt már nem a megtalálás a lényeg, hanem az elültetés. Valaminek, ami már előzőleg (kardinal) megkezdődött az elmélyítése, és szilárd alapokra helyezése a cél. Szimbolikus értelemben egy értékrend megtartása, mélyebb kidolgozása és állandósítása. Ezért van az, hogy nehezen változik, mert "legyökerezett" saját megtalált értékeiben, és emiatt nagy ellenállás van benne a változásra. Amit megtalált annak mélyére néz, és kiaknázza annak minden lehetséges gyümölcsét. Olyan rejtett tartalékokra bukkan rá ezáltal, amit felületesen, "gyökereztető" munka nélkül nem találhatna meg. Fenn tartani azt ami megvan, mővelni azt ami érték, kifinomítani a már felfedezettet, elmélyíteni a már megértettet, ez a célja.

Változó-képes - minőség = ez az a minőség, aminek jelentése és jelentőssége talán a legjobban félreértett az asztrológiában. A magyarul "Labilis"nek mondott minőség lényege, az hogy "Változó" ami igazából annyit jelent, hogy Változó-képes. A "Mutable" szóból ered, aminek a lényege mutáció-képesség. Mutáció az evolúciós fejlődés (változás) alapja. A folyamat során valami, ami fontos és értékes felfedezésre (kardinális), majd "elültetésre", kidolgozásra, fixálásra, teljes és részletes megvalósításra (fix minőség) került. Vagyis gazdagabb lett az "én-tudat", valamit alapvetően megtanult. Ha azonban itt véget érne a sor, akkor nem létezne evolúció. A "labilis" inkább ingadozót jelent mint fogalom, és kevéssé változásra, evolúcióra való képességet. Ez a fogalmi félreértés az egyik oka amiért ez a minőség az, ami talán a legjobban félreértett, vagyis nagyon is érthető ez a félreértés. A Változás-képes minőségben valóban ott van a labilitásra való hajlam IS törvényszerően, hiszen a változás labilitással is jár, a lényege azonban nem ez. A Változás-képes minőségben van egyfajta belső "tudás" amely nem igazán tudatos tudás, inkább érzés, hogy mindattól ami van, ami már megvalósult, attól van több és van más. Ez a nem tudatos tudás adja meg ennek a minőségnek a hajlamot, hogy úgy mondjam a mutációra. A változás hajlam mögött az intuíciós tudás nyilvánul meg: a "tudása" annak, hogy van valami teljesen más, van valami teljesen új, ami nem kialakult, nem is tudatos, csak egy hívó erő az ismeretlen a tapasztalatlan felé. Az ismeretlen hívó hangja ebben a minőségben a legerősebb. Ez a megfogalmazatlan ígéret az újra, ez a megfoghatatlan erő, amely elengedi a gyökereket amelyek stabilitást adtak előzőleg, most egyszerre úgy mőködik, mint a felszedett hajóhorgony. Nincs többé pont a stabilitásra, és a helyben állásra, szóval labilis lesző Meglehet, de valójában az történik hogy a "hajó" új útra készül, új vizek és földek felfedezésére indul; az ismeretlen utáni vágy már megszólalt a lélek mélyén. És elindulni csak felszedett horgonnyal lehet. A Változás-képes minőség maga az ismeretlen hívó szava. Ez a minőség az átmeneti pont a múlt és a jövő között, ez a pont az, amikor az új még nem alakult ki, még nincs igazán elképzelés róla, csak nyugtalanság van a stabilitás helyén. Csak kósza álom van az újról, a távoliról vagy eljövendőről. és ez a hívó szó, ez a kósza álom aztán egyre erősebb és erősebb lesz. A horgony fel van szedve szimbolikusan, a változó jegy sokkal könnyebben elsodródik önkéntelen is valami új felé. A mutáció akkor is megtörténhet, ha tudatosan nem is volt ott a szándék. De mindennek oka az, hogy kipróbáljon valami új irányt, hogy valami egész eltérőt megtapasztaljon, a még soha ki nem próbáltnak valahogy elébe menjen. Ez a valódi motiváló erő a Változó minőségben. Az igaz, hogy emiatt tőnhet "labilisnak" abból a szempontból, hogy már nem fogja a régi értékeket olyan makacsul őrizni, mint pl. egy fix jegy. Hogy ezt jobban megértsük érdemes belenézni a változó jegy lehetetlennek tőnő álmaiba: példának okáért ilyen volt Ikarusz álma a repülésről, de ugyanilyen az ötéves kisgyerek álma arról, hogy majd megnő és hős lesz, miközben a távoli jövőt, a kialakulatlan álmot kergeti, labilisnek tőnhet a jelenben. Viszont ezekből az álmokból fog egyszer kialakulni az a konkrét kívánság, akarat, ami ezt a kisgyereket valamerre majd vezetni fogja a jövőben. Nem minden álom, minden mutáció visz elérhető célhoz., de nélkülük nem volnának céljaink, nélkülük nem volna evolúció, és sohasem lépnénk az ismeretlen talajára. Természetes az is, hogy vadidegen talajok, kipróbálatlan utak, a teljes ismeretlenség, rengeteg veszéllyel és sok buktatóval, kudarccal és kiábrándultsággal vagy akár katasztrófával, járhat. Amennyi erő húz minket az új felé, majdnem annyi húz vissza is az ismert és biztos felé. Amennyi megfogalmazatlan álom és kimondhatatlan kívánság húz előre, ugyanannyi félelem húz hátra. Ez az, amit "labilisnek" értenek sokan ebben a minőségben. Valójában egy folyamat, amely a gyökerek felszedéséből, és új irányokba való tapogatódzásból áll.

Elhagyni az ismertet és elindulni szinte vakon valami ismeretlen felé, soha nem a legkönnyebb döntések közé tartozik. A bennünk lévő tudattalan motiváció erre, a Változó minőség szimbólumában rejlik. Vagyis a Változó minőség visz el a következő ciklusba, a következő szakaszába életünknek, a következő evolúciós lépcsőig a nagyobb képben. Ez aztán újra elvezet a következő Kardinális minőséghez, amikor a tudattalan érzés az új iránt egyszercsak konkrét formát ölt, egyszer csak konkrét kívánságként jelenik meg., egyszer csak Ikarusz "lehetetlen" álma megvalósul az első törékeny, bizonytalan repülőben. Kardinal, kezdeti, meghatározó minőség: már tudja, hogy pontosan mit akar és hogy, csak ki kell próbálnia, fel kell fedeznie pontosan, hogyan is lehetséges, és meg kell nyilvánítania. De már nem csak érzi és álmodja, hogy az új lehetséges. Aztán ez az első törékeny, bizonytalan repülő elvezet a Fix minőséghez, a mai bevált repülőgép építéshez, amikor pontos számítások alapján tervezik a repülőtestet, és senkinek se jut eszébe arra gondolni, hogy Ikarusz, aki valaha megálmodta, meglehetősen "labilis" alkat volt.

Mindez a fix minőségben aztán gyökeret ver, kialakul egyre jobban elmélyül, és ismertté válik minden, ami lehetséges ezen belül a kidolgozásra, kitapasztalásra, kimővelésre kerül. Onnan aztán nem változik vagy nagyon nehezen, hiszen olyan értékeket alkotott, amelyeket érdemes megtartani. . De, egyszer majd eljön a pillanat, amikor valaki álmodik valami egészen mást, valami egészen "lehetetlent", és könnyen lehet, hogy "labilis"-nak fogják az illetőt gondolni, mert annyira más amit álmodik. . És maga se tudja, hogy pontosan mi is az, csak azt, hogy van valami más, valahogy másként. mégis, ez az ami el fog vinni a mutációig, a következő lépésig, a következő nagy lépésig az ismeretlen felé. Ugyanígy mőködik ez bennünk, magunkban is, minden olyan ház és jegy, amely a változó minőséget képviseli a horoszkópunkban, az mind az a pont, amely szimbolikusan ezt az evolúciós szerepet tölti be életünkben. Amelyen át átlökődünk az ismerttől az ismeretlen felé, és amelyen át megéljük egyszerre a húzó erőt, és a visszafogó erőt, a félelmet és bizonytalanságot.

*************

A házak és a jegyek általános értelmezéséhez az alapkulcs:

A házak azok, "amilyenek vagyunk", és a benne lévő jegyek és bolygók jelzik azt, amit "kezdünk vele", ahogy azt megnyilvanitjuk azon a területen. Pl.: Bármi is az aszcendensünk jegye, az a "kardinális" abban az ertelemben hogy meghatározó módon, es önkéntelenül "ilyenek" vagyunk - e jegy szerint nyilvánulunk meg.

Ismeretlen Internetes forrásból
2004-01-18


Ennek az írásnak a tetszési indexe: 5   (4 értékelés alapján)
Kérlek értékeld ezt az írást , klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
majd a mehet gombra... köszönöm!

  

Vissza a  témakörhöz


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg rajtad kívül
17 vendég
nézegeti az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
Akik Isten dicsőségét keresik…

Akik Isten dicsőségét keresik az igaz jó erejében és hatalmában hisznek, azok természetüknél fogva egyszerőek és szerények; bátrak, de nem hivalkodók; lelkesedők, de nem kiabálók, bátrak, de nem hivalkodók; nem hunyászkodnak meg azok előtt, akik a ferde utakat járják, de nem is támadják azokat hibáikért, tévedéseikért...
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu